Gebruik de opties van Microsoft Lync 2010 voor deelnemers- en inhoudsbeheer voor een productieve vergadering waarin niemand wordt afgeleid.

Belangrijk:  Als u niet de organisator van de vergadering of de leidende presentator bent, dient u te beseffen dat veel van deze opties beïnvloeden wat anderen kunnen zien, horen of doen in de vergadering. De presentator wordt geadviseerd voorzichtig hiermee om te gaan.

Wat wilt u doen?

De vergadering opnemen

Ga als volgt te werk om de vergadering op te nemen:

 • Klik in het gespreksvenster op de knop Meer opties Knop Meer opties in het vergadervenster van Lync 2010 en klik op Opname starten.

Zie Opnemen en afspelen voor meer informatie.

Naar boven

Deelnemers beheren

U kunt de meeste beheertaken voor vergaderingen uitvoeren door met de rechtermuisknop op een of meer personen in de deelnemerslijst te klikken of door het menu Opties voor personen Knopafbeelding te gebruiken.

De deelnemerslijst weergeven of verbergen

 • Klik in het gespreksvenster op het menu Opties voor personen en klik op Deelnemerslijst weergeven.

U kunt het beste de deelnemerslijst blijven weergeven tijdens de vergadering zodat u kunt bijhouden wie aanwezig is, wie aan het woord is en wie mogelijk problemen heeft met audio of delen. U kunt de deelnemerslijst echter verbergen als u een lang chatgesprek wilt weergeven.

Deelnemers dempen of de demping opheffen

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u audio wilt beheren voor een of meer personen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam of namen in de deelnemerslijst en klikt u op Dempen of Dempen opheffen.

  • Als u iedereen in de vergadering wilt dempen of het dempen wilt opheffen, klikt u in het menu Opties voor personen op Publiek dempen.

   Tip:  Gebruik deze optie in een grote vergadering wanneer te veel ongedempte deelnemers audio-interferentie veroorzaken.

Bevoegdheden voor presentatoren of aanwezigen wijzigen tijdens de vergadering

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in de deelnemerslijst met de rechtermuisknop op een of meer deelnemers en klik op Instellen als presentator of Instellen als aanwezige, zoals van toepassing.

  • Klik in het menu Opties voor personen op Iedereen deelnemer maken.

   Tip:  Kies deze optie wanneer er zoveel presentatoren zijn dat de vergadering niet soepel meer verloopt.

Personen in de lobby toelaten of weigeren

 • Voer in de deelnemerslijst een van de volgende handelingen uit:

  • Klik onder Lobby op Allen toelaten of Allen weigeren.

  • Klik naast de naam van iedere persoon op Toelaten of Weigeren, zoals van toepassing.

Een apart gesprek met een of meer deelnemers starten

 • Selecteer in de deelnemerslijst een of meer personen, klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op de gewenste contactoptie.

Anderen uitnodigen voor de vergadering

Ga als volgt te werk om anderen uit te nodigen via Lync 2010:

 1. Als u desgewenst de toegangs- of presentatoropties wilt wijzigen voor de personen die u wilt uitnodigen, klikt u in het gespreksvenster achtereenvolgens op Deelnamegegevens en vergaderopties en op de knop Opties voor vergadering. Vervolgens wijzigt u de opties voor de vergadering naar wens. Zie Opties voor de vergadering wijzigen gedurende de vergadering voor meer informatie.

 2. Klik in het gespreksvenster op het menu Opties voor personen en klik op Uitnodigen op naam of telefoonnummer.

 3. Voer een telefoonnummer in, selecteer een of meer bestaande contactpersonen of zoek een contactpersoon, zoals van toepassing.

 4. Klik op OK, waarna de uitgenodigde personen een melding ontvangen met de vraag of ze willen deelnemen aan de vergadering.

Ga als volgt te werk om anderen uit te nodigen door een e-mail te verzenden:

 1. Klik in het gespreksvenster op het menu Opties voor personen en klik op Uitnodigen per e-mail.

 2. Als u desgewenst toegangs- of presentatoropties wilt wijzigen voor de personen die u wilt uitnodigen, klikt u in de uitnodiging voor de vergadering op Opties voor vergadering. Zie Opties voor online- of telefonische vergaderingen instellen voor meer informatie.

Naar boven

Werken met vergaderingsinhoud

In Lync wordt vergaderingsinhoud rechts van de deelnemerslijst weergegeven, in een gebied dat het podium wordt genoemd. Als u momenteel presenteert, kunt u werken met Microsoft PowerPoint-presentaties, whiteboards en vergaderingspeilingen in dit gebied. Wanneer u een programma of het bureaublad deelt, kunnen alle overige aanwezigen in de vergadering zien wat u op het podium deelt.

Het podium weergeven of verbergen

 • Klik in het gespreksvenster achtereenvolgens op Delen en op Podium weergeven.

Inhoud vóór de vergadering uploaden of voorbereiden

 1. Open vóór de vergadering in Agenda van Microsoft Outlook de uitnodiging voor een geplande vergadering en klik op Deelnemen aan onlinevergadering.

 2. Voer in het gespreksvenster een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het menu Delen als u een PowerPoint-presentatie wilt uploaden, een whiteboard wilt toevoegen of een nieuwe peiling wilt maken.

  • Klik op de knop Bijlagen toevoegen of weergeven Knop Bijlagen toevoegen of weergeven in onlinevergaderingen van Lync als u een bestand wilt uploaden.

Zie 'Een PowerPoint-bestand uploaden voor een presentatie' of 'Bijlagen uploaden zodat deelnemers deze kunnen weergeven en opslaan' verderop in dit gedeelte voor meer informatie.

Reeds geüploade vergaderingsinhoud weergeven

 • Klik in het gespreksvenster op Delen, wijs Recente inhoud aan en klik op de inhoud die u wilt weergeven.

Een programma of het bureaublad delen

Een PowerPoint-bestand uploaden voor een presentatie

 1. Klik in het gespreksvenster achtereenvolgens op Delen en op PowerPoint-presentatie.

 2. Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen en klik op Uploaden.

Bijlagen uploaden zodat deelnemers deze kunnen weergeven en opslaan

 1. Klik in het gespreksvenster op de knop Bijlagen toevoegen of weergeven.

 2. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op Bijlagen toevoegen.

 3. Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen en klik op Uploaden.

Aantekeningen maken bij een PowerPoint-presentatie of whiteboard

 • Klik op het podium, op de werkbalk voor aantekeningen in de linkerbovenhoek, op het gewenste hulpmiddel voor aantekeningen.

Door u of iedereen in de vergadering kunnen op de volgende manieren aantekeningen worden gemaakt bij een whiteboard of PowerPoint-dia:

 • Gebruikmaken van de laserpointer, een gekleurde stip met uw naam als label

 • Lijnen of vormen invoegen

 • Tekst toevoegen

 • Tekenen of markeren met de pen

 • Een stempel met een pijl, vinkje of X toevoegen

 • Een afbeeldingsbestand invoegen

Zie Samenwerken op een whiteboard voor meer informatie over de hulpmiddelen voor aantekeningen.

Opmerking:  De hulpmiddelen voor aantekeningen zijn alleen beschikbaar voor inhoud die u op het podium presenteert. Als u het bureaublad of een programma deelt, moeten anderen toestemming vragen voordat ze wijzigingen aanbrengen in de gedeelde inhoud.

Een whiteboard of peiling toevoegen aan de vergadering

 • Klik in het gespreksvenster op Delen en klik op Nieuw whiteboard of Nieuwe peiling.

Zie Samenwerken op een whiteboard en Een peiling houden voor meer informatie.

Bevoegdheden voor inhoud wijzigen

Standaard kunnen alleen presentatoren aantekeningen maken bij PowerPoint-presentaties, privé door PowerPoint-dia's bladeren die u op eigen tempo weergeeft, en privé naar een ander item in de Lijst met inhoud gaan. Alle deelnemers kunnen bijlagen weergeven en opslaan. Gebruik de volgende procedures om deze standaardinstellingen te wijzigen.

Wijzigen wie aantekeningen kan maken bij PowerPoint-presentaties

 1. Klik in het gespreksvenster op de koppeling Deelnamegegevens en vergaderopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties op de knop op Opties voor vergadering.

 3. Wijzig in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadering onder Bevoegdheden de optie Aantekeningen maken bij presentaties in Alleen presentatoren of Geen.

Regelen wie vergaderingsinhoud privé kan weergeven

 1. Klik in het gespreksvenster op de koppeling Deelnamegegevens en vergaderopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties op de knop op Opties voor vergadering.

 3. Wijzig in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadering onder Bevoegdheden de optie Privé bekijken in Iedereen of Geen.

Opmerking:  Gedeelde bureaubladen of programma's kunnen niet privé worden bekeken.

Wijzigen wie toegang heeft tot vergaderingsinhoud

Standaard hebben alleen presentatoren uitgebreide toegang tot vergaderingsinhoud. Ga als volgt te werk als u dit wilt wijzigen:

 • Klik in de Lijst met inhoud op de pijl naast het item dat u wilt wijzigen, wijs Beschikbaar maken voor en klik op Organisator of Iedereen.

Wanneer u Iedereen kiest, kunnen alle deelnemers aan de vergadering PowerPoint-presentaties, whiteboards en peilingen op de volgende manieren beheren:

 • Een lokale kopie opslaan, met of zonder aantekeningen

 • Wijzigen wat wordt weergegeven op het podium van de vergadering

 • Inhoud verwijderen of de naam ervan wijzigen

 • Iedereen uitgebreide toegang bieden tot de vergaderingsinhoud

Wijzigen wie bijlagen kan weergeven en opslaan

Standaard kan iedereen in de vergadering vergaderingsbijlagen opslaan en weergeven. Ga als volgt te werk als u dit wilt wijzigen:

 1. Klik in het gespreksvenster op de knop Bijlagen toevoegen of weergeven Knop Bijlagen toevoegen of weergeven in onlinevergaderingen van Lync.

 2. Klik op de pijl rechts van de inhoud die u wilt wijzigen, wijs Beschikbaar maken voor en klik op Organisator of Presentatoren.

Naar boven

Video toevoegen aan de vergadering

Ga als volgt te werk om video toe te voegen aan de vergadering:

 • Klik in het gespreksvenster op Video.

Opmerking:  Als u via de telefoon verbonden bent met de vergadering, kunt u video bekijken, maar niet uw eigen video weergeven.

Naar boven

De vergadering beëindigen of afsluiten

Voer een van de volgende handelingen uit om de vergadering te beëindigen of af te sluiten:

 • Als u de vergadering wilt verlaten zonder deze te beëindigen, sluit u het gespreksvenster.

 • Als u de vergadering wilt beëindigen en verlaten, klikt u in het gespreksvenster in het menu Opties voor personen op Knopafbeelding en klikt u op Vergadering beëindigen en afsluiten.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×