U kunt verschillende aspecten van Gegevensvoorbeeld beheren in de Power Query-editor door verschillende opties in te stellen. Verschillende van deze opties hebben gevolgen voor de prestaties die nuttig zijn om te weten.   

Voorbeeldgegevens die worden gebruikt om de opdracht Samenvoegen uit te leggen

U kunt bepalen hoe voorbeeldgegevens rechtstreeks of op de achtergrond worden gedownload.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in Excel Gegevens>Gegevens >queryopties.

  • Selecteer in Power Query Editor de optie Bestand>Optie-instellingen >Queryopties.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster onder GLOBAALde optie Gegevens ladenen selecteer vervolgens onder Achtergrondgegevenseen van de volgende opties:

  • Gegevensvoorbeelden altijd op de achtergrond downloaden

  • Gegevensvoorbeelden op de achtergrond downloaden op basis van de instelling van elk bestand

  • Nooit toestaan dat gegevensvoorbeelden op de achtergrond worden gedownload

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster onder HUIDIGEWERKMAP de optie Gegevens laden enschakel onder Achtergrondgegevensde optie Gegevensvoorbeelden op de achtergrond downloaden in of uit.

U kunt gegevens weergeven in een monospaced lettertype of speciale tekens weergeven, zoals nieuwelijnen.

Opties instellen voor de huidige voorbeeldgegevens

 1. Selecteer in Power Query Editor Weergaveen selecteer of schakel een van de volgende opties uit in de groep Gegevensvoorbeeld:

  • Monospaced    Voorbeeldinhoud weergeven met een monospaced lettertype.

  • Witruimte tonen    Whitespace- en newline-tekens tonen.

Opties instellen voor al uw werkmappen

 1. Selecteer Bestandsopties> opties en instellingen > queryopties> Power Query Editor> Gegevensvoorbeeld.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster onder GLOBAALde optie Power Query-editor.

 3. Selecteer of schakel in het rechterdeelvenster onder Gegevensvoorbeeldhet volgende uit:

  • Voorbeeldinhoud weergeven met een monospaced lettertype

  • Whitespace- en newline-tekens tonen

Soms wilt u de hele gegevensset zien. U hebt bijvoorbeeld een aantal rijen nodig. Maar u krijgt betere prestaties als u alleen de eerste 1000 rijen selecteert, vooral als de gegevensset vrij groot is.

 1. Als u een query wilt openen, zoekt u een query die eerder is geladen in de Power Query-editor, selecteert u een cel in de gegevens en selecteert u vervolgens Query> Bewerken. Zie Een query maken, laden ofbewerken in Excel voor meer informatie.

 2. Selecteer in de rechteronderhoek van Gegevensvoorbeeld een van de opdrachten rechts van de kolommen en rijtelling:

  • Kolomprofilering op basis van de bovenste 1000 rijen

  • Kolomprofilering op basis van hele gegevensset

Zie ook

Help voor Power Query voor Excel

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×