Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Wanneer u een invoegtoepassing inschakelt, worden er aangepaste opdrachten en nieuwe functies toegevoegd aan Microsoft 365-programma's waarmee u uw productiviteit kunt verhogen. Omdat invoegtoepassingen door aanvallers kunnen worden gebruikt om uw computer te beschadigen, kunt u beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen gebruiken om uzelf te beschermen.

Opmerking: Dit artikel is alleen van toepassing op Microsoft 365-toepassingen die worden uitgevoerd in Windows.

Geïnstalleerde invoegtoepassingen weergeven

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Markeer elke invoegtoepassing om de naam van de invoegtoepassing, de uitgever, de compatibiliteit, de locatie op de computer en een beschrijving van de functies te zien.

Gebied Invoegtoepassingen van Vertrouwenscentrum weergeven

Klik op een kop hieronder voor meer informatie.  

 • Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     Invoegtoepassingen die zijn geregistreerd en momenteel worden uitgevoerd in uw Microsoft 365-programma.

 • Niet-actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     Deze invoegtoepassingen bevinden zich op uw computer, maar zijn momenteel niet geladen. XML-schema's zijn bijvoorbeeld actief wanneer het document dat hiernaar verwijst, is geopend. Een ander voorbeeld is de COM-invoegtoepassing: als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is ingeschakeld, is de invoegtoepassing actief. Als het selectievakje is uitgeschakeld, is de invoegtoepassing niet actief.

 • Invoegtoepassingen die betrekking hebben op documenten     Dit zijn sjabloonbestanden waarnaar wordt verwezen in geopende documenten.

 • Uitgeschakelde invoegtoepassingen voor toepassingen    Deze invoegtoepassingen worden automatisch uitgeschakeld omdat ze ervoor zorgen dat Microsoft 365-programma's vastlopen.

 • Invoegtoepassing     Dit is de titel van de invoegtoepassing.

 • Uitgever     Dit is de softwareontwikkelaar of organisatie die verantwoordelijk is voor het maken van de invoegtoepassing.

 • Compatibiliteit     Hier vindt u eventuele compatibiliteitsproblemen.

 • Locatie     Dit bestandspad geeft aan waar de invoegtoepassing op uw computer is geïnstalleerd.

 • Beschrijving In deze tekst wordt de functie van de invoegtoepassing uitgelegd.

Opmerking: Microsoft Outlook heeft één optie voor invoegtoepassingen in het Vertrouwenscentrum: Beveiligingsinstellingen voor macro's toepassen op geïnstalleerde invoegtoepassingen. InfoPath heeft geen beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen.

Ga als volgt te werk om een invoegtoepassing uit te schakelen of te verwijderen:

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Klik op de knop Start onderaan het venster, bij Beheren

 3. Selecteer in het dialoogvenster de invoegtoepassingen die u wilt uitschakelen of verwijderen

  Gebruik het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen om ongewenste invoegtoepassingen uit te schakelen of te verwijderen
 4. Schakel het vakje uit voor de naam van de invoegtoepassing die u wilt uitschakelen. Als u de invoegtoepassing wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen

 5. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en terug te gaan naar uw document

Instellingen voor invoegtoepassingen kunt u weergeven en wijzigen in het Vertrouwenscentrum, waarvan u beschrijvingen vindt in de volgende sectie. Beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen kunnen zijn bepaald door uw organisatie, dus het is mogelijk dat u niet alle opties kunt wijzigen.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > Invoegtoepassingen.

 3. Schakel de vakjes naar wens in of uit.

Gebied Invoegtoepassingen van het Vertrouwenscentrum

 • Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend     Schakel dit vakje in om ervoor te zorgen dat in het Vertrouwenscentrum wordt gecontroleerd of de invoegtoepassing de handtekening van een vertrouwde uitgever gebruikt. Als de handtekening van de uitgever niet wordt vertrouwd, laadt het Microsoft 365-programma de invoegtoepassing niet en wordt op de vertrouwensbalk een melding weergegeven dat de invoegtoepassing is uitgeschakeld.

 • Meldingen voor niet-ondertekende invoegtoepassingen uitschakelen (programmacode blijft uitgeschakeld)     Wanneer u het vakje Toepassingsextensies moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend inschakelt, wordt deze optie niet meer grijs weergegeven. Invoegtoepassingen die zijn ondertekend door een vertrouwde uitgever worden wel ingeschakeld, maar niet-ondertekende invoegtoepassingen worden uitgeschakeld.

 • Alle invoegtoepassingen voor toepassingen uitschakelen (mogelijk nadelig voor functionaliteit)     Schakel dit vakje in als u geen enkele invoegtoepassing vertrouwt. Alle invoegtoepassingen worden zonder melding uitgeschakeld en de vakjes voor de andere invoegtoepassingen worden grijs weergegeven.

Opmerking: Deze instelling wordt van kracht nadat u uw Microsoft 365-programma hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Als u met invoegtoepassingen werkt, hebt u misschien meer informatie nodig over digitale handtekeningen en certificaten, waarmee een invoegtoepassing wordt geverifieerd, en vertrouwde uitgevers, de softwareontwikkelaars die vaak invoegtoepassingen maken.

Voer de volgende instructies uit om invoegtoepassingen te beheren en te installeren.

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Selecteer een type invoegtoepassing.

 3. Klik op Start .

 4. Selecteer de invoegtoepassingen die u wilt toevoegen, verwijderen, laden of uploaden. U kunt ook bladeren naar invoegtoepassingen die u wilt installeren.

Als u zich hebt geabonneerd op een invoegtoepassing via de Microsoft 365 Store die u niet wilt voortzetten, kunt u dat abonnement opzeggen

 1. Open de Microsoft 365-toepassing en ga naar het tabblad Invoegen van het lint.

 2. Klik in de groep Invoegtoepassingen op Mijn invoegtoepassingen

  Op het tabblad Invoegen van het lint vindt u de groep Invoegtoepassingen voor het beheren van Excel-invoegtoepassingen
 3. Kies Mijn invoegtoepassingen beheren

  In het dialoogvenster Office-invoegtoepassingen worden de invoegtoepassingen weergegeven die u hebt geïnstalleerd. Klik op Mijn invoegtoepassingen beheren om ze te beheren.
 4. Klik op de app die u wilt annuleren en klik onder Actie op Abonnement beheren.

 5. Kies onder Betaling en facturering de optie Abonnement annuleren.

 6. Klik op OK en op Doorgaan.

Vervolgens ziet u het bericht 'U hebt uw app-abonnement geannuleerd' in het opmerkingenveld van uw lijst met apps.

Sommige invoegtoepassingen zijn misschien niet compatibel met het beleid van de IT-afdeling van uw organisatie. Als dat het geval is met invoegtoepassingen die onlangs zijn geïnstalleerd in uw Microsoft 365-programma, schakelt Preventie van gegevensuitvoering (DEP) de invoegtoepassing uit en kan het programma vastlopen.

Meer informatie over DEP

Zie ook

Gekoppelde notities maken

Als u hulp nodig hebt bij het koppelen van notities in OneNote naar een Word of PowerPoint, raadpleegt u Gekoppelde notities maken.

Excel Windows-invoegtoepassingen

Als u op zoek bent naar Help voor specifiekeExcel-invoegtoepassingen, zoals Oplosser of Inquire, raadpleegt u Help voor Excel voor Windows-invoegtoepassingen.

Als u meer hulp nodig hebt bij Excel invoegtoepassingen met behulp van het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen, raadpleegt u Invoegtoepassingen toevoegen of verwijderen in Excel.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×