Belangrijk: 'Gedeelde werkmappen' is een oudere functie waarmee u met meerdere personen aan werkmappen kunt samenwerken. Deze functie heeft veel beperkingen en is vervangen door cocreatie. Excel co-authoring is beschikbaar in Microsoft 365-apps Excel desktopclient en Excel web voor Microsoft 365 abonnees.

Koppeling om Microsoft 365 te proberen of te kopen

De functie Gedeelde werkmap inschakelen

 1. Wees ervan overtuigd dat u deze methode wilt gebruiken voordat u doorgaat. Gedeelde werkmappen hebben beperkingen, en met name het onvermogen om te bewerken met Excel voor het web. Daarom raden we ten zeerste coauteuring aan,wat de vervanging is van gedeelde werkmappen.

 2. Maak een nieuwe werkmap of open een bestaande werkmap. Plaats deze vervolgens op een netwerklocatie. Zet de werkmap bijvoorbeeld op een locatie als \\servernaam\mapnaam. Zet het bestand niet in OneDrive of SharePoint. Als u de voorkeur geeft aan deze locaties, gebruik dan cocreatie om samen te werken aan de werkmap.

 3. Klik op Controleren > Werkmap delen.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 4. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... in.

 5. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de gewenste opties voor het bijhouden en bijwerken van wijzigingen en klik op OK.

 6. Als dit een nieuwe werkmap is, typt u een naam in het vak Bestandsnaam. Als dit een bestaande werkmap is, klikt u op OK om de werkmap op te slaan.

 7. Als de werkmap koppelingen naar andere werkmappen of documenten bevat, controleert u de koppelingen en werkt u koppelingen bij die zijn verbroken.

 8. Klik op Bestand > Opslaan.

 9. Wanneer u klaar bent, wordt - Gedeeld boven aan het Excel-venster, naast de bestandsnaam, weergegeven.

Aanvullende informatie

Houd er rekening mee dat Gedeelde werkmappen een oudere methode voor delen is. Daarom worden veel items en acties niet ondersteund wanneer deze methode wordt gebruikt. De onderstaande tabel is slechts een gedeeltelijke lijst met functies die niet worden ondersteund.

Niet-ondersteunde items:

Niet-ondersteunde acties:

Tabellen maken of invoegen

Blokken met cellen invoegen of verwijderen

Voorwaardelijke opmaak toevoegen of wijzigen

Werkbladen verwijderen

Gegevensvalidatie toevoegen of wijzigen

Cellen samenvoegen of samengevoegde cellen splitsen

Grafieken of draaigrafiekrapporten maken of wijzigen

Sorteren of filteren op opmaak

Afbeeldingen of andere objecten invoegen of wijzigen

Hulpmiddelen voor tekenen gebruiken

Hyperlinks invoegen of wijzigen

Wachtwoorden toewijzen, wijzigen of verwijderen

Scenario's maken, wijzigen of weergeven

Werkbladen of de werkmap beveiligen of de beveiliging opheffen

Automatische subtotalen invoegen

Gegevens groeperen of in een overzicht zetten

Gegevenstabellen maken

Macro's schrijven, opnemen, wijzigen, weergeven of toewijzen

Draaitabelrapporten maken of wijzigen

Matrixformules wijzigen of verwijderen

Slicers maken of toewijzen

XML-toewijzingen maken of verwijderen of de naam ervan wijzigen

Sparklines maken of wijzigen

Cellen toewijzen aan XML-elementen

Microsoft Excel 4-dialoogbladen toevoegen of wijzigen

Het taakvenster XML-bron, de XML-werkbalk of de XML-opdrachten in het menu Gegevens gebruiken

Nieuwe gegevens toevoegen met behulp van een gegevensformulier

Discussielijn-opmerkingen toevoegen

Opmerkingen met discussielijn bewerken of verwijderen

Voordat u de verbinding met gebruikers verbreekt, controleert u of ze klaar zijn met hun werk in de werkmap. Als u actieve gebruikers verwijdert, gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren.

 1. Klik op Controleren > Werkmap delen.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Ga naar het tabblad Bewerken en bekijk de namen van gebruikers in de lijst De volgende gebruikers hebben deze werkmap momenteel geopend.

 3. Selecteer de naam van de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Gebruiker verwijderen. Hoewel met deze actie de verbinding van de gebruiker met de werkmap wordt verbroken, voorkomt u hiermee niet dat deze gebruiker de werkmap opnieuw bewerkt.

 4. Als u persoonlijke weergave-instellingen van de verwijderde gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Weergave > Aangepaste weergaven en verwijdert u eventuele andere gebruikersweergaven.

Voordat u deze functie uitschakelt, is het raadzaam om een kopie van het wijzigingsoverzicht te maken. Controleer eerst of alle andere gebruikers hun werk hebben voltooid.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Selecteer de optie Alles in de lijst Wanneer.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in en klik op OK.

 5. Nu kunt u het werkblad Overzicht afdrukken of u kunt het overzicht kopiëren en dit plakken in een andere werkmap.

 1. Klik op Controleren > Werkmap delen.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Ga naar het tabblad Bewerken en controleer of u de enige gebruiker bent in de lijst De volgende gebruikers hebben deze werkmap momenteel geopend.

 3. Schakel het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit. Als dit selectievakje niet beschikbaar is, moet u eerst de beveiliging van de werkmap opheffen. Ga als volgt te werk:

  1. Klik op OK om het dialoogvenster Werkmap delen te sluiten.

  2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Beveiliging gedeelde werkmap opheffen.

  3. Typ het wachtwoord als u daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Werkmap delen.

  5. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit.

  6. Klik op Ja als een bericht wordt weergegeven over de effecten voor andere gebruikers.

De functie Gedeelde werkmap inschakelen

 1. Wees ervan overtuigd dat u deze methode wilt gebruiken voordat u doorgaat. Gedeelde werkmappen hebben beperkingen en daarom raden we ten zeerste coauteuringaan. Dit is de vervanging van gedeelde werkmappen.

 2. Maak een nieuwe werkmap of open een bestaande werkmap. Plaats deze vervolgens op een netwerklocatie. Zet het bestand niet in OneDrive of SharePoint. Als u de voorkeur geeft aan deze locaties, gebruik dan cocreatie om samen te werken aan de werkmap.

 3. Klik op Controleren > Werkmap delen.

 4. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... in.

 5. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de gewenste opties voor het bijhouden en bijwerken van wijzigingen en klik op OK.

 6. Als dit een nieuwe werkmap is, typt u een naam in het vak Opslaan als. Als dit een bestaande werkmap is, klikt u op OK om de werkmap op te slaan.

 7. Als de werkmap koppelingen naar andere werkmappen of documenten bevat, controleert u de koppelingen en werkt u koppelingen bij die zijn verbroken.

 8. Klik op Bestand > Opslaan.

 9. Wanneer u klaar bent, wordt - Gedeeld boven aan het Excel-venster, naast de bestandsnaam, weergegeven.

Aanvullende informatie

Houd er rekening mee dat Gedeelde werkmappen een oudere methode voor delen is. Daarom worden veel items en acties niet ondersteund wanneer deze methode wordt gebruikt. De onderstaande tabel is slechts een gedeeltelijke lijst met functies die niet worden ondersteund.

Niet-ondersteunde items:

Niet-ondersteunde acties:

Tabellen maken of invoegen

Blokken met cellen invoegen of verwijderen

Voorwaardelijke opmaak toevoegen of wijzigen

Werkbladen verwijderen

Gegevensvalidatie toevoegen of wijzigen

Cellen samenvoegen of samengevoegde cellen splitsen

Grafieken of draaigrafiekrapporten maken of wijzigen

Sorteren of filteren op opmaak

Afbeeldingen of andere objecten invoegen of wijzigen

Hulpmiddelen voor tekenen gebruiken

Hyperlinks invoegen of wijzigen

Wachtwoorden toewijzen, wijzigen of verwijderen

Scenario's maken, wijzigen of weergeven

Werkbladen of de werkmap beveiligen of de beveiliging opheffen

Automatische subtotalen invoegen

Gegevens groeperen of in een overzicht zetten

Gegevenstabellen maken

Macro's schrijven, opnemen, wijzigen, weergeven of toewijzen

Draaitabelrapporten maken of wijzigen

Matrixformules wijzigen of verwijderen

Slicers maken of toewijzen

XML-toewijzingen maken of verwijderen of de naam ervan wijzigen

Sparklines maken of wijzigen

Cellen toewijzen aan XML-elementen

Microsoft Excel 4-dialoogbladen toevoegen of wijzigen

Het taakvenster XML-bron, de XML-werkbalk of de XML-opdrachten in het menu Gegevens gebruiken

XML-gegevens importeren, vernieuwen en exporteren

Nieuwe gegevens toevoegen met behulp van een gegevensformulier

Voordat u de verbinding met gebruikers verbreekt, controleert u of ze klaar zijn met hun werk in de werkmap. Als u actieve gebruikers verwijdert, gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren.

 1. Klik op Controleren > Werkmap delen.

 2. Ga naar het tabblad Bewerken en bekijk de namen van gebruikers in de lijst De volgende gebruikers hebben deze werkmap momenteel geopend.

 3. Selecteer de naam van de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Gebruiker verwijderen. Hoewel met deze actie de verbinding van de gebruiker met de werkmap wordt verbroken, voorkomt u hiermee niet dat deze gebruiker de werkmap opnieuw bewerkt.

 4. Als u persoonlijke weergave-instellingen van de verwijderde gebruiker wilt verwijderen, klikt u op Weergave > Aangepaste weergaven en verwijdert u eventuele andere gebruikersweergaven.

Voordat u deze functie uitschakelt, is het raadzaam om een kopie van het wijzigingsoverzicht te maken. Controleer eerst of alle andere gebruikers hun werk hebben voltooid.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

 2. Selecteer de optie Alles in de lijst Wanneer.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in en klik op OK.

 5. Nu kunt u het werkblad Overzicht afdrukken of u kunt het overzicht kopiëren en dit plakken in een andere werkmap.

 1. Klik op Controleren > Werkmap delen.

 2. Ga naar het tabblad Bewerken en controleer of u de enige gebruiker bent in de lijst De volgende gebruikers hebben deze werkmap momenteel geopend.

 3. Schakel het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit. Als dit selectievakje niet beschikbaar is, moet u eerst de beveiliging van de werkmap opheffen. Ga als volgt te werk:

  1. Klik op OK om het dialoogvenster Werkmap delen te sluiten.

  2. Klik op het tabblad Controleren op Werkmap beveiligen.

  3. Typ het wachtwoord als u daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op het tabblad Controleren op Werkmap delen.

  5. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit.

Voordat u deze functie uitschakelt, is het raadzaam om een kopie van het wijzigingsoverzicht te maken. Controleer eerst of alle andere gebruikers hun werk hebben voltooid.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

 2. Selecteer de optie Alles in de lijst Wanneer.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in en klik op OK.

 5. Nu kunt u het werkblad Overzicht afdrukken of u kunt het overzicht kopiëren en dit plakken in een andere werkmap.

 1. Klik op Controleren > Werkmap delen.

 2. Ga naar het tabblad Bewerken en controleer of u de enige gebruiker bent in de lijst De volgende gebruikers hebben deze werkmap momenteel geopend.

 3. Schakel het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit. Als dit selectievakje niet beschikbaar is, moet u eerst de beveiliging van de werkmap opheffen. Ga als volgt te werk:

  1. Klik op OK om het dialoogvenster Werkmap delen te sluiten.

  2. Klik op het tabblad Controleren op Werkmap beveiligen.

  3. Typ het wachtwoord als u daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op het tabblad Controleren op Werkmap delen.

  5. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... uit.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×