Verwante onderwerpen
×
Een nieuwe bureaubladdatabase maken
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een nieuwe bureaubladdatabase maken

Bureaubladdatabase of web-app?

Belangrijk    Access Services 2010 en Access Services 2013 worden verwijderd uit de volgende release van SharePoint. U wordt aangeraden geen nieuwe web-apps te maken en uw bestaande apps te migreren naar een ander platform, zoals Microsoft Power-apps.

U kunt Access-gegevens delen met Dataverse. Dit is een clouddatabase waarop u Power Platform-apps, automatiseringswerkstromen, virtuele agents en meer kunt ontwikkelen voor web, telefoon of tablet. Raadpleeg Aan de slag: Access-gegevens migreren naar Dataverse voor meer informatie.

Pictogram voor een Access-web-app-sjabloon Pictogram voor een Access-bureaubladdatabasesjabloon

Sjablonen voor een Access-web-app hebben een wereldbolpictogram op de achtergrond.

Sjablonen voor een Access-bureaubladdatabase hebben een tabelpictogram op de achtergrond.

Als u Access 2016 opent, ziet u een galerij met sjablonen. Als eerste stap bij het bouwen van een database moet u bepalen of u een Access-web-app of een Access-bureaubladdatabase moet maken. Deze beslissing hangt af van welke hulpmiddelen u beschikbaar hebt en van uw doelstellingen. Overweeg het volgende om te bepalen of u een Access-web-app of een -bureaubladdatabase moet maken:

Ontwerpoverwegingen

Om te beginnen zijn er drie belangrijke ontwerpoverwegingen.

IT-vereisten

Gebruik een Access-web-app als:

Gebruik een bureaubladdatabase als:

U gebruikt Microsoft 365 met SharePoint Online of als u on-premises SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016 gebruikt met Access Services en SQL Server 2012 (of hoger).

U gebruikt SharePoint niet of als uw Microsoft 365 abonnement geen SharePoint Online bevat.

U de betrouwbaarheid, veiligheid en beheerbaarheid wilt die u krijgt als u gegevens opslaat in Microsoft Azure SQL Database of in SQL Server.

U een lokale database nodig hebt voor de opslag van de gegevens of als u gegevens uit verschillende lokale gegevensbronnen wilt samenvoegen.

U de nieuwste functies van Access Services wilt zodra ze beschikbaar zijn.

U het niet erg vindt om te wachten op de volgende versie van Access om de nieuwste functies te kunnen gebruiken.

Toegang tot gegevens en ontwerp

Gebruik een Access-web-app als:

Gebruik een bureaubladdatabase als:

Personen binnen en buiten uw organisatie toegang nodig hebben tot gegevens vanaf elke locatie en vanaf veel verschillende apparaten.

Iedereen verbinding kan maken met de computer waarop de Access-database is opgeslagen en de database waarschijnlijk zal gebruiken vanaf een desktop- of laptopcomputer in het netwerk.

Iedereen die een Access-web-app moet maken of wijzigen, Access 2016 heeft.

Uw team databases in verschillende versies van Access maakt en wijzigt.

Iedereen die daartoe is gemachtigd, gegevens kan weergeven en bewerken, ook als ze Access niet hebben.

U bereid bent ervoor te zorgen dat elke databasegebruiker Access heeft of Access Runtime heeft geïnstalleerd.

Zakelijke doelen en vereisten

Gebruik een Access-web-app als:

Gebruik een bureaubladdatabase als:

U geen ingewikkelde wensen op het gebied van rapporten hebt of als u het geen probleem vindt om voor complexere rapporten een bureaubladdatabase te gebruiken die wordt gekoppeld aan de gegevens in de Access-web-app.

U volledige controle wilt over het uiterlijk van de gebruikerservaring voor de database.

Het probleem dat u probeert op te lossen, geen geavanceerde databasefuncties vereist.

U bereid bent de front-end van de database opnieuw te verspreiden telkens wanneer u een ontwerpwijziging maakt.

U een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface wilt.

U complexere rapporten nodig hebt dan de eenvoudige overzichtsrapporten die Access-web-apps biedt (bijvoorbeeld als u andere databases moet integreren in een rapport of het rapport moet opmaken).

U wilt dat uw ontwerpwijzigingen onmiddellijk beschikbaar zijn.

U geavanceerde functies nodig hebt, zoals:

 • Visual Basic for Applications.

 • Koppelingen naar externe gegevens, niet alleen maar alleen-lezen SharePoint-lijsten.

 • Bijwerk- of kruistabelquery';s.

 • Gegevens importeren uit XML, Data Services, HTML-documenten of Outlook-mappen.

Gedetailleerde verschillen tussen Access-web-apps en Access-bureaubladdatabases

Om u te helpen bij de juiste keuze, tonen de volgende tabellen de vele verschillen tussen Access-web-apps en Access-bureaubladdatabases.

Aan de slag

Functie

Access-web-app

Access-bureaubladdatabase

Sjablonen

Sjablonen voor web-apps zijn beschikbaar in de Office Store en in Access.

Tabelsjablonen zijn beschikbaar wanneer u tabellen maakt.

Sjablonen voor bureaubladdatabases zijn beschikbaar op Office.com en in Access.

Toepassingsonderdelen, ofwel sjablonen die verschillende databaseobjecten bevatten, zijn beschikbaar in de galerie Toepassingsonderdelen.

Gegevenstype-onderdelen zijn beschikbaar voor velden.

Machtigingen

Machtigingen worden overgenomen van de SharePoint-site waar de web-app is gemaakt.

Stel machtigingen voor personen in op basis van bestandsmachtigingen in het systeem.

Codeer de database met een wachtwoord

Hulpprogramma';s voor het invoeren en weergeven van gegevens en het wijzigen van de databasestructuur

Gebruik een webbrowser om gegevens in te voeren en weer te geven.

Access is vereist om een Access-web-app te maken of te wijzigen.

Access of Access Runtime (beschikbaar als onderdeel van Access of als gratis download) is vereist om gegevens in te voeren en weer te geven.

Access is vereist om een database te maken of te wijzigen.

Gegevensopslag

Gebied

Access-web-app

Access-bureaubladdatabase

Waar gegevens worden opgeslagen

Als u Microsoft 365 gebruikt met SharePoint Online, worden gegevens opgeslagen in Microsoft Azure SQL Database.

Als u uw eigen SharePoint Server 2013- of SharePoint 2016-implementatie ter plaatse gebruikt, worden gegevens ter plaatse opgeslagen in SQL Server.

Gegevens worden opgeslagen in een lokale Access-database.

SQL Server vereist

Als u Microsoft 365 gebruikt met SharePoint Online, host SMicrosoft de databases voor u in Microsoft Azure SQL Database.

Als u uw eigen implementatie van SharePoint Server 2013 of SharePoint 2016 gebruikt, is SQL Server vereist.

SQL Server is niet vereist.

Omvang van database

Als u SharePoint Online gebruikt, is de omvang van de database beperkt tot 1 gigabyte (GB).

Als u ter plaatse SharePoint Server 2013 of SharePoint 2016 en SQL Server gebruikt, wordt de omvang van de database bepaald door SQL Server.

In beide gevallen geldt dat als u van plan bent een back-up van uw gegevens te maken door een app-pakket op te slaan, de gecomprimeerde gegevens minder dan 100 MB groot moeten zijn.

Er 2 GB aan opslag beschikbaar voor gegevens en objecten.

Gegevensinvoer

Taak

Access-web-app

Access-bureaubladdatabase

Kopiëren en plakken vanuit Excel, Word of andere bronnen

Ja, u kunt gegevens van andere bronnen in Access plakken.

Ja, u kunt gegevens van andere bronnen in Access plakken.

Gegevens importeren uit:

 • Excel

 • Access ODBC-databases, zoals SQL Server

 • Tekstbestanden of bestanden met door komma's gescheiden waarden (.CSV)

 • SharePoint-lijsten

 • Excel

 • Access ODBC-databases, zoals SQL Server

 • Tekstbestanden of CSV-bestanden

 • SharePoint-lijsten

 • XML

 • Data Services

 • HTML-documenten

 • Outlook-mappen

Gegevens toevoegen aan een tabel

Kopieer gegevens in een nieuwe tabel. Kopieer en plak de gegevens vervolgens handmatig in de bestaande tabel of gebruik hiervoor een gegevensmacro.

Voeg gegevens toe aan een tabel met behulp van de wizard Importeren.

Koppelen naar gegevens in:

SharePoint-lijsten (alleen-lezen)

 • Excel

 • Access ODBC-databases, zoals SQL Server

 • Tekstbestanden of CSV-bestanden

 • SharePoint-lijsten

 • HTML-documenten

 • Outlook-mappen

Databasestructuur

Gebied

Access-web-app

Access-bureaubladdatabase

Tabellen

Er zijn tabelsjablonen beschikbaar.

Tabellen kunnen worden verborgen.

Sjablonen voor toepassingsonderdelen zijn beschikbaar.

Tabelrelaties

Bij het maken van het gegevenstype Zoekactie ontstaat er een relatie. Als u informatie over een relatie wilt bekijken, selecteert u het veld Zoekactie en selecteert u vervolgens Zoekacties wijzigen.

Tabelrelaties worden weergegeven in het venster Relaties.

Query';s

Er zijn geen actiequery's beschikbaar.

Gegevensmacro's worden gebruikt om gegevens bij te werken, toe te voegen en te verwijderen.

Er zijn actiequery's beschikbaar.

Er zijn kruistabelquery's beschikbaar.

Formulieren en weergaven

In Access-web-apps worden formulieren weergaven genoemd.

Er is een interactieve ontwerpfunctie voor weergaven beschikbaar.

Er kunnen miniaturen worden weergegeven.

Typen weergaven:

 • Lijstdetails

 • Gegevensblad

 • Leeg (voor aangepaste schakelborden, pop-upvensters met één record en dergelijke)

 • Overzicht (groep gebaseerd op een veld, berekende som, gemiddelde; pop-upvensters kunnen worden ingezoomd)

Het formulier Wizard is beschikbaar.

Typen formulieren:

 • Meerdere items

 • Gegevensblad

 • Gesplitste formulieren

 • Modale dialoogvensters

Formulierindeling

 • Uitlijnen op raster

 • Besturingselementen kunnen tot op zekere hoogte worden herschikt en gewijzigd.

 • Aanpasbare actiebalk

Pixel-bij-pixelbesturing, gesplitste formulieren, subformulieren, tabbesturingselementen en modale dialoogvensters zijn beschikbaar.

Besturingselementen voor gegevensinvoer

Alle basisbesturingselementen zijn beschikbaar, zoals:

 • Trapsgewijze besturingselementen (alleenMicrosoft 365 )

 • Verwante items

 • AutoAanvullen

Er zijn aanvullende web-, navigatie- en grafiekbesturingselementen beschikbaar.

Gegevens zoeken

Er zijn opties beschikbaar in de gebruikersinterface en bij het gebruik van aangepaste ontwerpfuncties.

Rapporten

Er zijn eenvoudige overzichtsweergaven en gegroepeerde weergaven beschikbaar.

Gebruik voor traditionele Access-rapporten een afzonderlijke Access-bureaubladdatabase die is verbonden met Microsoft Azure SQL Database, waar uw Access-web-app-gegevens zijn opgeslagen.

Maak aangepaste rapporten.

Macro';s

Gebruik geleverde macro';s om gebruikersinterface- en gegevensbewerkingen te automatiseren.

U kunt macro';s of VBA gebruiken om gebruikersinterface- en gegevensbewerkingen te automatiseren.

ActiveX-besturingselementen en gegevensobjecten

Er zijn geen ActiveX-besturingselementen en gegevensobjecten beschikbaar.

Er zijn ActiveX-besturingselementen en gegevensobjecten beschikbaar.

E-mailmeldingen

Gebruik in Microsoft 365 gegevensmacro's om e-mailmeldingen te verzenden.

Gebruik macro's om e-mailmeldingen te verzenden

Hulpprogramma';s

Hulpprogramma';s

Access-web-app

Access-bureaubladdatabase

Wizard Tabelanalyse om redundante gegevens op te sporen

De wizard Tabelanalyse is niet beschikbaar.

Spoor redundante gegevens op met de wizard Tabelanalyse.

Comprimeren en herstellen

Er zijn geen hulpprogramma's voor comprimeren en herstellen beschikbaar.

Er zijn hulpprogramma's voor comprimeren en herstellen beschikbaar.

Databasedocumentatie

Er is geen databasedocumentatie beschikbaar.

Er is databasedocumentatie beschikbaar.

Performance Analyzer

Performance Analyzer is niet beschikbaar.

Performance Analyzer is beschikbaar.

Back-up- en herstelprocessen voor gegevens en structuur

Hoewel de database is opgeslagen in Microsoft Azure, wordt het aanbevolen regelmatig lokale back-ups te maken.

Maak een back-up van een Access-web-app of verplaats of implementeer de web-app door deze op te slaan als een app-pakket.

Sla alleen de structuur van de web-app in een pakket op of zowel de structuur als de gegevens van de web-app.

Maak een back-up van gegevens of van de gegevens en de structuur door het databasebestand op te slaan.

Wilt u meer?

Moet ik een Access-app of een Acces-bureaubladdatabase maken?

Training voor Excel

Training voor Outlook

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×