Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel wordt uitgelegd waarom digitale handtekeningen (ook wel digitale id genoemd) kunnen worden gebruikt en hoe u digitale handtekeningen kunt gebruiken in de volgende Microsoft 365-toepassingen: Word, Excel en PowerPoint.

In dit artikel

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een elektronisch, versleuteld verificatiezegel op digitale gegevens, zoals e-mailberichten, macro's of elektronische documenten. Op basis van de handtekening wordt gecontroleerd of de gegevens afkomstig zijn van de ondertekenaar en niet zijn gewijzigd.

Handtekeningcertificaat en certificeringsinstantie

Handtekeningcertificaat     Als u een digitale handtekening wilt maken, hebt u een handtekeningcertificaat nodig waarmee u uw identiteit aantoont. Wanneer u een digitaal ondertekende macro of ondertekend document verzendt, verzendt u ook uw certificaat en een openbare sleutel. Certificaten worden uitgegeven door een certificeringsinstantie en kunnen verlopen of worden ingetrokken, net zoals een rijbewijs. Een certificaat is normaal gesproken geldig gedurende een jaar, waarna de ondertekenaar het handtekeningcertificaat moet verlengen of een nieuw exemplaar moet aanvragen om zijn of haar identiteit aan te tonen.

Opmerking: In dit artikel vindt u meer informatie over openbare en persoonlijke sleutels.

Certificeringsinstantie (CA)     Een certificeringsinstantie is een entiteit die vergelijkbaar is met een notaris. De instantie geeft digitale certificaten uit, ondertekent certificaten om de geldigheid te controleren en houdt bij welke certificaten zijn ingetrokken of verlopen.

Tip: Zie Een digitaal certificaat aanvragen en een digitale handtekening maken voor meer informatie over het verkrijgen van een digitaal certificaat.

Welke garanties biedt een digitale handtekening?

 • Authenticiteit     De ondertekenaar is bevestigd als ondertekenaar.

 • Integriteit     De inhoud is niet gewijzigd of gemanipuleerd nadat deze digitaal is ondertekend.

 • Onweerlegbaarheid     Bevat een bewijs van oorsprong van de ondertekende inhoud voor alle partijen. Weerlegbaarheid houdt in dat een ondertekenaar ontkent dat bepaalde ondertekende inhoud van hem of haar komt.

 • Notarisatie     Handtekeningen in Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden die een tijdstempel van een beveiligde tijdstempelserver bevatten, hebben in bepaalde omstandigheden de geldigheid van een legalisatie.

Als de maker van de inhoud deze garanties wil bieden, moet de maker deze digitaal ondertekenen met een handtekening die voldoet aan de volgende criteria:

 • De digitale handtekening is ongeldig.

 • Het certificaat dat aan de digitale handtekening is gekoppeld, is niet verlopen.

 • De ondertekenende persoon of organisatie, ook wel uitgever genoemd, is vertrouwd.

  Belangrijk: Ondertekende documenten die een geldig datumstempel hebben, worden geacht een geldige handtekening te bevatten, ongeacht de ouderdom of intrekkingsstatus van het handtekeningcertificaat.

 • Het certificaat dat bij de digitale handtekening hoort en aan de ondertekende uitgever is verleend, is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie.

Naar boven

Handtekeningregels in Word en Excel

Een handtekeningregel lijkt op een normale tijdelijke aanduiding voor handtekeningen die kan worden weergegeven in een afgedrukt document. De regel werkt echter anders. Wanneer een handtekeningregel wordt ingevoegd in een Microsoft 365-bestand, kan de auteur informatie opgeven over de beoogde ondertekenaar en instructies voor de ondertekenaar. Wanneer een elektronisch exemplaar van het bestand wordt verzonden naar de beoogde ondertekenaar, ziet deze persoon de handtekeningregel en een melding dat zijn of haar handtekening is gewenst. De ondertekenaar kan het volgende doen:

 • Een handtekening typen of

 • een afbeelding van een geschreven handtekening selecteren of

 • een handtekening plaatsen met de inktfunctie van een pc met touchscreen.

Wanneer de ondertekenaar een zichtbare handtekening op het document plaatst, wordt tegelijkertijd een zichtbare versie van een handtekening toegevoegd om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren.

alternatieve tekst

Belangrijk: Een digitaal ondertekend document wordt alleen-lezen, zodat het niet meer kan worden gewijzigd.

Een handtekeningregel maken in Word of Excel

 1. Plaats de aanwijzer op de locatie in het document of werkblad waarop u een handtekeningregel wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op de lijst Handtekeningregel en klik vervolgens op Microsoft Office-handtekeningregel.

 3. Typ in het dialoogvenster Handtekeninginstellingen informatie die onder de handtekeningregel wordt weergegeven:
  alternatieve tekst

  • Voorgestelde ondertekenaar     De volledige naam van de ondertekenaar.

  • Functie van de voorgestelde ondertekenaar     De functie van de ondertekenaar.

  • E-mailadres van de voorgestelde ondertekenaar     Het e-mailadres van de ondertekenaar.

  • Instructies voor de ondertekenaar     Voeg instructies toe voor de ondertekenaar toe, zoals 'Controleer of de inhoud juist is voor dat u het document ondertekent'.

 4. Schakel een of beide selectievakjes in:

  • De ondertekenaar mag opmerkingen toevoegen aan het ondertekenvenster     Sta toe dat de ondertekenaar een doel voor de ondertekening typt.

  • Datum van ondertekening weergeven op handtekeninglijn     De datum waarop het document is ondertekend wordt bij de handtekening weergegeven.

Tip: Herhaal deze stappen als u meer handtekeningregels wilt toevoegen.

Opmerking: Als het document niet wordt ondertekend, wordt de berichtenbalk Handtekeningen weergegeven. Klik op Handtekeningen weergeven om de ondertekening te voltooien.

alternatieve tekst

Naar boven

De handtekeningregel ondertekenen in Word of Excel

Wanneer u een handtekeningregel ondertekent, worden een zichtbare weergave van uw handtekening en een digitale handtekening toegevoegd.

alternatieve tekst

 1. Klik in het document met de rechtermuisknop op de handtekeningregel.

  Opmerking: Als het bestand wordt geopend in de beveiligde weergave, klikt u op Toch bewerken als het bestand afkomstig is van een betrouwbare bron.

 2. Selecteer Ondertekenen in het menu.

  • Als u een afgedrukte versie van uw handtekening wilt toevoegen, typt u uw naam in het vak naast X.

  • Als u een afbeelding van uw geschreven handtekening wilt selecteren, klikt u op Afbeelding selecteren. Zoek in het dialoogvenster Handtekeningafbeelding selecteren de locatie van het handtekeningafbeeldingsbestand, selecteer het gewenste bestand en klik vervolgens op Selecteren.

   Notities: 

   • Voor klanten die taalversies voor Chinees (traditioneel of vereenvoudigd), Koreaans of Japans gebruiken, wordt de optie Stempelhandtekeningregel weergegeven.

   • Bovendien kunt u een handtekening op een handtekeningregel plaatsen door hierop te dubbelklikken. Typ uw naam naast de X. U kunt ook in het handtekeningdeelvenster in het gedeelte Aangevraagde handtekeningen op de pijl naast de handtekening klikken. Klik in het menu op Ondertekenen.

  • Als u een handgeschreven handtekening wilt toevoegen (alleen voor gebruikers van een Tablet PC), tekent u uw naam in het vak naast X met behulp van de inktfunctie.

  • Klik op Ondertekenen.

  • De knop Handtekeningen wordt onder aan het document of werkblad weergegeven.

De volgende afbeelding bevat de knop Handtekeningen.

alternatieve tekst

Naar boven

Digitale handtekeningen verwijderen uit Word of Excel

 1. Open het document of werkblad met de zichtbare handtekening die u wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de handtekeningregel.

 3. Klik op Handtekening verwijderen.

 4. Klik op Ja.

Opmerking: Bovendien kunt u een handtekening verwijderen door op de pijl naast de handtekening in het handtekeningdeelvenster te klikken. Klik op Handtekening verwijderen

Naar boven

Onzichtbare digitale handtekeningen in Word, Excel of PowerPoint

Een onzichtbare handtekening, zoals een zichtbare digitale handtekeningregel, garandeert de echtheid, integriteit en herkomst van een document. U kunt onzichtbare digitale handtekeningen toevoegen aan Word-documenten, Excel-werkmappen en PowerPoint-presentaties.

Bij ondertekende documenten wordt de knop Handtekeningen onder aan het document weergegeven. Daarnaast wordt voor ondertekende documenten handtekeninginformatie weergegeven in het gedeelte Info nadat u op het tabblad Bestand hebt geklikt.

Naar boven

Onzichtbare digitale handtekeningen toevoegen aan Word, Excel of PowerPoint

Als u de echtheid van de inhoud in een document wilt beschermen, kunt u een onzichtbare digitale handtekening toevoegen. Bij ondertekende documenten wordt de knop Handtekeningen onder aan het document weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Info.

 3. Klik op Document beveiligen, Werkmap beveiligen of Presentatie beveiligen.

 4. Selecteer Een digitale handtekening toevoegen.

 5. Lees het bericht van Word, Excel of PowerPoint en klik op OK.

 6. Typ het doel in het vak Doel van het ondertekenen van dit document in het dialoogvenster Ondertekenen.

 7. Klik op Ondertekenen.

Wanneer een bestand digitaal is ondertekend, wordt de knop Handtekeningen weergegeven en krijgt het bestand de status alleen-lezen, zodat het niet kan worden gewijzigd.

Naar boven

Onzichtbare digitale handtekeningen verwijderen uit Word, Excel of PowerPoint

 1. Open het document, het werkblad of de presentatie met de onzichtbare handtekening die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Info.

 4. Klik op Handtekeningen weergeven.

 5. De document-, werkblad- of presentatieweergave wordt opnieuw weergegeven met het deelvenster Handtekeningen.

 6. Klik naast de handtekening op de pijl.

 7. Klik op Handtekening verwijderen

 8. Klik op Ja.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×