Het pagina- of papiereder wijzigen in Publisher

Het pagina- of papiereder wijzigen in Publisher

De termen pagina en papier worden vaak door elkaar gehaald. Eenvoudig gezegd is de pagina de inhoud van uw publicatie en is het papier het vel papier waarop de pagina wordt afgedrukt.

Het paginaformaat wijzigen

  1. Selecteer het tabblad Paginaontwerp.

  2. Selecteer Formaat in de groep Pagina-instelling en klik op het pictogram van het gewenste paginaformaat. Klik bijvoorbeeld op Letter 21,59 x 27,94 cm.

    Tip:  Als u het gewenste formaat niet ziet, klikt u op Meer vooraf ingestelde paginaformaten of klikt u op Nieuw paginaformaat maken om een aangepast paginaformaat te maken. Voor meer informatie over het maken van nieuwe aangepaste paginaformaten raadpleegt u het Help-onderwerp over het dialoogvenster Aangepast paginaformaat.

Als u het paginaformaat wilt wijzigen, stelt u het formaat van de publicatie in. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om de grootte van de afgedrukte publicatie te selecteren en een poster af te drukken van 22 inch bij 34 inch bij het afdrukken, ongeacht of uw printer één groot vel papier kan verwerken of dat u de poster afdrukt als een aantal overlappende vellen papier (tegels genoemd). U kunt publicaties maken van maximaal 609,6 x 609,6 cm.

Het papierformaat wijzigen

De papierformaten waarop u kunt afdrukken, worden door uw printer bepaald. Als u een overzicht zoekt van de beschikbare papierformaten voor uw printer, raadpleegt u de handleiding bij uw printer of bekijkt u de papierformaten die in het gedeelte Instellingen van het tabblad Afdrukken voor uw printer zijn ingesteld.

Als u uw publicatie wilt afdrukken op vellen papier die overeenkomen met de paginagrootte van de publicatie, moet u ervoor zorgen dat de paginagrootte en het papierformaat identiek zijn. Als u uw publicatie op een ander papierformaat wilt afdrukken om bijvoorbeeld een afloop te maken of om meerdere pagina's op één vel af te drukken, wijzigt u alleen het papierformaat.

  1. Klik op Bestand > Afdrukken.

  2. Klik in de sectie Instellingen op de vervolgkeuzelijst voor papierformaten en selecteer een formaat in Bruikbare papierformaten.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×