Draaitabellen

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien.

Indruk maken met Aankondigingen

Een draaitabel maken

 1. Selecteer de cellen waarvan u een draaitabel wilt maken.

  Opmerking:  Uw gegevens mogen geen lege rijen of kolommen hebben. De kop moet uit één rij bestaan.

 2. Selecteer Invoegen > Draaitabel.

  Draaitabel

 3. Selecteer onder Selecteer de gegevens die u wilt analyseren de optie Selecteer een tabel of bereik

  Draaitabel

 4. Controleer het celbereik in Tabel/bereik.

 5. Selecteer onder Kies de locatie waarop u de draaitabel wilt plaatsen de optie Nieuw werkblad om de draaitabel in een nieuw werkblad of Bestaand werkblad te plaatsen. Selecteer vervolgens de locatie waar u de draaitabel wilt weergeven.

 6. Selecteer OK.

De draaitabel afwerken

 1. U voegt een veld aan de draaitabel toe door het selectievakje veldnaam in te schakelen in het deelvenster Draaitabelvelden.

  Opmerking: Geselecteerde velden worden toegevoegd aan hun standaardgebied: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

  Draaitabel

 2. Wanneer u een veld van het ene gebied naar het andere gebied wilt verplaatsen, sleept u het veld naar het doelgebied.

Voordat u begint:

 • De gegevens moeten in een tabel worden ingedeeld, zonder lege rijen of kolommen. U kunt het beste een Excel-tabel gebruiken, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

 • Tabellen zijn een fantastische draaitabelgegevens bron omdat rijen die worden toegevoegd aan een tabel, automatisch worden opgenomen in de draaitabel wanneer u de gegevens vernieuwt, en eventuele nieuwe kolommen worden opgenomen in de lijst met draaitabelvelden . Anders moet u de brongegevens voor een draaitabel wijzigenof een dynamische benoemde bereik formulegebruiken.

 • Gegevenstypen in kolommen moeten hetzelfde zijn. U mag bijvoorbeeld geen datums en tekst in dezelfde kolom combineren.

 • Voor draaitabellen wordt een momentopname van uw gegevens gebruikt, de zogeheten cache, zodat actuele gegevens niet worden gewijzigd.

Een draaitabel maken

Als u weinig ervaring hebt met draaitabellen of u niet goed weet hoe u moet beginnen, kunt u een Aanbevolen draaitabel gebruiken. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt in Excel een duidelijke indeling bepaald door de gegevens in te passen in de geschiktste gebieden in de draaitabel. Hierdoor hebt u een beginpunt als u verder wilt experimenteren. Wanneer een aanbevolen draaitabel is gemaakt, kunt u verschillende standen uitproberen en velden herschikken om uw specifieke resultaten te verkrijgen.

U kunt ook onze interactieve zelfstudie De eerste draaitabel maken downloaden.

Aanbevolen draaitabel

Handmatig een draaitabel maken

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen.

  Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen als een draaitabel met Excel voor u moet worden gemaakt.

 3. Uw gegevens worden in Excel geanalyseerd en u krijgt verschillende opties te zien, zoals in dit voorbeeld van de huishoudkosten.

  Dialoogvenster Aanbevolen draaitabellen voor Excel
 4. Selecteer de draaitabel die er het beste uitziet en druk op OK. In Excel wordt een draaitabel gemaakt op een nieuw blad en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven.

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

  Als u Excel voor Mac 2011 of lager gebruikt, wordt de knop Draaitabel weergegeven op het tabblad Gegevens in de groep Analyse.

  tabblad gegevens, groep analyse

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd. In dit geval gebruiken we de tabel tbl_HouseholdExpenses.

 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Selecteer in het gebied veld naam bovenaan het selectievakje voor elk veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel. Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het rijgebied, de velden datum en tijd worden toegevoegd aan het kolom gebied, en numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden . U kunt ook handmatig een item slepen en neerzetten in een van de draaitabelvelden, of als u een item in de draaitabel niet meer nodig hebt, sleept u het uit de lijst met velden of schakelt u het uit. Als u veld items opnieuw wilt rangschikken, is een van de draaitabelfuncties waarmee u het uiterlijk van de draaitabel kunt wijzigen.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Samenvatten als

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Veldinstellingen te selecteren.

  Wijzig vervolgens de berekening in het gedeelte samenvatten als. Wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, wordt deze automatisch toegevoegd aan de sectie aangepaste naam , zoals ' Sum of FieldName ', maar u kunt dit wijzigen. Als u op de knop nummer... klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Tip: Aangezien met de wijziging van de berekening in de sectie samenvatten de naam van het draaitabelveld wordt gewijzigd, kunt u het beste de naam van de draaitabelvelden wijzigen totdat u klaar bent met het instellen van de draaitabel. U kunt ook op vervangen (in het menu bewerken) >zoeken wat > "som van", vervolgens vervangen door > laat leeg om alles in één keer te vervangen in plaats van opnieuw te typen.

 • Gegevens weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Veldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Gegevens weergeven als.

 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en klik met de rechtermuisknop op de waarde en selecteer Veldinstellingen. Stel vervolgens de opties Samenvatten per en Gegevens weergeven als voor elke waarde in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen worden vernieuwd die op basis van die gegevensbron zijn gemaakt. Als u één draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en vervolgens Vernieuwen selecteren. Als u meerdere draaitabellen hebt, selecteert u eerst een willekeurige cel in een draaitabel en gaat u op het lint naar Draaitabel analyseren, klikt u op de pijl onder de knop Vernieuwen en selecteert u Alles vernieuwen.

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

U kunt nu een draaitabel invoegen in uw werkblad in Excel voor het web.

Belangrijk: Het maken of bewerken van draaitabellen wordt niet aanbevolen in een spreadsheet wanneer andere gebruikers op hetzelfde moment hierin werken.

 1. Selecteer de tabel of het bereik in de spreadsheet.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd.

  Draaitabel maken
 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

  Opmerking: De cel waarnaar u verwijst, moet buiten de tabel of het bereik vallen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Selecteer in het gebied draaitabelvelden bovenaan het selectievakje voor elk veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel. Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied rijen , de datum en tijd waarop velden worden toegevoegd aan het gebied kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden . U kunt ook handmatig een item slepen en neerzetten in een van de draaitabelvelden, of als u een item in de draaitabel niet meer nodig hebt, sleept u het uit de lijst met velden of schakelt u het uit. Als u veld items opnieuw wilt rangschikken, is een van de draaitabelfuncties waarmee u het uiterlijk van de draaitabel kunt wijzigen.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Waarden samenvatten per

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Waardeveldinstellingen te selecteren.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen

  Wijzig vervolgens de berekening in de sectie waarden samenvatten per . Wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, wordt deze automatisch toegevoegd aan de sectie aangepaste naam , zoals ' Sum of FieldName ', maar u kunt dit wijzigen. Als u op de knop Nummering klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen voor de optie Waarden samenvatten als

  Tip: Aangezien bij het wijzigen van de berekening in de sectie waarden samenvatten de naam van het draaitabelveld wordt gewijzigd, kunt u het beste de naam van de draaitabelvelden wijzigen totdat u de draaitabel hebt ingesteld. U kunt ook de zoekfunctie & vervangen (Ctrl + H>) gebruiken om te zoeken naar de > "som van" en vervolgens te vervangen door > leeg laten om alles in één keer te vervangen in plaats van opnieuw te typen.

 • Waarden weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Waardeveldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Waarden weergeven als.

  Waardeveldinstellingen voor draaitabel > dialoogvenster Waarden weergeven als
 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en stel voor elk item de opties Waarden samenvatten als en Waarden weergeven als in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen die zijn gemaakt op basis van deze gegevensbron, worden vernieuwd. Als u de draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en Vernieuwen selecteren.

Draaitabel vernieuwen

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren 

Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

Een draaitabel maken met het gegevensmodel voor het analyseren van gegevens in meerdere tabellen

Een draaitabel maken die is verbonden met Power BI-gegevenssets

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

De brongegevens voor een draaitabel wijzigen

Waarden berekenen in een draaitabel

Een draaitabel verwijderen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×