Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Maak een SmartArt-graphic om snel en eenvoudig een visuele weergave van uw gegevens te maken. U hebt de keuze uit vele verschillende indelingen om uw boodschap of ideeën effectief te communiceren. SmartArt-graphics kunnen worden gemaakt in Excel, Outlook, PowerPoint en Word, en ze kunnen overal Office.

Zie Een SmartArt-afbeeldingkiezen voor een overzicht van SmartArt-graphics, inclusief overwegingen voor het kiezen van het beste afbeeldings- en indelingstype om uw gegevens weer te geven of een concept over te brengen.

Een SmartArt-afbeelding invoegen en tekst toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  SmartArt op het tabblad Invoegen

 2. Klik in het dialoogvenster SmartArt-afbeelding kiezen op het type en de indeling die u wilt gebruiken.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het deelvenster Tekst niet te zien is, klikt u op het pijlbesturingselement aan de linkerkant van de SmartArt-afbeelding.

   • Als u tekst, zoals een titel, wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven aan de SmartArt-afbeelding, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken enstelt u het tekstvak in op geen achtergrondkleur en geen rand.

  • Klik in een vak in de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep Afbeelding maken op de pijl naast Vorm toevoegen.

  De knop Vorm toevoegen in de groep Afbeelding maken

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

Notities: 

 • Als u een vorm uit het deelvenster Tekst wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de aanwijzer naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op Enter.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en vervolgens op Delete.

 • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding die zijn afgeleid van de themakleuren.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  De knop Kleuren wijzigen op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt - Ontwerp

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

Een SmartArt-graphic invoegen en er tekst aan toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  SmartArt invoegen vanaf het lint

 2. Wijs in het menu met typen dat wordt weergegeven het type aan dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens een indeling.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het pijlbesturingselement aan de linkerkant van het SmartArt-graphic.

   • Als u tekst, zoals een titel, op een willekeurige positie naast of boven uw SmartArt-graphic wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken enstelt u het tekstvak in op geen achtergrondkleur en geen rand.

  • Klik in een vak in het SmartArt-graphic en typ de tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-graphic aan wie u een andere shape wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep Afbeelding maken op de pijl naast Vorm toevoegen.

  Een vorm toevoegen aan een SmartArt-afbeelding

  Als u het tabblad SmartArt-ontwerp niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u de optie SmartArt-graphic. Mogelijk moet u dubbelklikken op de SmartArt-graphic om het tabblad SmartArt-ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

Notities: 

 • Als u een vorm wilt toevoegen terwijl u het tekstvenster gebruikt, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor voor of na de tekst waar u de shape wilt toevoegen en drukt u vervolgens op Enter.

 • Als u een shape uit uw SmartArt-graphic, klikt u op de shape die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete. Als u uw hele SmartArt-graphic, klikt u op de rand van uw SmartArt-graphic en drukt u op Delete.

 • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties toepassen die zijn afgeleid van de themakleuren op de shapes in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen.

  De kleuren van een SmartArt-afbeelding wijzigen

  Als u het tabblad SmartArt-ontwerp niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u de optie SmartArt-graphic. Mogelijk moet u dubbelklikken op de SmartArt-graphic om het tabblad SmartArt-ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-graphic

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de shapes in uw SmartArt-graphic om een uniek en professioneel ontworpen uiterlijk te maken.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep SmartArt-stijlen op de beste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer.

  Klik op de pijl naar beneden om meer opties voor SmartArt-afbeeldingsstijl te zien

Een SmartArt-graphic invoegen en er tekst aan toevoegen

 1. Selecteer smartart-afbeelding in het menuInvoegen.

 2. Selecteer op het tabblad SmartArt van het lint in de groep SmartArt-afbeelding invoegen het geknipte type afbeelding(Lijst,Proces,enzovoort) en selecteer vervolgens een indeling.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het editorbesturingselement aan de linkerkant van het SmartArt-graphic.

   • Als u tekst, zoals een titel, op een willekeurige positie naast of boven uw SmartArt-graphic wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken enstelt u het tekstvak in op geen achtergrondkleur en geen rand.

  • Klik in een vak in het SmartArt-graphic en typ de tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-graphic aan wie u een andere shape wilt toevoegen.

 2. Klik op control op de bestaande shape die zich het dichtst bij de plaats bevindt waar u de nieuwe shape wilt toevoegen.

 3. Wijs in het snelmenu de optie Vorm toevoegenaan en selecteer vervolgens de beste invoegoptie:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

  Notities: 

  • Als u een vorm wilt toevoegen terwijl u het tekstvenster gebruikt, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor voor of na de tekst waar u de shape wilt toevoegen en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u een shape uit uw SmartArt-graphic, klikt u op de shape die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete. Als u uw hele SmartArt-graphic, klikt u op de rand van uw SmartArt-graphic en drukt u op Delete.

  • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties toepassen die zijn afgeleid van de themakleuren op de shapes in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt in de groep SmartArt-afbeeldingsstijlen op Kleuren.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-graphic

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in uw SmartArt-graphic om een uniek en professioneel ontworpen uiterlijk te maken.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt in de groep SmartArt-afbeeldingsstijlen op de beste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer.

  Klik op de pijl naar beneden om meer opties voor SmartArt-afbeeldingsstijl te zien

In PowerPoint voor het web kunt u deze toevoegen en bewerken SmartArt-graphics.

Een SmartArt-afbeelding invoegen en tekst toevoegen

 1. Selecteer Op het tabblad Invoegen de optie SmartArt.

  Selecteer Op het tabblad Invoegen de optie SmartArt

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de juiste indeling.

  De afbeelding wordt ingevoegd op de dia. Links van de afbeelding wordt een teksteditor weergegeven. Elk opsommingsteken in de editor komt overeen met één item in de afbeelding.

  Tekst toevoegen aan de SmartArt-afbeelding in de teksteditor aan de linkerkant
 3. Als u tekst wilt invoeren, klikt u naast een opsommingsteken in de teksteditor en typt u de tekst of plakt u tekst die u ergens anders hebt gekopieerd.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

U voegt shapes toe in de teksteditor door op enter te drukken om een ander opsommingsteken toe te voegen.

U verwijdert shapes in de teksteditor door de afstand tussen de opsommingstekens te wijzigen die u wilt verwijderen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties (die zijn afgeleid van de presentatie themakleuren ) toepassen op de shapes in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Selecteer op het lint onder Hulpmiddelen voor SmartArtde optie Kleuren wijzigen.

  Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt de optie Kleuren wijzigen om de kleurengalerie te openen

 3. Selecteer in het menu dat wordt weergegeven de kleurvariatie die u wilt gebruiken.

Een SmartArt-stijl toepassen op een afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de shapes in uw SmartArt-graphic om een professioneel uiterlijk te maken.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Selecteer op het lint onder Hulpmiddelen voor SmartArtde optie Stijlen.

  Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt de pijl Meer stijlen om de galerie SmartArt-stijlen te openen

 3. Selecteer in het menu dat wordt weergegeven de beste stijl.

  Wijs met de muis een optie aan om een beschrijvingsnaam voor de optie te zien.

De volgorde van de shapes in een afbeelding omkeren

Standaard worden de shapes in een afbeelding van links naar rechts geordend (of met de klok mee, als de afbeelding cirkelvormig is). 

De volgorde van de shapes omkeren:

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Selecteer op het lint onder Hulpmiddelen voor SmartArtde optie Van rechts naar links.

Het lijstniveau van een item wijzigen

Het tekstvenster werkt als een overzicht of als een lijst met opsommingstekens, waarbij informatie direct aan de SmartArt-graphic wordt gekoppeld. Elke SmartArt-graphic definieert een eigen toewijzing tussen de opsommingstekens in de teksteditor en de set shapes in de SmartArt-graphic.

Als u een regel in het tekstvenster wilt laten inspringen, selecteert u de regel die u wilt laten inspringen en klikt u onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerpen op Niveau verlagen.

Als u het lijstniveau wilt verlagen, selecteert u de lijn die u wilt laten inspringen en klikt u vervolgens op Bevorderen (of drukt u op Shift+Tab).

Tips

 • Als u het formaat van uw hele SmartArt-graphic wilt SmartArt-graphic, klikt u op de rand van uw SmartArt-graphic en sleept u de formaatgrepen naar binnen of buiten totdat uw SmartArt-graphic de juiste grootte heeft.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×