Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Belangrijk    Access Services 2010 en Access Services 2013 worden verwijderd uit de volgende release van SharePoint. U wordt aangeraden geen nieuwe web-apps te maken en uw bestaande apps te migreren naar een ander platform, zoals Microsoft Power-apps.

U kunt Access-gegevens delen met Dataverse. Dit is een clouddatabase waarop u Power Platform-apps, automatiseringswerkstromen, virtuele agents en meer kunt ontwikkelen voor web, telefoon of tablet. Raadpleeg Aan de slag: Access-gegevens migreren naar Dataverse voor meer informatie.

In dit artikel worden queryfouten beschreven die u kunt tegenkomen wanneer u de compatibiliteitscontrole uitvoert, en vindt u informatie die u kan helpen bij het oplossen van de fouten.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

ACCWeb102012

Fouttekst    De query is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    U moet controleren op problemen met de webcompatibiliteit in de query.

Wat moet u doen?    Maak de query opnieuw met behulp van de ontwerpfunctie voor query's. Zie Inleiding tot query's voor meer informatie over het gebruik van de ontwerpfunctie voor query's om een webquery te maken.

Naar boven

ACCWeb102014

Fouttekst    De SQL is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Er kunnen veel redenen zijn waarom u deze fout zou ontvangen. U kunt een van de volgende dingen doen:

 • Verwijzen naar webcompatibele objecten.

 • Referencing webcompatibele expressies.

Zie Een expressie maken voor meer informatie over het maken van expressies.

Wat moet u doen?     U kunt de webqueryontwerper gebruiken om query's te maken die compatibel zijn met het web. Zie Inleiding tot query's voor meer informatie over het ontwerpen van query's voor het web.

Naar boven

ACCWeb103013

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat de queryresultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.

Wat betekent dit?    Meerdere velden hebben dezelfde naam.

Wat moet u doen?    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten in afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103079

Fouttekst    Typ een onjuiste overeenkomende expressie.

Wat betekent dit?    De typen aan weerszijden van de join zijn niet compatibel of de vergeleken veldtypen zijn niet-compatibele typen. Tekst naar getal kan bijvoorbeeld niet worden vergeleken of samengevoegd.

Wat moet u doen?    Controleer of de zijkant van de joins compatibel is. Voeg bijvoorbeeld teksttype toe aan teksttype en getaltype naar getaltype. Als u geen join uitwerkt, controleert u of u niet-compatibele veldtypen vergelijkt.

Naar boven

ACCWeb103900

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet.

Wat betekent dit?    De query kan niet worden gepubliceerd omdat de query een niet-ondersteund querytype, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies gebruikt die niet op internet worden ondersteund.

Wat moet u doen?    Gebruik de Ontwerpfunctie voor Access-query's om de query opnieuw te ontwerpen.

Naar boven

ACCWeb103901

Fouttekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het queryobject niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit?    De server kon de query niet parseren vanwege een onverwachte fout in de querydefinitie.

Wat moet u doen?    Gebruik Access-ontwerpers om de query opnieuw te ontwerpen.

Naar boven

ACCWeb103902

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat er een niet-ondersteund querytype, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies worden gebruikt die niet op internet worden ondersteund.

Wat betekent dit?    De query bevat expressies die niet compatibel zijn met het web. Deze fout kan optreden vanwege een serverbeperking of als een expressie niet naar de server kan worden verplaatst.

Wat moet u doen?    Verwijder de expressies die niet compatibel zijn met het web. Zie Een expressie maken voor meer informatie over expressies die geldig zijn voor query's.

Naar boven

ACCWeb103903

Fouttekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het queryobject niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit?    Een van de kenmerkwaarden is niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Controleer of de volgende voorwaarden correct zijn ingesteld:

 • Het naamkenmerk heeft geen van de volgende kenmerken:

Gelijkteken aan het begin

=

Period

.

Exclamation mark

!

Vierkante haken

[]

Lege voorruimte

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <Tab>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Het naamkenmerk is tussen één en 64 tekens lang.

 • Bijschriftkenmerk: Een tekenreeks, maximaal 1024 tekens.

Naar boven

ACCWeb103904

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat deze een subquery bevat.

Wat betekent dit?    De query bevat een subquery. Subquery's worden niet ondersteund op de server.

Wat moet u doen?    Wijzig de query zodat deze geen subquery heeft.

Naar boven

ACCWeb103905

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat deze afhankelijk is van een andere query die niet compatibel is met het web.

Wat betekent dit?    De query bevat een geneste query als een invoer die niet kan worden weergegeven op de server of een invoerbron die niet kan worden gevonden.

Wat moet u doen?    

 • Controleer of de geneste query geldig is.

 • Gebruik Access-queryontwerpers om een geldige geneste query te maken.

 • Controleer of de queryinvoerbrontabel of -query in de database aanwezig is.

Naar boven

ACCWeb103906

Fouttekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het queryobject niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit?    De brontabel of query van de geselecteerde of volgorde per kolom kan niet worden gevonden.

Wat moet u doen?    Controleer of de kolominvoerbrontabel of -query aanwezig is in uw Access-database.

Naar boven

ACCWeb103907

Fouttekst     Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat er geen velden in de resultaten worden vermeld.

Wat betekent dit?    Er worden geen kolommen geselecteerd in de query.

Wat moet u doen?    Selecteer of geef ten minste één uitvoerkolom in de query op.

Naar boven

ACCWeb103908

Fouttekst     Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat er te veel velden in de resultaten worden weergegeven.

Beschrijving     De querybron heeft te veel kolommen.

Wat moet u doen?     Dit kan lastig zijn op te lossen en mogelijk moet u de brontabellen bekijken. Een tabel mag niet meer hebben dan:

 • JET_ccolFixedMost vaste kolommen.

 • JET_ccolVarMost kolommen met variabele lengte.

 • JET_ccolTaggedMost gemarkeerde kolommen.

Naar boven

ACCWeb103916

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat deze is gebaseerd op een ORDER BY-component die niet wordt ondersteund op internet.

Beschrijving    Er bestaan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • De naam van een order per element is niet geldig.

 • De naam van de brontabel is ongeldig.

 • Sorteerorder is ingesteld op een andere optie dan oplopend of aflopend.

 • De expressie is niet geldig.

Wat moet u doen?    Controleer of de volgende voorwaarden correct zijn ingesteld:

 • Het naamkenmerk bevat geen van de volgende kenmerken:

Gelijkteken aan het begin

=

Period

.

Exclamation mark

!

Vierkante haken

[]

Lege voorruimte

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <Tab>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Het naamkenmerk is tussen één en 64 tekens lang.

 • De expressie is een geldige expressie.

Naar boven

ACCWeb103918

Fouttekst     Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat hiermee een JOIN-type wordt opgegeven dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat betekent dit?    De server biedt geen ondersteuning voor query's met meerdere joins tussen twee tabellen (joins met meerdere velden).

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat de joins slechts één veld per tabel gebruiken.

Naar boven

ACCWeb103926

Fouttest    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat niet wordt aangegeven in welke tabel SELECT FROM moet worden gebruikt.

Wat betekent dit?     De query bevat geen invoertabellen (de FROM-component ontbreekt).

Wat moet u doen?    Controleer of de query een invoerkolom heeft opgegeven.

Naar boven

ACCWeb103927

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat de queryresultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.

Wat betekent dit?    U hebt dezelfde naam opgegeven voor meerdere velden.

Wat moet u doen?    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten in afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103928

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat sommige parameters niet konden worden geconverteerd voor gebruik op internet.

Wat betekent dit?    De parameternaam of het type is niet geldig.

Wat moet u doen?    Controleer of de parameternaam en het type geldig zijn.

 • Het naamkenmerk bevat niet:

Gelijkteken aan het begin

=

Period

.

Exclamation mark

!

Vierkante haken

[]

Lege voorruimte

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <Tab>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Het naamkenmerk is tussen één en 64 tekens lang.

De volgende typen zijn geldig:

Tekst (maximaal 255 tekens)

Getallen

Booleaans

DateTime

Valuta

Naar boven

ACCWeb103930

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat sommige parameters ervan worden weergegeven als resultaatvelden of worden gebruikt in ORDER BY-instructies.

Wat betekent dit?    De query heeft een parameter die wordt geprojecteerd als een scalaire waarde of die wordt gebruikt in een volgorde per instructie.

Dit kan gebeuren als een parameter wordt gebruikt als een geprojecteerde kolom (voorbeeld: selecteer param1 uit Tabel1) of als volgorde met (Voorbeeld: selecteer * uit tabel 1 en volgorde op veld1= param).

Wat moet u doen?    Gebruik geen parameters die per kolom of volgorde worden geprojecteerd.

Naar boven

ACCWeb103938

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet.

Wat betekent dit?    Er zijn twee velden met dezelfde naam en Access kan geen geldige aliassen voor deze velden maken.

Wat moet u doen?    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten in afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103939

Fouttekst    Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet.

Wat betekent dit?    De query heeft een alias die groter is dan 64 tekens.

Wat moet u doen?    Controleer of de alias die in de query wordt gebruikt, kleiner is dan of gelijk is aan 64 tekens.

Naar boven

ACCWeb103940

Fouttekst    Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat hiermee een JOIN-type wordt opgegeven dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat betekent dit?    De server biedt geen ondersteuning voor query's met meerdere joins op dezelfde twee tabellen (joins met meerdere velden).

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat de joins die u gebruikt slechts één veld per tabel gebruiken.

Naar boven

ACCWeb103942

Fouttekst     Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet omdat deze een cyclische join bevat.

Wat betekent dit?    De joins tussen de tabellen in de query veroorzaken een cirkelvormige join tussen de tabellen, waardoor access de query niet kan converteren voor gebruik op internet.

Wat moet u doen?     Verwijder joins tussen tabellen, zodat de cyclische joins worden verwijderd.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×