Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om te werken met lijsten in To Do

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Takenlijst met het toetsenbord en een schermlezer om takenlijsten te maken voor een specifiek project, tijdlijn of routine. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u het lijstontwerp wijzigt, lijsten deelt, uw lijsten op de gewenste manier sorteert en lijsten verwijdert wanneer u deze niet meer nodig hebt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een specifieke dag of project.

 1. Druk op Ctrl+L om een nieuwe lijst te maken in Takenlijst. Er wordt een nieuwe naamloze lijst gemaakt.

 2. Als u de lijst een naam wilt geven, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Naamloze lijst' hoort. Druk vervolgens op Enter. Typ vervolgens de naam van de lijst en druk op Enter.

 3. Als u een taak wilt toevoegen aan de nieuwe lijst, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Een taak toevoegen' hoort. Typ de taaktekst en druk vervolgens op Enter. De focus blijft in het veld Een taak toevoegen, zodat u deze stap kunt herhalen om meer taken toe te voegen.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: Het wijzigen van de naam van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat u de naam van de lijst hebt gevonden en druk vervolgens op Enter om de lijst te openen.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de huidige naam van de lijst hoort, gevolgd door 'Naam van lijst wijzigen, knop'. Druk op Enter om de naam te bewerken.

 5. Typ een nieuwe naam voor de lijst en druk op Enter om deze toe te passen.

Lijstthema's wijzigen

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat u de lijst hebt gevonden die u wilt bewerken en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties, knop' hoort en druk vervolgens op Enter om het menu te openen.

 5. Als u een themakleur of achtergrondafbeelding wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u een themakleur of achtergrondnaam hoort. Navigeer vervolgens door het raster met de pijltoetsen om de gewenste kleur of achtergrond te vinden en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.

  Opmerking: In het raster worden alle kleuropties weergegeven vóór achtergrondopties.

 6. Druk op Esc om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat u de lijst hebt gevonden die u wilt bewerken en druk vervolgens op Enter.

 4. Als u naar de inhoud van de takenlijst wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties, knop' hoort. Druk vervolgens nogmaals op de Tab-toets.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voltooide taken wilt verbergen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u 'Voltooid samenvouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u 'Voltooid uitvouwen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een lijst sorteren

Door een lijst te sorteren, kunt u uw taken efficiënter organiseren en vinden.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de lijst hebt gevonden die u wilt sorteren en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties, knop' hoort en druk vervolgens op Enter om het menu te openen.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Sorteren op' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

  Het menu wordt gesloten nadat u de selectie hebt gemaakt.

Een lijst delen

U kunt uw lijst delen om samen te werken met anderen.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de lijst hebt gevonden die u wilt delen en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Share list, button' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk op Enter om het dialoogvenster voor delen te openen en de koppeling voor de uitnodiging voor delen te maken.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u uw eigen naam hoort als de eigenaar van de lijst, druk nogmaals op de Tab-toets en druk vervolgens op Enter om de koppeling naar het klembord te kopiëren.

 7. Druk op Esc om het dialoogvenster af te sluiten en terug te keren naar de lijst.

 8. Plak de koppeling in een e-mailbericht of chatbericht en verzend deze naar uw samenwerkers.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Opmerking: Het verwijderen van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Druk op Ctrl+1 om deTakenlijst zijbalk uit te vouwen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Lijsten' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde lijst of filteroptie.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog totdat u de lijst hebt gevonden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties, knop' hoort en druk vervolgens op Enter om het menu te openen.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Lijst verwijderen' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u het verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Verwijderen bent en drukt u vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken te verplaatsen tussen of binnen lijsten in Takenlijst

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om takenlijsten te maken voor een specifiek project, tijdlijn of routine. U leert ook hoe u het lijstontwerp wijzigt, lijsten deelt, uw lijsten op de gewenste manier sorteert en lijsten verwijdert wanneer u deze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een specifieke dag of project.

 1. Druk op Command+L om een nieuwe lijst te maken in Takenlijst. Er wordt een nieuwe naamloze lijst gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld met de lijstnaam.

 2. Typ een naam voor de lijst en druk op Return.

 3. Als u een taak wilt toevoegen aan de nieuwe lijst, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Een taak toevoegen'. Typ de taaktekst en druk op Return. U hoort: 'Taak toegevoegd'.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen de naam wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Navigeer naar de lijst met namen die u wilt wijzigen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van de lijst hoort, gevolgd door 'Inhoud geselecteerd, lijsttitel, tekst bewerken'.

 3. Typ een nieuwe naam voor de lijst en druk op Return om deze toe te passen.

Lijstthema's wijzigen

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

 1. Navigeer naar de lijst waarin u het thema wilt wijzigen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Beletselteken voor thema wijzigen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Het submenu Een thema kiezen wordt geopend.

 4. Als u een themakleur wilt selecteren of de achtergrondafbeelding wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de gewenste themakleur of achtergrondafbeelding hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 5. Druk op Esc om het submenu te sluiten.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

 1. Navigeer naar de lijst waarin u voltooide taken wilt weergeven of verbergen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voltooide taken wilt verbergen, drukt u op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Voltooide taken verbergen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de taak te selecteren. 

  • Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven, drukt u op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Voltooide taken weergeven' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de taak te selecteren.

Een lijst sorteren

Door een lijst te sorteren, kunt u uw taken efficiënter organiseren en vinden.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt sorteren. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Sorteren, submenu' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren. Het submenu wordt geopend.

 4. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u de gewenste sorteeroptie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Het menu wordt gesloten nadat u een selectie hebt gemaakt.

 5. Als u de sortering uit een lijst wilt verwijderen, gaat u naar de lijst, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Sortering verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een lijst delen

U kunt uw lijst delen om samen te werken met anderen.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt delen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Het dialoogvenster Lijst delen wordt geopend. De focus ligt op de knop Uitnodigen.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen, waar u kunt kiezen hoe u de lijst wilt delen.

 4. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor delen hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Gereed' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster wordt gesloten. Als u ervoor hebt gekozen om een koppeling naar de lijst te kopiëren, kunt u de koppeling nu in een e-mailbericht of chatbericht plakken en naar uw samenwerkers verzenden.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt verwijderen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijstopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Lijst verwijderen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 4. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster geopend. Als u het verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken tussen of binnen lijsten te verplaatsen

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om lijsten met taken voor een specifiek project, tijdlijn of routine te maken. U kunt lijsten ook bewerken en delen, het ontwerp wijzigen en de lijsten organiseren. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een specifieke dag of project.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nieuwe lijst'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Er wordt een nieuwe lijst gemaakt.

 3. Swipe naar rechts om de nieuwe lijst een naam te geven. U hoort: 'Lijsttitel'. Dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de tijdelijke aanduiding te verwijderen en typ de nieuwe naam.

 4. Als u een taak aan de nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u bij de knop Een taak toevoegen bent en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst voor de taak te typen. Als u klaar bent, schuift u met één vinger rechtsonder in het scherm totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De taak wordt toegevoegd aan de lijst. Herhaal deze stap voor alle taken die u aan de lijst wilt toevoegen.

 5. Als u de nieuwe lijst wilt opslaan, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Done Button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De nieuwe lijst wordt opgeslagen.

 6. Als u de nieuwe lijst wilt afsluiten en terug wilt gaan naar de zijbalk, swipet u naar links totdat u 'Zijbalk, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: Het wijzigen van de naam van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de lijst hoort die u wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend. U hoort: 'Naam van lijst wijzigen'.

 4. Dubbeltik op het scherm om de naam van de lijst te veranderen. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de lijst te bewerken.

 5. Wanneer u klaar bent met het typen van de nieuwe lijstnaam, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

Lijstthema's wijzigen

Het thema van een lijst en de achtergrondkleur aanpassen aan het gewenste ontwerp.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort waarvan u het thema wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Thema wijzigen'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Thema wordt geopend.

 5. Als u een achtergrondkleur wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste kleur hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een themaafbeelding wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste afbeelding hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Nadat u de nieuwe achtergrondkleur of -afbeelding hebt geselecteerd, kunt u het menu Thema opslaan en sluiten door naar links te swipen totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort waarin u voltooide taken wilt verbergen of wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Voltooide taken verbergen'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

  • Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Voltooide taken weergeven'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

  Het menu Lijstopties wordt gesloten en de focus keert terug naar de lijst.

Een lijst sorteren

Door de taken in een lijst te sorteren, kunt u uw taken efficiënter organiseren en vinden.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt sorteren. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Sorteren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Sorteren wordt geopend.

 5. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren.

  Het menu Sorteren wordt gesloten en de focus keert terug naar de lijst.

 6. Als u de sortering uit een lijst wilt verwijderen, gaat u naar de lijst en opent u deze, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Sortering verwijderen' en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een lijst delen

U kunt uw lijst delen om samen te werken met anderen.

Opmerking: U kunt lijsten delen die u hebt gemaakt.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt delen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lijst delen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de app hoort waarin u de koppeling wilt delen en dubbeltik op het scherm.

 6. Als u het dialoogvenster Delen wilt sluiten en terug wilt gaan naar de lijst, swipet u naar rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Plak de koppeling in een e-mailbericht of chatbericht en verzend deze naar uw samenwerkers.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Opmerking: Het verwijderen van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Swipe in Takenlijst naar links totdat u het volgende hoort: 'Zijbalk'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt verwijderen. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 4. Als u de lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lijst verwijderen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Swipe naar rechts om het verwijderen te bevestigen. U hoort: 'Lijst verwijderen' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

  De lijst wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar de volgende lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken tussen of binnen lijsten te verplaatsen

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om takenlijsten te maken voor een specifiek project, tijdlijn of routine. U kunt ook het lijstontwerp wijzigen, uw lijsten op de gewenste manier sorteren en lijsten delen met uw collega's. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een specifieke dag of project.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe lijst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de lijst te typen.

 4. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Lijst maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een taak aan de nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u bij de knop Een taak toevoegen bent. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de taak. Gebruik het schermtoetsenbord om de taaktekst te typen.

  Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u 'Een taak toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De taak wordt toegevoegd aan de lijst en u kunt de tekst voor de volgende taak typen.

 7. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: Het wijzigen van de naam van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de naam van de lijst hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Als u het menu met lijstopties wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu uitgevouwen'.

 4. De optie Naam van lijst wijzigen heeft de focus. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de lijst te bewerken.

 6. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Lijstthema's wijzigen

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort waarvan u het thema wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu uitgevouwen'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Thema wijzigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een achtergrondkleur wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste kleur hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een themaafbeelding wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort waarin u voltooide taken wilt verbergen of weergeven. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu uitgevouwen'.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Voltooide taken verbergen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'Voltooide taken weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst sorteren

Door een lijst te sorteren, kunt u uw taken efficiënter organiseren en vinden.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt sorteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu uitgevouwen'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Sorteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het sorteermenu gesloten en keert de focus terug naar de lijstweergave.

 6. Als u de sortering uit een lijst wilt verwijderen, gaat u naar de lijst en opent u deze, swipet u naar rechts of links totdat u 'Sortering verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst delen

U kunt uw lijst delen om samen te werken met anderen.

Opmerking: U kunt lijsten delen die u hebt gemaakt.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt delen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lijst delen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Uitnodigingskoppeling verzenden' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de app hoort waarin u de koppeling wilt delen en dubbeltik op het scherm.

 6. Plak de koppeling in een e-mailbericht of chatbericht en verzend deze naar uw samenwerkers.

 7. Als u het dialoogvenster Lijst delen wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Opmerking: Het verwijderen van lijsten is alleen mogelijk voor lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zijbalk' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de lijst hoort die u wilt verwijderen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu uitgevouwen'.

 4. Als u een lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Delete list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u het verwijderen wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Nadat u de lijst hebt verwijderd, wordt de focus terug verplaatst naar het zijbalkmenu.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken tussen of binnen lijsten te verplaatsen

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Gebruik Taken voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om lijsten met taken voor een specifiek project, tijdlijn of routine te maken. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u lijsten kunt bewerken, delen, wijzigen en organiseren. U kunt zelfs lijsten verwijderen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Taken voor het web gebruikt met Verteller, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een specifieke dag of project.

 1. Als u in Takenlijst een nieuwe lijst wilt maken, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Groep maken'. Druk in Verteller op de SR-toets+pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Lijstnaam, bewerken, naam van deze lijst'. Druk in JAWS en NVDA op de pijl-omhoog totdat u 'List name, edit, submenu' hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. Typ een naam voor de lijst en druk op Enter. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de eerste taak in de lijst.

 3. Typ de tekst voor de taak en druk op Enter. De taak wordt toegevoegd aan de lijst en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld van een nieuwe taak. Herhaal deze stap voor alle taken die u aan de lijst wilt toevoegen.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen de naam wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt.

 1. Navigeer naar de lijst met namen die u wilt wijzigen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. U hoort: 'Naam van lijst wijzigen'. De knop Naam van lijst wijzigen heeft de focus.

 3. Als u de naam van de lijst wilt wijzigen, drukt u op Enter, typt u de naam van de nieuwe lijst en drukt u nogmaals op Enter. De naam van de lijst is gewijzigd.

Lijstthema's wijzigen

Wijzig de themakleur van een lijst om uw lijsten aan te passen.

 1. Navigeer naar de lijst waarin u de themakleur wilt wijzigen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Thema wijzigen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om het kleurenmenu van het thema uit te vouwen.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste themakleur hebt gevonden en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide taken zijn standaard verborgen om uw lijsten overzichtelijk en georganiseerd te houden. U kunt ze zichtbaar maken als u de voltooide taken in een lijst wilt bekijken en ze vervolgens weer verbergen wanneer u klaar bent.

 1. Navigeer naar de lijst waarin u voltooide taken wilt weergeven of verbergen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de juiste lijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u voltooide taken wilt verbergen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Voltooid, uitgevouwen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Voltooid, samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de taak te selecteren.

Een lijst sorteren

Door een lijst te sorteren, kunt u uw taken efficiënter organiseren en vinden.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt sorteren. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Sorteren, samengevouwen' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Het menu Sorteren op wordt geopend.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Als u de sortering uit een lijst wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Optie Sorteervolgorde verwijderen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Een lijst delen

U kunt uw lijst delen om samen te werken met anderen.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt delen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Delen, samengevouwen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. U hoort: 'Uitnodigingskoppeling maken, dialoogvenster Lijst delen, knop Sluiten'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Create invitation link, button' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling kopiëren' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op Esc om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar de lijst.

 6. Plak de koppeling in een e-mailbericht of chatbericht en verzend deze vervolgens naar uw samenwerkers.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt.

 1. Navigeer naar de lijst die u wilt verwijderen. Voor instructies over het navigeren naar een lijst raadpleegt u de sectie 'Navigeren in de takenlijstweergave' in Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren.

 2. Wanneer de rechterlijst is geopend in het hoofdinhoudsgebied, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Lijstopties'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u de lijst wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst verwijderen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de lijst te selecteren.

 4. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster geopend. Als u het verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst verwijderen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om taken tussen of binnen lijsten te verplaatsen

Een schermlezer gebruiken om alle taken met een einddatum weer te geven in de lijst Gepland in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met taken in Taken

Een schermlezer gebruiken om te werken met suggesties in To Do

Een schermlezer gebruiken om taken te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×