Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om lijsten te groeperen in Takenlijst

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Takenlijst met uw toetsenbord en een schermlezer om uw lijsten in groepen te ordenen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u groepen maakt en de naam ervan wijzigt, lijsten toevoegt aan groepen en de groepering van lijsten ongedaan maakt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een groep maken

Organiseer uw lijsten in groepen om eenvoudig gerelateerde lijsten op één plaats te vinden. Uw groepen worden weergegeven in het menu Lijsten.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Een nieuwe groep maken' hoort en druk vervolgens op Enter. Er wordt een naamloze groep gemaakt. De focus bevindt zich in het groepstitelveld.

 2. Typ een naam voor de nieuwe groep en druk op Enter. De naam wordt toegevoegd en de focus ligt op de nieuwe groep.

Als u wilt weten hoe u lijsten aan groepen toevoegt, gaat u naar Een lijst toevoegen aan een groep.

Als u wilt weten hoe u de naam van een groep wijzigt, gaat u naar De naam van een groep wijzigen.

Een lijst toevoegen aan een groep

 1. Navigeer naar de lijst die u aan een groep wilt toevoegen.

 2. Druk in de lijst op Shift+F10 of de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Lijst verplaatsen naar'. Druk op de pijl-rechts om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste groep en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren. De lijst wordt toegevoegd aan de groep.

De naam van een groep wijzigen

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de groep hoort die u wilt wijzigen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. U hoort: 'Naam van groep wijzigen'. Druk op Enter.

 5. De focus wordt verplaatst naar het groepstitelveld. Typ de nieuwe naam voor de groep en druk op Enter.

Groepering van lijsten opheffen

Wanneer u de groepering van lijsten ongedaan maakt, worden de lijsten uit de groep verwijderd, maar worden ze niet verwijderd. De niet-gegroepeerde lijsten worden verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de groep hoort waarvan u de groep wilt opheffen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Groep van lijsten opheffen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  De lijsten worden uit de groep verwijderd en de lege groep wordt verwijderd.

Eén lijst uit een groep verwijderen

U kunt één lijst uit een groep verwijderen. De verwijderde lijst wordt verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur en wordt niet verwijderd. Als u één lijst uit een groep verwijdert, wordt de groep ook niet verwijderd, zelfs niet wanneer de lijst de enige lijst in de groep is.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de lijst hoort die u uit een groep wilt verwijderen.

  Tip: Als u de lijst niet hoort, controleert u of de groep waartoe de lijst behoort, is uitgevouwen. Als u een groep wilt uitvouwen, gaat u naar de groep en drukt u op de spatiebalk.

 3. Druk in de lijst op Shift+F10 of de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen uit groep' hoort en druk vervolgens op Enter.

  De lijst wordt verwijderd uit de groep.

Een lege groep verwijderen

U kunt groepen verwijderen die geen lijsten bevatten.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de groep hoort die u wilt verwijderen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Groep verwijderen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  De groep wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken te verplaatsen tussen of binnen lijsten in Takenlijst

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw lijsten in groepen te ordenen. U leert hoe u groepen maakt en de naam ervan wijzigt, lijsten toevoegt aan groepen en de groepering van lijsten ongedaan maakt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een groep maken

Organiseer uw lijsten in groepen om eenvoudig gerelateerde lijsten op één plaats te vinden. Uw groepen worden weergegeven in het menu Lijsten.

 1. Als u naar het menu Lijsten wilt navigeren, swipet u naar links totdat u 'Menu Lijsten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Groep maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Een groep maken wordt geopend. De focus bevindt zich in het tekstveld groepstitel.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de standaardnaam te verwijderen en typ vervolgens een beschrijvende naam voor uw groep.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u 'Groep maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u wilt weten hoe u lijsten aan groepen toevoegt, gaat u naar Een lijst toevoegen aan een groep.

Als u wilt weten hoe u de naam van een groep wijzigt, gaat u naar De naam van een groep wijzigen.

Een lijst toevoegen aan een groep

U kunt een lijst toevoegen aan een groep door de lijst naar de groep te slepen en neer te zetten of door de detailweergave in een geopende lijst te gebruiken.

Een lijst slepen en neerzetten in een groep

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt toevoegen aan een groep en dubbeltik en houd het scherm ingedrukt. U hoort een geluidssignaal. De lijst is geselecteerd.

 2. Zonder uw vinger van het scherm te tillen, sleept u uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'Hieronder verplaatsen' hoort, gevolgd door de naam van de groep waarnaar u de lijst wilt verplaatsen.

 3. Als u de lijst naar de groep wilt neerzetten, tilt u uw vinger van het scherm.

Een lijst toevoegen aan een groep met behulp van de detailweergave van de lijst

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt toevoegen aan een groep en dubbeltik vervolgens op het scherm om de lijst te selecteren en te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Lijstopties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lijst verplaatsen naar' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de gewenste groep. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de geselecteerde lijst te selecteren en toe te voegen aan de groep.

De naam van een groep wijzigen

 1. Navigeer in het menu Lijst naar de groep die u de naam wilt wijzigen.

 2. Terwijl de Rotor is ingesteld op Acties, swipet u omhoog of omlaag totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Groepsopties wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Naam van groep wijzigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om de huidige titel te verwijderen en typ een nieuwe titel voor de groep.

 6. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u 'Naam wijzigen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  De focus wordt verplaatst naar de hernoemde groep in het menu Lijst.

Groepering van lijsten opheffen

Wanneer u de groepering van lijsten ongedaan maakt, worden de lijsten uit de groep verwijderd, maar worden ze niet verwijderd. De niet-gegroepeerde lijsten worden verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur.

 1. Navigeer in het menu Lijst naar de groep die u wilt bewerken.

 2. Terwijl de Rotor is ingesteld op Acties, swipet u omhoog of omlaag totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Groepsopties wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Groep van lijsten opheffen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De lijsten worden uit de groep verwijderd. De lege groep wordt verwijderd.

Eén lijst uit een groep verwijderen

U kunt één lijst uit een groep verwijderen. De verwijderde lijst wordt verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur en wordt niet verwijderd. Als u één lijst uit een groep verwijdert, wordt de groep ook niet verwijderd, zelfs niet wanneer de lijst de enige lijst in de groep is.

 1. Navigeer in het menu Lijst naar de lijst die u uit een groep wilt verwijderen en dubbeltik vervolgens op het scherm om de lijst te selecteren en te openen.

  Tip: Als u de lijst niet hoort, controleert u of de groep waartoe de lijst behoort, is uitgevouwen. Als u een groep wilt uitvouwen, gaat u naar de groep en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Lijstopties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verwijderen uit groep' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De lijst wordt verwijderd uit de groep. De focus wordt verplaatst naar de taakweergave in de geopende lijst.

Een lege groep verwijderen

U kunt groepen verwijderen die geen lijsten bevatten.

 1. Navigeer in het menu Lijst naar de groep die u wilt verwijderen.

 2. Terwijl de Rotor is ingesteld op Acties, swipet u omhoog of omlaag totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Groep verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De groep wordt verwijderd. De focus gaat terug naar het menu Lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken te verplaatsen tussen of binnen lijsten in Takenlijst

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw lijsten in groepen te ordenen. U leert hoe u groepen maakt en de naam ervan wijzigt, lijsten toevoegt aan groepen en de groepering van lijsten ongedaan maakt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een groep maken

Organiseer uw lijsten in groepen om eenvoudig gerelateerde lijsten op één plaats te vinden. Uw groepen worden weergegeven in het menu Lijsten.

 1. Als u naar het menu Lijsten wilt navigeren, swipet u naar links totdat u 'Menu Lijsten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Groep maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Een groep maken wordt geopend. De focus bevindt zich in het tekstveld groepstitel.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een beschrijvende naam in uw groep te typen.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar rechts totdat u 'Groep maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het dialoogvenster Lijsten toevoegen aan groep wordt geopend. Als u een lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal deze stap voor elke lijst die u wilt toevoegen.

 6. Als u uw selecties wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Lijsten toevoegen aan groep' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u wilt weten hoe u de naam van een groep wijzigt, gaat u naar De naam van een groep wijzigen.

Een lijst toevoegen aan een groep

U kunt lijsten toevoegen aan groepen, zelfs nadat de groep is gemaakt. U kunt lijsten slepen en neerzetten in een groep of het groepscontextmenu gebruiken.

 1. Swipe in het menu Lijst naar links of rechts totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep waaraan u een lijst wilt toevoegen.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu geopend en u hoort: 'Lijsten toevoegen, verwijderen'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Lijsten selecteren om toe te voegen of te verwijderen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal deze stap voor elke lijst die u aan de groep wilt toevoegen.

 5. Als u uw selecties wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Wijzigingen opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een groep wijzigen

 1. Swipe in het menu Lijst naar links of rechts totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Naam van groep wijzigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe naam voor de groep te typen.

 5. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar rechts totdat u 'Naam wijzigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De focus gaat terug naar het menu Lijst.

Groepering van lijsten opheffen

Wanneer u de groepering van lijsten ongedaan maakt, worden de lijsten uit de groep verwijderd, maar worden ze niet verwijderd. De niet-gegroepeerde lijsten worden verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur.

 1. Swipe in het menu Lijst naar links of rechts totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep waarvan u de groep wilt opheffen.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Groep van lijsten opheffen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De lijsten worden uit de groep verwijderd. De lege groep wordt verwijderd.

Eén lijst uit een groep verwijderen

U kunt één lijst uit een groep verwijderen. De verwijderde lijst wordt verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur en wordt niet verwijderd. Als u één lijst uit een groep verwijdert, wordt de groep ook niet verwijderd, zelfs niet wanneer de lijst de enige lijst in de groep is.

 1. Swipe in het menu Lijst naar links of rechts totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep waaruit u een lijst wilt verwijderen.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu geopend en u hoort: 'Lijsten toevoegen, verwijderen'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Lijsten selecteren om toe te voegen of te verwijderen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt verwijderen en dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal deze stap voor elke lijst die u uit de groep wilt verwijderen.

 5. Als u uw selecties wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Wijzigingen opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lege groep verwijderen

U kunt groepen verwijderen die geen lijsten bevatten.

 1. Swipe in het menu Lijst naar links of rechts totdat u 'Meer opties voor groep' hoort, gevolgd door de naam van de groep die u wilt verwijderen.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Groep verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De groep wordt verwijderd. De focus wordt verplaatst naar het menu Lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken te verplaatsen tussen of binnen lijsten in Takenlijst

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om uw lijsten in groepen te ordenen. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u groepen maakt en de naam ervan wijzigt, lijsten toevoegt aan groepen en de groepering van lijsten ongedaan maakt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Taken voor het web gebruikt met Verteller, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken.

In dit onderwerp

Een groep maken

Organiseer uw lijsten in groepen om eenvoudig gerelateerde lijsten op één plaats te vinden. Uw groepen worden weergegeven in het menu Lijsten.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Groep maken' hoort en druk vervolgens op Enter. Er wordt een naamloze groep gemaakt. De focus bevindt zich in het groepstitelveld.

 2. Typ een naam voor de nieuwe groep en druk op Enter. De naam wordt toegevoegd en de focus ligt op de nieuwe groep.

Als u wilt weten hoe u lijsten aan groepen toevoegt, gaat u naar Een lijst toevoegen aan een groep.

Als u wilt weten hoe u de naam van een groep wijzigt, gaat u naar De naam van een groep wijzigen.

Een lijst toevoegen aan een groep

 1. Navigeer naar de lijst die u aan een groep wilt toevoegen.

 2. Druk in de lijst op Shift+F10 of de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk in het contextmenu op de pijl-omlaag totdat u 'Lijst verplaatsen naar' hoort. Druk vervolgens op Enter om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste groep en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren. De lijst wordt toegevoegd aan de groep.

De naam van een groep wijzigen

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de groep hoort die u wilt wijzigen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend. U hoort: 'Naam van groep wijzigen'.

 4. Druk op Enter. De focus wordt verplaatst naar het einde van het groepstitelveld.

 5. Druk op Ctrl+A en vervolgens op Delete om de oude naam te verwijderen. Typ de nieuwe naam voor de groep en druk op Enter.

Groepering van lijsten opheffen

Wanneer u de groepering van lijsten ongedaan maakt, worden de lijsten uit de groep verwijderd, maar worden ze niet verwijderd. De niet-gegroepeerde lijsten worden verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de groep hoort waarvan u de groep wilt opheffen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk in het contextmenu op de pijl-omlaag totdat u 'Lijsten opheffen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  De lijsten worden uit de groep verwijderd en de lege groep wordt verwijderd.

Eén lijst uit een groep verwijderen

U kunt één lijst uit een groep verwijderen. De verwijderde lijst wordt verplaatst naar het hoofdniveau van de navigatiestructuur en wordt niet verwijderd. Als u één lijst uit een groep verwijdert, wordt de groep ook niet verwijderd, zelfs niet wanneer de lijst de enige lijst in de groep is.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de lijst hoort die u uit een groep wilt verwijderen.

  Tip: Als u de lijst niet hoort, controleert u of de groep waartoe de lijst behoort, is uitgevouwen. Als u een groep wilt uitvouwen, gaat u naar de groep en drukt u op de spatiebalk.

 3. Druk in de lijst op Shift+F10 of de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk in het contextmenu op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen uit groep' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

  De lijst wordt verwijderd uit de groep.

Een lege groep verwijderen

U kunt groepen verwijderen die geen lijsten bevatten.

 1. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of groep.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de groep hoort die u wilt verwijderen.

 3. Druk in de groep op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk in het contextmenu op de pijl-omlaag totdat u 'Groep verwijderen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

  De groep wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken te verplaatsen tussen of binnen lijsten in Takenlijst

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×