Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Opmerking: Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies. Een versiemarkering van 2013 geeft bijvoorbeeld aan dat deze functie beschikbaar is in Excel 2013 en alle versies erna.

Functie

Beschrijving

SAMENG.RENTE, functie

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

SAMENG.RENTE.V, functie

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd

AMORDEGRC, functie

Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen

AMORLINC, functie

Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode

COUP.DAGEN.BB, functie

Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de couponperiode tot de stortingsdatum

COUP.DAGEN, functie

Bepaalt het aantal dagen in de couponperiode waarin de stortingsdatum valt

COUP.DAGEN.VV, functie

Berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum

COUP.DATUM.NB, functie

Bepaalt de volgende coupondatum na de stortingsdatum

COUP.AANTAL, functie

Berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum

COUP.DATUM.VB, functie

Berekent de laatste coupondatum voor de stortingsdatum

CUM.RENTE, functie

Berekent de cumulatieve rente over een bepaalde periode

CUM.HOOFDSOM, functie

Berekent de cumulatieve terugbetaalde hoofdsom voor een lening over een bepaalde periode

DB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn, met behulp van de 'fixed declining balance'-methode

DDB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining balance'-methode of met een methode die u zelf bepaalt

DISCONTO, functie

Berekent het discontopercentage voor waardepapier

EURO.DE, functie

Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal

EURO.BR, functie

Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk

DUUR, functie

Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen

EFFECT.RENTE, functie

Berekent het jaarlijkse effectieve rentepercentage

TW, functie

Berekent de toekomstige waarde van een investering

TOEK.WAARDE2, functie

Berekent de toekomstige waarde van een aanvangshoofdsom nadat de samengestelde rente eraan is toegevoegd

RENTEPERCENTAGE, functie

Berekent het rentepercentage voor een volgestort waardepapier

IBET, functie

Berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn

IR, functie

Berekent de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

ISBET, functie

Berekent de betaalde rente voor een bepaalde termijn van een investering

AANG.DUUR, functie

Berekent de aangepaste Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde 100 euro bedraagt

GIR, functie

Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten

NOMINALE.RENTE, functie

Berekent de jaarlijkse nominale rente

NPER, functie

Berekent het aantal termijnen van een investering

NHW, functie

Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een discontopercentage en een reeks periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden)

AFW.ET.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.ET.REND, functie

Berekent het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.LT.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

AFW.LT.REND, functie

Berekent het rendement van een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

PDUUR, functie
Excel 2013

Berekent het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken

BET, functie

Berekent de periodieke betaling voor een lening

PBET, functie

Berekent de afbetaling op de hoofdsom voor een gegeven investering voor een bepaalde termijn

PRIJS.NOM, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

PRIJS.DISCONTO, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier

PRIJS.VERVALDAG, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

HW, functie

Berekent de huidige waarde van een investering

RENTE, functie

Berekent het periodieke rentepercentage voor een lening

OPBRENGST, functie

Berekent het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor volgestort waardepapier

RRI, functie
Excel 2013

Berekent een equivalente rente voor de groei van een investering

LIN.AFSCHR, functie

Berekent de lineaire afschrijving van activa over één bepaalde termijn

SYD, functie

Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-The-Years-Digits'-methode

SCHATK.OBL, functie

Berekent het rendement op schatkistpapier op dezelfde manier waarop het rendement op obligaties wordt berekend

SCHATK.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor schatkistpapier

SCHATK.REND, functie

Berekent het rendement van schatkistpapier

VDB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven periode, ook delen van perioden, met behulp van een 'declining balance'-methode

IR.SCHEMA, functie

Berekent de interne rentabiliteit voor geplande serie cashflows die niet per se periodiek is

NHW2, functie

Berekent de netto huidige van een geplande serie cashflows die niet per se periodiek is

RENDEMENT, functie

Berekent het rendement van een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

REND.DISCONTO, functie

Berekent het jaarlijkse rendement van verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier

REND.VERVAL, functie

Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Excel-functies (per categorie)

Excel-functies (alfabetisch)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×