Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Als u een lijst met gegevens hebt die u wilt groepren en samenvatten, kunt u een overzicht maken van maximaal acht niveaus. Elk binnenste niveau, aangegeven door een hoger nummer in de overzichtsknoppen, toont detailgegevens voor het voorgaande buitenste niveau, aangegeven door een lager nummer in de overzichtsknoppen. U gebruikt een overzicht om snel samenvattingsrijen of -kolommen weer te geven, of om de detailgegevens van een groep weer te geven. U kunt een overzicht maken van rijen (zoals wordt weergegeven in het onderstaande voorbeeld) van kolommen of van rijen en kolommen.

Gegevens met een overzicht op drie niveau

1. Als u rijen voor een niveau wilt weergeven, klikt u op de juiste een twee drie overzichtssymbolen.

2.  Niveau 1 bevat de totale verkopen voor alle detailrijen.

3.  Niveau 2 bevat de totale verkopen voor iedere maand en elke regio.

4. Niveau 3 bevat detailrijen, in dit geval rijen 17 tot en met 20.

5. Als u gegevens in uw overzicht wilt uitv vouwen of samenv vouwen, klikt u op de plusteken - en minteken -overzichtssymbolen of drukt u op Alt+Shift+= om uit te vouwen en Alt+Shift+- om samen te vouwen.

 1. Zorg ervoor dat elke kolom van de gegevens die u wilt omlijnen een label heeft in de eerste rij (bijvoorbeeld Regio), vergelijkbare feiten bevat in elke kolom en dat het bereik dat u wilt omlijnen geen lege rijen of kolommen bevat.

 2. Als u wilt, kunnen de gegroepeerde detailrijen een bijbehorende overzichtsrij hebben, een subtotaal. Als u deze wilt maken, gaat u op een van de volgende dingen te werk:

  • Samenvattingsrijen invoegen met de opdracht Subtotaal    

   Gebruik de opdracht Subtotaal om de functie SUBTOTAAL direct onder of boven iedere groep met detailrijen in te voegen en het overzicht automatisch te maken. Zie Subtotaal, functie voor meer informatie over het gebruiken van de functie Subtotaal.

  • Uw eigen samenvattingsrijen invoegen    

   Voeg uw eigen samenvattingsrijen met formules in, direct onder of boven iedere groep met detailrijen. Zo kunt u onder (of boven) de rijen met verkoopgegevens voor maart en april de functie SOM gebruiken om een subtotaal weer te geven voor de verkopen voor die maanden. In de tabel verderop in dit onderwerp ziet u hier een voorbeeld van.

 3. Standaard zoekt Excel overzichtsrijen onder de details die ze samenvatten, maar het is mogelijk om ze te maken boven de detailrijen. Als u de overzichtsrijen onder de details hebt gemaakt, gaat u verder met de volgende stap (stap 4). Als u de overzichtsrijen boven de detailrijen hebt gemaakt, klikt u op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op het startpictogram voor het dialoogvenster.

  Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster in de groep Overzicht

  Het Instellingen dialoogvenster wordt geopend.

  Het Instellingen dialoogvenster voor overzichten

  Vervolgens kunt u in Instellingen dialoogvenster het selectievakje Overzichtsrijen onder detail uit en vervolgens op OK klikken.

 4. Maak een overzicht van de gegevens. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Automatisch een overzicht maken van de gegevens

  1. Selecteer een cel in het cellenbereik dat u wilt omlijnen.

  2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op de pijl bij Groep en klik vervolgens op AutoOverzicht.

   Klik op de pijl onder Groep en klik daarna op AutoOverzicht

  Handmatig een overzicht maken van de gegevens

  Belangrijk:  Als u de overzichtsniveaus handmatig groepeert, moet u ervoor zorgen dat alle gegevens worden weergegeven om te voorkomen dat de rijen onjuist worden gegroepeerd.

  1. Als u de buitenste groep wilt omlijnen (niveau 1), selecteert u alle rijen die de buitenste groep bevat (dat wil zeggen de detailrijen en als u deze hebt toegevoegd, de samenvattingsrijen).

   Een gegevensselectie die klaar is om een buitenste groep te maken

   1. De eerste rij bevat labels en is niet geselecteerd.

   2. Aangezien dit de buitenste groep is, selecteert u alle rijen met subtotalen en details.

   3. Selecteer het eindtotaal niet.

  2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep. Klik vervolgens in het dialoogvenster Groeperen op Rijenen klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u hele rijen selecteert in plaats van alleen de cellen, Excel automatisch groepen op rij: het dialoogvenster Groeperen wordt niet eens geopend.

   Klik op Rijen en klik vervolgens op OK

   Naast de groep worden op het scherm de overzichtsknoppen weergegeven.

  3. Maak desgewenst een binnenste, geneste overzichtsgroep met de detailrijen voor een bepaald gedeelte van uw gegevens.

   Opmerking: Als u geen binnenste groepen hoeft te maken, gaat u verder met stap f, hieronder.

   Selecteer voor iedere binnenste, geneste groep de detailrijen die grenzen aan de rij die de samenvattingsrij bevat.

   Gegevens die zijn geselecteerd om te groepen op niveau 2 in een hiërarchie.

   1. U kunt meerdere groepen maken op elk innerlijk niveau. Hier zijn twee secties al gegroepeerd op niveau 2.

   2. Deze sectie is geselecteerd en klaar om te groepen.

   3. Selecteer de overzichtsrij niet voor de gegevens die u groepeert.

  4. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep.

   Klik op Groep op het tabblad Gegevens

   Klik vervolgens in het dialoogvenster Groeperen op Rijenen klik vervolgens op OK. Naast de groep worden op het scherm de overzichtsknoppen weergegeven.

   Tip: Als u hele rijen selecteert in plaats van alleen de cellen, Excel automatisch groepen op rij: het dialoogvenster Groeperen wordt niet eens geopend.

  5. Ga verder met het selecteren en groeperen van de binnenste rijen totdat u alle niveaus hebt waarvan u een overzicht wilt maken.

  6. Als u de groepering van rijen wilt opheffen, selecteert u de rijen en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep opheffen.

   U kunt ook secties van het overzicht opheffen zonder het hele niveau te verwijderen. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de plusteken of Minvak voor de groep klikt en klik vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groepering opheffen.

   Belangrijk: Als u de groepering van een overzicht opheft terwijl de detailgegevens verborgen zijn, kan het gebeuren dat de detailrijen verborgen blijven. Om de gegevens weer te geven, sleept u over de zichtbare rijnummers die grenzen aan de verborgen rijen. Klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Cellen op Opmaak,wijs Verbergen & Weergevenaan en klik vervolgens opRijen weergeven.

 1. Zorg ervoor dat iedere rij met de gegevens waarvan u een overzicht wilt maken een label heeft in de eerste kolom, dat iedere rij hetzelfde type gegevens bevat en dat het bereik geen lege rijen of kolommen bevat.

 2. Voeg uw eigen samenvattingskolommen met formules in direct links of rechts van iedere groep met detailkolommen. In de onderstaande tabel in stap 4 ziet u een voorbeeld.

  Opmerking: Als u een overzicht van de gegevens in kolommen wilt maken, moeten er samenvattingskolommen zijn met formules die naar cellen verwijzen in alle detailkolommen voor die groep.

 3. Als de samenvattingskolom links van de detailkolommen staat, klikt u op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op het startpictogram voor het dialoogvenster.

  Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster in de groep Overzicht

  Het Instellingen dialoogvenster wordt geopend.

  Het Instellingen dialoogvenster voor overzichten

  In het dialoogvenster Instellingen het selectievakje Kolommen overzicht rechts van detail uit en klikt u op OK.

 4. Als u een overzicht van de gegevens wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  Automatisch een overzicht maken van de gegevens

  1. Selecteer een cel in het bereik.

  2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op de pijl bij Groep en klik vervolgens op AutoOverzicht.

  Handmatig een overzicht maken van de gegevens

  Belangrijk:  Als u de overzichtsniveaus handmatig groepeert, moet u ervoor zorgen dat alle gegevens worden weergegeven om te voorkomen dat de kolommen onjuist worden gegroepeerd.

  1. Als u een overzicht wilt maken van de buitenste groep (niveau 1), selecteert u alle onderliggende samenvattingskolommen en de bijbehorende detailgegevens.

   Gegevens die zijn gerangschikt in kolommen die moeten worden gegroepeerd

   1. Kolom A bevat labels.

   2. Selecteer alle detail- en subtotaalkolommen. Als u niet hele kolommen selecteert, wordt het dialoogvenster Groeperen geopend wanneer u op Groeperen (op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht) klikt en u wordt gevraagd rijen of kolommen te kiezen.

   3. Selecteer de kolom eindtotaal niet.

  2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep.

   Klik op Groep op het tabblad Gegevens

   Het overzichtssymbool wordt boven de groep weergegeven.

  3. Als u een binnenste, geneste groep detailkolommen (niveau 2 of hoger) wilt omlijnen, selecteert u de detailkolommen die grenzen aan de kolom met de samenvattingskolom.

   Gegevens gegroepeerd in kolommen

   1. U kunt meerdere groepen maken op elk innerlijk niveau. Hier zijn twee secties al gegroepeerd op niveau 2.

   2. Deze kolommen zijn geselecteerd en kunnen worden gegroepeerd. Als u niet hele kolommen selecteert, wordt het dialoogvenster Groeperen geopend wanneer u op Groeperen (op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht) klikt en u wordt gevraagd rijen of kolommen te kiezen.

   3. Selecteer de samenvattingskolom niet voor de gegevens die u groepeert.

  4. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep.

   Klik op Groep op het tabblad Gegevens

   Naast de groep worden op het scherm de overzichtsknoppen weergegeven.

 5. Ga verder met het selecteren en groeperen van de binnenste kolommen totdat u alle niveaus hebt waarvan u een overzicht wilt maken.

 6. Als u de groepering van kolommen wilt opheffen, selecteert u de kolommen en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groep opheffen.

Klik op het tabblad Gegevens op Groep opheffen

U kunt ook secties van het overzicht opheffen zonder het hele niveau te verwijderen. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de plusteken of Minvak voor de groep klikt en klik vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groepering opheffen.

Als u de groepering van een overzicht opheft terwijl de detailgegevens verborgen zijn, kan het gebeuren dat de detailkolommen verborgen blijven. Om de gegevens weer te geven, sleept u over de zichtbare kolomletters die grenzen aan de verborgen kolommen. Klik op het tabblad Start in de groep Celeigenschappen op Opmaak, wijs Weergeven en verbergen aan en klik op Kolommen zichtbaar maken.

 1. Als u de overzichtssymbolen een twee drie, plustekenen mintekenniet ziet, gaat u naar Bestandsopties > Opties> Geavanceerden selecteert u onder de sectie Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Overzichtssymbolen weergeven als een overzicht is toegepast en klikt u op OK.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • De detailgegevens voor een groep weergeven of verbergen    

   Als u de detailgegevens in een groep wilt weergeven, klikt u op plusteken knop voor de groep of drukt u op Alt+Shift+=.

  • Als u de detailgegevens voor een groep wilt verbergen, klikt u op minteken knop voor de groep of drukt u op Alt+Shift+-.

  • Het gehele overzicht tot een bepaald niveau uit- of samenvouwen    

   Klik in een twee drie overzichtssymbolen op het 1e niveau. Details op lagere niveaus worden daarna verborgen.

   Als een overzicht bijvoorbeeld vier niveaus heeft, klikt u op driewanneer u het vierde niveau wilt verbergen terwijl de andere niveaus worden weergegeven.

  • Alle detailgegevens in het overzicht weergeven of verbergen    

   Als u alle detailgegevens wilt bekijken, klikt u op het laagste niveau in een twee drie overzichtssymbolen. Als er bijvoorbeeld drie niveaus zijn, klikt u op drie.

  • Als u alle detailgegevens wilt verbergen, klikt u op een.

Voor een overzicht van gegevensrijen worden in Microsoft Excel stijlen gebruikt, bijvoorbeeld RijNiveau_1 en RijNiveau_2. Voor kolommen in het overzicht worden stijlen zoals KolNiveau_1 en KolNiveau_2 gebruikt. In deze stijlen worden vet, cursief en andere tekstopmaak gebruikt om de samenvattingsrijen of -kolommen in de gegevens te onderscheiden. Als u de weergave van het overzicht wilt aanpassen, kunt u de stijlen wijzigen zodat verschillende typen tekst- en celopmaak worden gebruikt. U kunt een stijl op een overzicht toepassen terwijl u het overzicht maakt, of achteraf.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

Een stijl automatisch toepassen op nieuwe overzichtsrijen of -kolommen    

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op het startpictogram voor het dialoogvenster.

  Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster in de groep Overzicht

  Het Instellingen dialoogvenster wordt geopend.

  Het Instellingen dialoogvenster voor overzichten

 2. Schakel het selectievakje Automatische stijlen in.

Een stijl toepassen op een bestaande samenvattingsrij of -kolom    

 1. Selecteer de cellen waarop u een stijl wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op het startpictogram voor het dialoogvenster.

  Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster in de groep Overzicht

  Het Instellingen dialoogvenster wordt geopend.

  Het Instellingen dialoogvenster voor overzichten

 3. Schakel het selectievakje Automatische stijlen in en klik vervolgens op Stijlen toepassen.

  Instellingen dialoogvenster met automatische stijlen geselecteerd

U kunt ook automatische opmaak gebruiken om de gegevens in een overzicht op te maken.

 1. Als u de overzichtssymbolen een twee drie, plustekenen mintekenniet ziet, gaat u naar Bestand > Opties> Geavanceerden selecteert u onder de sectie Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Overzichtssymbolen weergeven als een overzicht wordt toegepast.

 2. Gebruik de overzichtssymbolen een twee drie, mintekenen plusteken om de detailgegevens te verbergen die u niet wilt kopiëren.

  Raadpleeg voor meer informatie de sectie Gegevens in een overzicht weergeven of verbergen.

 3. Selecteer het bereik van de samenvattingsrijen.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken achtereenvolgens op Zoeken en selecteren en Ga naar.

  Klik op Zoeken en selecteren en daarna op Ga naar

 5. Klik op Selecteren speciaal.

 6. Klik op Alleen zichtbare cellen.

 7. Klik op OK en kopieer de gegevens.

Opmerking: Er worden geen gegevens verwijderd wanneer u een overzicht verbergt of verwijdert.

Een overzicht verbergen

 • Ga naar Bestand > Opties > Geavanceerden zet onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Overzichtssymbolen weergeven als een overzicht wordt toegepast uit.

Een overzicht verwijderen

 1. Klik in het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Overzicht, op Groep opheffen en klik vervolgens op Overzicht wissen.

  Klik op Groep opheffen en vervolgens op Overzicht wissen

  Belangrijk: Als u een overzicht verwijdert terwijl de detailgegevens verborgen zijn, kan het gebeuren dat de detailrijen of -kolommen verborgen blijven. Om de gegevens weer te geven, sleept u de muisaanwijzer over de zichtbare rijnummers of kolomletters. Klik op het tabblad Start in de groep Celeigenschappen op Opmaak, wijs Weergeven en verbergen aan en klik op Rijen zichtbaar maken of Kolommen zichtbaar maken.

Stel dat u een overzichtsrapport van de gegevens wilt maken waarin alleen de totalen worden weergegeven en een grafiek met de totalen. Doorgaans doet u dan het volgende:

 1. Een overzichtsrapport maken

  1. Maak een overzicht van de gegevens.

   Zie de sectie Een overzicht van rijgegevens maken of Een overzicht van kolomgegevens maken voor meer informatie.

  2. Verberg de details door op de overzichtssymbolen een twee drie, plustekenen minteken te klikken om alleen de totalen weer te geven zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld van een rijoverzicht:

   Overzicht van lijst met alleen de totaalrijen

  3. Raadpleeg voor meer informatie de sectie Gegevens in een overzicht weergeven of verbergen.

 2. Het overzichtsrapport in kaart brengen

  1. Selecteer de overzichtsgegevens die u in de grafiek wilt opnemen

   Als u bijvoorbeeld alleen de totalen Buchanan en Davolio wilt grafieken, maar niet de eindto totalen, selecteert u de cellen A1 tot en met C19, zoals wordt weergegeven in het bovenstaande voorbeeld.

  2. Klik op > grafieken > aanbevolen grafiekenen klik vervolgens op het tabblad Alle grafieken en kies het grafiektype.

   Dialoogvenster Grafiek invoegen

   Als u bijvoorbeeld de optie Gegroepeerde kolom kiest, ziet de grafiek er als volgende uit:

   Grafiek van subtotalen

   Als u details in het overzicht weergeeft of verbergt, worden de gegevens in de grafiek ook weergegeven of verborgen.

U kunt rijen en kolommen groeperen (of omlijnen) in Excel voor het web.

Opmerking: Hoewel u samenvattingsrijen of kolommen aan uw gegevens kunt toevoegen (met behulp van functies zoals SOM of SUBTOTAAL), kunt u geen stijlen toepassen of een positie instellen voor overzichtsrijen en -kolommen in Excel voor het web.

Een overzicht van rijen of kolommen maken

Overzicht van rijen in Excel Online

Overzicht van kolommen in Excel Online

Overzicht van rijen in Excel Online

 1. De eerste kolom bevat labels.

 2. De detailrijen en overzichtsrijen worden gegroepeerd in het overzicht.

 3. Het eindtotaal wordt niet gegroepeerd in het overzicht.

Overzicht van kolommen in Excel Online

 1. De eerste rij bevat labels.

 2. De detailkolommen en samenvattingskolommen worden gegroepeerd in het overzicht.

 3. Het eindtotaal wordt niet gegroepeerd in het overzicht.

 1. Zorg ervoor dat elke kolom (of rij) van de gegevens die u wilt omlijnen een label bevat in de eerste rij (of kolom), vergelijkbare feiten bevat in elke kolom (of rij) en dat het bereik geen lege rijen of kolommen bevat.

 2. Selecteer de gegevens (inclusief overzichtsrijen of kolommen).

 3. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groeperen >Groepsrijen of Groepkolommen.

 4. Als u desgewenst een binnenste, geneste groep wilt omlijnen, selecteert u de rijen of kolommen binnen het overzichtsbereik en herhaalt u stap 3.

 5. Ga door met het selecteren en groeperen van binnenste rijen of kolommen totdat u alle niveaus hebt gemaakt die u in het overzicht wilt weergeven.

Rijen of kolommen de groepering opheffen

 • Als u de groepering wilt opheffen, selecteert u de rijen of kolommen en klikt u op het tabblad Gegevens in de groep Overzicht op Groepering opheffen en selecteert u Rijen groep opheffen of Kolommen opheffen.

Gegevens in een overzicht weergeven of verbergen

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

De detailgegevens voor een groep weergeven of verbergen    

 • Als u de detailgegevens in een groep wilt weergeven, klikt u op de plusteken voor de groep of drukt u op Alt+Shift+=.

 • Als u de detailgegevens voor een groep wilt verbergen, klikt u op de minteken voor de groep of drukt u op Alt+Shift+-.

Het gehele overzicht tot een bepaald niveau uit- of samenvouwen    

 • Klik in een twee drie overzichtssymbolen op het 1e niveau. Details op lagere niveaus worden daarna verborgen.

 • Als een overzicht bijvoorbeeld vier niveaus heeft, klikt u op driewanneer u het vierde niveau wilt verbergen terwijl de andere niveaus worden weergegeven.

Alle detailgegevens in het overzicht weergeven of verbergen    

 • Als u alle detailgegevens wilt bekijken, klikt u op het laagste niveau in een twee drie overzichtssymbolen. Als er bijvoorbeeld drie niveaus zijn, klikt u op drie.

 • Als u alle detailgegevens wilt verbergen, klikt u op een.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Gegevens in een draaitabel groeperen of de groepering opheffen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×