Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om te werken met bestanden in de Microsoft 365-app

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik de Microsoft 365-app met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om een nieuw Word, Excel of PowerPoint-bestand of een plaknotitie te maken. U leert ook hoe u een bestaand bestand opent, bestanden uploadt naarOneDrive, inhoud importeert in een Word document- of PDF-bestand (Portable Document Format) en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Als u de Microsoft 365-app wilt gebruiken om een foto te maken, moet u de app toegang geven tot uw camera. U kunt dit doen in de Microsoft 365-app-instellingen.

In dit onderwerp

Een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand maken

U kunt een nieuw bestand maken met behulp van een sjabloon of een leeg bestand openen en beginnen met het toevoegen van uw inhoud.

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad Acties wordt geopend met de beschikbare opties.

 3. Swipe naar links totdat u 'Maken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Waarschuwing, Snelle opname'.

 4. Swipe naar rechts totdat u de gewenste app hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u hoort hoe u het nieuwe bestand wilt maken, bijvoorbeeld 'Leeg document' of een bestand met een sjabloon. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Het bestand wordt geopend en u kunt nu inhoud toevoegen. Bijvoorbeeld:

  • Dubbeltik in een Word document of Excel werkblad op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de tekst te typen.

  • Swipe in een PowerPoint presentatie naar rechts totdat u het gewenste dia-element hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm. Dubbeltik nogmaals op het scherm om het schermtoetsenbord te openen en typ vervolgens de tekst.

 7. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bestand, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort de naam van het bestand. Swipe naar links of rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. U wordt gewaarschuwd om uw wijzigingen op te slaan. Als u het bestand wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. De focus bevindt zich in het tekstveld Naam . Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, gebruikt u het schermtoetsenbord om een nieuwe naam te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 10. Swipe naar links of rechts om de locatie te vinden waar u het bestand wilt opslaan en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Save' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus keert terug naar het tabblad Acties.

Een plaknotitie maken

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad Acties wordt geopend met de beschikbare opties.

 3. Swipe naar links totdat u 'Maken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Waarschuwing, Snelle opname'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Notities' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Er wordt een lege notitie geopend. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notitie te typen.

 6. Wanneer u klaar bent met typen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Sluiten'. Dubbeltik op het scherm. De notitie wordt automatisch opgeslagen.

Inhoud importeren in eenWord- of PDF-bestand metMicrosoft Lens

Gebruik de camera van uw telefoon en Microsoft 365-app met de geïntegreerde Microsoft Lens om informatie vast te leggen uit documenten, whiteboards, ontvangstbewijzen, borden, handgeschreven memo's of iets anders met tekst die u wilt importeren, maar niet handmatig zelf wilt typen. Bij het vastleggen van afbeeldingen verwijdertMicrosoft Lens schaduwen en oneven hoeken, zodat uw uiteindelijke opnamen gemakkelijker te controleren zijn. U kunt de document- en whiteboardafbeeldingen rechtstreeks vanuit de app importeren in eenWord- of PDF-bestand.

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad Acties wordt geopend met de beschikbare opties.

 3. Swipe naar links totdat u 'Maken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Waarschuwing, Snelle opname'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Scannen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De cameramodus wordt geactiveerd en de focus ligt op de knop voor het vastleggen van afbeeldingen.

 5. Als u de optimale opnamemodus wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de geselecteerde opnamemodus hoort, gevolgd door 'Aanpasbaar, cameramodus'. Swipe omhoog of omlaag totdat u de gewenste modus hoort. Als de inhoud die u wilt importeren bijvoorbeeld op een whiteboard staat, swipet u omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Whiteboard'.

  Opmerking: Nadat u stopt met omhoog of omlaag swipen, keert de focus automatisch terug naar de knop voor het vastleggen van afbeeldingen. Herhaal stap 5 als u de opnamemodus wilt aanpassen.

 6. Wijs de camera aan het item waaruit u de inhoud wilt vastleggen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. De bijsnijdpagina voor de afbeelding wordt geopend. Indien nodig, snijdt u de afbeelding bij. Swipe naar rechts totdat u de bijsnijdgreep hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm en houd deze ingedrukt en schuif uw vinger over het scherm om het bijsnijdgebied aan te passen. Mogelijk hebt u iemand nodig om u te helpen met deze stap.

 8. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u 'Bevestigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Swipe naar rechts totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 10. Swipe naar rechts totdat u 'Meer' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 11. Als u het bestandstype wilt selecteren waarin u de vastgelegde inhoud wilt importeren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste bestandstype hoort, bijvoorbeeld 'Word maken'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. DeMicrosoft 365-app begint met het verwerken van de afbeelding en opent deze vervolgens in de indeling die u hebt geselecteerd.

 12. Swipe naar links totdat u 'Bestand sluiten' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U wordt gewaarschuwd om uw wijzigingen op te slaan. Als u het document wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 13. De focus bevindt zich in het tekstveld Naam . Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, gebruikt u het schermtoetsenbord om een nieuwe naam te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 14. Swipe naar links of rechts om de locatie te vinden waar u het document wilt opslaan en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus keert terug naar het tabblad Acties .

Een bestaand bestand of notitie openen

U kunt uw bestanden en notities vinden en openen in de lijst met bestanden op het tabblad Start . U kunt ook bladeren en zoeken naar bestanden.

Als u wilt zien hoe de bestanden en notities op het tabblad Start zijn ingedeeld, gaat u naar Een schermlezer gebruiken om de Microsoft 365-app te verkennen en te navigeren.

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks vanuit de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste bestand hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. De focus ligt op de knop accountprofiel. Swipe naar rechts totdat u 'Openen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Navigeer naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand te bewerken:

  • Als u een Word document wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Pagina één inhoud' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om bijvoorbeeld tekst te typen.

  • Als u een Excel werkblad wilt bewerken, swipet u naar rechts of schuift u een vinger op het scherm om de cel te vinden die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om bijvoorbeeld een getal in te voeren.

  • Als u een PowerPoint presentatie wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Lint weergeven'. Swipe naar links totdat u de dia hebt gevonden die u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u het dia-element hoort dat u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. Dubbeltik op het scherm om het element te bewerken. Gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om bijvoorbeeld tekst te typen.

  • Als u een plaknotitie wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Plaknotitieinhoud' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om te typen.

Zoeken naar bestanden

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Tik boven aan het scherm met vier vingers. De focus ligt op de knop accountprofiel.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Zoeken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 5. Typ uw zoekwoord(en).

  Tip: Met de zoekopdracht worden resultaten gevonden op basis van bestandsnamen. U kunt ook zoeken op bestandstype.

 6. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de zoekopdracht uit te voeren.

 7. De zoekresultaten worden geretourneerd en gegroepeerd in de tabbladen Bestanden, Media en Notities . Als u een tabblad wilt openen, swipet u naar rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u het gewenste item hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

Een bestand vastmaken

U kunt belangrijke bestanden vastmaken aan het tabblad Vastgemaakt op het tabblad Start , zodat ze gemakkelijker te vinden zijn.

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u het bestand hoort dat u wilt vastmaken. Swipe vervolgens eenmaal naar rechts. U hoort: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Vastmaken, uit' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Vastmaken, aan'.

 5. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand is nu vastgemaakt aan het tabblad Vastgemaakt op het tabblad Start .

Bestanden opslaan en delen metOneDrive

U kunt uw bestanden vanaf uw telefoon uploaden naarOneDrive als u een Microsoft 365-abonnement hebt en u bent verbonden metOneDrive. Voor instructies over het aanmelden gaat u naar Een schermlezer gebruiken om accounts te beheren in de Microsoft 365-app.

Door uw bestand op te slaan inOneDrive, kunt u het op elk van uw apparaten openen en delen met anderen.

Een bestand uploaden naarOneDrive

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks in de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste bestand hoort en swipet u eenmaal naar rechts. U hoort: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. De focus ligt op de knop accountprofiel. Swipe naar rechts totdat u 'Openen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en swipe eenmaal naar rechts. U hoort: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Dit bestand uploaden naar de cloud om te delen'.

 5. Het veld Naam heeft de focus en de huidige bestandsnaam is geselecteerd. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Gebruik indien nodig het schermtoetsenbord om de bestandsnaam bij te werken en swipe vervolgens naar links totdat u het volgende hoort: 'Locatie'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u de naam van het bestand niet hoeft te wijzigen, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Locatie'. Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u de map hoort waarin u het bestand wilt uploaden en dubbeltik vervolgens op het scherm. De map is geselecteerd. Als de gewenste map niet in de lijst staat, swipet u naar rechts totdat u 'Andere locaties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Navigeer naar de gewenste map en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Kiezen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De map is geselecteerd.

 7. Swipe naar links totdat u 'Delen, knop Vorige' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Uploaden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt geüpload naar uw OneDrive en de focus keert terug naar het tabblad Start .

Een bestand delen opOneDrive

 1. Tik in de Microsoft 365-app met vier vingers onder aan het scherm. De focus wordt verplaatst naar de navigatiebalk onder aan het scherm. U hoort: 'Acties, tabblad'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks in de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste bestand hoort en swipet u eenmaal naar rechts. U hoort: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. De focus ligt op de knop accountprofiel. Swipe naar rechts totdat u 'Openen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en swipe eenmaal naar rechts. U hoort: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Koppeling verzenden'.

 5. Standaard kunnen de personen met wie u het bestand deelt het bewerken. Als u wilt dat ze het bestand alleen kunnen bekijken of wijzigingen kunnen voorstellen, swipet u naar rechts totdat u 'Mensen in uw organisatie met de koppeling kunnen bewerken' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Selecteer een koppelingsmachtiging' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Toepassen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u 'Voer een naam of e-mailadres in voor personen om mee te delen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 7. Typ het e-mailadres van de persoon met wie u het bestand wilt delen.

 8. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Voer hier uw optionele bericht in'. Als u de ontvanger een bericht wilt sturen, dubbeltikt u op het scherm.

 9. Swipe naar rechts totdat u 'Verzenden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De geadresseerde ontvangt een e-mail met de gedeelde bestandsinformatie en de focus keert terug naar het tabblad Start .

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen te converteren naar tekst in de Microsoft 365-app

Een schermlezer gebruiken om te werken met PDF-bestanden in de Microsoft 365-app

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om de Microsoft 365-app te verkennen en te navigeren

Video: Inleiding tot de Microsoft 365-app

Gebruik de Microsoft 365-app met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om een nieuwe Word, Excel of PowerPoint bestand of een plaknotitie te maken. U leert ook hoe u een bestaand bestand opent, bestanden zoekt en bestanden uploadt naar OneDrive.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand maken

U kunt een nieuw bestand maken met behulp van een sjabloon of een leeg bestand openen en beginnen met het toevoegen van uw inhoud.

 1. Schuif in de Microsoft 365-app met één vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Start, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Maken, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de gewenste app hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u hoort hoe u het nieuwe bestand wilt maken, bijvoorbeeld 'Leeg document' of 'Maken op basis van sjabloon' en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u hebt geselecteerd om een nieuw bestand te maken op basis van een sjabloon, wordt het sjabloonmenu geopend. Swipe naar rechts totdat u de gewenste sjabloon hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het bestand wordt geopend. Als u bijvoorbeeld tekst wilt toevoegen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbeltik in een Word document op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de tekst te typen.

  • Dubbeltik in een PowerPoint presentatie op het scherm. Het snelmenu wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Tekst bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

  • Schuif in een Excel werkblad een vinger over het scherm om de cel te vinden die u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het snelmenu wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 6. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bestand, swipet u omlaag en vervolgens naar links. Als u eenMicrosoft 365-abonnement hebt en u bent verbonden met OneDrive, wordt het bestand automatisch opgeslagen in uw OneDrive. Anders wordt het bestand automatisch opgeslagen op uw telefoon.

Een plaknotitie maken

 1. Schuif in de Microsoft 365-app met één vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Start, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Maken, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop, opmerking' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Er wordt een lege notitie geopend. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notitie te typen.

 5. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 6. Swipe naar links totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De notitie wordt automatisch opgeslagen.

Een bestaand bestand of notitie openen

U kunt uw bestanden en notities vinden en openen in de lijst met bestanden op het tabblad Start . U kunt ook bladeren en zoeken naar bestanden.

Als u wilt zien hoe de bestanden en notities op het tabblad Start zijn ingedeeld, gaat u naar Een schermlezer gebruiken om de Microsoft 365-app te verkennen en te navigeren.

 1. Schuif in de Microsoft 365-app met één vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Start, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks vanuit de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste bestand hebt gevonden en dubbeltikt u op het scherm om het te openen.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, schuift u met één vinger rond de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Zoeken, knop' hoort en swipet u eenmaal naar links. U hoort: 'Openen, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Navigeer naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand te bewerken:

  • Als u een Word document wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u de plaats hebt gevonden die u wilt bewerken, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u bijvoorbeeld het schermtoetsenbord om tekst te typen.

  • Als u een Excel werkblad wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u de cel hebt gevonden die u wilt bewerken en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Het snelmenu wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort, dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om bijvoorbeeld een getal in te voeren.

  • Als u een PowerPoint presentatie wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de bewerkingsmodus te openen. Swipe naar rechts totdat u de dia hebt gevonden die u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u het dia-element hoort dat u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. Dubbeltik nogmaals op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om bijvoorbeeld tekst te typen.

  • Als u een plaknotitie wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u de inhoud van de notitie hoort, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u vervolgens het schermtoetsenbord om te typen.

Zoeken naar bestanden

 1. Schuif in de Microsoft 365-app op het tabblad Start of Feed met één vinger om de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Zoeken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw zoekwoord(en) te typen.

  Tip: Met de zoekopdracht worden resultaten gevonden op basis van bestandsnamen en notitieinhoud. U kunt ook zoeken op bestandstype.

 3. Wanneer u klaar bent, schuift u met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de zoekopdracht uit te voeren.

 4. De zoekresultaten worden geretourneerd en gegroepeerd op de tabbladen Bestanden, Media, Notities en Spraakopnamen . Als u een tabblad wilt openen, swipet u naar rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 5. Swipe op een tabblad naar rechts totdat u het gewenste item hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

Bestanden opslaan en delen metOneDrive

U kunt uw bestanden vanaf uw telefoon uploaden naarOneDrive als u een Microsoft 365-abonnement hebt en u bent verbonden metOneDrive. Voor instructies over het aanmelden gaat u naar Een schermlezer gebruiken om accounts te beheren in de Microsoft 365-app.

Door uw bestand op te slaan inOneDrive, kunt u het op elk van uw apparaten openen en delen met anderen.

Een bestand uploaden naarOneDrive

 1. Schuif in de Microsoft 365-app met één vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Start, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks vanuit de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt selecteren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste bestand hebt gevonden en swipet u eenmaal naar rechts. U hoort: 'Documentacties'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, schuift u met één vinger rond de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Zoeken, knop' hoort en swipet u eenmaal naar links. U hoort: 'Openen, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Navigeer naar het gewenste bestand en swipe eenmaal naar rechts. U hoort: 'Documentacties'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Complete action using'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'OneDrive ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de map hoort waarin u het bestand wilt uploaden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links totdat u 'Uploaden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt geüpload naar uw OneDrive.

Een bestand delen opOneDrive

 1. Schuif in de Microsoft 365-app met één vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Start, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand rechtstreeks in de lijst met bestanden op het tabblad Start wilt selecteren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste bestand hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Documentacties'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u naar een bestand wilt bladeren, schuift u met één vinger rond de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Zoeken, knop' hoort en swipet u eenmaal naar links. U hoort: 'Openen, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Openen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de locatie hebt gevonden waar u het bestand wilt zoeken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Navigeer naar het gewenste bestand en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Documentacties'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Koppeling verzenden wordt geopend.

 4. Standaard kunnen de personen met wie u het bestand deelt het bewerken. Als u wilt dat ze alleen het bestand kunnen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Mensen in uw organisatie met de koppeling kunnen bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Kan bewerken' hoort, gevolgd door 'Een koppelingsmachtiging selecteren' en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Kan weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Toepassen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Voer een naam of e-mailadres in voor personen om mee te delen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 6. Typ het e-mailadres van de persoon met wie u het bestand wilt delen.

 7. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Voer hier uw optionele bericht in'. Als u de ontvanger een bericht wilt sturen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 8. Swipe naar rechts of links totdat u 'Verzenden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De geadresseerde ontvangt een e-mail met de gedeelde bestandsinformatie en de focus keert terug naar het tabblad Start .

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met PDF-bestanden in de Microsoft 365-app

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om de Microsoft 365-app te verkennen en te navigeren

Video: Inleiding tot de Microsoft 365-app

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×