Een dashboard is een visuele weergave van belangrijke metrische gegevens waarmee u snel gegevens op één plaats kunt bekijken en analyseren. Dashboards bieden niet alleen een gecombineerde weergave van gegevens, maar maakt selfservice business intelligence mogelijk, waar gebruikers gegevens kunnen filteren zodat alleen datgene wordt weergegeven wat voor de gebruiker van belang is. Voorheen moesten vaak meerdere Excel-rapporten worden gegenereerd voor verschillende personen of afdelingen, afhankelijk van hun behoeften.

Voorbeeld van een Excel-dashboard met slicers en tijdlijn

Overzicht

In dit onderwerp bespreken we hoe u meerdere draaitabellen, draaidiagrammen en draaitabellen kunt gebruiken om een dynamisch dashboard te maken. Vervolgens geven we gebruikers de mogelijkheid om snel de gegevens te filteren zoals ze dat willen met Slicers en een tijdlijn, zodat uw draaitabellen en grafieken automatisch kunnen worden uitgebreid en gecontracteert om alleen de informatie weer te geven die gebruikers willen zien. Bovendien kunt u uw dashboard snel vernieuwen wanneer u gegevens toevoegt of bij werkt. Dit is erg handig omdat u het dashboardrapport maar één keer hoeft te maken.

In dit voorbeeld maken we vier draaitabellen en -grafieken op basis van één gegevensbron.

Wanneer uw dashboard is gemaakt, laten we u zien hoe u het kunt delen met personen door een Microsoft-groep te maken. We hebben ook een interactieve Excel werkmap die u zelf kunt downloaden en deze stappen kunt volgen.

De werkmap voor zelfstudie voor het Excel-dashboard downloaden.

Uw gegevens ophalen

 1. U kunt gegevens rechtstreeks in een Excel kopiëren en plakken, of u kunt een query instellen vanuit een gegevensbron. Voor dit onderwerp hebben we de query Verkoopanalyse gebruikt van de sjabloon Northwind Traders voor Microsoft Access. Als u deze wilt gebruiken, kunt u Access openen en naar Bestand > Nieuwe > Zoeken naar 'Noordenwind' en de sjabloondatabase maken. Nadat u dat hebt gedaan, hebt u toegang tot een van de query's in de sjabloon. We hebben deze gegevens al in de Excel voor u, dus u hoeft zich geen zorgen te maken als u geen Access hebt.

 2. Controleer of de gegevens op de juiste manier zijn gerangschikt en of er geen rijen of kolommen ontbreken. Elke rij moet een afzonderlijke record of afzonderlijk item voorstellen. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor hulp bij het instellen van query's of als uw gegevens moeten worden aangepast.

  Voorbeeldgegevens in een Excel-tabel die als een gegevensbron voor een draaitabel wordt gebruikt
 3. U kunt de gegevens opmaken als een Excel-tabel als dat nog niet is gebeurd. Als u gegevens vanuit Access importeert, worden deze automatisch als een tabel geïmporteerd.

Draaitabellen maken

 1. Selecteer een cel in het gegevensbereik en ga naar Invoegen > Draaitabel > Nieuw werkblad. Zie Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren voor meer informatie.

 2. Voeg de gewenste draaitabelvelden toe en maak ze naar wens op. Deze draaitabel vormt het uitgangspunt voor de overige draaitabellen, dus neem even de tijd voor het maken van eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de stijl, de indeling van het rapport en de algemene opmaak, zodat u dit later niet telkens opnieuw hoeft te doen. Zie voor meer informatie: De indeling en opmaak van een draaitabel ontwerpen.

  Hier hebben we een overzicht op het hoogste niveau gemaakt van verkopen op productcategorie en in aflopende volgorde gesorteerd op het veld Verkoop.

  Voorbeeld van draaitabel op Categorie, Verkoop en Percentage van totaal

  Zie Gegevens sorteren in een draaitabel of draaigrafiek voor meer informatie.

 3. Als u de draaitabel hebt gemaakt, selecteert u deze en kunt u deze in de lege gebieden in het werkblad kopiëren en plakken. In dit voorbeeld kunnen de rijen in de draaitabel worden verwisseld maar niet de kolommen, zodat we de tabellen in dezelfde rij hebben geplaatst met telkens een lege kolom ertussen. Mogelijk vindt u het handiger de draaitabellen onder elkaar te plaatsen als de kolommen kunnen worden uitgebreid.

  Belangrijk: Draaitabellen kunnen elkaar niet overlappen, dus zorg ervoor dat het ontwerp genoeg ruimte tussen de tabellen biedt, zodat ze kunnen worden uitgebreid en samengetrokken als er op waarden wordt gefilterd, of als deze worden toegevoegd of verwijderd.

  U kunt de draaitabellen nu een zinvolle naam geven, zodat u weet waarvoor ze dienen. Als u dat niet doet, krijgen ze automatisch de namen Draaitabel1, Draaitabel2, enzovoort. Via Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren kunt u elke draaitabel een nieuwe naam geven in het vak Naam van draaitabel. Dit wordt belangrijk als u de draaitabellen gaat koppelen aan besturingselementen voor de slicers en de tijdlijn.

  De naam van een draaitabel wijzigen via Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > vak Naam van draaitabel

Draaigrafieken maken

 1. Klik ergens in de eerste draaitabel en ga naar Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > Draaigrafiek en selecteer een grafiektype. We kiezen een combinatiegrafiek met Verkoop als een gegroepeerde kolomdiagram en Percentage van totaal als een lijndiagram op de secundaire as.

  Dialoogvenster Grafiekselectie voor een combinatiegrafiek met een gegroepeerde kolom en lijndiagram
 2. Selecteer de grafiek en pas eventueel de grootte en de indeling ervan aan via het tabblad Hulpmiddelen voor draaigrafieken. Zie de videoreeks op Formatting charts (Grafieken opmaken) voor meer informatie.

 3. Herhaal de procedure voor elk van de overige draaitabellen.

 4. U kunt nu ook de draaigrafieken een naam geven. Ga naar Hulpmiddelen voor draaigrafieken > Analyseren en geef de grafiek een naam in het vak Grafieknaam.

Slicers en een tijdlijn toevoegen

Met slicers en een tijdlijn kunt u snel uw draaitabellen en -grafieken filteren, zodat u een handig overzicht hebt over de belangrijkste informatie.

Geëxplodeerde weergave van slicers en een besturingselement voor een tijdlijn in een dashboard
 1. Selecteer een draaitabel en ga naar Hulpmiddelen voor draaitabellen >Analyseren > Filter > Slicerinvoegen en controleer vervolgens elk item dat u wilt gebruiken voor een slicer. Voor dit dashboard hebben we Categorie, Productnaam, Werknemer en Klantnaam geselecteerd. Wanneer u op OK klikt, worden de slicers toegevoegd aan het midden van het scherm, gestapeld op elkaar, zodat u ze zo nodig moet rangschikken en het ize ervan moet aangepast.

  Optie voor slicer invoegen via Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > Filter
 2. Sliceropties: als u op een slicer klikt, kunt u naar Slicer-hulpmiddelen > Opties gaan en verschillende opties selecteren, zoals Stijl en hoeveel kolommen worden weergegeven. U kunt meerdere slicers uitlijnen door ze te selecteren met Ctrl+Linksklikkenen vervolgens de hulpmiddelen voor uitlijnen te gebruiken op het tabblad Hulpmiddelen voor slicers.

 3. Slicerverbindingen: slicers worden alleen verbonden met de draaitabel die u hebt gebruikt om ze te maken, dus u moet elke slicer selecteren en vervolgens naar Slicer-hulpmiddelen > Opties > Rapportverbindingen gaan en controleren welke draaitabellen u met elk van deze verbindingen wilt verbinden. Slicers en tijdlijnen kunnen draaitabellen op elk werkblad bedienen, zelfs als het werkblad is verborgen.

  Rapportverbindingen voor slicers via Hulpmiddelen voor slicers > Opties
 4. Een tijdlijn toevoegen: selecteer een draaitabel en ga naar Hulpmiddelen voor draaitabellen >Analyseren > Filter > Tijdlijninvoegen en controleer vervolgens elk item dat u wilt gebruiken. Voor dit dashboard hebben we Orderdatum geselecteerd.

 5. Opties voor tijdlijn: klik op de tijdlijn en ga naar Hulpmiddelen voor tijdlijnen > Opties en selecteer bijvoorbeeld opties als Stijl, Koptekst en Bijschrift. Selecteer de optie Rapportverbindingen om de tijdlijn aan de gewenste draaitabellen te koppelen.

Meer informatie over besturingselementen voor slicers en tijdlijnen.

Volgende stappen

Het dashboard is nu klaar voor gebruik, maar u kunt het nog naar eigen inzicht aanpassen. U kunt er bijvoorbeeld een rapporttitel of een achtergrond aan toevoegen. Voor het dashboard uit het voorbeeld zijn rond de draaitabellen vormen toegevoegd en zijn in het tabblad Beeld kopteksten en rasterlijnen uitgeschakeld.

Test elk van uw slicers en tijdlijnen om ervoor te zorgen dat uw draaitabellen en draaidiagrammen op de juiste manier werken. Mogelijk vindt u situaties waarin bepaalde selecties problemen veroorzaken als de ene draaitabel een andere draaitabel wil aanpassen en overlappen, wat niet mogelijk is en er een foutbericht wordt weergegeven. Deze problemen moeten worden gecorrigeerd voordat u uw dashboard distribueert.

Als u het dashboard hebt ingesteld, kunt u bovenaan dit onderwerp op het tabblad Een dashboard delen klikken als u meer informatie wilt over het delen van dashboards.

Gefeliciteerd met het maken van uw dashboard! In deze stap laten we zien hoe u een Microsoft-groep kunt instellen om uw dashboard te delen. Wat we gaan doen, is uw dashboard vastmaken aan de bovenkant van de documentbibliotheek van uw groep in SharePoint, zodat uw gebruikers het op elk moment gemakkelijk kunnen openen.

Opmerking: Zie Een groep maken in Outlook als u nog geen groep hebt.

Uw dashboard in de groep opslaan

Als u uw dashboard nog niet hebt opgeslagen in de dashboardwerkmap in de groep, kunt u het daarheen verplaatsen. Sla deze stap over als het dashboard al aanwezig is in de bestandsbibliotheek van de groep.

 1. Ga in Outlook 2016 of Webversie van Outlook naar uw groep.

 2. Klik op het lint op Bestanden om de documentbibliotheek van de groep te openen.

 3. Klik op het lint op de knop Uploaden en uploadt uw dashboardwerkmap naar de documentbibliotheek.

Het dashboard toevoegen aan de teamsite van de groep in SharePoint Online

 1. Als u de documentbibliotheek hebt geopend vanuit Outlook 2016, klikt u in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Start. Als u de documentbibliotheek hebt geopend vanuit Webversie van Outlook, klikt u rechts op het lint op Meer > Site.

 2. Klik vanuit het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Documenten.

 3. Zoek de dashboardwerkmap en klik op het selectierondje links van de naam.

 4. Als de dashboardwerkmap is geselecteerd, kiest u op het lint de optie Bovenaan vastmaken.

Bestand selecteren en op Bovenaan vastmaken klikken om het makkelijk te kunnen openen in de documentbibliotheek

Als uw gebruikers op de pagina Documenten van uw teamsite op SharePoint Online terechtkomen, staat uw dashboardwerkmap bovenaan weergegeven. Ze kunnen erop klikken en de huidige versie van het dashboard openen.

Tip: Ze kunnen ook via de Outlook Groups-app voor mobiel de documentbibliotheek van de groep openen, inclusief de dashboardwerkmap.

Zie ook

Hebt u nog vragen?

Ga naar de Microsoft Answers Community.

We zijn erg geïnteresseerd!

Dit artikel is op 16 maart 2017 voor het laatst beoordeeld door Ben en Chris op basis van uw feedback. Als u het nuttig vond, en vooral als u dat niet deed, gebruikt u de onderstaande feedbackbesturingselementen en geeft u ons constructieve feedback, zodat we het nog beter kunnen maken. Hartelijk bedankt.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×