Een beschadigde werkmap herstellen

Wanneer een beschadigde werkmap in Microsoft Excel wordt gedetecteerd bij het openen, wordt de modus voor het herstellen van bestanden automatisch gestart en wordt geprobeerd de werkmap te herstellen. Als de modus voor bestandsherstel niet start, kunt u deze handmatig procedure gebruiken om de werkmap te herstellen:

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Klik op de locatie en map die de beschadigde werkmap bevat.

 3. Selecteer in het dialoogvenster openen de beschadigde werkmap.

 4. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen en herstellen.

  Opdracht Openen en herstellen

 5. Als u zoveel mogelijk van de werkmap wilt herstellen, kiest u herstellen.

  Als u de gegevens niet kunt herstellen met herstellen , kiest u gegevens ophalen om waarden en formules uit de werkmap op te halen.

Als er geen automatische en handmatige reparatie werken, zijn er een aantal herstelmethoden waarmee u uw gegevens kunt bijvoegen. U kunt ook enkele preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat u uw werk kwijtraakt door automatisch een back-upkopie van uw werkmap op te slaan of een herstelbestand te maken van tijd tot tijd.

Gegevens terughalen uit een beschadigde werkmap

Kies een van de volgende methoden om uw gegevens te herstellen. Als dit niet lukt, probeert u een andere methode. U kunt ook softwareoplossingen van derden proberen om de werkmap te herstellen.

Belangrijk: Als het niet lukt om een werkmap te openen, verplaatst u de werkmap naar een andere harde schijf of een lokaal station voordat u een van de volgende herstelopties uitprobeert.

Gegevens herstellen wanneer de werkmap is geopend in Excel

 • De werkmap herstellen naar de laatst opgeslagen versie    Als een werkmap beschadigd raakt terwijl u aan het werk bent maar voordat u de wijzigingen opslaat, kunt u de laatst opgeslagen versie van de werkmap herstellen:

  1. Klik op Bestand > Openen.

  2. Dubbelklik op de naam van de werkmap die in Excel is geopend.

  3. Klik op Ja om de werkmap opnieuw te openen.

   De werkmap wordt geopend zonder de wijzigingen die er mogelijk toe hebben geleid dat de werkmap beschadigd raakte.

Gegevens herstellen wanneer u de werkmap niet kunt openen in Excel

 • Stel de berekeningsoptie in Excel in op handmatig    Wijzig de berekeningsinstelling van automatisch in handmatig. De werkmap wordt mogelijk geopend omdat deze niet opnieuw wordt berekend.

  1. Klik op Bestand > Nieuw.

  2. Klik onder Nieuwop lege werkmap.

  3. Klik op Bestand > Opties.

  4. Kies in de categorie formules onder Berekeningsopties de optiehandmatigen klik vervolgens op OK.

  5. Klik op Bestand > Openen.

  6. Ga naar de beschadigde werkmap en dubbelklik erop om deze te openen.

 • Maak een koppeling naar de beschadigde werkmap via externe verwijzingen    Als u alleen gegevens en geen formules of berekende waarden uit de werkmap wilt ophalen, kunt u proberen om externe verwijzingen te gebruiken om een koppeling naar de beschadigde werkmap te maken.

  1. Klik op Bestand > Openen.

  2. Ga naar de map die de beschadigde werkmap bevat.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam van de beschadigde werkmap, klik op kopiërenen vervolgens op Annuleren.

  4. Klik op Bestand > Nieuw.

  5. Klik onder Nieuwop lege werkmap.

  6. Typ = bestandsnaam in cel a1 van de nieuwe werkmap . A1, waarbij bestandsnaam de naam is van de beschadigde werkmap die u in stap 3 hebt gekopieerd, en druk vervolgens op ENTER.

   Opmerking:  U hoeft alleen de naam van de werkmap in te voeren, u hoeft de bestandsnaamextensie niet te typen.

  7. Als het dialoogvenster waarden bijwerken wordt weergegeven, selecteert u de beschadigde werkmap en klikt u op OK.

  8. Als het dialoogvenster Blad selecteren wordt weergegeven, selecteert u het juiste blad en klikt u vervolgens op OK.

  9. Selecteer cel A1.

  10. Klik op start > kopiërenof druk op CTRL + C.

  11. Selecteer een gebied, beginnend bij cel a1, van ongeveer even groot als het cellenbereik dat gegevens bevat in de beschadigde werkmap.

  12. Klik op start > Plakkenof druk op CTRL + V.

  13. Klik op start > kopie opnieuw of druk op CTRL + C terwijl het celbereik nog is geselecteerd.

  14. Klik op start > de pijl onder Plakkenen klik vervolgens onder waarden plakkenop waarden.

   Door waarden te plakken, worden de koppelingen naar de beschadigde werkmap verwijderd en blijven alleen de gegevens over.

 • Haal gegevens op uit een beschadigde werkmap met behulp van een macro    Als een grafiek aan de beschadigde werkmap is gekoppeld, probeert u of u de brongegevens van de grafiek kunt ophalen met behulp van een macro.

  1. Kopieer de volgende macrocode en plak deze in een moduleblad:

   Sub-GetChartValues ()

   Dim NumberOfRows As Integer

   Dim X as object

   Teller = 2

   ' Het aantal rijen met gegevens berekenen.

   NumberOfRows = UBound (ActiveChart. SeriesCollection (1). Nulwaarde

   Werkbladen ("grafiek."). Cellen (1, 1) = "X waarden"

   ' Schrijf waarden op de x-as naar het werkblad.

   Met werkbladen ("grafiek data")

   . Bereik (. Cellen (2; 1); _

   . Cellen (NumberOfRows + 1, 1)) = _

   Application. transponeren (ActiveChart. SeriesCollection (1). Xwaarden

   Eindigt met

   ' Lussen door alle reeksen in de grafiek en de waarden schrijven naar

   het werkblad.

   Voor elke X in ActiveChart. SeriesCollection

   Werkbladen ("grafiek."). Cellen (1, Counter) = X.Name

   Met werkbladen ("grafiek data")

   . Bereik (. Cellen (2, teller), _

   . Cellen (NumberOfRows + 1, teller)) = _

   Application. transponeren (X. waarden)

   Eindigt met

   Counter = Counter + 1

   Volgende

   End Sub

  2. Een werkblad in uw werkmap invoegen of verwijderen Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en wijzig de naam in Chartdata.

  3. Selecteer de grafiek waaruit u de onderliggende gegevenswaarden wilt ophalen.

   Opmerking: De grafiek kan zijn ingesloten op een werkblad of op een afzonderlijk grafiekblad.

  4. De macro uitvoeren.

  5. De gegevens uit de grafiek worden op het werkblad Chart data geplaatst.

Naar boven

Automatisch een back-upexemplaar van een werkmap opslaan

Met een back-upkopie van uw werkmap hebt u altijd toegang tot uw gegevens als de werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Klik achtereenvolgens op computeren op de knop Bladeren .

  knop Bladeren

 3. Klik in het dialoogvenster Opslaan als op de pijl naast extraen klik vervolgens op algemene opties.

  Algemene opties in het menu Extra

 4. Schakel in het dialoogvenster algemene opties het selectievakje altijd back-up maken in.

  optie Altijd back-up maken in het dialoogvenster Algemene opties

Naar boven

Automatisch een herstelbestand maken op een opgegeven interval

Met een herstelbestand van de werkmap kunt u er ook voor zorgen dat u toegang hebt tot uw gegevens als de werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Schakel in de categorie Opslaan onder werkmappen opslaanhet selectievakje elke in en geef een aantal minuten op. (De standaardinstelling is 10.)

  optie AutoHerstel op het tabblad Opslaan van het dialoogvenster Opties voor Excel

 3. Geef in het vak Locatie van AutoHerstel-bestand de locatie op waarin het herstelbestand moet worden opgeslagen.

 4. Zorg dat het selectievakje AutoHerstel alleen voor deze werkmap uitschakelen is uitgeschakeld.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×