Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De Microsoft 365 apps werken met de toegankelijkheidsinstellingen en -functies van de meeste apparaten. Deze instellingen kunnen ervoor zorgen dat de apps makkelijker zijn te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het kleurcontrast wijzigen om het scherm beter te zien of het apparaat te bedienen met het toetsenbord in plaats van een muis, enzovoort.

De manier waarop u deze instellingen kiest, is afhankelijk van het type apparaat dat u hebt: Windows, Mac, iOS of Android. Voor meer informatie over toegankelijkheid in Microsoft 365 gaat u naar Uw inhoud toegankelijk maken voor iedereen.

Gebruik deMicrosoft 365 apps met de ingebouwde Windows 11 toegankelijkheidsfuncties, instellingen en hulpprogramma's, zoals de schermlezer Verteller, Vergrootglas, contrastthema's en meer.

In dit onderwerp

Het menu Toegankelijkheid gebruiken

InWindows 11 biedt het menu Toegankelijkheid veel ingebouwde toegankelijkheidsfuncties en -instellingen ter ondersteuning van mensen met een beperking. U vindt het menu Toegankelijkheid onder Instellingen. U kunt ook toegankelijkheidsfuncties zoals Verteller of Vergrootglas starten vanuit het menu Toegankelijkheid .

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om snel het menu Toegankelijkheid te openen.

Verteller gebruiken

Verteller is een app voor schermlezen die is ingebouwd inWindows 11 enMicrosoft 365 apps zijn geoptimaliseerd voor Verteller. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over Verteller.

 1. Druk op Ctrl+Windows-logotoets+Enter om Verteller te starten.

Contrastthema's gebruiken

Als u meer kleurcontrast wilt om tekst en items op het scherm beter te zien en het gemakkelijker te maken voor uw ogen, kunt u een contrastthema inschakelen.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Contrastthema's.

 3. Selecteer een geschikt thema in het menu Thema's contrast en selecteer vervolgens Toepassen.

Zie Kleur en contrast gebruiken voor toegankelijkheid in Microsoft 365 en Kleurcontrast wijzigen in Windows voor meer informatie.

De scherminhoud vergroten

U kunt bepaalde onderdelen van het scherm vergroten met het hulpprogramma Vergrootglas. U kunt het Vergrootglas instellen voor het volledige scherm of voor een lensdeelvenster.

 • Als u Vergrootglas snel wilt starten, drukt u op de Windows-logotoets+plusteken (+).

 • Druk op de Windows-logotoets+plusteken (+) om in te zoomen. Als u wilt uitzoomen, drukt u op de Windows-logotoets+minteken (-).

 • Als het Vergrootglas de focus heeft, kunt u de instellingen wijzigen in de werkbalk van het Vergrootglas. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om op de werkbalk vergrootglas te gaan. Als u een optie of lijst met opties wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk. Als u een optie of lijst met opties wilt verlaten, drukt u op Esc.

 • Als u het Vergrootglas wilt verlaten en het hulpprogramma afsluiten, drukt u op de Windows-logotoets+Esc.

Ga voor meer informatie naar Vergrootglas gebruiken om dingen op het scherm beter zichtbaar te maken.

De tekengrootte wijzigen

U kunt de grootte van tekst op het scherm wijzigen zonder de resolutie van uw scherm aan te passen.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Tekstgrootte.

 3. Verplaats de schuifregelaar Tekstgrootte naar rechts om de grootte aan te passen en selecteer vervolgens Toepassen.

Ga naar Windows beter zichtbaar maken voor meer informatie. 

De grootte of kleur van de muis aanwijzer wijzigen

U kunt de grootte en kleur van de muisaanwijzer wijzigen, zodat u de muis gemakkelijker kunt gebruiken.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Muisaanwijzer en aanraken.

 3. Verplaats de schuifregelaar Grootte naar rechts om de grootte van de muis aan te passen.

 4. Als u de kleur van de aanwijzer wilt wijzigen, selecteert u onder Stijl van muisaanwijzer een optie om de kleur van de muisaanwijzer te wijzigen in wit, zwart, omgekeerd of een van de heldere aanbevolen kleuren. Als u de kleur van de aanwijzer wilt aanpassen, selecteert u Een andere kleur kiezen.

Ga naar Uw muis, toetsenbord en andere invoerapparaten eenvoudiger te gebruiken voor meer informatie. 

Windows Spraakherkenning gebruiken

Als u spraakherkenning voor het eerst gebruikt, moet u verschillende instellingen opgeven.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Spraak.

 3. Schakel de schakeloptieWindows Spraakherkenning in en volg de instructies van de wizard.

 4. Als de configuratie is voltooid, kunt u een zelfstudie volgen voor meer informatie over spraakopdrachten en uw pc trainen uw stem te herkennen.

Raadpleeg Spraakherkenning gebruiken in Windows en Windows Spraakherkenning-opdrachten voor meer informatie over spraakherkenningsopdrachten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps

Sneltoetsen in Microsoft 365

Windows-toegankelijkheidsfuncties ontdekken

Gebruik deMicrosoft 365 apps met de ingebouwdeWindows 10 toegankelijkheidsfuncties, instellingen en hulpprogramma's, zoals de schermlezer Verteller, Vergrootglas, kleuren met hoog contrast en meer.

In dit onderwerp

Het menu Toegankelijkheid gebruiken

InWindows 10 biedt het menu Toegankelijkheid veel ingebouwde toegankelijkheidsfuncties en -instellingen ter ondersteuning van mensen met een beperking. U vindt het menu Toegankelijkheid onder Instellingen. U kunt ook toegankelijkheidsfuncties zoals Verteller of Vergrootglas starten in de toegankelijkheidsinstellingen .

 1. Als u snel het menu Toegankelijkheid wilt openen, drukt u op de Windows-logotoets+U of typt u Toegankelijkheid in het zoekvak.

Verteller gebruiken

Verteller is een app voor schermlezen die is ingebouwd in Windows 10 enMicrosoft 365 apps zijn geoptimaliseerd voor Verteller. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over Verteller.

 1. Druk op Ctrl+Windows-logotoets+Enter om Verteller te starten.

Kleuren met hoog contrast gebruiken

Als u meer kleurcontrast wilt om tekst en items op het scherm beter te zien en het rustiger te maken voor uw ogen, kunt u de modus Hoog contrast inschakelen.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Hoog contrast.

 3. Als u de modus Hoog contrast wilt inschakelen, schakelt u de schakelaar Hoog contrast inschakelen in. Windows kan een 'Wacht'-scherm enkele seconden weergeven voordat de kleuren op het scherm veranderen.

 4. Selecteer het thema dat het beste voor je werkt in het vervolgkeuzemenu Een thema kiezen.

Zie Kleur en contrast gebruiken voor toegankelijkheid in Microsoft 365 en Kleurcontrast wijzigen in Windows voor meer informatie.

De scherminhoud vergroten

U kunt bepaalde onderdelen van het scherm vergroten met het hulpprogramma Vergrootglas. U kunt het Vergrootglas instellen voor het volledige scherm of voor een lensdeelvenster.

 • Als u Vergrootglas snel wilt starten, drukt u op de Windows-logotoets+plusteken (+).

 • Druk op de Windows-logotoets+plusteken (+) om in te zoomen. Als u wilt uitzoomen, drukt u op de Windows-logotoets+minteken (-).

 • Als het Vergrootglas de focus heeft, kunt u de instellingen wijzigen in de werkbalk van het Vergrootglas. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om op de werkbalk vergrootglas te gaan. Als u een optie of lijst met opties wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk. Als u een optie of lijst met opties wilt verlaten, drukt u op Esc.

 • Als u het Vergrootglas wilt verlaten en het hulpprogramma afsluiten, drukt u op de Windows-logotoets+Esc.

Ga voor meer informatie naar Vergrootglas gebruiken om dingen op het scherm beter zichtbaar te maken.

De tekengrootte wijzigen

U kunt de grootte van tekst op het scherm wijzigen zonder de resolutie van uw scherm aan te passen.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Verplaats de schuifregelaar Tekst groter maken naar rechts om de grootte aan te passen en selecteer toepassen.

 3. Selecteer in het menu De grootte van de apps en tekst wijzigen in het hoofdmenu de optie die het beste bij uw behoeften past.

Ga naar Windows beter zichtbaar maken voor meer informatie. 

De grootte en kleur van de muis aanwijzer wijzigen

U kunt de grootte en kleur van de muisaanwijzer wijzigen, zodat u de muis gemakkelijker kunt gebruiken.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Muispointer.

 3. Verplaats de schuifregelaar Grootte van aanwijzer wijzigen naar rechts om de grootte aan te passen.

 4. Selecteer onder Kleur van aanwijzer wijzigen de optie die het beste bij uw behoeften past.

Ga naar Uw muis, toetsenbord en andere invoerapparaten eenvoudiger te gebruiken voor meer informatie. 

Windows Spraakherkenning gebruiken

Als u spraakherkenning voor het eerst gebruikt, moet u verschillende instellingen opgeven.

 1. Druk op de Windows-logotoets+U om het menu Toegankelijkheid te openen.

 2. Selecteer Spraak.

 3. Schakel de schakeloptie Spraakherkenning inschakelen in en volg de instructies van de wizard.

 4. Als de configuratie is voltooid, kunt u een zelfstudie volgen voor meer informatie over spraakopdrachten en uw pc trainen uw stem te herkennen.

Raadpleeg Spraakherkenning gebruiken in Windows en Windows Spraakherkenning-opdrachten voor meer informatie over spraakherkenningsopdrachten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps

Sneltoetsen in Microsoft 365

Windows-toegankelijkheidsfuncties ontdekken

MetMicrosoft 365 voor Mac kunt u de toegankelijkheidsfuncties op uw Mac gebruiken om in te zoomen, sneltoetsen en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, te gebruiken en tekst in documenten hardop te laten voorlezen.

Raadpleeg Toegankelijkheid van Apple voor meer informatie.

In dit onderwerp

Toetsenbordtoegang inschakelen

Wanneer de toetsenbordtoegang is ingeschakeld, kunt u op de Tab-toets drukken om de focus van het toetsenbord te verplaatsen tussen alle besturingselementen en gebieden in vensters en dialoogvensters.

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer het tabblad Snelkoppelingen.

 4. Selecteer Toetsenbord in de categorietabel aan de linkerkant.

 5. Schakel het selectievakje Toetsenbordtoegang in- of uitschakelen in .

Sneltoetsen gebruiken om binnen een Microsoft 365-app te navigeren

Vanuit elke Microsoft 365-app kunt u sneltoetsen gebruiken om eenMicrosoft 365-app te gebruiken. Raadpleeg Sneltoetsen in Microsoft 365 voor de sneltoetsen inOffice apps.

De functietoetsen gebruiken als Microsoft 365 functietoetsen

Op de Mac voeren pictogrammen op de bovenste rijfunctietoetsen meestal speciale, hardwaregerelateerde functies uit. Ze werken echter ook als standaardfunctietoetsen in Microsoft 365 voor Mac wanneer u op de toets Fn (Functie) drukt, samen met de functietoets.

Als u niet telkens wanneer u een functietoets gebruikt op de Fn-toets wilt drukken, kunt u uw Apple-systeemvoorkeuren wijzigen:

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer het tabblad Toetsenbord .

 4. Schakel het selectievakje Alle toetsen F1, F2, enzovoort gebruiken als standaardfunctietoetsen in.

Snelkoppelingsvoorkeuren wijzigen

In Sneltoetsen in Microsoft 365 kunnen sommige sneltoetsen voor afzonderlijke Microsoft 365 voor Mac-apps een conflict veroorzaken met de standaardtoetsen op uw Mac. Als u deMicrosoft 365 voor Mac sneltoetsen wilt gebruiken, moet u mogelijk de toetsenbordinstellingen van uw Mac wijzigen.

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer het tabblad Toetscombinaties.

 4. Selecteer Toegankelijkheid in de categorietabel aan de linkerkant.

 5. Selecteer in de toetsencombinatietabel aan de rechterkant de naam van de snelkoppeling die u wilt vervangen.

 6. Selecteer de toetsencombinatie die u wilt vervangen en druk vervolgens op de toetscombinatie die u wilt gebruiken als de nieuwe sneltoets.

Aanvullende toegankelijkheidsfuncties voor Mac inschakelen

U kunt instellingen wijzigen voor contrast, grootte van muispointer, zoom en meer.

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u bijvoorbeeld het contrast wilt wijzigen, wijzigt u het scherm in zwart op wit of wit op zwart, selecteert u Toegankelijkheid > Weergeven > Beeldscherm en schakelt u vervolgens het selectievakje Contrast verhogen in.

  • Als u het scherm wilt laten knipperen wanneer een app een waarschuwingsgeluid afspeelt, selecteert u Toegankelijkheid > Audio en schakelt u vervolgens het selectievakje Scherm knipperen wanneer er een waarschuwingsgeluid optreedt in.

  • Als u op meerdere toetsen wilt drukken en ingedrukt toetsen wilt weergeven op het scherm, schakelt u de plaktoetsen in. Selecteer Toegankelijkheid > Toetsenbord > Hardware en schakel vervolgens het selectievakje Plaktoetsen inschakelen in.

  • Als u de tijd wilt verkorten tussen het indrukken van een toets en het moment waarop deze wordt geactiveerd, schakelt u de trage toetsen in. Selecteer Toegankelijkheid > Toetsenbord > Hardware en schakel vervolgens het selectievakje Langzame toetsen inschakelen in.

  • Als u de muis aanwijzer wilt bedienen met het numerieke toetsenblok of sneltoetsen, selecteert u Toegankelijkheid > Aanwijzerbesturing > Alternatieve besturingsmethoden en schakelt u vervolgens het selectievakje Muistoetsen inschakelen in.

  • Als u de muis aanwijzer groter wilt maken, selecteert u Toegankelijkheid > Weergave > Aanwijzer en verplaatst u vervolgens de schuifregelaar Aanwijzergrootte om de grootte van de aanwijzer aan te passen.

  • Als u in- of uitzoomen wilt gebruiken om items op het scherm groter of kleiner te maken, selecteert u Toegankelijkheid > Zoomen en selecteert u vervolgens de gewenste opties of controleert u de sneltoetsen om het zoomen te activeren.

VoiceOver inschakelen

VoiceOver is de ingebouwde schermlezer op uw Mac. De meeste menuopdrachten, opties in dialoogvensters en andere elementen op uw scherm kunnen hardop worden voorgelezen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Command+F5.

  • Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu. Selecteer Toegankelijkheid > VoiceOver en schakel vervolgens het selectievakje VoiceOver inschakelen in.

Luisteren naar geselecteerde tekst

U kunt naar elke geselecteerde tekst luisteren, zoals de titel van een document. Als u de meeste menuopdrachten, opties in dialoogvensters en andere elementen op het computerscherm wilt horen, gebruikt u VoiceOver.

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Selecteer Toegankelijkheid > Gesproken inhoud en schakel vervolgens het selectievakje Uitspreken in .

 3. Selecteer Opties aan de rechterkant van het selectievakje Selectie uitspreken.

 4. Selecteer het veld Sneltoets en druk vervolgens op de toetsenbordtoetsen die u wilt gebruiken om de gesproken inhoud te activeren. Wijzig de gewenste aanvullende instellingen en selecteer VERVOLGENS OK.

 5. Selecteer in een Microsoft 365 toepassing een stuk tekst en druk vervolgens op de sneltoets die u in stap 4 hebt opgegeven om de tekst hardop te laten voorlezen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps

Sneltoetsen in Microsoft 365

Microsoft 365 voor iOS werkt met de toegankelijkheidsfuncties van uw apparaat, zoals VoiceOver, Dicteren, Zoomen, Kleuren omkeren en Dynamisch type. U kunt zelfs Siri gebruiken. U kunt Siri bijvoorbeeld vertellen om een app te starten, zoals in 'Hé Siri, start Excel '. Als u een extern toetsenbord hebt, ondersteunen Microsoft 365 apps ook het gebruik van sneltoetsen om door het scherm te navigeren.

In dit onderwerp

Een snelkoppeling opgeven

U kunt een snelkoppeling maken naar de functies die u het meest gebruikt met Microsoft 365-apps, zoals VoiceOver.

 1. Ga naar Instellingen, selecteer Toegankelijkheid en selecteer vervolgens Snelkoppeling voor toegankelijkheid.

 2. Selecteer de functie die u wilt toevoegen aan de snelkoppelingen.

 3. Als u de snelkoppeling wilt activeren, drukt u drie keer snel op de zijknop. In oudere modellen drukt u drie keer op de knop Start.

De scherminhoud vergroten met de zoomfunctie

Als u een vergrootglas op het scherm wilt gebruiken met Microsoft 365-apps, schakelt u Zoomen in.

 1. Ga naar Instellingen, selecteer Toegankelijkheid en selecteer vervolgens In- en uitzoomen.

 2. Schakel de zoomknop in.

 3. Dubbeltik met drie vingers om in en uit te zoomen.

 4. Als u door het scherm wilt navigeren, sleept u drie vingers over het scherm.

Menutekst groter maken met Dynamische tekst

Als u grotere tekst in Microsoft 365 menu's wilt zien, schakelt u Dynamisch type in. In Outlook wordt het hele Postvak IN vergroot. In Excel, OneNote, PowerPoint en Word, worden alleen de menu's vergroot, maar u kunt de zoom van het document wijzigen door twee vingers naar elkaar toe en van elkaar af te bewegen.

 1. Ga naar Instellingen, selecteer Toegankelijkheid, selecteer & Tekstgrootte weergeven en selecteer vervolgens Grotere tekst.

 2. Schakel de schakelaar Grotere toegankelijkheidsgrootten in.

 3. Selecteer de gewenste leesgrootte onder aan het scherm.

Kleuren omkeren voor een beter contrast

Voor een betere zichtbaarheid kunt u de kleuren op uw apparaat omkeren. In Excel en Word kunt u bijvoorbeeld witte tekst weergeven op een zwarte achtergrond.

 1. Ga naar Instellingen, selecteer Toegankelijkheid en selecteer vervolgens Weergeven & Tekstgrootte.

 2. Selecteer een van de volgende:

  • Slim omkeren om de kleuren van het beeldscherm om te keren, met uitzondering van afbeeldingen, media en sommige apps die donkere kleurstijlen gebruiken.

  • Klassiek omkeren om alle kleuren van het beeldscherm om te draaien.

Dicteren gebruiken om tekst in te voeren

Opmerking: Als de microfoontoets niet wordt weergegeven op het schermtoetsenbord, biedt het tekstgebied geen ondersteuning voor dicteren.

U kunt tekst dicteren in Microsoft 365-apps.

 • Wanneer de invoegpositie zich in een tekstgebied van Excel, OneNote, PowerPoint ofWord bevindt, kunt u de microfoonknop in de rechterbenedenhoek van het schermtoetsenbord selecteren en vervolgens de tekst uitspreken.

 • Wanneer u klaar bent met dicteren, tikt u op het midden van het scherm.

VoiceOver gebruiken

VoiceOver is de ingebouwde schermlezer voor iPhone en iPad.

VoiceOver inschakelen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om VoiceOver in te schakelen:

  • Druk drie keer snel op de zijknop. In oudere modellen drukt u drie keer op de knop Start.

  • Vraag het Siri. ('Hé Siri, start VoiceOver.’)

  • Ga naar Instellingen, tik op Toegankelijkheid, tik op VoiceOver en schakel vervolgens de schakeloptie VoiceOver in.

Een Microsoft 365-app openen met VoiceOver

 1. Schuif uw vinger over de apps om door de lijst met apps te bladeren. VoiceOver kondigt de namen van de apps aan terwijl u hun pictogrammen aanraakt.

 2. Als u wilt schakelen tussen startschermen, schuift u uw vinger naar de onderkant van het scherm totdat u het nummer van het startscherm hoort, bijvoorbeeld 'pagina één van drie', en swipet u omhoog om naar het volgende startscherm te gaan of swipet u omlaag om naar het vorige startscherm te gaan.

 3. Wanneer u de naam van de gewenste app hoort, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen.

Gebruik de VoiceOver-rotor om te navigeren in Microsoft 365 voor iOS-apps

U kunt kiezen welke navigatieopties aan de VoiceOver-rotor worden toegevoegd om eenvoudig te navigeren door de elementen in uw Microsoft 365-documenten, -presentaties en -spreadsheets.

 1. Als u VoiceOver wilt inschakelen, drukt u drie keer snel op de zijknop. In oudere modellen drukt u drie keer op de knop Start.

 2. Als u naar het startscherm wilt gaan, sleept u één vinger omhoog vanaf de onderkant van het scherm totdat u een trilling voelt of twee oplopende tonen hoort. Til vervolgens uw vinger op. In modellen met de knop Start drukt u eenmaal op de knop Start.

 3. Schuif op het startscherm met één vinger over het scherm totdat u 'Instellingen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'VoiceOver, Aan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Rotor, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe in het menu Rotor naar rechts totdat u een optie hoort die u aan de rotornavigatie wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren. Herhaal deze actie voor alle opties die u aan de rotor wilt toevoegen.

 8. Open het Microsoft 365-bestand waaraan u wilt werken.

 9. Draai met twee vingers op het scherm van uw apparaat om met behulp van de rotor een navigatieoptie te selecteren. De eerste optie wordt opgelezen door VoiceOver. Blijf met uw vingers draaien om meer opties te horen. Til uw vingers van het scherm om een optie te selecteren.

 10. Swipe met één vinger omhoog of omlaag op het scherm om te navigeren met behulp van de geselecteerde optie. Als u bijvoorbeeld één woord vooruit of achteruit wilt gaan in uw document, selecteert u Woorden in de rotor en swipet u vervolgens omhoog of omlaag op het scherm. De woorden worden opgelezen in VoiceOver terwijl u door het document navigeert.

Navigeren met VoiceOver in Microsoft 365 voor iPad-apps

Wanneer u VoiceOver gebruikt om te navigeren in een Microsoft 365-app, kunt u alleen bewegingen of een combinatie van bewegingen en sneltoetsen gebruiken (als u een extern toetsenbord hebt).

Het lint gebruiken als VoiceOver is ingeschakeld

Het lint is de belangrijkste manier om toegang te krijgen tot opdrachten en opties in de meesteMicrosoft 365 voor iOS-apps. Ze zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

Opmerking: In de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u alleen uw apparaat gebruikt. Als u VoiceOver gebruikt in combinatie met een extern toetsenbord, kunt u de pijl-links en pijl-rechts gebruiken om te navigeren in plaats van naar links of rechts te vegen en op Control+Option+spatiebalk te drukken om te selecteren in plaats van te dubbeltikken op het scherm.

 1. Als u de linttabbladen wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander linttabblad te navigeren. Swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik op het scherm.

  Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een specifiek lint voor dat tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 3. Swipe naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps

Apple-toegankelijkheid

Microsoft 365 voor Android werkt met de ingebouwde toegankelijkheidsinstellingen voor Android-apparaten, met de TalkBack-schermlezer en met Android Spraakherkenning.

Opmerking: De beschikbare functies, bewegingen en methoden zijn mogelijk afhankelijk van de Android-versie, het apparaatmodel of de fabrikant.

In dit onderwerp

TalkBack gebruiken

TalkBack inschakelen

Als TalkBack is ingeschakeld, hoort u een gesproken beschrijving van wat u op uw apparaat selecteert of activeert. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten, locaties, lijsten en knoppen naast de inhoud van schermen, menu's en pop-upvensters.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack en schakel de schakeloptie Service gebruiken in.

  • Houd beide volumetoetsen een paar seconden ingedrukt.

Notities: 

Navigeren met TalkBack via gebaren

 • Wanneer TalkBack is ingeschakeld, kunt u uw vinger over het scherm slepen om opdrachten, locaties en inhoud te zoeken. TalkBack benoemt de pictogrammen, knoppen en andere items terwijl u uw vinger eroverheen sleept.

 • U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen door met twee vingers in die richting te swipen.

 • Dubbeltik op het scherm om de huidige opdracht of andere schermelementen te selecteren of activeren.

 • U kunt ook naar rechts of links swipen om naar het volgende of vorige item op het scherm te gaan.

 • Als u wilt terugkeren naar het startscherm, swipet u omhoog en vervolgens naar links.

 • Als u menu's wilt sluiten of wilt terugkeren naar het vorige scherm, swipet u omlaag en vervolgens naar links. 
   

TalkBack-gebaren gebruiken

Maak uzelf vertrouwd met de volledige lijst met gebaren die u kunt gebruiken als TalkBack is ingeschakeld, samen met vele andere opties om de werking van uw apparaat aan te passen voor TalkBack.

 1. Swipe met twee vingers omhoog op het startscherm van uw apparaat. De alfabetisch gesorteerde lijst met apps wordt geopend, u hoort 'Lijst met persoonlijke apps' en de focus ligt op het veld Apps zoeken .

 2. Swipe met twee vingers omhoog om naar het einde van de lijst met apps te gaan. TalkBack speelt geluiden af wanneer u over de lijst swipet en een hoger geluid wanneer u het einde van de lijst bereikt.

 3. Sleep uw vinger over de onderkant van het scherm totdat u 'Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'TalkBack' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Bewegingen aanpassen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 8. Swipe naar rechts om de lijst met beschikbare gebaren te verkennen. TalkBack benoemt elk gebaar, gevolgd door de functie ervan.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk om terug te keren naar het menu TalkBack-instellingen:

  • Swipe omlaag en vervolgens naar links.

  • Swipe naar links totdat u 'Navigeer omhoog, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

TalkBack uitschakelen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Houd beide volumetoetsen een paar seconden ingedrukt.

  • Gebruik het menu Instellingen als volgt:

   1. Swipe met twee vingers omhoog op het startscherm van uw apparaat. De alfabetisch gesorteerde lijst met apps wordt geopend, u hoort 'Lijst met persoonlijke apps' en de focus ligt op het veld Apps zoeken .

   2. Swipe met twee vingers omhoog om naar het einde van de lijst met apps te gaan. TalkBack speelt geluiden af wanneer u over de lijst swipet en een hoger geluid wanneer u het einde van de lijst bereikt.

   3. Sleep uw vinger over de onderkant van het scherm totdat u 'Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm.

   4. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid' hoort en dubbeltik op het scherm.

   5. Swipe naar rechts totdat u 'TalkBack' hoort en dubbeltik op het scherm.

   6. Swipe naar rechts totdat u 'Service gebruiken, Aan, schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'TalkBack stoppen'.

   7. Swipe naar rechts totdat u 'Stop, button' hoort en dubbeltik op het scherm.

Toegankelijkheidsinstellingen gebruiken in Android

Android biedt veel ingebouwde toegankelijkheidsfuncties en -instellingen ter ondersteuning van mensen met een beperking.

 1. Selecteer Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de volgende instellingen wijzigen:

  • Bijschriften om bijschriften toe te voegen aan het onderste midden van alle afbeeldingen. U kunt de tekstgrootte en stijl van bijschriften wijzigen.

  • Vergroting om in en uit te zoomen op een weergave.

  • Tekengrootte om alle tekst op uw apparaat te vergroten tot een grotere puntgrootte.

  • Weergavegrootte om de grootte van de elementen in uw bestand te vergroten.

 3. Als u talkback-instellingen wilt wijzigen, selecteert u Talkback en selecteert u vervolgens Instellingen. U kunt bijvoorbeeld de volgende instellingen wijzigen:

  • Instellingen voor tekst-naar-spraak om de taal, de spraaksnelheid en de toonhoogte te kiezen.

  • Uitgebreidheid om te kiezen hoeveel TalkBack zegt.

  • Spreek wachtwoorden uit om te kiezen of TalkBack wachtwoordtekens uitspreekt zonder hoofdtelefoon.

  • Geluid en trillingen om het geluid en de trillingsfeedback te wijzigen.

Kleuren omkeren voor een beter contrast

Als u de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren wilt maken, kunt u de kleuren op uw apparaat omkeren of het contrast vergroten.

 1. Selecteer Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Selecteer onder de categorie Beeldschermde optie Kleurinversie en schakel vervolgens de schakeloptie Kleurinversie gebruiken in .

  • Schakel onder de categorie Experimenteel de schakeloptie Tekst hoog contrast in.

   Opmerking: Tekst met hoog contrast is een experimentele functie. Het werkt niet gegarandeerd met alle knoppen en oppervlakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps

Android-toegankelijkheid

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×