Verwante onderwerpen
×
Pagina's opmaken
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Pagina's opmaken

Marges wijzigen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

In Word heeft elke pagina automatisch een marge van 2,5 cm. U kunt vooraf gedefinieerde marge-instellingen aanpassen of kiezen, marges instellen voor pagina's die tegenover elkaar liggen, extra margeruimte instellen voor het binden van documenten en wijzigen hoe de marges worden gemeten.

 1. Selecteer Indeling > Marges.

 2. Selecteer de margeconfiguratie die u wilt of Aangepaste marges om uw eigen marges te definiëren.

Marges

Belangrijk:  Office 2010 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Wat wilt u doen?

 1. Kies op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling de optie Marges om de galerie Marges weer te geven.

  Galerie Marges in de groep Pagina-instelling op het tabblad Pagina-indeling

 2. Kies het margetype dat u wilt toepassen.

  Opmerking: Als uw document meerdere secties bevat, wordt het nieuwe margetype alleen toegepast op de huidige sectie. Als u het nieuwe margetype wilt toepassen op meerdere secties, zorg er dan voor dat u elke sectie selecteert.

3.  Maak van de nieuwe marge-instellingen de standaardinstelling voor de sjabloon. Elk nieuw document dat op deze sjabloon is gebaseerd, krijgt automatisch de nieuwe marge-instellingen.

 • Kies Marges nadat u een nieuwe marge hebt geselecteerd en kies Aangepaste marges.

 • Kies in het dialoogvenster Pagina-instelling de optie Als standaard instellen.

 1. Kies op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling de optie Marges om de galerie Marges weer te geven.

  Galerie Marges in de groep Pagina-instelling op het tabblad Pagina-indeling

 2. Klik onderin de galerie Marges op Aangepaste marges.

  Dialoogvenster Pagina-instelling

 3. Geef in het dialoogvenster Pagina-instelling nieuwe waarden voor de marges op.

Meer tips voor marges

 • U kunt de marges voor een sectie van een document alleen wijzigen door de tekst te selecteren en de nieuwe marges in te voeren in het dialoogvenster Pagina-instelling. Klik in het vak Toepassen op op Geselecteerde tekst. In Microsoft Word worden automatisch sectie-einden voor en na de tekst met de nieuwe marge-instellingen ingevoegd. 

 • Voor de meeste printers moet u een minimale breedte voor de marges instellen. Als uw instellingen te smal zijn, wordt in Microsoft Word het bericht Een of meer marges vallen buiten het afdrukgebied van de pagina weergegeven. Klik op Herstellen om de marges automatisch breder te maken. Als u het bericht negeert, wordt in Word nog een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan.

 • Minimuminstellingen voor de marges voor afdrukken zijn afhankelijk van de printer, het printerstuurprogramma en het papierformaat. Meer informatie over uw minimuminstellingen vindt u in de handleiding bij de printer.

Gebruik gespiegelde marges voor het instellen van pagina's die tegenover elkaar liggen voor dubbelzijdige documenten, zoals boeken of tijdschriften. Wanneer u gespiegelde marges kiest, zijn de marges van de linkerpagina een spiegelbeeld van de marges op de rechterpagina. De binnenmarges hebben dezelfde breedte en de buitenmarges hebben dezelfde breedte.

 • Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Marges > Gespiegeld.

  margegalerie met optie gespiegeld gemarkeerd

Opmerking: Als u de margebreedte wilt wijzigen, klikt u op Aangepaste marges onderin de galerie Marges. Geef nieuwe waarden op in de vakken Binnen en Buiten.

Met een rugmarge voegt u extra ruimte toe aan de zijkant, bovenkant of binnenkant van een document dat u wilt inbinden, waardoor de tekst naast de inbinding zichtbaar blijft.

Illustratie van gespiegelde marges en rugmarges

1. Rugmarges voor binding

2. Gespiegelde marges voor pagina's die tegenover elkaar liggen

De rugmarge instellen

 1. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-instelling op Marges.

 2. Klik op Aangepaste marges.

 3. Geef in het vak Rugmarge een breedte voor de rugmarge op.

 4. Klik in het vak Positie van rugmarge op Links of Boven.

  Opmerking: Het vak Positie van rugmarge is niet beschikbaar wanneer u de optie Marges spiegelen, 2 pagina's per vel of Katern gebruikt. Bij deze opties wordt de positie van de rugmarge automatisch bepaald.

In Word kunnen lijnen in het document worden weergegeven om de tekstafbakeningen aan te duiden.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Tekstafbakeningen weergeven in onder Documentinhoud weergeven.

  De paginamarges worden in het document aangegeven als stippellijnen.

Opmerking: U kunt paginamarges weergeven in de afdrukweergave of webpaginaweergave. De tekstafbakeningen worden niet weergegeven op de afgedrukte pagina.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Wat wilt u doen?

Microsoft Word bevat verschillende opties voor paginamarges. U kunt de standaardinstelling van de paginamarges gebruiken of uw eigen marges opgeven.

 • Rugmarges voor binding toevoegen   
  Met een rugmarge voegt u extra ruimte toe aan de zijkant, bovenkant of binnenkant van een document dat u wilt inbinden, waardoor de tekst naast de inbinding zichtbaar blijft.

Illustratie van gespiegelde marges en rugmarges

1. Rugmarges voor binding

2. Gespiegelde marges voor pagina's die tegenover elkaar liggen

 • Marges instellen voor pagina's die tegenover elkaar liggen    
  Gebruik gespiegelde marges voor het instellen van pagina's die tegenover elkaar liggen voor dubbelzijdige documenten, zoals boeken of tijdschriften. In dit geval zijn de marges van de linkerpagina een spiegelbeeld van de marges op de rechterpagina. De binnenmarges hebben dezelfde breedte en de buitenmarges hebben dezelfde breedte.

 • Opmerking: U kunt de rugmarges voor een document met gespiegelde marges instellen als er in het document extra ruimte nodig is voor het binden.

 • Een katern toevoegen    
  Met de optie Katern in het dialoogvenster Pagina-instelling kunt u een brochure maken. Gebruik deze optie ook om een menu, uitnodiging, evenementenprogramma of ander type document te maken met één vouw in het midden.

Boekje met één vouw in het midden

1. In Word wordt een katern met één vouw in het midden ingevoegd

Wanneer u een document hebt ingesteld als boekje, kunt u hier hetzelfde mee werken als met elk ander document en kunt u tekst, graphics en andere visuele elementen invoegen.

 • Voor de meeste printers moet u een minimale breedte voor de marges instellen. Als u marges probeert in te stellen die te smal zijn, wordt in Microsoft Word het bericht Een of meer marges vallen buiten het afdrukgebied van de pagina weergegeven. Klik op Herstellen om de marges automatisch breder te maken. Als u het bericht negeert, wordt in Word nog een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan.

 • De minimuminstellingen voor de marges zijn afhankelijk van de printer, het printerstuurprogramma en het papierformaat. Meer informatie over uw instellingen voor minimummarges vindt u in de handleiding bij de printer.

 1. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-instelling op Marges.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Kies het gewenste margetype. Klik voor de meestgebruikte margebreedte op Normaal.

  Opmerking: Wanneer u op het gewenste margetype klikt, worden de marges in het hele document automatisch gewijzigd in het margetype dat u hebt geselecteerd.

 3. U kunt uw eigen aangepaste marge-instellingen opgeven. Klik op Marges, klik op Aangepaste marges en geef de nieuwe waarden voor de marges op in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts.

 • Als u de standaardmarges wilt wijzigen, klikt u op Marges nadat u een nieuwe marge hebt geselecteerd en klikt u op Aangepaste marges. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling op de knop Standaard en klik op Ja. De nieuwe standaardinstellingen worden opgeslagen in de sjabloon waarop het document is gebaseerd. Elk nieuw document dat op deze sjabloon is gebaseerd, krijgt automatisch de nieuwe marge-instellingen.

 • Als u de oorspronkelijke marge-instellingen wilt herstellen, klikt u op Marges en vervolgens op Aangepaste marges. Wijzig de marges voor Boven, Onder, Links en Rechts in 2,54 cm. Klik vervolgens op de knop Standaard en klik op Ja.

 • Als u de marges voor een deel van een document wilt wijzigen, selecteert u de relevante tekst en stelt u de gewenste marges in door de nieuwe marges op te geven in het dialoogvenster Pagina-instelling. Klik in het vak Toepassen op op Geselecteerde tekst. In Microsoft Word worden automatisch sectie-einden voor en na de tekst met de nieuwe marge-instellingen ingevoegd. Als uw document al in secties is verdeeld, kunt u in een sectie klikken of meerdere secties selecteren en de marges wijzigen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Tekstafbakeningen weergeven in onder Documentinhoud weergeven.

  De paginamarges worden in het document aangegeven als stippellijnen.

Opmerking: U kunt paginamarges weergeven in de afdrukweergave of webpaginaweergave. De tekstafbakeningen worden niet weergegeven op de afgedrukte pagina.

Wanneer u gespiegelde marges kiest, zijn de marges van de linkerpagina een spiegelbeeld van de marges op de rechterpagina. De binnenmarges hebben dezelfde breedte en de buitenmarges hebben dezelfde breedte.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Marges > Gespiegeld.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Marges > Aangepaste marges en geef de gewenste breedtes op in de vakken Binnen en Buiten.

Met een rugmarge voegt u extra ruimte toe aan de zijkant of bovenkant van een document dat u wilt inbinden. Hierdoor blijft de tekst naast de inbinding zichtbaar.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Marges > Aangepaste marges.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik in de lijst Meerdere pagina's op Normaal.

 3. Geef in het vak Rugmarge een breedte voor de rugmarge op.

 4. Klik in het vak Positie van rugmarge op Links of Boven.

  Opmerking: Het vak Positie van rugmarge is niet beschikbaar wanneer u de optie Marges spiegelen, 2 pagina's per vel of Katern gebruikt. Bij deze opties wordt de positie van de rugmarge automatisch bepaald.

 1. Klik op het tekstvak dat u hebt gemaakt om het te markeren.

 2. Klik op het lint op het tabblad Opmaak.

 3. Klik op de kleine knop linksonder in de groep Grootte.

 4. Klik in het venster Tekstvak opmaken op het tabblad Tekstvak.

 5. In de sectie Marge in tekstvak kunt u de marges aanpassen tot de gewenste grootte.

 6. Klik op OK.

Als u in dit artikel geen antwoord op uw vraag hebt gevonden, kunt u op elk gewenst moment chatten met een virtuele Microsoft-agent of een persoon.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×