Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft teams

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Met het toetsenbord en een schermlezer kunt u het delen van uw bureaublad, een PowerPoint presentatie, Microsoft whiteboard of een programmavenster in een Microsoft Teams voor Windows vergadering starten en stoppen. We hebben dit getest met JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen. Ook leert u hoe u de besturing van uw gedeelde inhoud of scherm kunt overgeven aan iemand anders en kunt inzoomen op de gedeelde inhoud.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Als u snel de lijst met sneltoetsen wilt gebruiken in Microsoft Teams, drukt u op CTRL + E, typt u de schuine streep in de tekst endrukt u op ENTER.

In dit onderwerp

Uw bureaublad, een programmavenster of Microsoft Whiteboard delen

Opmerking: Wat u kunt delen en wat de werking van het delen is, is afhankelijk van de organisatie die de vergadering host, en alle functies en functies die hieronder worden beschreven, kunnen niet in de vergadering worden gebruikt.

 • Navigatie in schermlezer
 • Focus navigatie
 • Virtuele navigatie
 1. Wanneer u in een vergadering in Microsoft Teams, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de knop opties voordelen opent , en drukt u op ENTER.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u uw hele bureaublad wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u "bureaublad lijst" hoort en drukt u op ENTER.

  • Als u een programmavenster wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met deelvensters '. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u het programmavenster hoort dat u wilt delen en druk op ENTER.

  • Als u een Microsoft whiteboard wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Microsoft Whiteboard delen ' hoort en drukt u op ENTER.

 3. Als u het delen wilt stoppen, drukt u op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK om de werkbalk voor scherm delen te openen. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat u de knop presenteren stoppen bereikt en druk op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in een vergadering in Microsoft Teams op B of Shift + B totdat u de knop opties voordelen opent . Druk op Enter.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u met NVDA het hele bureaublad wilt delen, drukt u op L totdat u "bureaublad lijst" hoort en drukt u op ENTER.

   Met JAWS drukt u op de toets pijl-omlaag tot u "bureaublad lijst" hoort en drukt u op ENTER.

  • Als u in NVDA een programmavenster wilt delen, drukt u op L totdat u ' venster delen ' hoort en drukt u op ENTER. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u het programmavenster hoort dat u wilt delen en druk op ENTER.

   Met JAWS drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' delen ' hoort en drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' keuzelijst ' hoort en drukt u op ENTER. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u het programmavenster hoort dat u wilt delen en druk op ENTER.

  • Als u in NVDA een Microsoft whiteboard wilt delen, drukt u op L totdat u ' Microsoft Whiteboard delen ' hoort en drukt u op ENTER.

   Met JAWS drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' share Microsoft Whiteboard delen ' hoort en drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' keuzelijst ' hoort en drukt u op ENTER.

 3. Als u het delen wilt stoppen, drukt u op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK om de werkbalk voor scherm delen te openen. Druk vervolgens op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de knop presenteren stoppen bereikt en druk op ENTER.

Een PowerPoint presentatie delen

Als u een PowerPoint bestand deelt, kunnen de deelnemers door de deelnemers navigeren zonder de hoofd presentatie te onderbreken. Ze kunnen hun weergave ook synchroniseren in de weergave voor de presentator.

Opmerking: Als u niet wilt dat mensen onafhankelijk navigeren door een PowerPoint bestand dat u deelt, drukt u op de tab-toets tot u ' werkbalk ' hoort, gevolgd door een item op de werkbalk. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u bij de knop wilt voorkomen dat deelnemers afzonderlijk navigeren in een gedeeld PowerPoint-bestand en druk op ENTER.

 • Navigatie in schermlezer
 • Focus navigatie
 • Virtuele navigatie
 1. Wanneer u in een vergadering in Microsoft Teams, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de knop opties voordelen opent , en drukt u op ENTER.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een PowerPoint presentatie waaraan u onlangs hebt gewerkt wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' een PowerPoint-presentatie delen '. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u de presentatie hoort die u wilt delen en druk vervolgens op ENTER.

  • Druk op de tab-toets totdat u ' Browse PPT-bestanden ' hoort en druk op ENTER als u wilt zoeken naar PowerPoint presentaties. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de locatie van het bestand hoort en druk op ENTER. Zoek het bestand op de geselecteerde locatie en druk op ENTER.

 3. Als u het delen wilt stoppen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB tot u bij de knop presenteren stoppen bent en drukt u op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in een vergadering in Microsoft Teams op B of Shift + B totdat u de knop opties voordelen opent . Druk op Enter. U hoort: "bureaublad lijst".

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in NVDA een PowerPoint presentatie wilt delen waaraan u onlangs hebt gewerkt, drukt u op L totdat u het volgende hoort: ' een PowerPoint-presentatie delen '. Druk op Enter. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u de presentatie hoort die u wilt delen en druk vervolgens op ENTER.

   Met JAWS drukt u op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' een PowerPoint-presentatie delen '. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' keuzelijst ' hoort en druk op ENTER. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u de presentatie hoort die u wilt delen en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u wilt zoeken naar meer PowerPoint presentaties, drukt u op B totdat u ' Browse PPT-bestanden ' hoort en drukt u op ENTER. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de locatie van het bestand hoort en druk op ENTER. Zoek het bestand op de geselecteerde locatie en druk op ENTER.

 3. Als u het delen wilt stoppen, drukt u op B of Shift + B totdat u de knop presenteren stoppen bereikt en drukt u op ENTER.

Systeemgeluid delen

Deel deelnemers aan het systeem en deel deelnemers aan de vergadering door Microsoft Teams. U kunt dit gebruiken om een video- of audiofragment af te spelen als onderdeel van een presentatie. Wanneer u inhoud deelt, wordt al uw systeem Audio, inclusief meldingen, opgenomen in de vergadering. Raadpleeg systeemgeluiden delen tijdens een teamvergaderingvoor meer informatie over het delen van systeem audio.

U kunt het geluid van uw systeem delen wanneer u het item dat u wilt delen in de lade delen selecteert, of als u al inhoud deelt.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een vergadering in Microsoft Teams

  • Als u het item dat u wilt delen selecteert in de lade met opties voordelen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het selectievakje systeemgeluid opnemen hebt bereikt. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te vullen en de systeem audio te delen.

  • Als u al inhoud deelt, drukt u op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK, drukt u op de tab-toets totdat u ' geluid van systeem opnemen ' hoort en drukt u op ENTER.

De besturing van gedeelde inhoud overgeven

Opmerking: Geef alleen controle aan mensen die u vertrouwt wanneer u een app deelt. Personen met wie u het besturingselement overgeeft, kunnen opdrachten gebruiken die van invloed kunnen zijn op uw systeem of andere apps. We hebben stappen genomen om dit te voorkomen, maar u hebt niet alle mogelijke configuraties getest.

Als u wilt dat een van de andere deelnemers een bestand wijzigt, u helpt bij de presentatie of een demo geeft, kunt u de besturing aan die deelnemer geven. U en de andere deelnemer hebben beide controle over de gedeelde sessie, maar u kunt de besturing op elk moment weer terugnemen.

Opmerking: Het geven van een besturingselement aan een gedeeld PowerPoint wordt op dit moment niet ondersteund. Als u wilt dat iemand de besturing van een presentatie overneemt, gaat u verder met het overnemen van een gedeelde PowerPoint-presentatie voor instructies.

 1. In een vergadering of gesprek drukt u op SHIFT + CTRL + SPATIEBALK om de focus te verplaatsen naar de werkbalk voor scherm delen. U hoort: ' besturingselement overgeven '. Druk op de spatiebalk. Een lijst met deelnemers aan de vergadering wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de persoon aan wie u het besturingselement wilt geven en druk op ENTER.

  Microsoft Teams Hiermee wordt een melding naar deze persoon verzonden om te laten weten dat u de besturing deelt. Terwijl u de besturing deelt, kunnen ze selecties, bewerkingen en andere wijzigingen aanbrengen in het gedeelde scherm.

 3. Als u het besturingselement weer wilt herstellen, drukt u op SHIFT + CTRL + SPATIEBALK om de focus te verplaatsen naar de werkbalk voor scherm delen. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Annuleren ' hoort en druk op ENTER.

Besturing aanvragen voor gedeelde inhoud

Als u bijvoorbeeld iets op het apparaat van de presentator wilt tonen of een bestand wilt wijzigen, kunt u de besturing van de gedeelde inhoud aanvragen. De persoon die de inhoud deelt, ontvangt een melding dat u de besturing aanvraagt en kan de aanvraag goedkeuren of weigeren.

Opmerking: In sommige organisaties is het aanvragen van besturing uitgeschakeld.

 • Navigatie in schermlezer
 • Focus navigatie
 • Virtuele navigatie
 1. Druk in een vergadering of gesprek op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' besturing aanvragen ' hoort en druk op ENTER. De persoon die de inhoud deelt, ontvangt een melding dat u de besturing aanvraagt en moet de aanvraag goedkeuren voordat u de controle kunt overnemen.

  Als de presentator een PowerPoint presentatie deelt, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en drukt u op ENTER.

  Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, hoort u: ' besturingselement stoppen '. U kunt nu de gedeelde inhoud beheren en u kunt selecteren, bewerken en andere wijzigingen aanbrengen in het gedeelde scherm.

 2. Druk op TAB of SHIFT + TAB totdat u ' besturingselement stoppen ' hoort en druk op ENTER om te stoppen met het beheren van de gedeelde inhoud.

  Als u een PowerPoint presentatie hebt gecontroleerd, moet de presentator het besturingselement van u overnemen.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. In een vergadering of gesprek drukt u op B of Shift + B totdat u ' besturing aanvragen ' hoort en drukt u op ENTER. De persoon die de inhoud deelt, ontvangt een melding dat u de besturing aanvraagt en moet de aanvraag goedkeuren voordat u de controle kunt overnemen.

  Als de presentator een PowerPoint presentatie deelt, drukt u op B of Shift + B totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en drukt u op ENTER.

  Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, hoort u: ' besturingselement stoppen '. U kunt nu de gedeelde inhoud beheren en u kunt selecteren, bewerken en andere wijzigingen aanbrengen in het gedeelde scherm.

 2. Als u het beheer van de gedeelde inhoud wilt stoppen, drukt u op B of Shift + B totdat u ' besturingselement stoppen ' hoort en drukt u op ENTER.

  Als u een PowerPoint presentatie hebt gecontroleerd, moet de presentator het besturingselement van u overnemen.

De besturing van een gedeelde PowerPoint-presentatie overnemen

 • Navigatie in schermlezer
 • Focus navigatie
 • Virtuele navigatie
 1. In een vergadering of gesprek waarbij de presentator een PowerPoint presentatie deelt, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en drukt u op ENTER.

  De presentator ontvangt een melding dat u de besturing van de presentatie hebt.

 2. Als u wilt stoppen met het beheren van de gedeelde PowerPoint presentatie, moet de oorspronkelijke presentator het besturingselement van u overnemen.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. In een vergadering of gesprek waarbij de presentator een PowerPoint presentatie deelt, drukt u op B of Shift + B totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en drukt u op ENTER.

  De presentator ontvangt een melding dat u de besturing van de presentatie hebt.

 2. Als u wilt stoppen met het beheren van de gedeelde PowerPoint presentatie, moet de oorspronkelijke presentator het besturingselement van u overnemen.

Inzoomen op gedeelde inhoud

U hebt verschillende opties om in of uit te zoomen op de gedeelde inhoud:

 • Als u sneltoetsen wilt gebruiken om in of uit te zoomen, drukt u op CTRL + plus teken (+) of CTRL + minteken (-).

 • Als u een trackpad gebruikt, kunt u in-en uitzoomen op uw trackpad om in of uit te zoomen.

 • Als u een muis gebruikt, houdt u de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt en verschuift u met het muiswieltje omhoog of omlaag om in ons te zoomen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams voor Mac met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor macOS, om het delen van uw hele scherm, een toepassingsvenster, een PowerPoint presentatie of een whiteboard te starten en te beëindigen tijdens een vergadering. U leert ook hoe u de besturing van de presentatie deelt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Uw scherm delen

U kunt de opties voordelen openen via de knop delen. Als u de knop hebt geselecteerd, kunt u de opties voor het delen van uw volledige bureaublad, een venster, een PowerPoint of een Whiteboard openen hieronder weergegeven.

Opmerking: Wat u kunt delen en wat de werking van het delen is, is afhankelijk van de organisatie die de vergadering host, en alle functies en functies die hieronder worden beschreven, kunnen niet in de vergadering worden gebruikt.

 1. Wanneer u in een vergadering in Microsoft Teams, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de knop opties voordelen opent , en drukt u vervolgens op Return.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u uw hele bureaublad wilt delen, drukt u op Return.

  • Als u een programmavenster wilt delen, drukt u eenmaal op de tab-toets, drukt u op de pijl-rechts totdat u het programma hoort dat u wilt delen, en drukt u op Return.

  • Als u een PowerPoint-presentatie wilt delen vanaf Microsoft Teams, drukt u driemaal op de tabtoets, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het bestand hoort dat u wilt delen, en drukt u op Return.

   Opmerking: Wanneer u een PowerPoint bestand deelt, kunnen de deelnemers schakelen tussen de dia's zonder de hoofd presentatie te onderbreken. Ze kunnen hun weergave ook synchroniseren in de weergave voor de presentator. Als u niet wilt dat mensen onafhankelijk navigeren via een PowerPoint bestand dat u deelt, drukt u op de tab-toets totdat u het voorkomen dat deelnemers door de gedeelde presentatie op hun eigen knop navigeren en drukt u op Return.

  • Als u wilt zoeken naar meer bestanden, drukt u tweemaal op de tab-toets en drukt u op Return. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar een locatie te gaan en druk op ENTER om te selecteren. Zoek het bestand op de geselecteerde locatie en druk op ENTER.

  • Druk op de tab-toets totdat u bij de groep whiteboard bent om een whiteboard te delen. Druk op Return om een whiteboard van Microsoft te delen. Druk op de toets pijl-rechts om naar andere whiteboards te gaan en druk op ENTER om er een te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit als u wilt stoppen met delen:

  • Als u het delen van uw volledige bureaublad of een programmavenster wilt beëindigen, drukt u op Command + Shift + spatiebalk en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u bij de knop presenteren stopt en drukt u op Return.

  • Druk op de tab-toets totdat u de knop presenteren stopt en druk op Return om het delen van een PowerPoint-bestand of een whiteboard te beëindigen.

De besturing van een PowerPoint presentatie overnemen

Als u hulp nodig hebt bij een PowerPoint presentatie kan een deelnemer de controle over de presentatie overnemen in de vergadering. Zowel de organisator als de deelnemer kan de besturing van het delen hebben en beide kan de besturing op elk gewenst moment weer overnemen.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en druk op Return om de besturing te overnemen terwijl een andere persoon een PowerPoint presentatie deelt.

 2. U kunt tijdens het instellen van het besturingselement navigeren door de dia's weer en doorsturen. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om naar de knop terug te navigeren en vooruit te navigeren . Als u wilt selecteren, drukt u op Return. De focus van de schermlezer blijft staan op de knop die u zojuist hebt geselecteerd, zodat u de dia's niet hoeft te wijzigen en op ENTER te drukken.

Inzoomen op gedeelde inhoud

Opmerking: Als u de zoom snel toetsen wilt gebruiken, moet u de optie toetsenbordsneltoetsen gebruiken om in-en uitzoomen te selecteren in de Toegankelijkheidsvoorkeuren.

Druk op Option + Command + plus teken (+) om in te zoomen op de gedeelde inhoud met behulp van het toetsenbord. Als u wilt uitzoomen, drukt u op Option + Command + minteken (-).

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft teams leren kennen met een schermlezer

Gebruik Microsoft Teams met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om het delen van uw scherm, een PowerPoint presentatie, foto of live video in een vergadering te starten en te beëindigen. U leert hoe u de besturing van een gedeelde PowerPoint-presentatie kunt overnemen en inzoomt op de gedeelde inhoud.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een PowerPoint presentatie, uw scherm of live video delen

 1. In een Microsoft Teams-vergadering of-gesprek swipet u naar rechts totdat u ' meer opties voor bellen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een PowerPoint presentatie wilt delen, swipet u naar links totdat u ' SharePoint delen ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Swipe naar rechts om naar het gewenste PowerPoint bestand te gaan en dubbeltik vervolgens op het scherm om te delen.

  • Als u uw scherm wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' delen, scherm ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Schuif met één vinger over het midden van het scherm totdat u ' uitzending starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om te beginnen met delen.

  • U kunt een live videostream van uw camera delen door naar rechts te swipen totdat u ' video delen ' hoort en op het scherm te dubbeltikken. Swipe naar rechts totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de videostream te delen.

 4. Als u wilt stoppen met het delen van uw inhoud, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet presenteren ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

Een foto delen

U kunt een foto delen via de camera-album, de bestandslocatie of rechtstreeks vanuit de camera-app.

 1. In een Microsoft Teams-vergadering of-gesprek swipet u naar rechts totdat u ' foto delen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als Microsoft Teams vraagt om toegang te krijgen tot uw camera en foto's, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een foto van de camera-album wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' open camera-album ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Zoek de foto en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

  • Als u een foto wilt maken en de foto rechtstreeks vanaf de camera wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' vastleggen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' presenteren starten '. Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

  • Als u een foto wilt delen vanuit een bestandslocatie, zoals OneDrive, swipet u naar rechts totdat u ' bestanden ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Zoek de foto en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

 4. Als u wilt stoppen met het delen van uw inhoud, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet presenteren ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

De besturing van een gedeelde PowerPoint-presentatie overnemen

 1. Swipe in een Microsoft Teams-vergadering of-oproep waarbij de presentator een PowerPoint presentatie deelt, naar rechts totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Als Microsoft Teams u vraagt de actie te bevestigen. Swipe naar rechts totdat u ' ja ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt stoppen met het beheren van de presentatie, vraagt u de presentator het besturingselement terug te nemen.

Inzoomen op de gedeelde inhoud

 1. Als u wilt overstappen op het zoomen, gaat u naar de knop instellingen op het beginscherm van uw apparaat en dubbelklikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' zoomen, uit ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De pagina met Zoom instellingen wordt geopend en de focus bevindt zich in de Zoom knop. Dubbeltik op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk tijdens het Microsoft Teams-vergadering:

  • Dubbeltik op het scherm met drie vingers om in te zoomen.

  • Schuif met drie vingers op het scherm om naar het scherm te navigeren.

  • Dubbeltik met drie vingers en dia drie vingers op het scherm om de zoom te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om het delen van uw scherm, een PowerPoint presentatie, een foto of een live video in een vergadering te starten en te beëindigen. Ook leert u hoe u de besturing van een gedeelde PowerPoint-presentatie kunt overnemen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een PowerPoint presentatie, uw scherm of live video delen

 1. In een Microsoft Teams-vergadering of-gesprek swipet u naar rechts totdat u ' meer opties voor bellen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een PowerPoint presentatie wilt delen, swipet u naar links totdat u ' SharePoint delen ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Swipe naar rechts om naar het gewenste PowerPoint bestand te gaan en dubbeltik vervolgens op het scherm om te delen.

  • Als u uw scherm wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' delen, scherm ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • U kunt een live videostream van uw camera delen door naar rechts te swipen totdat u ' video delen ' hoort en op het scherm te dubbeltikken. Swipe naar rechts totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de videostream te delen.

 4. Als u wilt stoppen met het delen van uw inhoud, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet presenteren ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

Een foto delen

U kunt een foto delen via de camera-album, de bestandslocatie of rechtstreeks vanuit de camera-app.

 1. Klik tijdens een vergadering of gesprek van een Microsoft Teams, rechts totdat u ' meer opties ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u ' foto delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Als Microsoft Teams vraagt om toegang te krijgen tot uw camera en foto's, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een foto van de camera-album wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' afbeelding invoegen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Zoek de foto en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

  • Als u een foto wilt maken en de foto rechtstreeks vanaf de camera wilt delen, swipet u naar rechts totdat u ' vastleggen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' presenteren starten '. Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

  • Als u een foto wilt delen vanuit een bestandslocatie, zoals OneDrive, swipet u naar rechts totdat u ' bestanden ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Zoek de foto en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u ' presenteren starten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om de foto te delen.

 6. Als u wilt stoppen met het delen van uw inhoud, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet presenteren ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

De besturing van een gedeelde PowerPoint-presentatie overnemen

 1. Swipe in een Microsoft Teams-vergadering of-oproep waarbij de presentator een PowerPoint presentatie deelt, naar rechts totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Als Microsoft Teams u vraagt de actie te bevestigen. Swipe naar rechts totdat u ' ja ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt stoppen met het beheren van de presentatie, vraagt u de presentator het besturingselement terug te nemen.

Inzoomen op de gedeelde inhoud

 1. Maak in de Microsoft Teams-vergadering het scherm een geknijpt om in te zoomen. Als u wilt uitzoomen, knijpt u het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Gebruik Microsoft Teams op het web met het toetsenbord en een schermlezer om te beginnen en te stoppen met het delen van uw hele scherm, een toepassingsvenster, een PowerPoint presentatie of een whiteboard tijdens een vergadering. We hebben het met Verteller getest, maar het kan met andere schermlezers samenwerken, zolang ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert ook hoe u de besturing van de presentatie deelt.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Wanneer u Microsoft Teams op Internet gebruikt, kunt u uw scherm delen als u Google Chrome gebruikt.

In dit onderwerp

Uw scherm delen

U kunt de opties voordelen openen via de knop delen. Als u de knop hebt geselecteerd, kunt u de opties voor het delen van uw volledige bureaublad, een venster, een PowerPoint bestand of een Whiteboard openen bbelow.

Opmerking: Wat u kunt delen en wat de werking van het delen is, is afhankelijk van de organisatie die de vergadering host, en alle functies en functies die hieronder worden beschreven, kunnen niet in de vergadering worden gebruikt.

 1. Wanneer u in een vergadering in Microsoft Teams, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de knop opties voordelen opent , en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op ENTER om het bureaublad of een toepassingsvenster te delen. Het dialoogvenster uw scherm delen wordt geopend. In het dialoogvenster staan de tabbladen van het hele scherm en het toepassingsvenster . Als u de Chrome-browser gebruikt, kunt u ook het tabblad chroom gebruiken. Als u naar het eerste tabblad wilt gaan, drukt u eenmaal op de tab-toets. Druk op de toets pijl-rechts om naar de volgende tabbladen te gaan. Wanneer u het tabblad hoort dat u wilt selecteren, drukt u eenmaal op de tab-toets en gebruikt u vervolgens de pijl-omlaag om naar de toepasselijke optie te gaan. Druk op ENTER om te beginnen met delen.

  • Als u een PowerPoint presentatie waaraan u onlangs hebt gewerkt wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' een PowerPoint-presentatie delen '. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de presentatie hoort die u wilt delen en druk op ENTER.

   Opmerking: Wanneer u een PowerPoint bestand deelt, kunnen de deelnemers schakelen tussen de dia's zonder de hoofd presentatie te onderbreken. Ze kunnen hun weergave ook synchroniseren in de weergave voor de presentator. Als u niet wilt dat mensen onafhankelijk navigeren door een PowerPoint bestand dat u deelt, drukt u op de tab-toets totdat u het voorkomen dat deelnemers op hun eigen knop door een gedeelde presentatie kunnen navigeren en drukt u op ENTER.

  • Druk op de tab-toets totdat u ' Browse PPT-bestanden ' hoort en druk op ENTER als u wilt zoeken naar PowerPoint presentaties. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar een locatie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren. Zoek het bestand op de geselecteerde locatie en druk op ENTER.

 3. Als u een whiteboard wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' deel Microsoft whiteboard. ' Als u wilt delen, drukt u op ENTER. Als u een ander whiteboard wilt delen, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het gewenste bestand hebt gevonden en drukt u op ENTER.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit als u wilt stoppen met delen:

  • Houd de ALT-toets ingedrukt en druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' teams.microsoft.com deelt uw scherm. ' als u het volledige scherm of een toepassingsvenster niet meer wilt delen. Vervolgens drukt u op TAB of SHIFT + TAB totdat u de knop delen stoppen bereikt en drukt u op ENTER.

  • Als u het delen van een browsertabblad wilt stoppen, drukt u op ALT + SHIFT + A en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u wilt stoppen met het delen van een PowerPoint-presentatie of een whiteboard, drukt u op de tab-toets totdat u bij de knop presenteren stopt en drukt u op ENTER.

De besturing van een PowerPoint presentatie overnemen

Als u hulp nodig hebt bij een PowerPoint presentatie kan een deelnemer de controle over de presentatie overnemen in de vergadering. Zowel de organisator als de deelnemer kan de besturing van het delen hebben en beide kan de besturing op elk gewenst moment weer overnemen.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' besturingselement overnemen ' hoort en druk op ENTER om de besturing te overnemen terwijl een andere persoon een PowerPoint presentatie deelt.

 2. U kunt tijdens het instellen van het besturingselement navigeren door de dia's weer en doorsturen. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om naar de knop terug te navigeren en vooruit te navigeren . Druk op Enter om te selecteren. De focus van de schermlezer blijft staan op de knop die u zojuist hebt geselecteerd, zodat u de dia's niet hoeft te wijzigen door op ENTER te drukken.

Inzoomen op gedeelde inhoud

U hebt verschillende opties om in of uit te zoomen op de gedeelde inhoud:

 • Als u toetsenbordsneltoetsen wilt gebruiken, drukt u op CTRL + plus teken (+) of CTRL + minteken (-).

 • Als u een trackpad gebruikt, kunt u in-en uitzoomen op uw trackpad.

 • Als u een muis gebruikt, houdt u CTRL + ALT ingedrukt op het toetsenbord en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u met het muiswieltje schuift.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×