U kunt op elk moment de duur van een taak wijzigen om aan te geven hoeveel tijd deze nodig heeft.

 1. Kies Weergave > Gantt-diagram.

 2. Typ in de kolom Duur voor de taak de duur in minuten (m), uren (h), dagen (d), weken (w) of maanden (mo).

 3. Als de nieuwe duur een schatting is, typt u een vraagteken (?) er achter.

 4. Druk op Enter.

Wees voorzichtig met het wijzigen van een duur met behulp van de kolommen Beginen Einde, met name voor gekoppelde taken of automatisch geplande taken. Uw wijzigingen kunnen in strijd zijn met de taakafhankelijkheden of taakbeperkingen die Project bij houdt, waardoor een zorgvuldig samengestelde planning niet op schema kan worden uitgevoerd.

Ook in dit artikel

De duur van een overzichtstaak wijzigen

U kunt de duur van een overzichtstaak op dezelfde manier wijzigen als een normale taak. Maar wees voorzichtig: als u de duur van de overzichtstaak wijzigt, worden de duur van de subtaken niet per se gewijzigd.

In het Gantt-diagram worden op een overzichtstaakbalk altijd de duur van de overzichtstaak (zwarte lijn) en de som van de duur van de subtaken (blauwe balk) weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding. U kunt het verschil tussen de twee in één oogopslag zien.

Afbeelding van een overzichtstaak die langer is dan de onderliggende subtaken

Geschatte duur gebruiken

Verdwijnt het vraagteken wanneer u een geschatte taakduur probeert toe te voegen? Geschatte duur is waarschijnlijk niet ingeschakeld voor uw project. Schakel ze als volgende in:

 1. Kies Bestandsopties > opties.

 2. Kies plannen in het dialoogvenster Projectopties.

 3. Schuif omlaag naar de planningsopties voor dit projectgebied.

 4. Schakel het selectievakje Weergeven dat geplande taken geschatte duur hebben in.

  Het tabblad Planning van het dialoogvenster Opties met planningsopties voor dit project

Meer informatie over taakduur

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Taakduur invoeren of wijzigen

 1. Als de taak waar u de duur voor invoegt, momenteel niet wordt vermeld in het projectplan, voegt u de taak toe aan uw takenlijst. Als u de duur van een bestaande taak wilt invoeren of wijzigen, slaat u deze stap over.

  Hoe voeg ik een nieuwe taak toe?

  1. Kies Weergave > Gantt-diagram.

  2. Typ in het veld Taaknaam een taaknaam aan het einde van de takenlijst.

   U kunt een taak invoegen tussen bestaande taken door de rij onder de rij te selecteren waarop een nieuwe taak moet worden weergeven. Kies in het menu Invoegen de optie Nieuwe taak en typ vervolgens de taaknaam in de ingevoegde rij. De taak-id's worden automatisch opnieuw genummerd nadat u een taak hebt ingevoegd.

 2. Typ de beste duur in de kolom Duur voor de taak.

  U kunt duur invoeren in minuten (m), uren (h), dagen (d), weken (w) of maanden (mo).

 3. Als de nieuwe duur een schatting is, typt u een vraagteken er achter.

 4. Druk op Enter.

Tips: 

 • Als u de standaardwaarde van één dag wilt wijzigen, kiest u in het menu Extra de optie Opties > Planning. Het selectievakje Nieuwe taken hebben geschatte duur uit.

 • Als u de duur van nieuwe taken in andere eenheden dan dagen wilt uitdrukken, kiest u in het menu Extra de optie Opties > Planning. Selecteer een duureenheid in het vak Duur wordt ingevoerd.

Notities: 

 • Wanneer u de duur van een taak wijzigt om aan een bepaald doel te voldoen, moet u er zeker van zijn dat de wijziging nog steeds realistische tijdsvereisten voor de taak weerspiegelt. Zorg ervoor dat u ook de bijbehorende hoeveelheid werk controleert en aanpast die zo nodig is toegewezen.

 • In sommige projecten wordt mogelijk geen geschatte duur gebruikt. Als in uw project geen geschatte duur wordt gebruikt en u een vraagteken typt in de kolom Duur voor een taak, wordt de waarde niet beschouwd als een schatting. Als u schattingen in uw project wilt toestaan, kiest u Extra > opties > Planning. Schakel het selectievakje Weergeven dat taken een geschatte duur hebben in.

 • Als u een duur verandert en de nieuwe duur een andere eenheid gebruikt dan de bestaande duur, moet u eerst de berekening afzonderlijk uitvoeren en vervolgens de nieuwe waarde invoeren. Er is geen automatische conversie. Als de huidige duur voor een taak bijvoorbeeld 1 dag is en u de duur wilt wijzigen in uren in plaats van dagen, moet u eerst zelf het aantal werkuren in een dag berekenen en vervolgens de nieuwe waarde in uren invoeren.

 • Overzichtstaken (ook wel 'hangmattaken' genoemd) kunnen niet rechtstreeks worden bewerkt. Als u een overzichtstaak wilt wijzigen, wijzigt u de subtaken die de overzichtstaak maken.

De nauwkeurigheid van uw schattingen verhogen

Als u de nauwkeurigheid van uw schattingen voor taakduur wilt verhogen, gebruikt u uw eigen ervaring in het verleden en de ervaringen uit het verleden van anderen die iets soortgelijks hebben gedaan in eerdere projecten. Stel vragen zoals:

 • Hoe lang duurt de taak?

 • Wat waren enkele van de uitdagingen die u hebt ondervonden?

 • Wat zou u anders doen als u het opnieuw moest doen?

Houd rekening met de verschillen tussen de nieuwe taak en vergelijkbare taken die in het verleden zijn uitgevoerd en houd rekening met deze verschillen wanneer u de duur van een taak schat.

Neem de volgende overwegingen op bij het schatten van de taakduur:

 • Duur kan afhankelijk zijn van de ervaring van de resource die de taak uitvoert. Een zeer ervaren resource kan bepaalde taken soms sneller uitvoeren dan een minder ervaren resource.

 • Schattingen moeten opnieuw worden bezocht wanneer het werk begint. Op dat moment weet u meer over de taken.

U kunt uw schattingen ook afleiden door optimistische, pessimistische en verwachte duur te vergelijken. Dit wordt ook wel een PERT-analyse.

Duurafhankelijkheden

De volgende twee afhankelijkheden bestaan tussen de duur van een taak en de begin- en einddatums:

 • De duur van een taak wordt gewijzigd wanneer u de begin- en einddatum wijzigt.

 • De begin- en einddatum van een taak worden gewijzigd wanneer u de duur aanpast.

Als u de begin- en einddatum van een taak in plaats van een duur ingaat, wordt de duur berekend op basis van de werktijd tussen die datums. Als u de begin- of einddatum later wijzigt (maar de duur niet wijzigt), wordt de duur opnieuw berekend.

Als u de duur van een taak op typt, wordt in Project berekend wanneer de taak moet beginnen en eindigen op basis van de begindatum en de duur van het project, evenals eventuele niet-werktijd, zoals weekends. Als u de duur van de taak later wijzigt, worden de datums opnieuw berekend die overeenkomen met de duur.

Voorbeelden:

 • Als u een begindatum van 1 mei en een einddatum van 4 mei in typt, wordt de duur als drie dagen berekend. Als u de einddatum wijzigt in 5 mei, wordt de duur opnieuw berekend op vier dagen. Maar als u de einddatum wijzigt in 8 mei in plaats van de duur te bewerken, wordt de begindatum opnieuw berekend op 4 mei, waarbij de duur constant blijft op vier dagen, omdat de laatste twee velden die u hebt gewijzigd, voor de einddatum en duur waren.

  Als u begin- en einddatums moet invoeren en als u wilt dat de duur constant blijft, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe begin- en einddatum hetzelfde aantal werkdagen vertegenwoordigen als de vorige datums. De duur blijft hetzelfde als voorheen.

 • Als u een duur van drie dagen ingaat en de begindatum van het project 1 maart is, wordt de begindatum van de taak berekend op 1 maart en de einddatum als 3 maart (tenzij deze datums in een weekend of andere niet-werktijd vallen). Als u de duur wijzigt in vier dagen, wordt de einddatum opnieuw berekend op 4 maart.

  Als u specifieke begin- en einddatums voor een taak wilt invoeren, voert u de begin- en einddatum van de taak in en wordt de duur opnieuw berekend. Let op: als u de begin- en einddatums ingaat, wordt een datumbeperking voor de taak instellen, waardoor de flexibiliteit van uw planning wordt beperkt. Als u een begindatum in typt en vervolgens een einddatum in typt, wordt een FNET-beperking (Finish No Earlier Than) ingesteld. Of als u een einddatum in typt en vervolgens een begindatum typt, wordt een beperking Niet eerder beginnen dan (SNET) ingesteld. Als u wilt dat een taak op een bepaalde datum begint of eindigt, maar de flexibiliteit van de planning wilt behouden terwijl u wordt gewaarschuwd als een taak niet op tijd begint of eindigt, kunt u een deadlinedatum voor de taak invoeren. Deadlines beperken taken niet en hebben geen invloed op beperkingen. Wanneer de planning wordt bijgewerkt, wordt een indicator weergegeven als een taak buiten de deadline wordt verdijd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×