Items zoeken en openen in een Outlook-gegevensbestand (.pst)

Als u een POP- of IMAP-account gebruikt, wordt alle Outlook-informatie opgeslagen in een Outlook-gegevensbestand, ook wel Bestand met persoonlijke mappen (.pst) genoemd. U kunt een Outlook-gegevensbestand ook gebruiken voor het maken van een back-up van uw berichten of het archiveren van oudere items, om de omvang van het postvak te beperken.

Bij het gebruiken van de zoekhulpmiddelen van Outlook wordt standaard alleen gezocht in het huidige postvak. Er wordt niet gezocht in eventuele andere gegevensbestanden van Outlook op uw computer, tenzij u het zoekbereik instelt op Alle postvakken.

U hebt mogelijk ook een Outlook-gegevensbestand als u AutoArchiveren gebruikt met een e-mailaccount bij een Exchange-server. Dit is een andere functie dan de knop Archiveren in Outlook 2016. Zie Archiveren in Outlook 2016 voor meer informatie. Als u de instellingen en locatie van AutoArchiveren en de instructies voor het uitschakelen van AutoArchiveren wilt zien, raadpleegt u Automatisch oudere items verplaatsen of verwijderen met AutoArchiveren.

Zoeken in een ander Outlook-gegevensbestand

Een Outlook-gegevensbestand openen

Als u wilt zoeken naar een bepaald woord of zinsdeel in een Bestand met persoonlijke mappen, moet dat bestand zijn geopend in Outlook.

 1. Kies in de bureaubladversie van Outlook (Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010) de optie Bestand > Openen en exporteren > Outlook-gegevensbestand openen.

 2. Kies het Outlook-gegevensbestand dat u wilt openen.

 3. Kies het bestand met de naam 'archief'.

 4. Vouw het hoogste niveau van het Outlook-gegevensbestand in het navigatiedeelvenster van Outlook uit om de submappen in het bestand te zien. Klik op een submap om de inhoud weer te geven.

  Vouw het archiefbestand in het navigatiedeelvenster uit om de onderliggende submappen weer te geven.

 5. Als u wilt zoeken naar een specifieke e-mail, kunt u de ingebouwde zoekhulpmiddelen van Outlook gebruiken.

 6. Als u uw gearchiveerde items weer wilt importeren in uw Postvak IN, volgt u de instructies voor het importeren van een PST-bestand.

Waar is mijn PST-bestand?

In Outlook 2016, Outlook 2013 en Outlook 2010 worden nieuwe Outlook-gegevensbestanden standaard opgeslagen op de volgende locaties:

 • Windows Vista, Windows 7, 8 en 10     station: \Users\gebruiker\Documents\Outlook Files\archive.pst

 • Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

In eerdere versies van Outlook wordt het archiefbestand opgeslagen op de volgende locaties:

 • Windows 7, 8, 10 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook\archive.pst

 • Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Alle berichten, contactgegevens, agenda's en andere gegevens die u in Microsoft Outlook maakt, worden bewaard in uw bestand met persoonlijke mappen (.pst) of op de Exchange-server van uw organisatie als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt. Outlook bevat een archiveringsfunctie om veelgebruikte mappen of oudere inhoud die u niet nodig hebt alleen maar leeg te maken en niet te verwijderen. U kunt dit automatisch laten uitvoeren met AutoArchiveren, maar u kunt ook handmatig archiveren. U kunt items ook handmatig verplaatsen tussen Outlook-gegevensbestanden om ze op uw eigen manier te ordenen.

Standaard worden alleen zoekresultaten in het huidige postvak of Outlook-gegevensbestand weergegeven. Als u in meerdere PST-bestanden wilt zoeken, opent u eerst het extra Outlook-gegevensbestand en wijzigt u vervolgens het zoekbereik.

Een Outlook-gegevensbestand openen

 1. Klik in het menu Bestand op Openen > Outlook-gegevensbestand.

 2. Selecteer het Outlook-gegevensbestand dat u wilt openen en selecteer Openen.

  Belangrijk: Als u uw PST-bestand niet kunt vinden is dit mogelijk verborgen en moet u de locatie van het bestand weergeven.

Het zoekbereik wijzigen

Standaard worden alleen zoekresultaten in het huidige postvak of Outlook-gegevensbestand weergegeven. Als u in meerdere gegevensbestanden wilt zoeken, kunt u het zoekbereik als volgt wijzigen.

 • Klik in het menu Extra op Direct zoeken en klik op Zoekopties. U kunt ook op de pijl klikken in het deelvenster Direct zoeken en vervolgens klikken op Zoekopties.

 • Schakel onder de kop Bij het zoeken resultaten tonen van het selectievakje Alle mappen in, in plaats van Alleen de huidige map.

Ik kan mijn PST-bestand niet vinden

Het archiefbestand is een speciaal type gegevensbestand, te weten een bestand met persoonlijke mappen (.pst). De eerste keer dat AutoArchiveren wordt uitgevoerd, maakt Outlook het archiefbestand automatisch in de volgende locaties:

 • Windows 7, 8, 10, en Vista     C:\Gebruikers\UwGebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\UwGebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Als u de mappen Local Settings of Local niet ziet, zijn ze misschien verborgen. Volg de stappen voor het besturingssysteem dat u gebruikt om een verborgen PST-bestand weer te geven.

Windows 7, 8, 10 en Windows Vista

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik Vormgeving en persoonlijke instellingen.

 3. Klik op Mapopties.

 4. Ga naar het tabblad Weergaveen selecteer onder Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen, Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Windows XP

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Mapopties.

  Het dialoogvenster Mapopties

 3. Klik op het tabblad Weergave op de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Verwante onderwerpen

Overschakelen naar een ander Outlook-e-mailprofiel
Een nieuw e-mailprofiel maken
Een back-up maken van items, items herstellen of items verwijderen met AutoArchiveren
Items handmatig archiveren

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×