Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met HW, een van de financiële functies, berekent u de huidige waarde van een lening of investering, op basis van een vast rentepercentage. U kunt HW gebruiken met periodieke, vaste betalingen (zoals bij een hypotheek of andere lening) of met een toekomstige waarde die de investering moet opleveren.

Excel Formula Coach

Gebruik de Excel Formula Coach om de huidige waarde (leenbedrag)te vinden die u zich kunt veroorloven, op basis van een vast maandelijks bedrag. U leert dan ook hoe u de functie HW kunt gebruiken in een formule.

Of gebruik de Excel Formulebus om de huidige waarde van uw financiële investeringsdoel te vinden.

Syntaxis

HW(rente;aantal-termijnen;bet;[tw];[type])

De syntaxis van de functie HW heeft de volgende argumenten:

 • rente Vereist. Het rentepercentage per termijn. Als u bijvoorbeeld een lening afsluit voor de aanschaf van een auto tegen 10 procent jaarrente en die lening maandelijks aflost, bedraagt het maandelijkse rentepercentage 10%/12, ofwel 0,83%. Als rente voert u dan 10%/12, 0,83% of 0,0083 in de formule in.

 • aantal-termijnen    Vereist. Het totale aantal termijnen in een annuïteit. Als u bijvoorbeeld een lening met een looptijd van vier jaar afsluit voor de aanschaf van een auto en maandelijkse aflossingen verricht, beslaat uw lening 4*12 (ofwel 48) termijnen. Voor aantal-termijnen voert u dan 48 in de formule in.

 • Pmt    Verplicht. De betaling heeft elke termijn gedaan en kan niet veranderen gedurende de duur van de annuïteit. Meestal omvat pmt de hoofdsom en rente, maar geen andere kosten of belastingen. De maandelijkse betalingen voor een autolening van $ 10.000, een autolening van vier jaar en 12 procent zijn bijvoorbeeld $ 263,33. U voert -263,33 in de formule in als de pmt. Als pmt wordt weggelaten, moet u het argument fv opnemen.

 • tw    Optioneel. De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0). Als u bijvoorbeeld over achttien jaar over € 50.000 wilt beschikken, is de toekomstige waarde € 50.000. U kunt dan een voorzichtige schatting van het rentepercentage maken en vaststellen hoeveel u elke maand opzij moet leggen. Als tw wordt weggelaten, moet u het argument bet gebruiken.

 • type_getal    Optioneel. Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Geef voor type_getal op

Als betalingen moeten worden voldaan

0 of leeg

Aan het einde van de termijn

1

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

 • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal-termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een jaarrente van 12 procent, gebruikt u 12%/12 voor rente en 4*12 voor aantal-termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 12 procent voor rente en 4 voor aantal-termijnen.

 • De volgende functies hebben betrekking op annuïteiten:

CUM.RENTE

PBET

CUM.HOOFDSOM

HW

TW

RENTE

TOEK.WAARDE2

IR.SCHEMA

IBET

NHW2

BET


 • Een annuïteit is een reeks vaste betalingen die worden verricht over een aaneensluitende periode. Een lening voor een auto en een hypotheek zijn bijvoorbeeld annuïteiten. Zie de beschrijving bij iedere annuïteitenfunctie voor meer informatie.

 • In annuïteitenfuncties wordt cash die u uitbetalt, zoals een storting op spaartegoeden, weergegeven door een negatief getal. cash die u ontvangt, zoals een dividendcontrole, wordt vertegenwoordigd door een positief getal. Een storting van $ 1.000 aan de bank wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door het argument -1000 als u de depositor bent en door het argument 1000 als u de bank bent.

 • Bij financiële berekeningen drukt Microsoft Excel het ene argument uit in de andere. Als rente niet gelijk is aan 0, geldt het volgende:

  Vergelijking

  Als rente gelijk is aan 0, geldt het volgende:

(bet * aantal-termijnen) + hw + tw = 0

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

€ 500.000

Bedrag dat in verband met een verzekeringsannuïteit aan het eind van elke maand wordt uitgekeerd

8%

Rentepercentage dat u ontvangt over het uitgekeerde bedrag

20

Aantal jaren dat het bedrag wordt uitgekeerd

Formule

Beschrijving

Resultaat

=HW(A3/12;12*A4;A2;0)

De huidige waarde van een annuïteit op basis van de voorwaarden in A2:A4.

(€ 59.777,15)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×