Informatie over het dialoogvenster Pagina-instelling in Publisher

Publisher voor Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u het paginaformaat van de huidige publicatie wilt aanpassen, gebruikt u de opties in het dialoogvenster Pagina-instelling van Publisher.

Opmerking:  Als u een paginaformaat maakt voor een publicatietype dat niet beschikbaar is in Publisher, krijgt u het beste resultaat als u begint met een publicatietype met een vergelijkbaar formaat en vervolgens een paginaformaat maakt met de gewenste afmetingen voor het ticket. Als u bijvoorbeeld een ticket wilt maken van 2 x 4 inch, begint u met een visitekaartje.

Een pagina opzetten

 1. Klik op het tabblad Paginaontwerp op het startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling.

  Startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling

 2. Voer de breedte en de hoogte van de pagina in.

Opmerking: Als u een herbruikbaar aangepast paginaformaat wilt maken, gebruikt u het dialoogvenster Nieuw paginaformaat maken. Open dit venster via de knop Formaat op het tabblad Paginaontwerp op het lint.

Margehulplijnen instellen

Met margehulplijnen stelt u de ruimte in tussen de randen van de pagina’s in uw publicatie en de woorden en afbeeldingen op de pagina.

 1. Klik op het tabblad Paginaontwerp op het startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling.

  Startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling

  Opmerking: Het gebied op een vel papier waarop de printer kan afdrukken, is beperkt. Veel printers kunnen niet afdrukken tot aan de rand van het papier, ongeacht hoe smal u de marges instelt. Zorg er bij het instellen van de marges en het maken van de pagina voor dat de inhoud die u wilt afdrukken, binnen het afdrukbare gebied voor uw specifieke printer blijft.

 2.  Geef aan hoeveel vrije ruimte u wilt aan de bovenzijde, linkerzijde, rechterzijde en onderzijde van de publicatie.

  Delen van de publicatie die zich buiten de afmetingen van het paginaformaat bevinden, worden niet afgedrukt.

Naar boven

Soorten indelingen

Eén pagina per vel Hiermee wordt er één pagina van uw publicatie per vel papier afgedrukt. Onder Voorbeeld kunt u zien hoe de pagina op het vel papier past.

Boekje Hiermee krijgt uw publicatie de vorm van een boekje. De naam van twee margehulplijnen wordt gewijzigd, Links verandert in Buitenkant en Rechts verandert in Binnenkant, om de positie in het boekje aan te geven. Boekjes worden normaal gesproken afgedrukt op vellen papier die na het afdrukken tot een boekje worden gevouwen.

E-mail Hiermee krijgt de publicatie een paginaontwerp dat geschikt is voor e-mail.

Envelop Hiermee wordt uw publicatie geschikt gemaakt voor een standaardenvelop van 240 x 105 mm. U kunt deze afmetingen wijzigen met de instellingen Breedte en Hoogte in de sectie Pagina van dit dialoogvenster.

Vouwbare kaart Dit type indeling is bestemd voor het maken van wenskaarten. De pagina's worden afgedrukt op een vel, dat u vervolgens dubbelvouwt om er een kaart van te maken. Als u Vouwbare kaart kiest als indeling, worden opties weergegeven voor de paginavouw. Selecteer een optie in de lijst om op te geven hoe u de publicatie gaat vouwen:

 • Kwartpagina met zijvouw  Alle pagina's van uw publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs één van de zijkanten.

 • Kwartpagina met bovenvouw  Alle pagina's van uw publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs de bovenkant.

 • Halve pagina met zijvouw  Twee pagina's van uw publicatie worden verticaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

 • Halve pagina met bovenvouw  Twee pagina's van uw publicatie worden horizontaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

Meerdere pagina's per vel Hiermee worden meerdere pagina's per vel papier afgedrukt. Als u Meerdere pagina's per vel selecteert als het type indeling, worden opties voor het doelpapier weergegeven.

Andere opties

 • Doelpapierformaat  Klik op een van de volgende opties: Letter of A4. Als u op een ander papierformaat afdrukt, selecteert u Aangepast en voert u de volgende afmetingen in:

  • Papierbreedte  Voer de breedte van het vel papier in.

  • Papierhoogte  Voer de hoogte van het vel papier in.

 • Zijmarge  Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de linker- en rechterrand van het vel in.

 • Bovenmarge  Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de bovenrand van het vel in.

 • Horizontale tussenruimte  Voer de ruimte tussen de kolommen van meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld twee kolommen met visitekaartjes hebt, wordt de ruimte tussen kolommen gewijzigd als u deze optie wijzigt.

 • Verticale tussenruimte  Voer de ruimte tussen de rijen met meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld vier rijen met visitekaartjes hebt, wordt de horizontale ruimte tussen de rijen met visitekaartjes gewijzigd.

Voorbeeld

In het venster Voorbeeld worden het geselecteerde type indeling en eventuele marges weergegeven. De afmetingen van het vel worden weergegeven als een zwarte lijn binnen de witte rechthoek. De margehulplijnen worden weergegeven als gestippelde blauwe lijnen binnen de afmetingen van het vel.

Naar boven

Gebruik de opties in dit dialoog venster om een pagina formaat te selecteren of een aangepast papier formaat voor de publicatie te maken. Wanneer u een ontwerp sjabloon selecteert, bijvoorbeeld pijlen of gestreept, wordt het ontwerp weer gegeven op het pagina formaat.

U kunt ook een aangepast pagina formaat maken door te klikken op aangepast pagina formaat maken en u kunt de naam van het nieuwe pagina formaat wijzigen, zodat u het eenvoudig kunt terugvinden.

Knop Aangepast paginaformaat maken

Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van uw printer, is het mogelijk dat u niet alle pagina formaten kunt afdrukken die beschikbaar zijn in Publisher.

Lege pagina formaten      Ongeacht het publicatie type dat u maakt, worden alle beschik bare categorieën publicatie typen weer gegeven, bijvoorbeeld standaard, advertenties, visite kaartjes, E-mail, Media-etiketten en websites. Blader naar de gewenste categorie en klik op het pictogram voor het gewenste pagina formaat.

Als u het gewenste formaat niet ziet, klikt u op aangepast pagina formaat maken om het dialoog venster aangepast pagina formaat te openen.

Papier

Breedte     Voer de breedte in van het papier waarop u wilt afdrukken.

Hoogte     Voer de hoogte in van het papier waarop u wilt afdrukken.

Opmerking: Er is een limiet voor het gebied van een vel papier waarop de printer kan afdrukken. Verschillende printers hebben verschillende niet-afdruk bare gebieden aan de randen van het papier. Deze niet-afdruk bare gebieden kunnen niet worden afgedrukt, ongeacht de breedte van uw marges.

Margehulplijnen

 • Naar boven    Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de bovenrand van het papier en de publicatie-inhoud.

 • Naar rechts     Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de linkerrand van het papier en de inhoud van de publicatie.

 • Naar boven    Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de onderrand van het papier en de inhoud van de publicatie.

 • Naar rechts     Geef de gewenste hoeveelheid ruimte op tussen de rechter rand van het papier en de inhoud van de publicatie.

Opmerking: Als u de marges van een publicatie verkleint om meer ruimte te maken op de pagina, kunt u objecten naar het toegevoegde gebied verplaatsen. Hoewel u de marges hebt gewijzigd, moet u ervoor zorgen dat de objecten die u wilt afdrukken, blijven binnen het afdruk bare gebied voor uw specifieke printer.

Geavanceerd

Klik op Geavanceerd om het dialoog venster aangepast pagina formaatte openen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×