Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Iedere SmartArt-indeling biedt een aparte manier om uitdrukking te geven aan uw inhoud en om uw boodschap kracht bij te zetten. Sommige indelingen voegen simpelweg wat visuele versiering toe aan een lijst met opsommingstekens, terwijl andere indelingen (zoals organigrammen en Venn-diagrammen) ontworpen zijn om specifieke informatie weer te geven.

Tip: Klik op de volgende koppen voor meer informatie over elk onderwerp.

Voordat u een indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding, moet u zich afvragen welke boodschap u wilt overbrengen en of u de informatie op een bepaalde manier wilt weergeven. Het is gemakkelijk om snel van indeling te wisselen, dus u kunt verschillende indelingen (in verschillende typen) uitproberen totdat u de indeling vindt die het meest geschikt is voor uw boodschap. Een type is vergelijkbaar met een categorie die u kan helpen snel de juiste indeling te kiezen voor uw informatie. Experimenteer met verschillende typen. De onderstaande tabel is geen uitputtende lijst, maar kan u wel helpen als uitgangspunt.

Gewenste actie

Type

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven; een stroomdiagram maken

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een organigram maken

Hiërarchie

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau.

Piramide

Opvallende afbeeldingen gebruiken om ideeën over te brengen of te accentueren.

Afbeelding

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst bepalend is voor het uiterlijk en het aantal vormen dat u nodig hebt voor een indeling. Zijn er verschillende hoofdonderwerpen met daaronder subonderwerpen? Zijn de details belangrijker dan de samenvattende informatie of vice versa? In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals de indeling Trapeziumlijst in het type Lijst , zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Er zijn vele unieke indelingen beschikbaar voor elk type SmartArt-afbeelding. Sommige hebben tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen. Sommige indelingen bestaan uit aparte vormen voor elk item met informatie, inclusief subonderwerpen. In andere indelingen worden subonderwerpen gecombineerd met hun samenvattende informatie. Als u kijkt naar de positie van de samenvattende informatie ten opzichte van de details, krijgt u een idee van welke informatie het meest in het oog zal springen bij uw publiek. Zorg er voor dat de belangrijkste informatie op een positie staat waar deze de meeste aandacht trekt.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een beperkt aantal vormen. Zo is de indeling Neutraliserende pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Er zijn slechts twee vormen die tekst kunnen bevatten en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen. Als u een indeling kiest met een beperkt aantal vormen, kunt u zien welke inhoud niet wordt weergegeven in de SmartArt-afbeelding omdat er naast deze items een rode X (en geen opsommingsteken) verschijnt in het tekstvenster .

Tekstvenster met rode X'en

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Piramide. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die een cirkel vormen, zoals Continue cyclus in het type Cyclus .

Wanneer u van indeling wisselt, worden de meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

U kunt ook uw inhoud opnieuw evalueren om te zien of er informatie is die minder relevant is voor uw boodschap. SmartArt-afbeeldingen met weinig concepten en weinig woorden zijn het meest effectief.

Als u niet precies de indeling kunt vinden die u zoekt, kunt u ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces in het type Proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Wanneer u een nieuwe indeling selecteert, verschijnt er tijdelijke tekst (zoals [Tekst] ). Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een PowerPoint-presentatie. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud. Wanneer u schakelt van een indeling die tijdelijke tekst bevat naar een nieuwe indeling, ziet u de tijdelijke tekst ook in de nieuwe indeling. De vormen worden altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u de vormen verwijdert.

Houd ook rekening met de afmeting van de ruimte waar u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen. Als de ruimte bijvoorbeeld hoog en smal is, kunt u het beste een verticale indeling kiezen zoals Versprongen proces in het type Proces , en is een horizontale indeling zoals Procespijlen in het type Proces minder geschikt.

Sommige indelingen hebben een vaste hoogte-breedteverhouding, waardoor het mogelijk is dat de indeling niet de gehele ruimte vult. De hoogte-breedteverhouding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte. Als u bijvoorbeeld de indeling Rastermatrix in het type Matrix in een ruimte plaatst die breder is dan hoog, zal de SmartArt-afbeelding niet alle lege ruimte innemen in de breedte. U kunt de hoogte-breedteverhouding wijzigen door de indeling van uw dia of document te wijzigen, door de afmetingen van de ruimte waarin u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen te wijzigen (hierdoor wordt ook het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding gewijzigd) of door te schakelen naar een andere indeling met een andere hoogte-breedteverhouding.

De galerie SmartArt-afbeelding kiezen bevat alle beschikbare indelingen, opgedeeld in elf verschillende typen: Alles, Lijst, Proces, Cyclus, Hiërarchie, Relatie, Matrix, Piramide, Afbeelding, Office.com en Overige. (Bij het type Office.com worden extra indelingen weergegeven die beschikbaar zijn op Office.com. Het type Overige wordt alleen weergegeven wanneer u aangepaste SmartArt-afbeeldingen toevoegt en de aangepaste indelingen niet toevoegt aan een van de andere typen.) Onder de grotere afbeelding aan de zijkant van de galerie SmartArt-afbeelding kiezen ziet u beschrijvingen die aangeven welk type informatie geschikt is voor een bepaalde indeling.

Selecteer een indeling

Alle beschikbare indelingen voor SmartArt-afbeeldingen staan in het type Alles .

Let op het volgende wanneer u een indeling kiest:

  • Indelingen met pijlen geven over het algemeen een stroom of voortgang aan in een bepaalde richting.

  • Indelingen met verbindingslijnen in plaats van pijlen geven verbindingen aan, maar niet noodzakelijkerwijs een stroom of voortgang.

  • Indelingen zonder verbindingslijnen of pijlen geven een verzameling objecten of ideeën weer waartussen geen sterke relatie bestaat.

Als u wilt dat tekst met opsommingstekens opvalt, kunt u gemakkelijk tekst omzetten in vormen die u kunt kleuren, een dimensie kunt meegeven en die u kunt benadrukken met visuele effecten en animaties. Met een indeling in het type Lijst kunt u het belang van uw hoofdpunten visueel benadrukken en kracht bijzetten met kleurrijke vormen. In indelingen in het type Lijst worden gegevens gegroepeerd die geen stapsgewijs of geordend proces volgen. In tegenstelling tot indelingen in het type Proces bevatten indelingen in het type Lijst meestal geen pijlen of stroom in een bepaalde richting.

Zoals u ziet in het volgende voorbeeld, kan een lijst met opsommingstekens veel indrukwekkender zijn wanneer u deze converteert naar een SmartArt-afbeelding.

Lijst met opsommingstekens en corresponderende SmartArt-afbeelding

Sommige indelingen in het type Lijst bevatten vormen voor afbeeldingen zodat u uw tekst kunt accentueren met een kleine afbeelding of tekening. Alhoewel aanduidingen voor afbeeldingen ontworpen zijn voor het weergeven van afbeeldingen, kunt u ook een afbeelding toevoegen als opvulling aan een vorm.

De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten

Tip: Plaats geen grote hoeveelheden tekst in een SmartArt-afbeelding, maar neem alleen hoofdonderwerpen op. U kunt vervolgens een andere dia of ander document gebruiken om de belangrijkste punten toe te lichten.

In tegenstelling tot de indelingen in het type Lijst bevatten indelingen in het type Proces meestal een stroom in een bepaalde richting en worden deze indelingen gebruikt om stappen of stadia te illustreren in een proces of werkstroom, bijvoorbeeld de opeenvolgende stappen die nodig zijn voor het volbrengen van een taak, de algemene fasen in de ontwikkeling van een product of een tijdlijn of schema. Gebruik de indelingen in het type Proces wanneer u wilt laten zien hoe stappen of fasen op elkaar volgen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Het type Proces bevat indelingen voor het weergeven van verticale stappen, horizontale stappen of een combinatie hiervan.

De indeling Verticaal proces

De indeling Eenvoudig proces

Afbeelding van de indeling Cirkelvormig flexproces

U kunt de indelingen in het type Proces ook gebruiken om belangrijke datums in een productieschema weer te geven of een tijdlijn met markeringen voor mijlpalen.

De indeling Eenvoudige tijdlijn

Een andere indeling die goed werkt voor het weergeven van datums of genummerde stappen is de indeling Procespijlen . U kunt getallen of datums in de primaire vormen (cirkels) plaatsen en tekst voor de stappen in de bijbehorende pijlvormen.

De indeling Procespijlen

Opmerking: Gebruik bijvoorbeeld de indeling Verticaal flexproces om een stroomdiagram te maken. Vervolgens kunt u de stroomdiagramvormen vervangen door andere vormen.

De indeling Verticaal flexproces

Terwijl een indeling in het type Proces gebruikt wordt om stapsgewijze informatie over te brengen, illustreert een indeling in het type Cyclus meestal een kringvormig of zich herhalend proces. U kunt indelingen in het type Cyclus gebruiken om bijvoorbeeld het volgende weer te geven: de levenscyclus van producten of dieren, een lescyclus, een zich herhalend of continu proces (zoals de continue cyclus voor het schrijven en publiceren van een website) of een functioneringscyclus met jaarlijkse doelen voor een werknemer.

De indeling Eenvoudige cyclus

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Cyclus

De indelingen in het type Hiërarchie worden het meest gebruikt voor bedrijfsorganigrammen. Maar de indelingen in het type Hiërarchie kunnen ook worden gebruikt voor het weergeven van beslissingsstructuren, stambomen of een productfamilie.

De indeling Horizontaal gelabelde hiërarchie

Opmerking: Gebruik de indeling Organigram, Organigram met namen en titels of Afbeelding van organigram als u een organigram wilt maken. Wanneer u deze indelingen gebruikt, hebt u de beschikking over extra functionaliteit zoals de assistentvorm en de hangende indelingen. U kunt meer informatie over het maken van organigrammen lezen door Een organigram maken te lezen.

De indeling Organigram

Indeling Organigram met namen en titels

Indeling Afbeelding van organigram

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Hiërarchie

Indelingen in het type Relatie geven niet-voortschrijdende, niet-hiërarchische relaties weer tussen delen (zoals nauw met elkaar verbonden of overlappende concepten) en stellen conceptuele relaties of verbindingen voor tussen twee of meer reeksen van dingen. Goede voorbeelden van indelingen in het type Relatie zijn Venn-grammen die weergeven hoe gebieden of concepten overlappen en samenkomen in een centrale intersectie, doelindelingen die insluitingsrelaties weergeven en radiaalindelingen die de relatie tot een centraal punt of concept weergeven. Zie Een Venn-diagram maken voor meer informatie over het maken van Venn-diagrammen.

De indeling Eenvoudige Venn

De indeling Eenvoudig doel

De indeling Eenvoudige radiaal

Radiaalindelingen kunnen ook worden gebruikt om te laten zien hoe delen samenkomen om samen een hoofdidee of centraal idee te vormen.

De indeling Samenkomende radiaal

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Relatie

Indelingen in het type Matrix rangschikken meestal informatie en zijn tweedimensionaal. Deze indelingen worden gebruikt om de relatie van delen tot het geheel of een centraal concept weer te geven. Matrixindelingen zijn een goede keuze als u vier of minder kernpunten hebt en grote hoeveelheden tekst.

De indeling Eenvoudige matrix

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Matrix

Indelingen in het type Piramide geven proportionele of hiërarchische relaties weer die meestal naar boven toe worden opgebouwd. Deze indelingen werken het beste wanneer u informatie wilt weergeven van boven naar beneden of van beneden naar boven. Als u een horizontale hiërarchie wilt weergeven, kunt u beter een indeling van het type Hiërarchie kiezen.

De indeling Eenvoudige piramide

U kunt de indelingen in het type Piramide ook gebruiken om conceptuele informatie over te brengen. In de indeling Piramidelijst kunt u bijvoorbeeld tekst typen in de vormen buiten de piramide.

De indeling Piramidelijst

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Piramide

Indeling in het type Afbeelding worden gebruikt wanneer u uw boodschap met een afbeelding, zonder uitleggende tekst, wilt overbrengen of als u afbeeldingen wilt gebruiken om toe te voegen aan een lijst of een proces.

SmartArt-indeling met Tekstafbeelding in kader

Afbeelding van de indeling Lijst met afbeeldingsbijschriften

SmartArt-indeling Afbeelding van organigram

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Afbeelding

Extra indelingen die op Office.com beschikbaar zijn, worden weergegeven in het type Office.com. Dit type wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe indelingen.

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Office.com

Dit type kan worden gebruikt voor aangepaste SmartArt-afbeeldingen die niet passen in een van de hierboven beschreven typen.

Nadat u de gewenste SmartArt-afbeelding hebt gekozen, kunt u die bewerken en naar wens aanpassen. Lees de volgende artikelen voor meer informatie over het gebruiken van de SmartArt-afbeeldingen die u maakt:

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×