Verwante onderwerpen
×
Schrijven en bewerken
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Schrijven en bewerken

Controleer de grammatica, de spelling en meer in Word

Microsoft Editor wordt uitgevoerd in Word voor Microsoft 365 om uw document te analyseren en suggesties te bieden voor spellings-, grammatica- en stilistische problemen, zoals suggesties voor kortere zinnen, eenvoudigere woorden kiezen of formeler taalgebruik.

Kies Editor op het tabblad Start om Editor te gebruiken.

Kies Editor in het tabblad Start of druk op F7 om het deelvenster Editor te openen.

Suggesties bekijken

Kies een type correctie of verfijning, als Grammatica of Beknoptheid om u te richten op de problemen die u het belangrijkst vindt. Gebruik vervolgens de pijlen bovenin het deelvenster om door elk probleem van dat type te bladeren.

U kunt bovenaan het deelvenster Editor direct van het ene probleem naar het volgende gaan.

Kies een suggestie om in uw document op te nemen. Als de suggestie u niet bevalt, kiest u Eenmaal negeren. Of, als u dit type suggestie niet wilt ontvangen, kiest u Niet controleren op dit probleem.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: Als u van gedachten verandert over een genegeerd probleem, sluit u het document, opent u het opnieuw en gaat u terug naar Editor. Editor zal het probleem opnieuw vinden.

Aanpassen op welke problemen Editor controleert 

Standaard controleert Editor op verschillende categorieën problemen en de suggesties passen wel of niet bij uw schrijfstijl. Om Editor fijn af te stemmen voor suggesties doet u het volgende:

 1. Kies Instellingen in het deelvenster Editor.
  Kies Instellingen in het deelvenster Editor.

 2. Kies Instellingen in het dialoogvenster Opties voor Word, naast Grammatica & Verfijningen.
  Kies Instellingen in het dialoogvenster Opties voor Word, naast Grammatica & Verfijningen.

 3. Blader door de lijst met opties. Selecteer de problemen die moeten worden gecontroleerd en schakel de problemen uit die u wilt negeren.

  Opmerking: Wanneer u Beginwaarden kiest, worden de standaardinstellingen hersteld.

 4. Kies OK.

Tip: Editor is bedoeld u te helpen uw beste documenten te schrijven. We brengen continu verbeteringen aan in de suggesties en experimenteren om te ontdekken welke suggesties het meest worden gewaardeerd. Kies Wilt u helpen Office te verbeteren? bovenin het Word-venster om het deelvenster Feedback te openen als u feedback voor ons hebt.
Kies het pictogram Wilt u helpen Office te verbeteren bovenaan het Word-venster om het venster Feedback te openen.

U kunt de rode, blauwe en paarse onderstrepingen van Editor zien in uw document, zelfs wanneer het deelvenster is gesloten. Dat komt omdat Editor altijd in de achtergrond wordt uitgevoerd en controleert op spellings-, grammatica- en bepaalde stilistische problemen.

Klik met de rechtermuisknop op de onderstreepte tekst om de suggestie te bekijken. Gebruik het contextmenu om:

 • te luisteren naar de suggestie door op de pijl naast de suggestie te klikken en vervolgens Voorlezen te kiezen.

 • dit exemplaar van het probleem over te slaan door Eenmaal negeren te kiezen.

 • Editor te vertellen op te houden te controleren op dit probleem door Niet controleren op dit probleem te kiezen.

 • de instellingen voor dit type probleem fijn af te stemmen door de koppeling Opties te kiezen.

 • meer informatie te krijgen over dit probleem door Meer weergeven te kiezen.

Het contextmenu van Editor geeft u verschillende opties voor de huidige suggestie.

Uw document kan zijn geschreven in meer talen of mogelijk wilt u schakelen naar een andere taal die Editor moet controleren. Als u meerdere talen hebt ingesteld (Bestand > Opties > Taal), detecteert Word in welke taal u schrijft en controleert Editor op problemen in die taal.

Het is echter mogelijk dat u in een taal schrijft die Word niet automatisch herkent. In dat geval kunt u Editor tekst in die taal laten controleren door de tekst te selecteren en naar Controleren > Taal > Controletaal instellen te gaan en uw taal te kiezen.

Kies Controletaal instellen in het menu Taal in het tabblad Controleren.

Wanneer Editor controleert op meer dan een taal worden in het deelvenster Editor voor elke taal in het document correcties en verfijningen aangegeven. 

Correcties en verfijningen worden per taal weergegeven in het deelvenster Editor.

Zie De beschikbaarheid van de spelling, grammatica en verfijning van de editor per taal voor meer informatie over de problemen waarop Editor controleert in de verschillende talen.

Wanneer u werkt aan documenten in Word op internet biedt Editor een uitgebreide serie functies die binnenkort beschikbaar zijn voor Word voor Windows. Zelfs wanneer u Word niet gebruikt, helpt de Browseruitbreiding voor Editor u met het schrijven op websites als LinkedIn, Twitter, Facebook en Gmail.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling.

In Word worden spellings-, grammatica- en stilistische problemen aangegeven met een onderstreping. Klik met de rechtermuisknop op het onderstreepte woord en kies de gewenste suggestie. U kunt ook meer informatie vinden over de fout en hoe u die kunt corrigeren.

Of open het deelvenster Editor om de problemen per categorie op te lossen.

 1. Selecteer in het tabblad Controleren de optie Document controleren.

  Document controleren op tabblad Controleren weergeven
 2. In het deelvenster Editor worden spelling, grammatica en stilistische problemen in categorieën weergegeven.

  Overzicht van controleproblemen weergeven
 3. Klik op elke categorie om de problemen op te lossen.

  Opmerking: Het is in het deelvenster Editor niet nodig op Alt te drukken voor sneltoetsen. Gebruik de onderstreepte letter om de opdracht te kiezen (zoals e voor Eenmaal negeren,a voor Alles negeren,enz.).

 1. Klik op Instellingen in het deelvenster Editor.

 2. Kies Instellingen onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word.

 3. Selecteer Grammatica en verfijningen voor schrijfstijl.

 4. Schuif omlaag om alle beschikbare opties te zien en schakel de gewenste regels in of uit. De instellingen zijn van toepassing op alle documenten die u bewerkt, niet alleen op het huidige document.

Voor de vereisten en beschikbaarheid van het deelvenster Editor gelden de volgende opties:

In Word worden spellings-, grammatica- en stilistische problemen aangegeven met een onderstreping. Control-klik op het woord of de woordgroep en kies een van de opties.

Raadpleeg Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingcontrole als Word een woord onjuist heeft onderstreept als verkeerd gespeld en u dit woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, zodat het in Word in de toekomst op de juiste manier wordt herkend. 

Als de spelling- en grammaticafouten niet worden onderstreept, moet u wellicht automatische spelling- en grammaticacontrole inschakelen op de volgende manier.  

Automatische spelling- en grammaticacontrole inschakelen (of uitschakelen)

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren > Spelling en grammatica.

 2. Schakel in het dialoogvenster Spelling en grammatica onder Spelling het vakje Spelling controleren tijdens typen in of uit.

 3. Schakel onder Grammatica het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen uit.

 4. Sluit het dialoogvenster om uw wijzigingen op te slaan.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling en grammatica.

 2. In Word worden de gevonden problemen in het dialoogvenster Spelling en grammatica weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om een probleem op te lossen:

  • Typ de correctie in het vak en klik vervolgens op Wijzigen.

  • Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Ga op een van de volgende manieren te werk als u de fout wilt overslaan:

  • Klik op Eenmaal negeren om alleen die instantie van de fout over te slaan.

  • Klik op Alles negeren om alle instanties van de fout over te slaan.

  • Voor een grammaticale fout klikt u op Volgende zin om die instantie van de fout over te slaan en naar de volgende fout te gaan.

  Als u een foutief gespeld woord in alle documenten wilt overslaan, klikt u op Toevoegen om het woord toe te voegen aan de woordenlijst. Dit werkt alleen voor de spelling. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

 4. Nadat u een correctie hebt uitgevoerd, een woord hebt genegeerd of een probleem hebt overgeslagen, gaat Word verder met de volgende. Als Word klaar is met het controleren van het document, wordt het bericht getoond dat de spelling- en grammaticacontrole is voltooid.

 5. Klik op OK om terug te gaan naar het document.

U kunt de lijst met Genegeerde Woorden en Grammatica wissen of resetten, zodat Word de spelling- en grammaticaproblemen controleert, die u voorheen liet negeren.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Open het document dat u wilt controleren.

 2. Wijs in het menu Extra de optie Spelling en Grammatica aan en klik vervolgens op Genegeerde Woorden en Grammatica opnieuw instellen.

  Als u de woorden en grammatica die door Word worden genegeerd, wilt wissen, klik op Genegeerde woorden en Grammatica Opnieuw instellen.

  Er verschijnt een waarschuwingsbericht waarin staat dat door deze bewerking de spellingcontrole en grammaticacontrole opnieuw worden ingesteld.

  In Word de spelling- en grammaticacontrole die u eerder hebt laten negeren nu wel uitvoeren door op Ja te klikken.
 3. Klik op Ja om door te gaan.

 4. Klik op het tabblad Controleren en klik vervolgens op Spelling- en Grammaticacontrole om de spelling en grammatica te controleren.

Zie ook

Zie Microsoft Editor controleert de grammatica en meer in documenten, e-mail en het web voor meer informatie over Microsoft Editor.

Zie Spelling en grammatica in Word voor meer informatie over spelling en grammatica.

Om Microsoft-editor zelf te proberen met behulp van een Word-sjabloon.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×