Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om met bestanden te werken in Microsoft Teams

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Microsoft Teams met uw toetsenbord en een schermlezer om bestanden te openen die door uw team worden gedeeld en uw bestanden te uploaden zodat teamleden deze kunnen bekijken. We hebben het getest met JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een bestand openen

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat u 'Berichten' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts om naar Bestanden te gaan. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 2. De focus wordt verplaatst naar het eerste bestand of de eerste map in de lijst. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om het bestand te vinden dat u wilt openen.

 3. Als u het bestand in een Microsoft 365-app wilt openen, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Knop Acties weergeven' hoort en drukt u op de spatiebalk. U hoort: 'Open submenu'. Druk op de pijl-rechts om het menu uit te vouwen, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Openen in app' hoort en druk op Enter.

  U kunt nu in het bestand navigeren, de schermlezer de inhoud laten voorlezen en desgewenst bewerken. Zie Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps voor meer informatie over het gebruik van de Microsoft 365-apps met een schermlezer.

 4. Wanneer u klaar bent met het bestand, slaat u het op en sluit u het in de app zoals u gewend bent, en drukt u op Alt+Tab om de focus terug te zetten naar Microsoft Teams.

Een bestand uploaden

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat u 'Berichten' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts om naar Bestanden te gaan. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nieuw'.

 3. Druk op de pijl-rechts tot u 'Uploaden' hoort en druk vervolgens op Enter. Het Windows-bestandsdialoogvenster Openen wordt geopend.

 4. Navigeer vanaf uw computer naar het bestand dat u wilt uploaden. Druk op de Tab-toets om tussen de gebieden in het dialoogvenster te schakelen. Gebruik de pijltoetsen om binnen een gebied te navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om te selecteren.

 5. Wanneer u het bestand hebt gevonden en geselecteerd, drukt u op Alt+O om het te uploaden. De focus keert terug naar de lijst met bestanden.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in een kanaal op Ctrl+F6 totdat u 'Lijst Teams en kanalen' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Bestanden' hoort.

 2. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 3. Druk op Shift+Tab totdat u 'Lijst' hoort en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Uploaden' hoort.

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Windows Openen te openen.

 5. Navigeer vanaf uw computer naar het bestand dat u wilt uploaden. Als u tussen de gebieden in het dialoogvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets. Gebruik de pijltoetsen om binnen een gebied te navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om te selecteren.

 6. Wanneer u het bestand hebt gevonden en geselecteerd, drukt u op Alt+O om het te uploaden. De focus keert terug naar de lijst met bestanden.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om teams te maken en te wijzigen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om bestanden te openen die door uw team worden gedeeld en uw bestanden te uploaden zodat anderen deze kunnen zien.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een bestand openen

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Berichten'. Druk vervolgens op Option+pijl-rechts om naar Bestanden te gaan en druk op Return. VoiceOver begint met het lezen van de gegevens van het eerste bijgevoegde bestand.

 2. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om het bestand te zoeken dat u wilt openen en druk vervolgens op Return om het te openen in de bestandsviewer.

  Tip: Als u snel een bestand wilt vinden, drukt u op Command+E om naar het veld Zoeken te gaan, typt u /file, drukt u op Return en typt u de naam van het bestand. Gebruik de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Wanneer u het bestand hoort dat u wilt openen, drukt u op Return om het te openen in de Bestandsviewer.

 3. Als u het bestand wilt bewerken, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop voor bewerkingsopties bent en drukt u op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Een submenu wordt geopend.

 4. Gebruik in het submenu de pijl-omlaag en pijl-omhoog totdat u 'Bewerken in app' hoort. Druk vervolgens op Return om het bestand te openen dat u wilt bewerken in de bijbehorende Office-app.

  Opmerking: Wanneer u Office bestanden opent, wordt u gevraagd het bestand te openen in de Online-versie van het Office-product. Mogelijk is een extra aanmelding vereist.

 5. Bewerk het bestand in de app. Uw bewerkingen worden automatisch opgeslagen.

 6. Als u het bestand in een Office-app wilt sluiten, drukt u op Command+Q om de app te sluiten. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u bij de knop Sluiten bent en druk op Return.

Een nieuw bestand maken

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Berichten'. Druk op Option+pijl-rechts om naar Bestanden te gaan en druk op Return.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u de knop Nieuw op de werkbalk bereikt en druk op Return.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het bestandstype hoort dat u wilt maken en druk vervolgens op Return.

 4. Typ een naam voor het bestand, druk op de Tab-toets totdat u bij de knop Maken bent en druk op Return.

 5. Voeg uw inhoud toe aan het bestand. Het bestand wordt automatisch opgeslagen op het tabblad Bestanden van het kanaal.

Een bestand uploaden

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat VoiceOver 'Berichten' aankondigt. Druk vervolgens op Option+pijl-rechts om naar Bestanden te gaan en druk op Return. VoiceOver begint met het lezen van de gegevens van het eerste bijgevoegde bestand.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u bij de knop Nieuw bent.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u Bij Uploaden bent. Druk op Return om het dialoogvenster bestand te openen.

 4. Gebruik in het dialoogvenster de Tab-toets en de pijltoetsen om te navigeren. Gebruik de spatiebalk om te selecteren.

 5. Wanneer u het bestand hebt gevonden en geselecteerd, drukt u op Return.

  Het bestand wordt geüpload en is beschikbaar op het tabblad Bestanden in uw kanaal.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om teams te maken en te wijzigen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om bestanden te bekijken die binnen uw team worden gedeeld. U kunt bestanden openen en bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Een bestand openen en bewerken

 1. Swipe in een kanaal naar rechts of links totdat u 'Tabblad Bestanden en tabbladen, twee van twee' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts of links totdat u 'Knop Bestanden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. De focus bevindt zich op de knop Vorige. Swipe naar rechts of links totdat u het bestand hoort dat u wilt openen en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt geopend in een bestandsviewer of de gerelateerde Microsoft 365-app. Zie Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps voor meer informatie over het gebruik van de Microsoft 365-apps met een schermlezer.

 4. Wanneer u klaar bent met het bekijken van het bestand, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Swipe in een bestandsviewer naar rechts of links totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Swipe in een bestandsspecifieke toepassing naar rechts of links totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijst met bestanden voor de toepassing wordt geopend. Sleep uw vinger over de bovenkant van het scherm totdat u 'Knop Terug naar Teams' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. U kunt het bestand rechtstreeks bewerken als het wordt geopend in een bestandspecifieke toepassing. Als het bestand wordt geopend in een bestandsviewer, swipet u eerst naar rechts of links totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Uw bewerkingen worden automatisch opgeslagen wanneer u het bestand bewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om bestanden te bekijken die binnen uw team worden gedeeld. U kunt bestanden openen en bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

Een bestand openen en bewerken

 1. Nadat u een kanaal op het tabblad Teams hebt geactiveerd, swipet u naar rechts of links totdat u 'Tabblad Bestanden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als er bestanden in het kanaal zijn, ligt de focus op het eerste item in de lijst. Swipe naar rechts of links totdat u het bestand hoort dat u wilt openen en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt geopend in een bestandsviewer of de gerelateerde Microsoft 365-app. Zie Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps voor meer informatie over het gebruik van de Microsoft 365-apps met een schermlezer.

  Wanneer u klaar bent met het weergeven van het bestand, swipet u naar rechts of links totdat u 'Knop Terug' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. U kunt het bestand rechtstreeks bewerken als het wordt geopend in de bestandspecifieke toepassing. Als het bestand wordt geopend in een bestandsviewer, swipet u eerst naar rechts of links totdat u 'Knop Openen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Uw bewerkingen worden automatisch opgeslagen wanneer u het bestand bewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om bestanden te openen die door uw team worden gedeeld en uw bestanden te uploaden zodat teamleden deze kunnen bekijken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een bestand openen

 1. Druk in een kanaal in de weergave Teams op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Berichten'. Druk vervolgens op de pijl-rechts om naar Bestanden te gaan. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 2. De focus wordt verplaatst naar het eerste item in de lijst. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om het bestand te vinden dat u wilt openen.

 3. Als u het bestand wilt openen in een nieuw browsertabblad in de gerelateerde Microsoft 365-app, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Actieknop weergeven' hoort en drukt u op de spatiebalk. U hoort: 'Open submenu'. Druk op de pijl-rechts om het menu uit te vouwen. U hoort: 'Openen in browser'. Druk op Enter. Er wordt een nieuw browsertabblad geopend en de focus wordt daar verplaatst.

  U kunt nu in het bestand navigeren, de schermlezer de inhoud laten voorlezen en desgewenst bewerken. Zie Een schermlezer gebruiken met Microsoft 365-apps voor meer informatie over het gebruik van de Microsoft 365-apps met een schermlezer.

 4. Wanneer u klaar bent met het bestand, slaat u het op en sluit u het zoals u gewend bent. Als u de focus weer wilt verplaatsen naar Microsoft Teams voor het web, drukt u op Ctrl+Tab totdat u het volgende hoort: 'Lijst met mappen, bestanden of items'.

Een bestand uploaden

 1. Druk in een kanaal op de Tab-toets totdat u 'Berichten' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts om naar Bestanden te gaan. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nieuw'.

 3. Druk op de pijl-rechts tot u 'Uploaden' hoort en druk vervolgens op Enter. Het Windows-dialoogvenster Openen wordt geopend.

 4. Navigeer vanaf uw computer naar het bestand dat u wilt uploaden. Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen de gebieden in het dialoogvenster. Druk op de pijltoetsen om binnen een gebied te navigeren. Druk op Enter of spatiebalk om te selecteren.

 5. Wanneer u het bestand hebt gevonden en geselecteerd, drukt u op Alt+O om het te uploaden. De focus keert terug naar de lijst met bestanden.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Druk in een kanaal op Ctrl+F6 totdat u 'Lijst Teams en kanalen' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Bestanden'. Druk met Verteller op D of Shift+D totdat u de naam van het gesprek hoort. Druk vervolgens op Shift+I totdat u het volgende hoort: 'Bestanden'.

 2. Druk op Enter om het tabblad Bestanden te openen.

 3. Druk op Shift+Tab totdat u 'Lijst' hoort en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Uploaden' hoort.

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Windows Openen te openen. Druk met Verteller op Shift+Enter.

 5. Navigeer vanaf uw computer naar het bestand dat u wilt uploaden. Druk op de Tab-toets om tussen de gebieden in het dialoogvenster te schakelen. Gebruik de pijltoetsen om binnen een gebied te navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om te selecteren.

 6. Wanneer u het bestand hebt gevonden en geselecteerd, drukt u op Alt+O om het te uploaden. De focus keert terug naar de lijst met bestanden.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om teams te maken en te wijzigen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×