Inhoudsopgave
×
Draaitabellen
Draaitabellen

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien. Draaitabellen werken iets anders, afhankelijk van het platform dat u gebruikt om Excel uit te voeren.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

 1. Selecteer de cellen waarvan u een draaitabel wilt maken.

  Opmerking:  Uw gegevens moeten worden ingedeeld in kolommen met één veldnamenrij.

 2. Selecteer Invoegen > Draaitabel.

  Knop Draaitabel

 3. Hiermee maakt u een draaitabel op basis van een bestaande tabel of een bestaand bereik.
  Draaitabel uit bereik of tabel

  Opmerking: Als u Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel selecteert, wordt de tabel of het bereik dat voor deze draaitabel wordt gebruikt, toegevoegd aan het gegevensmodel van de werkmap. Meer informatie.

 4. Kies waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen. Selecteer Nieuw werkblad om de draaitabel in een nieuw werkblad of bestaand werkblad te plaatsen en selecteer waar u de nieuwe draaitabel wilt weergeven. 

 5. Klik op OK.

Door op de pijl-omlaag op de knop te klikken, kunt u een keuze maken uit andere mogelijke bronnen voor uw draaitabel.  Naast het gebruik van een bestaande tabel of een bestaand bereik, zijn er nog drie andere bronnen waaruit u kunt kiezen om de draaitabel te vullen.

Draaitabelbron selecteren

Opmerking: Afhankelijk van de IT-instellingen van uw organisatie ziet u mogelijk de naam van uw organisatie in
de knop. Bijvoorbeeld 'Vanuit Power BI (Microsoft)'

Ophalen uit externe gegevensbron

Draaitabel uit externe bron

Ophalen uit gegevensmodel

Gebruik deze optie als uw werkmap een gegevensmodel bevat en u een draaitabel wilt maken op basis van meerdere tabellen, de draaitabel wilt uitbreiden met aangepaste metingen of met zeer grote gegevenssets wilt werken. 
Draaitabel uit gegevenstabel

Ophalen van Power BI

Gebruik deze optie als uw organisatie Power BI gebruikt en u goedgekeurde cloudgegevenssets wilt detecteren en er verbinding mee wilt maken. 

Draaitabel van Power BI

 1. U voegt een veld aan de draaitabel toe door het selectievakje veldnaam in te schakelen in het deelvenster Draaitabelvelden.

  Opmerking: Geselecteerde velden worden toegevoegd aan de standaardgebieden: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

  Draaitabel

 2. Wanneer u een veld van het ene gebied naar het andere gebied wilt verplaatsen, sleept u het veld naar het doelgebied.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen worden vernieuwd die op basis van die gegevensbron zijn gemaakt. Als u één draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en vervolgens Vernieuwen selecteren. Als u meerdere draaitabellen hebt, selecteert u eerst een willekeurige cel in een draaitabel en gaat u op het lint naar Draaitabel analyseren, klikt u op de pijl onder de knop Vernieuwen en selecteert u Alles vernieuwen.

Een draaitabel vernieuwen

Waarden samenvatten per

Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Waardeveldinstellingen te selecteren.

Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen

Wijzig vervolgens de berekening in de sectie Waarden samenvatten op . Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, Excel deze automatisch toevoegt in de sectie Aangepaste naam, zoals 'Som van veldnaam', maar u kunt deze wijzigen. Als u op de knop Getalnotatie klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

Tip: Omdat door de wijziging van de berekening in de sectie Waarden samenvatten op de naam van het draaitabelveld wordt gewijzigd, kunt u het beste de naam van de draaitabelvelden pas wijzigen als u klaar bent met het instellen van de draaitabel. Een truc is het gebruik van Zoeken & Vervangen (Ctrl+H) >Zoeken wat > 'Som van', en vervolgens vervangen door > leeg laten om alles in één keer te vervangen in plaats van handmatig opnieuw te typen.

Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen voor de optie Waarden samenvatten als

Waarden weergeven als

In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

Wanneer u het dialoogvenster Waardeveldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Waarden weergeven als.

Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en stel voor elk item de opties Waarden samenvatten als en Waarden weergeven als in.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

 1. Selecteer een tabel of gegevensbereik in het blad en selecteer > draaitabel invoegen om het deelvenster Draaitabel invoegen te openen.

 2. U kunt handmatig uw eigen draaitabel maken of een aanbevolen draaitabel voor u kiezen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Op de kaart Uw eigen draaitabel maken selecteert u Nieuw blad of Bestaand blad om de bestemming van de draaitabel te kiezen.

 • Selecteer in een aanbevolen draaitabel nieuw blad of bestaand blad om de bestemming van de draaitabel te kiezen.

Opmerking: Aanbevolen draaitabellen zijn alleen beschikbaar voor Microsoft 365 abonnees.

In het deelvenster Draaitabel invoegen kunt u de bron, het doel en andere aspecten van de draaitabel instellen.

U kunt de gegevensbronvoor de draaitabelgegevens wijzigen terwijl u deze maakt.

 1. Selecteer in het deelvenster Draaitabel invoegen het tekstvak onder Bron. Tijdens het wijzigen van de bron zijn kaarten in het deelvenster niet beschikbaar.

 2. Maak een selectie van gegevens in het raster of voer een bereik in het tekstvak in. 

 3. Druk op Enter op het toetsenbord of op de knop om uw selectie te bevestigen. Het deelvenster wordt bijgewerkt met nieuwe aanbevolen draaitabellen op basis van de nieuwe gegevensbron.

Voeg het draaitabelvenster in waarin u wordt gevraagd om een tabel of bereik te gebruiken als bron en zodat u de bestemming kunt wijzigen.

Ophalen van Power BI

Gebruik deze optie als uw organisatie Power BI gebruikt en u goedgekeurde cloudgegevenssets wilt detecteren en er verbinding mee wilt maken. 

Draaitabel van Power BI

Schakel in het deelvenster Draaitabelvelden het selectievakje in voor elk veld dat u aan de draaitabel wilt toevoegen.

Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijen , worden datum- en tijdvelden toegevoegd aan het gebied Kolommen en worden numerieke velden toegevoegd aan het gebied Waarden .

U kunt ook elk beschikbaar item handmatig slepen en neerzetten in een van de draaitabelvelden . Als u een item in de draaitabel niet meer wilt, sleept u het uit de lijst of schakelt u het uit.

Draaitabelvelden in webversie van Excel

Waarden samenvatten per

Draaitabelvelden in het gebied Waarden worden standaard weergegeven als SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert.

Wijzig de standaardberekening door met de rechtermuisknop op een waarde in de rij te klikken en de optie Waarden samenvatten op te selecteren.

Samenvatten in webversie van Excel

Waarden weergeven als

In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

Klik met de rechtermuisknop op een waarde in de kolom waarvoor u de waarde wilt weergeven.  Selecteer Waarden weergeven als in het menu. Er wordt een lijst met beschikbare waarden weergegeven.

Maak uw selectie in de lijst.

Als u een percentage van het bovenliggende totaal wilt weergeven, plaatst u de muisaanwijzer op dat item in de lijst en selecteert u het bovenliggende veld dat u wilt gebruiken als basis voor de berekening. 

Weergeven als

Als u nieuwe gegevens toevoegt aan de gegevensbron van de draaitabel , moeten alle draaitabellen die op die gegevensbron zijn gebouwd, worden vernieuwd. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het draaitabelbereik en selecteer Vernieuwen.

Draaitabel vernieuwen

Als u een draaitabel hebt gemaakt en besluit dat u deze niet meer wilt, selecteert u het hele draaitabelbereik en drukt u op Delete. Het heeft geen effect op andere gegevens of draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel zich op een afzonderlijk blad bevindt dat geen andere gegevens bevat die u wilt behouden, kunt u de draaitabel snel verwijderen door het blad te verwijderen.

 • De gegevens moeten in een tabel worden ingedeeld, zonder lege rijen of kolommen. U kunt het beste een Excel-tabel gebruiken, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

 • Tabellen zijn een uitstekende gegevensbron voor draaitabellen, omdat rijen die aan een tabel zijn toegevoegd, automatisch worden opgenomen in de draaitabel wanneer u de gegevens vernieuwt en nieuwe kolommen worden opgenomen in de lijst met draaitabelvelden . Anders moet u de brongegevens voor een draaitabel wijzigen of een dynamische benoemde bereikformule gebruiken.

 • Gegevenstypen in kolommen moeten hetzelfde zijn. U mag bijvoorbeeld geen datums en tekst in dezelfde kolom combineren.

 • Voor draaitabellen wordt een momentopname van uw gegevens gebruikt, de zogeheten cache, zodat actuele gegevens niet worden gewijzigd.

Als u weinig ervaring hebt met draaitabellen of u niet goed weet hoe u moet beginnen, kunt u een Aanbevolen draaitabel gebruiken. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt in Excel een duidelijke indeling bepaald door de gegevens in te passen in de geschiktste gebieden in de draaitabel. Hierdoor hebt u een beginpunt als u verder wilt experimenteren. Wanneer een aanbevolen draaitabel is gemaakt, kunt u verschillende standen uitproberen en velden herschikken om uw specifieke resultaten te verkrijgen. U kunt ook onze interactieve zelfstudie De eerste draaitabel maken downloaden.

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen.

  Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen als een draaitabel met Excel voor u moet worden gemaakt.

 3. Uw gegevens worden in Excel geanalyseerd en u krijgt verschillende opties te zien, zoals in dit voorbeeld van de huishoudkosten.

  Dialoogvenster Aanbevolen draaitabellen voor Excel

 4. Selecteer de draaitabel die het beste bij u past en druk op OK. Excel maakt een draaitabel op een nieuw blad en geeft de lijst met draaitabelvelden weer

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

  Tabblad Gegevens, groep Analyse

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd. In dit geval gebruiken we de tabel tbl_HouseholdExpenses.

 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Lijst met draaitabelvelden

Schakel in het gebied Veldnaam bovenaan het selectievakje in voor elk veld dat u aan de draaitabel wilt toevoegen. Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het rijgebied , worden datum- en tijdvelden toegevoegd aan het kolomgebied en worden numerieke velden toegevoegd aan het gebied Waarden . U kunt ook elk beschikbaar item handmatig slepen en neerzetten in een van de draaitabelvelden. Als u een item in de draaitabel niet meer wilt, sleept u het item gewoon uit de lijst Velden of schakelt u het selectievakje uit. Het opnieuw rangschikken van velditems is een van de functies van de draaitabel die het zo gemakkelijk maakt om het uiterlijk ervan snel te wijzigen.

Lijst met draaitabelvelden

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelvelden

 • Samenvatten als

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Veldinstellingen te selecteren.

  Wijzig vervolgens de berekening in de sectie Samenvatten op . Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, Excel deze automatisch toevoegt in de sectie Aangepaste naam, zoals 'Som van veldnaam', maar u kunt deze wijzigen. Als u op de knop Getal... klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Tip: Omdat door het wijzigen van de berekening in de sectie Samenvatten op de naam van het draaitabelveld de naam van het draaitabelveld wordt gewijzigd, kunt u het beste de naam van de draaitabelvelden pas wijzigen als u klaar bent met het instellen van de draaitabel. Een truc is om te klikken op Vervangen (in het menu Bewerken) >zoeken wat > 'Som van', en vervolgens vervangen door > leeg laten om alles in één keer te vervangen in plaats van handmatig opnieuw te typen.

 • Gegevens weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Veldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Gegevens weergeven als.

 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en klik met de rechtermuisknop op de waarde en selecteer Veldinstellingen. Stel vervolgens de opties Samenvatten per en Gegevens weergeven als voor elke waarde in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen worden vernieuwd die op basis van die gegevensbron zijn gemaakt. Als u één draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en vervolgens Vernieuwen selecteren. Als u meerdere draaitabellen hebt, selecteert u eerst een willekeurige cel in een draaitabel en gaat u op het lint naar Draaitabel analyseren, klikt u op de pijl onder de knop Vernieuwen en selecteert u Alles vernieuwen.

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Draaitabel-Aanbevelingen maken deel uit van de verbonden ervaring in Office en analyseert uw gegevens met services voor kunstmatige intelligentie. Als u ervoor kiest om u af te melden voor de verbonden ervaring in Office, worden uw gegevens niet verzonden naar de service voor kunstmatige intelligentie en kunt u geen draaitabel Aanbevelingen gebruiken. Lees de privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

Verwante artikelen

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren 

Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

Een draaitabel maken met het gegevensmodel voor het analyseren van gegevens in meerdere tabellen

Een draaitabel maken die is verbonden met Power BI-gegevenssets

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

De brongegevens voor een draaitabel wijzigen

Waarden berekenen in een draaitabel

Een draaitabel verwijderen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×