Een schermlezer gebruiken om in Access te bladeren en navigeren

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Access toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Als u wilt navigeren in Access en door de hoofdschermelementen wilt navigeren, drukt u op F6. De elementen zijn in volgorde:

 • Het hoofdinhoudsgebied

 • Het navigatiedeelvenster

 • De statusbalk

 • De linttabbladen

Navigeren in een schermelement

Als u binnen het huidige schermelement wilt gaan, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

Als u wilt bladeren in menu's of tabellen, drukt u op de pijltoetsen. Als u bijvoorbeeld van kolom naar kolom in een tabel wilt gaan, drukt u op de pijl-rechts en pijl-links.

Navigeren op het linttabblad

De linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in Access zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het toevoegen van records en opmaaktekst, het tabblad Maken voor het invoegen van nieuwe query's en rapporten en het tabblad Externe gegevens voor het importeren en exporteren van gegevens.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u het geselecteerde linttabblad hoort, bijvoorbeeld: 'Linttabbladen, Geselecteerd, tabblad Maken'.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt gaan, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het geknipte tabblad hoort. Het tabblad is geselecteerd en het lint wordt weergegeven onder het tabblad.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren. Zie Sneltoetsen voor Access voor meer informatie.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het het 'onderste lint'). Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u op het lint in uw dia wilt invoegen.

 • Als u vanaf het geselecteerde linttabblad naar het lint wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U hoort de eerste optie op het lint.

 • Als u op het lint wilt navigeren en tussen de opties op het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Druk op Alt+pijl-omlaag om een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar het lint te gaan. Zie Sneltoetsen voor Access voor meer informatie.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Access de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het menu Bestand, dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe database en het openen of opslaan van een bestaande database.

  • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, info'.

  • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het beste menu-item hoort. Druk vervolgens op Enter om het tabblad met verdere opties te openen.

  • Als u binnen het tabblad Verdere opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de 3e optie hoort.

  • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

 • Het venster Opties, met Access instellingen, zoals persoonlijke instellingen, proeflezen en taalvoorkeuren.

  • Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op Alt+F, T. U hoort: 'Access options window'. De focus ligt op het deelvenster optiecategorieën.

  • Als u door de optiecategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de categorie die u wilt gebruiken.

  • Als u de focus naar de opties van de geselecteerde categorie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets.

  • Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste optie hoort. Druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

  • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

De functie Uitleg gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Office die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren. Selecteer bijvoorbeeld een celbereik in een Excel-spreadsheet.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Gebruik een schermlezer om Access te starten

Sneltoetsen voor Access

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×