Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Het gegevenstype Groot getal gebruiken

Het gegevenstype Groot getal slaat een niet-monetaire, numerieke waarde op en is compatibel met SQL_BIGINT gegevenstype in ODBC. Gebruik dit gegevenstype om op efficiënte wijze grote getallen te berekenen.

Bereik voor het gegevenstype Groot getal

U kunt het gegevenstype als een veld toevoegen aan een Access-tabel. U kunt ook een koppeling gebruiken naar of importeren uit databases met een bijbehorend gegevenstype, zoals het gegevenstype BigInt van SQL Server. Als u het gegevenstype Groot getal wilt toevoegen, hebt u Access 2016 (16.0.7812 of hoger) nodig.

In dit artikel

Een veld Groot getal toevoegen aan een tabel

Een koppeling gebruiken naar of importeren uit een externe database met ondersteuning voor het gegevenstype SQL_BIGINT

De impact van ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal

Aandachtspunten voor compatibiliteit met eerdere versies

Een veld Groot getal toevoegen aan een tabel

Het gegevenstype Groot getal (acht bytes) biedt een veel groter bereik voor berekeningen dan het gegevenstype Getal (vier bytes). Het gegevenstype Getal heeft bijvoorbeeld een bereik van -2^31 tot 2^31-1, terwijl het gegevenstype Groot getal een bereik heeft van -2^63 tot 2^63-1. Zie Inleiding tot gegevenstypen en veldeigenschappen voor meer informatie.

Wanneer u een veld Groot getal toevoegt aan een tabel en het tabelontwerp vervolgens opslaat, wordt automatisch het gegevenstype Groot getal ingeschakeld en is de database niet meer compatibel met eerdere versies van Access. Voordat u het tabelontwerp opslaat, ziet u een waarschuwing om te voorkomen dat u ongewild een database maakt die niet compatibel is. Zie Aandachtspunten voor compatibiliteit met eerdere versies voor meer informatie.

Naar boven

De impact van ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal

Voordat u het gegevenstype Groot aantal gaat gebruiken, is het zeer belangrijk dat u weet wat voor impact dit kan hebben op uw Access-databases.

Bestandsindeling van Access 2007-2016 (.accdb) van stempel voorzien voor Access 2016

Samengevat zijn er twee manieren om ondersteuning van het gegevenstype Groot getal in te schakelen: door een veld met het gegevenstype Groot getal toe te voegen aan een lokale tabel en door de optie Gegevenstype Groot getal (BigInt) ondersteunen voor gekoppelde/geïmporteerde tabellen in Access in te stellen. Ongeacht de manier waarop u ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal inschakelt, is het een permanente wijziging van de database die niet kan worden teruggedraaid. U ziet daarom altijd een waarschuwing voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

Achter de schermen houdt het inschakelen van het gegevenstype Groot getal in dat de bestandsindeling Access 2007-2016 (.accdb) wordt voorzien van een stempel voor Access 2016. Het toevoegen van een stempel aan een bestandsindeling betekent dat u een specifieke wijziging hebt aangebracht in de bestandsindeling, dat de versie van de database is verhoogd, maar dat de bestandsindeling verder hetzelfde blijft. Wanneer u probeert de database te openen in Access 2013 of Access 2016, wordt het stempel als volgt gelezen in Access:

 • Als de versie van de database lager is dan 16.7, is het gegevenstype Groot getal niet ingeschakeld en kunt u de database openen.

 • Als het een database betreft van versie 16.7 of hoger, is het gegevenstype Groot getal wel ingeschakeld en kunt u de database alleen in Access 2016 openen.

Samenvatting van ondersteuning voor productversies

In de volgende tabel worden de mogelijke situaties beschreven die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het gegevenstype Groot getal met verschillende productversies. Het gegevenstype wordt ingeschakeld wanneer u het gegevenstype Groot getal toevoegt aan een tabel en het ontwerp opslaat of wanneer u de optie voor koppelen en importeren inschakelt.

Tip: Zie Welke versie van Office gebruik ik? voor meer informatie over het weergeven van het versienummer van het product.

Status van het gegevenstype Groot getal

Productversie: Access 2013 en Access 2016 met een versienummer lager dan 16.0.7812

Productversie: Access 2016 met het versienummer 16.0.7812 of hoger

Ingeschakeld

U kunt de database niet openen en u ziet een foutbericht met een Help-koppeling.

U kunt dit probleem omzeilen aan de hand van de instructies in de sectie 'Ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal verwijderen uit een database met de bestandsindeling Access 2007-2016' verderop in dit document.

U kunt de database openen.

Lokale tabelvelden die zijn gedefinieerd met het gegevenstype Groot getal worden behandeld als grote getallen.

U kunt gekoppelde tabellen vernieuwen. Als de kolommen eerder werden verwerkt als het gegevenstype Korte tekst, worden ze automatisch geconverteerd naar het gegevenstype Groot getal.

Niet ingeschakeld

U kunt de database openen.

U kunt gekoppelde tabellen vernieuwen. Als de kolommen in de gekoppelde tabel zijn gebaseerd op het gegevenstype BigInt en zijn geconverteerd naar het gegevenstype Korte tekst, blijft dat zo.

De versie van het databasebestand blijft ongewijzigd.

U kunt de database openen.

U kunt gekoppelde tabellen vernieuwen. Als de kolommen in de gekoppelde tabel zijn gebaseerd op het gegevenstype BigInt en zijn geconverteerd naar het gegevenstype Korte tekst, blijft dat zo.

De versie van het databasebestand blijft ongewijzigd.

Opmerking: Het gegevenstype Groot getal wordt in geen enkele situatie ondersteund met de Access-bestandsindelingen (.mdb) ouder dan de bestandsindeling Access 2007-2016.

Bepalen of het gegevenstype Groot getal is ingeschakeld voor een Access-database

Stel dat u een Access-database hebt overgenomen en wilt bepalen of het gegevenstype Groot getal is ingeschakeld. Dit doet u als volgt:

Naar de titelbalk kijken   Als de database van een stempel is voorzien, ziet u <naam van de database> (Access 2016) op de titelbalk. Anders bevat de titelbalk <naam van de database> (Access 2007-2016).

Programmatisch onderzoeken Bekijk het huidige versienummer van de database. Druk op Ctrl+G om het venster Direct van Visual Basic weer te geven, voer ?CurrentDb().Version in en druk op Enter. Als het resultaat lager is dan 16.7, is ondersteuning niet ingeschakeld. Als het resultaat 16.7 of hoger is, is ondersteuning ingeschakeld.

Naar boven

Aandachtspunten voor compatibiliteit met eerdere versies

Kennis van de eigen databaseomgeving is noodzakelijk om compatibiliteit met eerdere bestandsindelingen te behouden. Zie Welke Access-bestandsindeling moet ik gebruiken? voor meer informatie over alle Access-bestandsindelingen.

Dit zijn drie alternatieven die u kunt overwegen.

De huidige omgeving met verschillende indelingen voor databasebestanden onderhouden

Ga als volgt te werk om een omgeving te onderhouden met een combinatie van de bestandsindelingen Access 2007-2016 (.accdb) en eerdere bestandsindelingen (.mdb):

Ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal toevoegen aan een database met de bestandsindeling Access 2007-2016

U kunt als volgt ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal toevoegen aan een database met de bestandsindeling Access 2007-2016 (.accdb):

 1. Open de database in Access 2016 (16.0.7812 of hoger).

 2. Schakel het gegevenstype Groot getal in voor bewerkingen met koppelen en importeren. Zie Instellingen selecteren voor de manier waarop gegevens worden weergegeven en in de database worden opgeslagen voor meer informatie.

 3. Vernieuw de gekoppelde tabellen met behulp van Koppelingsbeheer (selecteer Externe gegevens > Koppelingsbeheer, selecteer de relevante tabellen en selecteer ten slotte OK).

  OF

  Voeg een veld met het gegevenstype Groot getal toe aan een tabel en sla het tabelontwerp op.

Velden met het gegevenstype Korte tekst worden dan geconverteerd naar het gegevenstype Groot getal.

Ondersteuning voor het gegevenstype Groot getal verwijderen uit een database met de bestandsindeling Access 2007-2016

U kunt een database met de bestandsindeling van Access 2016 niet openen in oudere versies van Access. Ga als volgt te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen:

 1. Maak een nieuwe database met de bestandsindeling 2007-2016 en zorg ervoor dat het gegevenstype Groot getal niet is ingeschakeld voor bewerkingen met koppelen en importeren. Zie Gebruikersopties voor de huidige database instellen voor meer informatie.

 2. Importeer de gewenste objecten uit de oorspronkelijke database in de nieuwe database.

 3. Breng in de nieuwe database een koppeling tot stand met de tabellen uit de oorspronkelijke database.

Velden met het gegevenstype Groot getal worden hierdoor geconverteerd naar het gegevenstype Korte tekst en de nieuwe database is compatibel met alle Access 2007-2016-bestandsindelingen (.accdb).

Naar boven

Kiezen tussen de 64-bits- en 32-bits versie van Office

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×