Verwante onderwerpen
×
Tabellen
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Tabellen

Gegevens filteren in een bereik of tabel

Gebruik AutoFilter of ingebouwde vergelijkingsoperatoren zoals 'groter dan' en 'top 10' in Excel om de persoonsgegevens weer te geven en de rest te verbergen. Wanneer u gegevens in een celbereik of tabel hebt gefilterd, kunt u een filter opnieuw toepassen om up-to-date resultaten te krijgen of een filter verwijderen om alle gegevens opnieuw te kunnen afspelen.

Gebruik filters om sommige gegevens in een tabel tijdelijk te verbergen, zodat u zich kunt concentreren op de gegevens die u wilt zien.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Een gegevensbereik filteren

 1. Selecteer een cel in het bereik.

 2. Selecteer Gegevens > filter.

  Knop filteren
 3. Selecteer de kolomkoppijl Pijl filteren.

 4. Selecteer Tekstfilters of Getalfilters en selecteer vervolgens een vergelijking, zoals Tussen.

  Het getalfilter Tussen
 5. Voer de filtercriteria in en selecteer OK.

  Dialoogvenster Aangepast AutoFilter

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens toevoegt aan een tabel, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

Een Excel-tabel met ingebouwde filters
 1. Selecteer de kolomkoppijl Filtervervolgkeuzepijl voor de kolom die u wilt filteren.

 2. Schakel het selectievakje (Alles selecteren) uit en selecteer de vakken die u wilt laten zien.

  Filtergalerie
 3. Klik op OK.

  De kolomkoppijl Filtervervolgkeuzepijl verandert in een Pictogram van toegepast filterfilterpictogram. Selecteer dit pictogram om het filter te wijzigen of wissen.

Verwante onderwerpen

Excel Training: Gegevens in een tabel filteren

Richtlijnen en voorbeelden voor het sorteren en filteren van gegevens op kleur

Gegevens in een draaitabel filteren

Filteren met geavanceerde criteria

Een filter verwijderen

Gefilterde gegevens geven alleen de rijen weer die voldoen criteria die u opgeeft en verbergt rijen die u niet wilt weergeven. Nadat u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, grafieken en afdrukken zonder deze opnieuw te rangschikken of te verplaatsen.

U kunt ook filteren op meer dan één kolom. Filters zijn additief, wat betekent dat elk extra filter is gebaseerd op het huidige filter en de subset van gegevens verder verkleint.

Opmerking: Wanneer u het dialoogvenster Zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te zoeken, wordt alleen gezocht naar de weergegeven gegevens. gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, moet u alle filters wissen.

De twee typen filters

Met AutoFilter kunt u twee typen filters maken: op basis van een lijstwaarde of op criteria. Elk van deze filtertypen is wederzijds exclusief voor elk celbereik of kolomtabel. U kunt bijvoorbeeld filteren op een lijst met getallen of criteria, maar niet op beide. u kunt filteren op pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Een filter opnieuw toepassen

Als u wilt bepalen of een filter wordt toegepast, noteer het pictogram in de kolomkoppen:

 • Een vervolgkeuzepijl Filtervervolgkeuzepijl betekent dat filteren is ingeschakeld, maar niet wordt toegepast.

  Wanneer u de muisaanwijzer boven de kop van een kolom beweegt en filteren is ingeschakeld, maar niet is toegepast, wordt op een schermtip '(Alles weergeven)' weergegeven.

 • Een filterknop Pictogram van toegepast filter betekent dat er een filter wordt toegepast.

  Wanneer u de muisaanwijzer boven de kop van een gefilterde kolom beweegt, wordt op een schermtip het filter weergegeven dat op die kolom is toegepast, zoals 'Is gelijk aan een rode celkleur' of 'Groter dan 150'.

Wanneer u een filter opnieuw gebruikt, worden er verschillende resultaten weergegeven om de volgende redenen:

 • Gegevens zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd aan het cellenbereik of de tabelkolom.

 • Waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het werkblad is herberekend.

Gegevenstypen niet combineren

Meng voor de beste resultaten geen gegevenstypen, zoals tekst en getal, of getal en datum in dezelfde kolom, omdat er slechts één type filteropdracht beschikbaar is voor elke kolom. Als er een combinatie van gegevenstypen is, is de opdracht die wordt weergegeven het gegevenstype dat het meest voorkomt. Als de kolom bijvoorbeeld drie waarden bevat die zijn opgeslagen als getal en vier als tekst, wordt de opdracht Tekstfilters weergegeven.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens toevoegt aan een tabel, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren. Klik op het tabblad Start op Opmaken als tabel en kies daarna Opmaken als tabel.

  Knop om gegevens als een tabel op te maken

 2. In het dialoogvenster Tabel maken kunt u kiezen of de tabel kopteksten heeft.

  • Selecteer Mijn tabel bevat kopteksten om de bovenste rij van uw gegevens om te zetten in tabelkopteksten. De gegevens in die rij worden niet gefilterd.

  • Schakel het selectievakje niet in als u Excel voor het web tijdelijke aanduidingen (die u de naam kunt wijzigen) boven uw tabelgegevens wilt toevoegen.

   Dialoogvenster voor het converteren van een gegevensbereik in een tabel

 3. Klik op OK.

 4. Als u een filter wilt toepassen, klikt u op de pijl in de kolomkop en kiest u een filteroptie.

Een gegevensbereik filteren

Als u uw gegevens niet wilt opmaken als een tabel, kunt u ook filters toepassen op een gegevensbereik.

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren. Voor de beste resultaten moeten de kolommen koppen hebben.

 2. Kies op het tabblad Gegevens de optie Filter.

Filteropties voor tabellen of bereik

U kunt een algemene optie voor Filteren of een aangepast filter toepassen dat specifiek is voor het gegevenstype. Wanneer u bijvoorbeeld getallen filtert, ziet u Getalfilters, voor datums ziet u Datumfilters en voor tekst Tekstfilters. Met de algemene filteroptie kunt u de gegevens selecteren die u wilt zien uit een lijst met bestaande gegevens, zoals deze:

De optie Aangepast getalfilter

Met Getalfilters kunt u een aangepast filter toepassen:

de aangepaste filteropties die beschikbaar zijn voor getalwaarden.

Als u in dit voorbeeld de regio's wilt zien met een verkoop onder de € 6000 in maart, kunt u een aangepast filter toepassen:

het aangepaste filter toepassen voor getalwaarden

U doet dit als volgt:

 1. Klik op de filterpijl naast Maart > Getalfilters > Minder dan en voer 6000 in.

  een aangepast filter toepassen om waarden onder een bepaald criterium weer te geven

 2. Klik op OK.

  Excel voor het web filter wordt toegepast en alleen de regio's met verkopen onder $ 6000 worden weergegeven.

  Resultaten van het toepassen van een aangepast getalfilter

Aangepaste datumfilters en tekstfilters kunt u op een soortgelijke manier toepassen.

Een filter uit een kolom verwijderen

 • Klik op de Pictogram van toegepast filter filter naast de kolomkoppen en klik vervolgens op Filter verwijderen uit < 'Kolomnaam'>.

Alle filters uit een tabel of bereik verwijderen

 • Selecteer een cel in uw tabel of bereik en klik op het tabblad Gegevens op de knop Filter.

  Hiermee worden de filters uit alle kolommen in uw tabel of bereik verwijderd en worden al uw gegevens weer te geven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of Niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Gewenste zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Specifieke filtercriteria voor een filter verwijderen

Klik op de AutoFilter-pijl in een kolom met een filter en klik vervolgens op Filter verwijderen.

Alle filters die worden toegepast op een bereik of tabel verwijderen

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Wanneer u gegevens filtert, worden alleen de gegevens weergegeven die voldoen aan uw criteria. De gegevens die niet aan die criteria voldoen, worden verborgen. Nadat u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, grafieken en afdrukken.

Tabel met filter Top 4 Items toegepast

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn additief. Dit betekent dat elk extra filter is gebaseerd op het huidige filter en dat de subset van gegevens verder wordt verkleind. U kunt complexe filters maken door te filteren op meer dan één waarde, meer dan één opmaak of meerdere criteria. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen groter dan 5 die ook onder het gemiddelde liggen. Sommige filters (bovenste en onderste tien, boven en onder het gemiddelde) zijn echter gebaseerd op het oorspronkelijke cellenbereik. Wanneer u bijvoorbeeld de tien hoogste waarden filtert, ziet u de tien hoogste waarden van de hele lijst, niet de tien hoogste waarden van de subset van het laatste filter.

In Excel kunt u drie soorten filters maken: op waarden, op opmaak of op basis van criteria. Maar elk van deze filtertypen is wederzijds exclusief. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of op een lijst met getallen, maar niet op beide. U kunt filteren op pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Met filters worden overbodige gegevens verborgen. Op deze manier kunt u zich concentreren op wat u wilt zien. Wanneer u daarentegen gegevens sorteert, worden de gegevens opnieuw in een bepaalde volgorde gesorteerd. Zie Een lijst met gegevens sorteren voor meer informatie over sorteren.

Wanneer u filtert, moet u rekening houden met de volgende richtlijnen:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Wanneer u Zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te zoeken, wordt alleen gezocht naar de weergegeven gegevens. gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, moet u alle filters wissen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×