Selecteer objecten, vormen, afbeeldingen of tekstvakken om deze te wijzigen of te verplaatsen. Met formaatgrepen wordt aangegeven dat een vorm of object is geselecteerd.

Klik of tik op het object om dit te selecteren. Als dit niet is geselecteerd, gaat u naar start > selecteert en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u alle tekst in het document wilt selecteren, kiest u Alles selecteren.

 • Als u objecten wilt selecteren die zijn verborgen of gestapeld of zich achter tekst bevinden, kiest u objecten selecteren. Als u een object wilt selecteren, klikt of tikt u wanneer de aanwijzer verandert in een selectiepijl Witte aanwijzer met pijl met vier punten terwijl u een object verplaatst. Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de gewenste objecten klikt of tikt.

 • Als u tekst met vergelijkbare opmaak wilt selecteren, kiest u alle tekst met soortgelijke opmaak selecteren.

 • Als u het taakvenster wilt openen waarin u een of meer objecten kunt selecteren, objecten kunt weergeven of verbergen of de volgorde van objecten kunt wijzigen, klikt u op selectiedeelvensteren selecteert u de gewenste opties.

Opties selecteren in het menu Start

Tips voor het selecteren van vormen en objecten

Handeling

Het menu Shape, het vervolgmenu Volgorde en de opdrachten waarmee u een shape in de stapelvolgorde kunt verplaatsen

Meerdere objecten selecteren.

Houd SHIFT of CTRL ingedrukt terwijl u de objecten selecteert.

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en voorwaarts door de stapel objecten bladeren.

Selecteer het bovenste object en druk op tab.

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en achterwaarts door de stapel objecten bladeren.

Selecteer het bovenste object en druk op SHIFT + TAB.

Objecten selecteren die deel uitmaken van een groep.

Selecteer de groep en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u één object wilt selecteren, klikt of tikt u op het object.

 • Als u meerdere vormen in een groep wilt selecteren, houdt u SHIFT of CTRL ingedrukt terwijl u op de vormen klikt of tikt.

De selectie van één object tegelijk annuleren.

Houd SHIFT of CTRL ingedrukt terwijl u op elk object klikt of op een object tikt.

Zie ook

Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen

Selecteer objecten, vormen, afbeeldingen of tekstvakken om deze te wijzigen of te verplaatsen. Met formaatgrepen wordt aangegeven dat een vorm of object is geselecteerd.

Het selectiedeelvenster gebruiken

Als u geen object kunt selecteren of er meerdere objecten te selecteren, gebruikt u het selectiedeelvenster.

 1. Selecteer een van de objecten die u wilt beheren.

 2. Ga naar vormopmaak of afbeeldingsopmaak> rangschikken Knop schikkenselectiedeelvenster.

  Knop selectievenster

 3. Het selectiedeelvenster wordt geopend met alle vermelde objecten, en u kunt het volgende doen:

  • Sleep een item omhoog of omlaag in de lijst om de volgorde te wijzigen.    Als u objecten hebt die elkaar bedekten, wordt er een object naar voren of achter een ander object geplaatst.

  • U kunt objecten in het selectiedeelvenster weergeven of verbergen.    Als u een object wilt verbergen, selecteert u het oogpictogram in het selectiedeelvenster om aan te geven dat het object Het pictogram Weergeven in het selectiedeelvensterweergeeft . Het pictogram verandert in een eenvoudig pictogram om aan te geven dat het object verborgen is Geeft het pictogram weer dat aangeeft dat een object verborgen is van weergave. Als u het object weer wilt weergeven, selecteert u het pictogram van het verborgen pictogram Geeft het pictogram weer dat aangeeft dat een object verborgen isen wordt het object opnieuw weergegeven.

  • Objecten groeperen of de groepering opheffen van objecten die in het selectiedeelvenster worden weergegeven.    Als u meerdere objecten selecteert met Command + klikken, kunt u deze groeperen of de groepering opheffen door vorm opmaken of Afbeelding opmaken te selecteren Knop schikken Knop schikken> groepsobjectenrangschikken .

   Knop objecten groeperen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×