Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om deel te nemen aan een vergadering in Microsoft Teams

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik het toetsenbord en een schermlezer om uitnodigingen voor vergaderingen te accepteren of af te wijzen en deel te nemen aan vergaderingen in Microsoft Teams voor Windows. We hebben het getest met JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert ook hoe u uw audio dempt en de dempt, de camera in- of uitschakelt, controleert wie er lid is en hoe u berichten verzendt tijdens een vergadering.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Als u snel toegang wilt krijgen tot de lijst met sneltoetsen vanuit Microsoft Teams, drukt u op Ctrl+E, typt u het slash-teken, gevolgd door de woordtoetsen en drukt u op Enter.

In dit onderwerp

Een uitnodiging voor een vergadering accepteren of weigeren

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+4 om naar de agendaweergave te gaan. De rasterweergave van de agenda wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden.

 3. Druk op Shift+F10 als u de juiste vergadering hebt. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op Enter om de optie te selecteren.

  De vergadering wordt geaccepteerd of geweigerd en er wordt een e-mail naar de organisator van de vergadering verzonden.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+4 om naar de agendaweergave te gaan. De rasterweergave van de agenda wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. De rsvp-knop heeft de focus. Druk op Enter.

 4. Druk herhaaldelijk op B totdat u bij de knop Accepteren of Weigeren bent en druk op Enter.

  De vergadering wordt geaccepteerd of geweigerd en er wordt een e-mail naar de organisator van de vergadering verzonden.

Deelnemen aan een vergadering

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+4 om naar de agendaweergave te gaan.

 2. Druk op de Tab-toets tot je de gewenste vergadering vindt en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Deelnemen aan vergadering' hoort en druk op Enter.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om deel te nemen aan de vergadering met de standaardopties voor video en audio.

  • Als u de opties voor video en audio wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Video inschakelen' of 'Microfoon inschakelen' hoort en drukt u op de spatiebalk om de optie in of uit te schakelen. Als u wilt deelnemen aan de vergadering, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Deelnemen aan de vergadering' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+4 om naar de agendaweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. Druk herhaaldelijk op Shift+B totdat u bij de knop Deelnemen bent en druk op Enter.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om deel te nemen aan de vergadering met de standaardopties voor video en audio.

  • Als u de video- en audioopties wilt wijzigen, drukt u op B totdat u 'Video inschakelen' of 'Microfoon inschakelen' hoort en drukt u op de spatiebalk om de optie in of uit te schakelen. Als u wilt deelnemen aan de vergadering, drukt u op Shift+B totdat u 'Deelnemen aan de vergadering' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Geluid dempen of dempen opheffen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+M om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen.

De camera in- of uitschakelen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+O om de camera in of uit te schakelen.

Controleren wie er aan de vergadering heeft deelgenomen

U kunt controleren wie deelneemt aan de vergadering en wat hun huidige status is.

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Deelnemers weergeven' hoort en druk op Enter. Het deelvenster Mensen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Deelnemers, structuurweergave, in deze vergadering'. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. U hoort de naam en status van elke deelnemer die heeft deelgenomen aan de vergadering.

 3. Als u het deelvenster Mensen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk tijdens een vergadering op B totdat u 'Deelnemers weergeven' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het deelvenster Mensen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Deelnemers, structuurweergave, in deze vergadering'. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. U hoort de naam en status van elke deelnemer die heeft deelgenomen aan de vergadering.

 3. Als u het deelvenster Mensen wilt sluiten, drukt u op Shift+B totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Berichten verzenden en lezen tijdens een vergadering

U kunt berichten verzenden naar andere deelnemers en de berichten lezen die anderen hebben verzonden.

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Gesprek weergeven' hoort en druk op Enter. Het chatvenster van de vergadering wordt geopend.

 2. Het tekstveld voor een nieuw bericht heeft de focus. Typ uw bericht en druk op Enter om het te verzenden.

 3. Wanneer anderen berichten plaatsen, kondigt de schermlezer ze aan. Als u door de verzonden berichten wilt bladeren en lezen, drukt u eenmaal op Shift+Tab om de focus naar de berichtenlijst te verplaatsen en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 4. Als u het chatvenster wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op Enter.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk tijdens een vergadering op B totdat u 'Gesprek weergeven' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het chatvenster van de vergadering wordt geopend.

 2. Het tekstveld voor een nieuw bericht heeft de focus. Typ uw bericht en druk op Enter om het te verzenden.

 3. Wanneer anderen berichten plaatsen, kondigt de schermlezer ze aan. Als u de verzonden berichten wilt bekijken en lezen, drukt u op Shift+Tab om de focus naar de berichtenlijst te verplaatsen en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 4. Als u het chatvenster wilt sluiten, drukt u op Shift+B totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op Enter.

Een vergadering verlaten

 1. Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op de Tab-toets totdat u bij de knop Ophangen bent. Druk op Enter.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op B of Shift+B totdat u bij de knop Ophangen bent. Druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft Teams leren met een schermlezer

Gebruik uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uitnodigingen voor vergaderingen te accepteren of te weigeren en om deel te nemen aan vergaderingen in Microsoft Teams voor Mac. Meer informatie over het dempen en dempen van uw audio tijdens een vergadering.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een uitnodiging voor een vergadering accepteren of weigeren

 1. Druk in Microsoft Teams op Command+4 om naar de weergave Agenda te gaan. De rasterweergave van de agenda wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden.

 3. Druk op Shift+F10 als u de juiste vergadering hebt. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort en druk op Return om de optie te selecteren.

  De vergadering wordt geaccepteerd of geweigerd en er wordt een e-mail naar de organisator van de vergadering verzonden.

Deelnemen aan een vergadering

 1. Druk in Microsoft Teams op Command+4 om naar de weergave Agenda te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden en druk op Return. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. Als u wilt deelnemen aan de vergadering met de standaardinstellingen, drukt u nogmaals op de spatiebalk.

 4. Als u de vergadering wilt verlaten, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Ophangen' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Geluid dempen of dempen opheffen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op Command+Shift+M om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen.

De camera in- of uitschakelen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+O om de camera in of uit te schakelen.

Controleren wie er aan de vergadering heeft deelgenomen

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Deelnemers weergeven' hoort en druk op Return. Het deelvenster Deelnemers wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'In deze vergadering'. Druk vervolgens op Control+Shift+pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. U hoort de naam en status van elke deelnemer die heeft deelgenomen aan de vergadering.

 3. Als u het deelvenster Mensen wilt sluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Berichten verzenden en lezen tijdens een vergadering

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Regio oproepbesturingselementen' hoort.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Gesprek weergeven' hoort en druk op Return. Het chatvenster van de vergadering wordt geopend.

 3. Het tekstveld voor een nieuw bericht heeft de focus. Typ uw bericht en druk op Return om het te verzenden.

 4. Wanneer anderen berichten plaatsen, kondigt de schermlezer ze aan. Als u door de verzonden berichten wilt bladeren en lezen, drukt u eenmaal op Shift+Tab om de focus naar de berichtenlijst te verplaatsen en drukt u vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links.

 5. Als u het chatvenster wilt sluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op Return.

Een vergadering verlaten

 1. Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op de Tab-toets totdat u 'Regio oproepbesturingselementen' hoort.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Verlaten' hoort en druk op Return.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft Teams leren met een schermlezer

Gebruik Microsoft Teams met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om deel te nemen aan vergaderingen in Microsoft Teams. U leert ook hoe u uw audio dempt en de dempt, de camera in- of uitschakelt, controleert wie er lid is en hoe u berichten verzendt tijdens een vergadering.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Deelnemen aan een vergadering

 1. Als u in Microsoft Teams naar de app-balk onder aan het scherm wilt gaan, tikt u met vier vingers op het onderste deel van het scherm. U hoort: 'Meer'. Swipe naar links om naar het tabblad Agenda te gaan en dubbeltik op het scherm. De agendaweergave wordt geopend.

 2. Als u de focus naar de bovenkant van het scherm wilt verplaatsen, tikt u met vier vingers op het bovenste deel van het scherm. U hoort: 'Meer menu'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de vergadering hoort waaraan u wilt deelnemen. Swipe vervolgens nogmaals naar rechts om naar de knop Deelnemen aan vergadering te gaan en dubbeltik op het scherm.

 4. Als Microsoft Teams toegang tot uw camera aanvraagt, swipet u naar rechts totdat u de knop OK bereikt en dubbeltikt u op het scherm.

 5. U kunt ervoor kiezen om deel te nemen aan de vergadering met uw video in- of uitgeschakeld. Als u de huidige instelling wilt weten, swipet u naar rechts totdat u 'Video is uit' of 'Video is ingeschakeld' hoort. Dubbeltik op het scherm om de video in of uit te schakelen.

 6. U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de vergadering met uw audio in- of uitgeschakeld. Als u de huidige instelling wilt weten, swipet u naar rechts totdat u 'Microfoon is uit' of 'Microfoon is ingeschakeld' hoort. Dubbeltik op het scherm om het geluid in of uit te schakelen.

 7. Swipe naar rechts totdat u bij de knop Nu deelnemen bent en dubbeltik op het scherm.

Geluid van de vergadering dempen en dempen opheffen

In een Microsoft Teams vergadering swipet u naar rechts of links totdat u de knop Microfoon dempen of Dempen opheffen bereikt en dubbeltikt u op het scherm om het dempen of dempen op te heffen.

De camera in- of uitschakelen

Swipe in een Microsoft Teams vergadering naar rechts of links totdat u 'Video uitschakelen' of 'Video inschakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Controleren wie er aan de vergadering heeft deelgenomen

U kunt controleren wie deelneemt aan de vergadering en wat hun huidige status is.

 1. Swipe tijdens een vergadering naar links of rechts totdat u uw gebruikersnaam hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Deelnemers' hoort en dubbeltik op het scherm. De weergave Deelnemers aan vergadering wordt geopend.

 3. Als u door de lijst met deelnemers wilt bladeren, swipet u naar rechts of links. U hoort de naam en status van elke deelnemer.

 4. Als u de weergave Deelnemers aan de vergadering wilt sluiten en terug wilt gaan naar de weergave van de vergadering, swipet u naar links totdat u 'Knop Terug' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Berichten verzenden en lezen tijdens een vergadering

U kunt berichten verzenden naar andere deelnemers en berichten lezen die anderen hebben verzonden.

 1. Swipe tijdens een vergadering naar links of rechts totdat u uw gebruikersnaam hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Chat' hoort en dubbeltik op het scherm. De chatweergave wordt geopend.

 3. Als u een bericht wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Typ een bericht' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort en dubbeltikt u op het scherm om het bericht te verzenden.

 4. Als u berichten wilt bekijken en lezen die anderen hebben verzonden, swipet u naar rechts of links. U hoort de inhoud van het bericht en wanneer deze is verzonden.

 5. Als u de chatweergave wilt sluiten en terug wilt gaan naar de weergave van de vergadering, swipet u naar links totdat u 'Knop Terug' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een vergadering verlaten

Swipe in een Microsoft Teams vergadering naar rechts totdat u bij de knop Oproep ophangen bent en dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om met bestanden te werken in Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft Teams leren met een schermlezer

Gebruik Microsoft Teams met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om deel te nemen aan vergaderingen in Microsoft Teams. U leert hoe u uw audio tijdens een vergadering dempt en de dempt en hoe u een vergadering verlaat. U leert ook hoe u de camera in- of uitschakelt, controleert wie er lid is en hoe u berichten verzendt tijdens een vergadering.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Deelnemen aan een vergadering

 1. Als u in Microsoft Teams naar de app-balk onder aan het scherm wilt gaan, swipet u omlaag en vervolgens omhoog. U hoort: 'Tabblad Meer'. Swipe naar links totdat u 'Tabblad Agenda' hoort en dubbeltik op het scherm. De agendaweergave wordt geopend.

 2. Als u de focus naar de bovenkant van het scherm wilt verplaatsen, swipet u omhoog en vervolgens omlaag. U hoort: 'Knop Vergadering plannen'. Swipe naar rechts. U hoort: 'Navigatieknop'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de vergadering hoort waaraan u wilt deelnemen, swipe nogmaals naar rechts om naar de knop Deelnemen te gaan en dubbeltik op het scherm.

 4. U kunt ervoor kiezen om deel te nemen aan de vergadering met uw video in- of uitgeschakeld. Als u de huidige instelling wilt weten, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Video uit' of 'Knop Video aan' hoort. Dubbeltik op het scherm om de video in of uit te schakelen.

 5. U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de vergadering met uw audio in- of uitgeschakeld. Als u de huidige instelling wilt weten, swipet u naar rechts totdat u 'Microfoonknop gedempt' of 'Microfoonknop niet gedempt' hoort. Dubbeltik op het scherm als u het geluid wilt dempen of dempen.

 6. Swipe naar rechts totdat u bij de knop Nu deelnemen bent en dubbeltik op het scherm.

Geluid van de vergadering dempen en dempen opheffen

In een Microsoft Teams vergadering swipet u naar rechts of links totdat u de microfoonknop bereikt en dubbeltikt u op het scherm om het dempen of de dempen op te heffen.

De camera in- of uitschakelen

Swipe in een Microsoft Teams vergadering naar rechts of links totdat u 'Video is uit' of 'Video is ingeschakeld' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Controleren wie er aan de vergadering heeft deelgenomen

U kunt controleren wie deelneemt aan de vergadering en wat hun huidige status is.

 1. Swipe tijdens een vergadering naar links of rechts totdat u uw gebruikersnaam hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Deelnemers toevoegen' hoort en dubbeltik op het scherm. De weergave Deelnemers aan vergadering wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts om door de lijst met deelnemers en hun statussen te bladeren.

 4. Als u de weergave Deelnemers aan de vergadering wilt sluiten en wilt terugkeren naar de weergave van de vergadering, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Berichten verzenden en lezen tijdens een vergadering

U kunt berichten verzenden naar andere deelnemers en berichten lezen die anderen hebben verzonden.

 1. Swipe tijdens een vergadering naar links of rechts totdat u uw gebruikersnaam hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Chat' hoort en dubbeltik op het scherm. De chatweergave wordt geopend.

 3. Als u een bericht wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Typ een bericht' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Bericht verzenden' hoort en dubbeltikt u op het scherm om het bericht te verzenden.

 4. Als u berichten wilt bekijken en lezen die anderen hebben verzonden, swipet u naar rechts of links. U hoort de inhoud van het bericht en wanneer deze is verzonden.

 5. Swipe omhoog en omlaag om de chatweergave te sluiten en terug te keren naar de weergave van de vergadering. U hoort: 'Tik om terug te keren naar vergadering'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

Een vergadering verlaten

Swipe in een Microsoft Teams vergadering naar rechts totdat u bij de knop Ophangen bent en dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om met bestanden te werken in Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft Teams leren met een schermlezer

Gebruik het toetsenbord en een schermlezer om uitnodigingen voor vergaderingen te accepteren of af te wijzen en deel te nemen aan vergaderingen in Microsoft Teams voor het web. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u uw audio dempt en de dempt, de camera in- of uitschakelt, controleert wie er lid is en hoe u berichten verzendt tijdens een vergadering.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Als u snel toegang wilt krijgen tot de lijst met sneltoetsen vanuit Microsoft Teams, drukt u op Ctrl+E, typt u het slash-teken, gevolgd door de woordtoetsen en drukt u op Enter.

In dit onderwerp

Een uitnodiging voor een vergadering accepteren of weigeren

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+4 om naar de agendaweergave te gaan. De rasterweergave van de agenda wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden.

 3. Druk op Shift+F10 als u de juiste vergadering hebt. Het snelmenu wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op Enter om de optie te selecteren.

  De vergadering wordt geaccepteerd of geweigerd en er wordt een e-mail naar de organisator van de vergadering verzonden.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+4 om naar de agendaweergave te gaan. De rasterweergave van de agenda wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. De rsvp-knop heeft de focus. Druk op Enter.

 4. Druk herhaaldelijk op B totdat u bij de knop Accepteren of Weigeren bent en druk op Enter.

  De vergadering wordt geaccepteerd of geweigerd en er wordt een e-mail naar de organisator van de vergadering verzonden.

Deelnemen aan een vergadering

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+4 om naar de agendaweergave te gaan.

 2. Druk op de Tab-toets tot je de gewenste vergadering vindt en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Deelnemen aan vergadering' hoort en druk op Enter.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om deel te nemen aan de vergadering met de standaardopties voor video en audio.

  • Als u de opties voor video en audio wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Video inschakelen' of 'Microfoon inschakelen' hoort en drukt u op de spatiebalk om de optie in of uit te schakelen. Als u wilt deelnemen aan de vergadering, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Deelnemen aan de vergadering' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+4 om naar de agendaweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste vergadering hebt gevonden en druk op Enter. De weergave details van de vergadering wordt geopend.

 3. Druk herhaaldelijk op Shift+B totdat u bij de knop Deelnemen bent en druk op Enter.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om deel te nemen aan de vergadering met de standaardopties voor video en audio.

  • Als u de video- en audioopties wilt wijzigen, drukt u op B totdat u 'Video inschakelen' of 'Microfoon inschakelen' hoort en drukt u op de spatiebalk om de optie in of uit te schakelen. Als u wilt deelnemen aan de vergadering, drukt u op Shift+B totdat u 'Deelnemen aan de vergadering' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Geluid dempen of dempen opheffen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op Ctrl+Shift+M om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen.

De camera in- of uitschakelen

Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Camera uitschakelen' of 'Camera inschakelen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de camera in of uit te schakelen.

Controleren wie er aan de vergadering heeft deelgenomen

U kunt controleren wie deelneemt aan de vergadering en wat hun huidige status is.

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Deelnemers weergeven' hoort en druk op Enter. Het deelvenster Mensen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de voornaam in de lijst met deelnemers hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. U hoort de naam en status van elke deelnemer die heeft deelgenomen aan de vergadering.

 3. Als u het deelvenster Mensen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk tijdens een vergadering op B totdat u 'Deelnemers weergeven' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het deelvenster Mensen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de voornaam in de lijst met deelnemers hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. U hoort de naam en status van elke deelnemer die heeft deelgenomen aan de vergadering.

 3. Als u het deelvenster Mensen wilt sluiten, drukt u op Shift+B totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Berichten verzenden en lezen tijdens een vergadering

U kunt berichten verzenden naar andere deelnemers en de berichten lezen die anderen hebben verzonden.

 1. Druk tijdens een vergadering op de Tab-toets totdat u 'Gesprek weergeven' hoort en druk op Enter. Het chatvenster van de vergadering wordt geopend.

 2. Het tekstveld voor een nieuw bericht heeft de focus. Typ uw bericht en druk op Enter om het te verzenden.

 3. Wanneer anderen berichten plaatsen, kondigt de schermlezer ze aan. Als u door de verzonden berichten wilt bladeren, drukt u op Shift+Tab om de focus naar de berichtenlijst te verplaatsen en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de berichten te lezen.

 4. Als u het chatvenster wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op Enter.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Druk tijdens een vergadering op B totdat u 'Gesprek weergeven' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het chatvenster van de vergadering wordt geopend.

 2. Het tekstveld voor een nieuw bericht heeft de focus. Typ uw bericht en druk op Enter om het te verzenden.

 3. Wanneer anderen berichten plaatsen, kondigt de schermlezer ze aan. Als u door de verzonden berichten wilt bladeren, drukt u op Shift+Tab om de focus naar de berichtenlijst te verplaatsen en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de berichten te lezen.

 4. Als u het chatvenster wilt sluiten, drukt u op Shift+B totdat u 'Rechterdeelvenster sluiten' hoort en drukt u op Enter.

Een vergadering verlaten

 1. Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op de Tab-toets totdat u bij de knop Ophangen bent. Druk op Enter. U hoort: 'U hebt de vergadering verlaten'.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Druk tijdens een vergadering in Microsoft Teams op B of Shift+B totdat u bij de knop Ophangen bent. Druk op Enter. U hoort: 'U hebt de vergadering verlaten'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Teams

De indeling van Microsoft Teams leren met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×