Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Excel kunt u gegevens in een draaitabel of Draaigrafiek door de veldindeling van de gegevens te wijzigen. Met behulp van de lijst met draaitabelvelden kunt u velden toevoegen, opnieuw rangschikten of verwijderen om gegevens weer te geven in een draaitabel of Draaigrafiek precies zoals u wilt.

Standaard worden wijzigingen die u aan aanbrengen in de lijst met draaitabelvelden automatisch bijgewerkt in de rapportindeling. Als u de prestaties wilt verbeteren wanneer u toegang hebt tot een grote hoeveelheid externe gegevens, kunt u tijdelijk overschakelen naar handmatig bijwerken.

Wanneer u een draaitabel maakt, wordt in Excel de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden aan de draaitabel kunt toevoegen, ze zo nodig opnieuw kunt rangschikten en opnieuw kunt zetten of ze uit de draaitabel kunt verwijderen. Standaard worden in de lijst met draaitabelveld twee secties weergegeven:

 • Een veldsectie bovenaan voor het toevoegen van velden aan en het verwijderen van velden uit de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan voor het opnieuw rangschikken en herpositioneren van velden

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding met twee gegevensvelden en een shape met een gegevensafbeelding waarin deze velden als gegevensbijschriften worden weergegeven

U kunt de lijst met draaitabelvelden aan weerszijden van het venster Excel en het scherm horizontaal van het scherm maken. U kunt ook de lijst met draaitabelvelden loskoppelen. In dat geval kunt u het scherm zowel verticaal als horizontaal van het scherm maken.

Als u de lijst met draaitabelvelden niet ziet, moet u ergens in de draaitabel klikken.

Als u de lijst met draaitabelvelden sluit, kunt u deze opnieuw weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de draaitabel en klik vervolgens op Lijst met velden tonen. U kunt ook klikken op Lijst met velden op het lint ( Hulpmiddelen voor draaitabellen , tabblad Opties, Groepweergeven voor een draaitabel; Draaigrafiek Hulpmiddelen, tabblad Analyseren, groep Weergeven/verbergen voor een Draaigrafiek).

Als u de velden niet ziet die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden, vernieuwen de draaitabel of Draaigrafiek om nieuwe velden, berekende velden, metingen, berekende metingen of dimensies weer te geven die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking(Hulpmiddelen voor draaitabellen , tabblad Opties, groep Gegevens).

Het is belangrijk om te weten hoe de lijst met draaitabellenvelden werkt en hoe u verschillende typen velden kunt rangschikten, zodat u de gewenste resultaten kunt bereiken wanneer u de veldindeling van een draaitabel of Draaigrafiek.

Q&A-tegel Bewerken

1. Een externe gegevensbron bevat gestructureerde gegevens die zijn ingedeeld als een of meer velden (ook wel kolommen genoemd) die worden weergegeven in de lijst met velden.

2. Verplaats een veld naar het gebied Rapportfilter in de lijst met velden, waarmee het veld tegelijkertijd wordt verplaatst naar het gebied Rapportfilter in de draaitabel.

3. Verplaats een veld naar het gebied Kolomlabel in de lijst met velden, waarmee het veld tegelijkertijd wordt verplaatst naar het gebied Kolomlabel in de draaitabel.

4. Verplaats een veld naar het gebied Rijlabel in de lijst met velden, waarmee het veld tegelijkertijd wordt verplaatst naar het gebied Rijlabel in de draaitabel.

5. Verplaats een veld naar het gebied Waarden in de lijst met velden, waarmee het veld tegelijkertijd wordt verplaatst naar het gebied Waarden in de draaitabel.

Als u een veldindeling wilt maken, gebruikt u de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waardevelden    Als u een selectievakje alleen incheckt voor een numeriek veld, wordt het standaard verplaatst naar het gebied Waarden.

 • Rij- en kolomvelden    U kunt een veld maar één keer toevoegen aan de gebieden rapportfilter, rijlabels of kolomlabels, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied gezet.

 • Metingen    In een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing) zijn er vaak veel velden (of metingen) georganiseerd in een hiërarchie met verschillende dimensies, hiërarchieën en niveaus. Klik op de uitv plusteken en vouw de Minvak samen totdat u de juiste velden hebt gevonden.

  U kunt alleen hiërarchieën, kenmerken en benoemde sets verplaatsen naar de gebieden Rijlabels, Kolomlabels en Rapportfilters.

  U kunt alleen metingen, berekende metingen en KPI's (Key Performance Indicators) naar het gebied Waarden verplaatsen.

De lijst met draaitabelvelden heeft vijf verschillende weergaven die zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor verschillende typen draaitabeltaken.

 1. Als u de weergave wilt wijzigen, klikt u op de knop Lijstweergaven voor velden boven aan de lijst met draaitabelvelden.

  PivotTable Field List View button

 2. Selecteer in de lijst een van de volgende weergaven:

Sectie Velden en gebieden gestapeld

Dit is de standaardweergave en is ontworpen voor een klein aantal velden.

Sectie Velden en gebieden naast elkaar

Deze weergave is ontworpen voor het toevoegen en verwijderen van velden wanneer u meer dan vier velden in elk gebied hebt.

Alleen veldensectie

Deze weergave is ontworpen voor het toevoegen en verwijderen van veel velden.

Alleen sectie Gebieden (2 bij 2)

Deze weergave is ontworpen voor het opnieuw rangschikken van veel velden.

Sectie Alleen gebieden (1 bij 4)

Deze weergave is ontworpen voor het opnieuw rangschikken van veel velden.

Tip    In de weergaven Sectie Velden en Gebieden Gestapeld en Sectie Velden en Gebieden naast elkaar kunt u de breedte en hoogte van elke sectie aanpassen door de aanwijzer op de sectiescheidingslijn te plaatsen totdat de aanwijzer verandert in een verticale dubbele pijl Verticale dubbele pijl of horizontale dubbele pijl Horizontale dubbele pijldoor de dubbele pijl omhoog of omlaag of links of rechts naar de gewenste positie te slepen en vervolgens op de dubbele pijl te klikken of op Enterte drukken.

Nadat u een draaitabel of Draaigrafiek hebt gemaakt, kunt u de velden toevoegen die de gegevens bevatten die u wilt weergeven in het rapport. Meestal selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u echter verschillende waarden voor een bepaald veld wilt zien, kunt u ook meerdere exemplaren van een veld toevoegen aan het gebied Waarden.

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die veel gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden toevoegt aan het rapport, waardoor u minder tijd nodig hebt om het rapport bij te werken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden toevoegen aan de draaitabel of Draaigrafiek door een of meer van de volgende dingen te doen:

 • Als u een veld wilt plaatsen in een aangewezen gebied van de indelingssectie, schakelt u in het vak Velden kiezen die u wilt toevoegen aan rapport het selectievakje in van het veld dat u wilt gebruiken. U kunt velden vervolgens later opnieuw rangschikeren als u wilt.

  Opmerking    Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijlabels, worden numerieke velden toegevoegd aan het gebied Waarden en worden OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) toegevoegd aan het gebied Kolomlabels.

 • Als u een veld in een bepaald gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, klikt u in het vak Velden kiezen die u wilt toevoegen aan rapport met de rechtermuisknop op de veldnaam en klikt u vervolgens op Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabel,Toevoegenaan rijlabel of Toevoegen aan waarden.

 • Als u een veld naar een gebied in de indelingssectie wilt slepen, klikt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan rapport op een veld en houdt u een veld ingedrukt en sleept u het vervolgens van de veldsectie naar de juiste indelingssectie.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet-onlinegegevensbron voor analytische verwerking (OLAP), kunt u hetzelfde veld meerdere keer toevoegen aan het gebied Waarden. U kunt dit doen, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. U wilt bijvoorbeeld de berekeningen naast elkaar vergelijken, zoals de brutowinst en de nettowinstmarge, de minimale en maximale omzet, of het aantal klanten en het percentage van het totale aantal klanten.

 1. Klik in de lijst met draaitabelvelden in het vak Velden kiezen die u wilt toevoegen aan rapport op een veld en houd deze ingedrukt en sleep dit naar het gebied Waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zo veel exemplaren van dat veld te maken dat u wilt weergeven in het gebied Waarde.

 3. Wijzig in de draaitabel de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening zoals u wilt in elke kopie van het veld.

  Tip   U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Opmerkingen    

 • Wanneer u twee of meer velden toevoegt aan het gebied Waarden, ongeacht of het kopieën zijn van hetzelfde veld of verschillende velden, wordt in de lijst met velden automatisch een label Waardenkolom toegevoegd aan het gebied Waarden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het gebied Waarden. U kunt het kolomlabel Waarden zelfs verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het label Waardenkolom echter niet verplaatsen naar het gebied Rapportfilters.

 • U kunt een veld maar één keer toevoegen aan de gebieden rapportfilter, rijlabels of kolomlabels, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied gezet.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toe te voegen aan het gebied Waarden is door een formule (ook wel een berekend veld genoemd)te gebruiken die hetzelfde veld in de formule gebruikt.

 • In de lijst met draaitabelvelden, in het vak Velden kiezen die u wilt toevoegen aan rapport, zet u de aanwijzer op een veldnaam en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzepijl filter naast de veldnaam.

  Selecteer in het menu Filter de filteropties die u wilt gebruiken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u bestaande velden opnieuw rangschikkingen of deze velden opnieuw plaatsen met behulp van een van de vier gebieden onder aan de indelingssectie:

Draaitabel

Beschrijving

Waarden

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

Rijlabels

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

Kolomlabels

Hiermee kunt u velden weergeven als kolommen aan de bovenkant van het rapport. Een kolom lager in positie is genest in een andere kolom direct erboven.

Rapportfilter

Gebruik deze optie om het hele rapport te filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Draaigrafiek

Beschrijving

Waarden

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

Asvelden (categorieën)

Hiermee kunt u velden weergeven als een as in de grafiek.

Legendavelden (reeks)

Gebruik deze optie om velden weer te geven in de legenda van het diagram.

Rapportfilter

Gebruik deze optie om het hele rapport te filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Als u velden in een draaitabel opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de veldnaam in een van de gebieden en selecteert u een van de volgende opdrachten:

Omhoog verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld één positie omhoog in het gebied.

Omlaag verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld omlaag in het gebied.

Naar het begin verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het begin van het gebied.

Naar het eind verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het einde van het gebied.

Naar rapportfilter verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Rapportfilter.

Naar rijlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Rijlabels.

Naar kolomlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Kolomlabels.

Naar waarden verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Waarden.

Instellingen voor waardeveld, Veldinstellingen

Hiermee worden de dialoogvensters Instellingenveld Instellingen waardeveld weergegeven. Voor meer informatie over de instellingen klikt u op de knop Parameterexpressie Help, bovenaan het dialoogvenster.

Tip    U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veld- en indelingssecties en tussen de verschillende gebieden.

Als u een veld wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit in de lijst met draaitabelvelden:

 • In het vak Velden kiezen die u wilt toevoegen aan rapport, verwijdert u het selectievakje van het veld dat u wilt verwijderen.

  Opmerking    Als u een selectievakje uitwijst, worden alle exemplaren van het veld uit het rapport verwijderd.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Veld verwijderen.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en houd deze ingedrukt en sleep het vervolgens buiten de lijst met draaitabelvelden.

Standaard worden wijzigingen die u aan aanbrengen in de lijst met draaitabelvelden automatisch bijgewerkt in de rapportindeling. Als u de prestaties wilt verbeteren wanneer u toegang hebt tot een grote hoeveelheid externe gegevens, kunt u tijdelijk overschakelen naar de modus handmatig bijwerken. Met de modus Handmatig bijwerken kunt u snel velden toevoegen, verplaatsen en verwijderen in de lijst met draaitabelvelden. U kunt het rapport echter pas gebruiken als u terugschakelt naar de modus voor automatisch bijwerken.

 1. Als u handmatig bijwerken van de draaitabel wilt inschakelen, schakelt u onder aan de lijst met draaitabelvelden het selectievakje Update van de indeling uitstellen in.

  Let op    Nadat u de rapportindeling hebt ingesteld op handmatig bijwerken, sluit u de lijst met draaitabelvelden, wijzigt u in alleen de weergave Velden of sluit u Excel alle indelingswijzigingen die u hebt aangebracht in de draaitabel zonder bevestiging.

 2. Wijzig de veldindeling in de lijst met draaitabelvelden en klik vervolgens op Bijwerken om de indeling in de draaitabel handmatig bij te werken.

 3. Als u wilt terugkeren naar automatisch bijwerken nadat u de rapportindeling in de lijst met velden hebt aangepast, moet u het selectievakje Update van de indeling uitstellen.

Opmerking    Een draaitabel begint met automatisch bijwerken telkens wanneer u de werkmap opent.

Wanneer u een draaitabel maakt, wordt in Excel de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden aan de draaitabel kunt toevoegen, ze zo nodig opnieuw kunt rangschikten en opnieuw kunt zetten of ze uit de draaitabel kunt verwijderen. Standaard worden in de lijst met draaitabelveld twee secties weergegeven:

 • Een veldsectie bovenaan voor het toevoegen van velden aan en het verwijderen van velden uit de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan voor het opnieuw rangschikken en herpositioneren van velden

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding met twee gegevensvelden en een shape met een gegevensafbeelding waarin deze velden als gegevensbijschriften worden weergegeven

U kunt de lijst met draaitabelvelden aan weerszijden van het venster Excel en het scherm horizontaal van het scherm maken. U kunt ook de lijst met draaitabelvelden loskoppelen. In dat geval kunt u het scherm zowel verticaal als horizontaal van het scherm maken.

Als u de lijst met draaitabelvelden niet ziet, moet u ergens in de draaitabel klikken.

Als u de lijst met draaitabelvelden sluit, kunt u deze opnieuw weergeven. Control-klik op de draaitabel en klik vervolgens op Lijst met velden tonen. U kunt ook op Lijst met velden klikken op het tabblad Draaitabel analyseren.

Als u de velden niet ziet die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden, vernieuwt u de draaitabel om nieuwe velden, berekende velden, metingen, berekende metingen of dimensies weer te geven die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking: Draaitabel analyseren > Vernieuwen.

Als u een veldindeling wilt maken, gebruikt u de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waardevelden    Als u een selectievakje alleen incheckt voor een numeriek veld, wordt het standaard verplaatst naar het gebied Waarden.

 • Rij- en kolomvelden    U kunt een veld maar één keer toevoegen aan de gebieden rapportfilter, rijlabels of kolomlabels, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied gezet.

 • Metingen    In een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing) zijn er vaak veel velden (of metingen) georganiseerd in een hiërarchie met verschillende dimensies, hiërarchieën en niveaus. Klik op de uitv plusteken en vouw de Minvak samen totdat u de juiste velden hebt gevonden.

  U kunt alleen hiërarchieën, kenmerken en benoemde sets verplaatsen naar de gebieden Rijlabels, Kolomlabels en Rapportfilters.

  U kunt alleen metingen, berekende metingen en KPI's (Key Performance Indicators) naar het gebied Waarden verplaatsen.

Nadat u een draaitabel of Draaigrafiek hebt gemaakt, kunt u de velden toevoegen die de gegevens bevatten die u wilt weergeven in het rapport. Meestal selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u echter verschillende waarden voor een bepaald veld wilt zien, kunt u ook meerdere exemplaren van een veld toevoegen aan het gebied Waarden.

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die veel gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden toevoegt aan het rapport, waardoor u minder tijd nodig hebt om het rapport bij te werken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden toevoegen aan de draaitabel of Draaigrafiek door een of meer van de volgende dingen te doen:

 • Als u een veld in een aangewezen gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, schakelt u in het vak Draaitabelvelden het selectievakje in van het veld dat u wilt. U kunt velden vervolgens later opnieuw rangschikeren als u wilt.

  Opmerking    Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijlabels, worden numerieke velden toegevoegd aan het gebied Waarden en worden OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) toegevoegd aan het gebied Kolomlabels.

 • Als u een veld naar een gebied in de indelingssectie wilt slepen, klikt u in het vak Draaitabelvelden op een veld en houdt u deze ingedrukt en sleept u het vervolgens van de veldsectie naar de beste indelingssectie.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet-onlinegegevensbron voor analytische verwerking (OLAP), kunt u hetzelfde veld meerdere keer toevoegen aan het gebied Waarden. U kunt dit doen, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. U wilt bijvoorbeeld de berekeningen naast elkaar vergelijken, zoals de brutowinst en de nettowinstmarge, de minimale en maximale omzet, of het aantal klanten en het percentage van het totale aantal klanten.

 1. Klik in de lijst met draaitabelvelden in het vak Draaitabelvelden op een veld en houd deze ingedrukt en sleep dit naar het gebied Waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zo veel exemplaren van dat veld te maken dat u wilt weergeven in het gebied Waarde.

 3. Wijzig in de draaitabel de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening zoals u wilt in elke kopie van het veld.

  Tip    U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Opmerkingen    

 • Wanneer u twee of meer velden toevoegt aan het gebied Waarden, ongeacht of het kopieën zijn van hetzelfde veld of verschillende velden, wordt in de lijst met velden automatisch een label Waardenkolom toegevoegd aan het gebied Waarden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het gebied Waarden. U kunt het kolomlabel Waarden zelfs verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het label Waardenkolom echter niet verplaatsen naar het gebied Rapportfilters.

 • U kunt een veld maar één keer toevoegen aan de gebieden rapportfilter, rijlabels of kolomlabels, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied gezet.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toe te voegen aan het gebied Waarden is door een formule (ook wel een berekend veld genoemd)te gebruiken die hetzelfde veld in de formule gebruikt.

Als u een veld wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit in de lijst met draaitabelvelden:

 • In het vak Draaitabelvelden kunt u het selectievakje van het veld dat u wilt verwijderen, uit.

  Opmerking    Als u een selectievakje uitwijst, worden alle exemplaren van het veld uit het rapport verwijderd.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en houd deze ingedrukt en sleep het vervolgens buiten de lijst met draaitabelvelden.

Wanneer u een draaitabel maakt, wordt in Excel de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden aan de draaitabel kunt toevoegen, ze zo nodig opnieuw kunt rangschikten en opnieuw kunt zetten of ze uit de draaitabel kunt verwijderen. Standaard worden in de lijst met draaitabelveld twee secties weergegeven:

 • Een veldsectie bovenaan voor het toevoegen van velden aan en het verwijderen van velden uit de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan voor het opnieuw rangschikken en herpositioneren van velden

Als u de lijst met draaitabelveld wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op de draaitabel en klikt u vervolgens op Lijst met velden tonen. 

Als u de velden niet ziet die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden, vernieuwen de draaitabel vernieuwen Draaigrafiek om nieuwe velden, berekende velden, metingen, berekende metingen of dimensies weer te geven die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking. Als u dat wilt doen, klikt u met de rechtermuisknop op de draaitabel en selecteert u Vernieuwen.

Als u een veldindeling wilt maken, gebruikt u de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waarden    Als u een selectievakje alleen incheckt voor een numeriek veld, wordt het standaard verplaatst naar het gebied WAARDEN.

 • Rijen en kolommen    U kunt een veld slechts eenmaal toevoegen aan de gebieden FILTERS,RIJENof KOLOMMEN, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden RIJEN en KOLOMMEN in de indelingssectie, wordt het veld automatisch uit het oorspronkelijke gebied verwijderd en in het nieuwe gebied gezet.

Nadat u een draaitabel of Draaigrafiek hebt gemaakt, kunt u de velden toevoegen die de gegevens bevatten die u wilt weergeven in het rapport. Meestal selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u echter verschillende waarden voor een bepaald veld wilt zien, kunt u ook meerdere exemplaren van een veld toevoegen aan het gebied Waarden.

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die veel gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden toevoegt aan het rapport, waardoor u minder tijd nodig hebt om het rapport bij te werken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden toevoegen aan de draaitabel of Draaigrafiek door een of meer van de volgende dingen te doen:

 • Als u een veld in een aangewezen gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, schakelt u in het vak Velden kiezen het selectievakje in van het juiste veld. U kunt velden vervolgens later opnieuw rangschikeren als u wilt.

  Opmerking: Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied RIJEN, worden numerieke velden toegevoegd aan het gebied WAARDEN en worden OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) toegevoegd aan het gebied KOLOMMEN.

 • Als u een veld in een bepaald gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, zet u in het vak Velden kiezen de aanwijzer op een veldnaam en klikt u op de rode vervolgkeuzepijl naast de veldnaamklik op de veldnaam en klikt u vervolgens op Verplaatsen naar rapportfilter, Verplaatsen naar kolomlabel, Verplaatsen naar rijlabel ofVerplaatsen naar waarden.

 • Als u een veld naar een gebied in de indelingssectie wilt slepen, klikt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan rapport op een veld en houdt u een veld ingedrukt en sleept u het vervolgens van de veldsectie naar de juiste indelingssectie.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet-onlinegegevensbron voor analytische verwerking (OLAP), kunt u hetzelfde veld meerdere keer toevoegen aan het gebied Waarden. U kunt dit doen, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. U wilt bijvoorbeeld de berekeningen naast elkaar vergelijken, zoals de brutowinst en de nettowinstmarge, de minimale en maximale omzet, of het aantal klanten en het percentage van het totale aantal klanten.

 1. Klik in de lijst met draaitabelvelden in het vak Velden kiezen op een veld en houd deze ingedrukt en sleep dit naar het gebied Waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zo veel exemplaren van dat veld te maken dat u wilt weergeven in het gebied Waarde.

 3. Wijzig in de draaitabel de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening zoals u wilt in elke kopie van het veld.

  Tip: U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Notities: 

 • Wanneer u twee of meer velden toevoegt aan het gebied Waarden, ongeacht of het kopieën zijn van hetzelfde veld of verschillende velden, wordt in de lijst met velden automatisch een label Waardenkolom toegevoegd aan het gebied Waarden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het gebied Waarden. U kunt het kolomlabel Waarden zelfs verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het label Waardenkolom echter niet verplaatsen naar het gebied Rapportfilters.

 • U kunt een veld maar één keer toevoegen aan de gebieden rapportfilter, rijlabels of kolomlabels, ongeacht of het gegevenstype numeriek of niet-numeriek is. Als u hetzelfde veld meerdere keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied gezet.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toe te voegen aan het gebied Waarden is door een formule (ook wel een berekend veld genoemd)te gebruiken die hetzelfde veld in de formule gebruikt.

 • In de lijst Draaitabelvelden, in het vak Velden kiezen, zet u de aanwijzer op een veldnaam en klikt u vervolgens op de rode vervolgkeuzepijl naast de veldnaam en selecteertu Filter .

In de lijst Draaitabelvelden of Draaigrafiek-velden kunt u bestaande velden opnieuw rangschikkingen of deze velden opnieuw plaatsen met behulp van een van de vier gebieden onder aan de indelingssectie:

Draaitabel

Beschrijving

FILTERS

Gebruik deze optie om het hele rapport te filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

KOLOMMEN

Hiermee kunt u velden weergeven als kolommen aan de bovenkant van het rapport. Een kolom lager in positie is genest in een andere kolom direct erboven.

ROWS

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

VALUES

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

Draaigrafiek

Beschrijving

FILTERS

Gebruik deze optie om het hele rapport te filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

LEGENDA (REEKS)

Gebruik deze optie om velden weer te geven in de legenda van het diagram.

AS (CAEGORIEËN)

Hiermee kunt u velden weergeven als een as in de grafiek.

VALUES

Gebruik dit om numerieke gegevens weer te geven.

Als u velden in een draaitabel opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de veldnaam in een van de gebieden en selecteert u een van de volgende opdrachten:

Omhoog verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld één positie omhoog in het gebied.

Omlaag verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld omlaag in het gebied.

Naar het begin verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het begin van het gebied.

Naar het eind verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het einde van het gebied.

Naar rapportfilter verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Rapportfilter.

Naar rijlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Rijlabels.

Naar kolomlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Kolomlabels.

Naar waarden verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het gebied Waarden.

Instellingen voor waardeveld, Veldinstellingen

Hiermee worden de dialoogvensters Instellingenveld Instellingen waardeveld weergegeven.

Tip: U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veld- en indelingssecties en tussen de verschillende gebieden.

Als u een veld wilt verwijderen, gaat u op een van de volgende stappen te werk in de lijst met velden:

 • Verwijder in het vak Velden kiezen het selectievakje van het veld dat u wilt verwijderen.

  Opmerking: Als u een selectievakje uitwijst, worden alle exemplaren van het veld uit het rapport verwijderd.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Veld verwijderen.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en houd deze ingedrukt en sleep het vervolgens buiten de lijst met draaitabelvelden.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Een draaitabel maken

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om gegevens te filteren

Een tijdlijn voor een draaitabel maken om datums te filteren

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×