Opmaak

Nulwaarden weergeven of verbergen

Nulwaarden weergeven of verbergen

U hebt mogelijk een persoonlijke voorkeur voor het weergeven van nulwaarden in een cel, of u gebruikt mogelijk een spreadsheet dat voldoet aan een set opmaakstandaarden waarin u nulwaarden moet verbergen. Er zijn verschillende manieren om nulwaarden weer te geven of te verbergen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Soms wilt u niet dat de waarde nul (0) wordt weergegeven in de werkbladen, maar soms hebt u deze wel nodig. Of uw standaardopmaak of voorkeuren nu bepalen dat nullen worden weergegeven of verborgen, er zijn verschillende manieren om dit te laten gebeuren.

Alle nulwaarden op een werkblad weergeven of verbergen

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Selecteer een werkblad onder Weergaveopties voor dit werkblad en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in als u nulwaarden (0) in cellen wilt weergeven.

  • Schakel het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde uit als u nulwaarden als lege cellen wilt weergeven.

Nulwaarden in geselecteerde cellen verbergen

Met deze stappen kunt u nulwaarden in geselecteerde cellen verbergen door een getalnotatie te gebruiken. De verborgen waarden worden alleen op de formulebalk weergegeven en worden niet afgedrukt. Als de waarde in een van deze cellen wordt gewijzigd in een andere waarde dan nul, wordt de waarde weergegeven in de cel en is de notatie van de waarde gelijk aan de getalnotatie Standaard.

 1. Selecteer de cellen met nulwaarden (0) die u wilt verbergen.

 2. Druk op Ctrl+1 of klik op het tabblad Start op Opmaak > Cellen opmaken.

  Cellen opmaken op het tabblad Start

 3. Klik op Getal > Aangepast.

 4. Typ in het vak Type de notatie 0;-0;;@ en klik op OK.

Verborgen waarden weergeven:

 1. Selecteer de cellen met de nullen.

 2. Druk op Ctrl+1, of klik op het tabblad Start op Opmaak > Cellen opmaken.

 3. Klik op Getal > Standaardom de standaardgetalnotatie toe te passen en klik op OK.

Nulwaarden verbergen die het resultaat zijn van een formule

 1. Selecteer de cel met de nulwaarde (0).

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak > Markeringsregels voor cellen > Gelijk aan.

 3. Typ 0 in het vak aan de linkerkant.

 4. Selecteer Aangepaste opmaak in het vak aan de rechterkant.

 5. Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen op het tabblad Lettertype.

 6. Selecteer wit in het vak Kleur en klik op OK.

Nullen weergeven als lege cellen of als streepjes

Gebruik de functie ALS om deze taak uit te voeren.

Gegeven in de cellen A2 en A3 van een Excel-werkblad

Gebruik een formule als deze om een lege cel als resultaat te geven wanneer de waarde nul is:

 • =ALS(A2-A3=0;"";A2-A3)

U leest de formule als volgende. Als 0 het resultaat is van (A2-A3), geeft u geen 0 weer: er wordt niets weergegeven (aangegeven met dubbele aanhalingstekens ""). Als dat niet waar is, geeft u het resultaat van A2-A3 weer. Als u niet wilt dat de cellen leeg zijn, maar iets anders dan 0 wilt weergeven, zet u een streepje '-' of een ander teken tussen de dubbele aanhalingstekens.

Nulwaarden in een draaitabelrapport verbergen

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren en klik in de groep Draaitabel op de pijl naast Opties. Klik vervolgens op Opties.

 3. Klik op het tabblad Indeling & opmaak en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Foutweergave wijzigen    Schakel het selectievakje Weergeven voor foutwaarden onder Opmaak in. Geef in het vak de waarde op die u in plaats van foutwaarden wilt weergeven. Als u fouten als lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak.

  • Lege celweergave wijzigen    Schakel het selectievakje Weergeven voor lege cellen in. Geef in het vak de waarde op die u in de lege cellen wilt weergeven. Als u lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak. Als u nullen wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

Naar boven

Soms wilt u niet dat de waarde nul (0) wordt weergegeven in de werkbladen, maar soms hebt u deze wel nodig. Of uw standaardopmaak of voorkeuren nu bepalen dat nullen worden weergegeven of verborgen, er zijn verschillende manieren om dit te laten gebeuren.

Alle nulwaarden op een werkblad weergeven of verbergen

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Selecteer een werkblad onder Weergaveopties voor dit werkblad en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in als u nulwaarden (0) in cellen wilt weergeven.

  • Wis het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde uit als u nulwaarden als lege cellen wilt weergeven.

Een getalnotatie gebruiken om nulwaarden in geselecteerde cellen te verbergen

Volg deze procedure als u nulwaarden in geselecteerde cellen wilt verbergen. Als de waarde in een van deze cellen wordt gewijzigd in een andere waarde dan nul, is de notatie van de waarde gelijk aan de standaardgetalnotatie.

 1. Selecteer de cellen met nulwaarden (0) die u wilt verbergen.

 2. Druk op Ctrl+1, of klik op het tabblad Start op Opmaak > Cellen opmaken.

 3. Klik in de lijst Categorie op Aangepast.

 4. Typ 0;-0;;@ in het vak Type.

Notities: 

 • De verborgen waarden worden alleen weergegeven op de formulebalk (of in de cel als u de inhoud van de cel bewerkt) en worden niet afgedrukt.

 • Als u verborgen waarden opnieuw wilt weergeven, selecteert u de cellen en drukt u op Ctrl+1of klikt u op het tabblad Start in de groep Cellen op Opmaak enklikt u op Cellen opmaken. Klik in de lijst Categorie op Algemeen om de standaardnummernotatie toe te passen. Als u een datum of tijd opnieuw wilt afspelen, selecteert u de juiste datum- of tijdnotatie op het tabblad Getal.

Voorwaardelijke opmaak gebruiken om nulwaarden te verbergen die het resultaat zijn van een formule

 1. Selecteer de cel met de nulwaarde (0).

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijl op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak, wijs Markeringsregels voor cellen aan en klik op Gelijk aan.

 3. Typ 0 in het vak aan de linkerkant.

 4. Selecteer Aangepaste opmaak in het vak aan de rechterkant.

 5. Klik in het dialoogvenster Cellen opmaken op het tabblad Lettertype.

 6. Selecteer wit in het vak Kleur.

Een formule gebruiken om nullen weer te geven als lege cellen of als streepjes

Gebruik de functie ALS om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Gegevens

10

10

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2-A3

Tweede getal afgetrokken van het eerste (0)

=ALS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Geeft als resultaat een lege cel als de waarde nul is (lege cel)

=ALS(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Geeft als resultaat een streepje als de waarde nul is (-)

Zie ALS, functie voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

Nulwaarden in een draaitabelrapport verbergen

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Opties voor draaitabel op de pijl naast Opties en klik vervolgens op OptiesOpties.

 3. Klik op het tabblad Indeling & opmaak en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  De foutweergave wijzigen     Schakel onder Opmaak het selectievakje Weergeven voor foutwaarden in. Geef in het vak de waarde op die u in plaats van foutwaarden wilt weergeven. Als u fouten als lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak.

  De weergave van lege cellen wijzigen     Schakel het selectievakje Weergeven voor lege cellen in. Geef in het vak de waarde op die u in de lege cellen wilt weergeven. Als u lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak. Als u nullen wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

Naar boven

Soms wilt u niet dat de waarde nul (0) wordt weergegeven in de werkbladen, maar soms hebt u deze wel nodig. Of uw standaardopmaak of voorkeuren nu bepalen dat nullen worden weergegeven of verborgen, er zijn verschillende manieren om dit te laten gebeuren.

Alle nulwaarden op een werkblad weergeven of verbergen

 1. Klik op Microsoft Office knop afbeelding office-knop , klik Excel optiesen klik vervolgens op de categorie Geavanceerd.

 2. Selecteer een werkblad onder Weergaveopties voor dit werkblad en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in als u nulwaarden (0) in cellen wilt weergeven.

  • Wis het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde uit als u nulwaarden als lege cellen wilt weergeven.

Een getalnotatie gebruiken om nulwaarden in geselecteerde cellen te verbergen

Volg deze procedure als u nulwaarden in geselecteerde cellen wilt verbergen. Als de waarde in een van deze cellen wordt gewijzigd in een andere waarde dan nul, is de notatie van de waarde gelijk aan de standaardgetalnotatie.

 1. Selecteer de cellen met nulwaarden (0) die u wilt verbergen.

 2. Druk op Ctrl+1 of klik op het tabblad Start in de groep Cellen op Opmaak > Cellen opmaken.

 3. Klik in de lijst Categorie op Aangepast.

 4. Typ 0;-0;;@ in het vak Type.

Notities: 

 • De verborgen waarden worden alleen weergegeven op de formulebalk Bijschrift 4 of in de cel als u in de cel bewerkt en worden niet afgedrukt.

 • Als u verborgen waarden opnieuw wilt weergeven, selecteert u de cellen en klikt u op het tabblad Start in de groep Cellen op Opmaak enklikt u op Cellen opmaken. Klik in de lijst Categorie op Algemeen om de standaardnummernotatie toe te passen. Als u een datum of tijd opnieuw wilt afspelen, selecteert u de juiste datum- of tijdnotatie op het tabblad Getal.

Voorwaardelijke opmaak gebruiken om nulwaarden te verbergen die het resultaat zijn van een formule

 1. Selecteer de cel met de nulwaarde (0).

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak > Markeringsregels voor cellen > Gelijk aan.

 3. Typ 0 in het vak aan de linkerkant.

 4. Selecteer Aangepaste opmaak in het vak aan de rechterkant.

 5. Klik in het dialoogvenster Cellen opmaken op het tabblad Lettertype.

 6. Selecteer wit in het vak Kleur.

Een formule gebruiken om nullen weer te geven als lege cellen of als streepjes

Gebruik de functie ALS om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Hoe kopieer ik een voorbeeld?

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel.

Belangrijk: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

een voorbeeld selecteren in de help in Excel 2013 voor Windows

Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 1. Druk op Ctrl+C.

 2. Maak in Excel een lege werkmap of een leeg werkblad.

 3. Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

Belangrijk: Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 1. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en op Formules controleren > Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Gegevens

10

10

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2-A3

Tweede getal afgetrokken van het eerste (0)

=ALS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Geeft als resultaat een lege cel als de waarde nul is (lege cel)

=ALS(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Geeft als resultaat een streepje als de waarde nul is (-)

Zie ALS, functie voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

Nulwaarden in een draaitabelrapport verbergen

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Opties voor draaitabel op de pijl naast Opties en klik vervolgens op OptiesOpties.

 3. Klik op het tabblad Indeling & opmaak en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  De foutweergave wijzigen     Schakel onder Opmaak het selectievakje Weergeven voor foutwaarden in. Geef in het vak de waarde op die u in plaats van foutwaarden wilt weergeven. Als u fouten als lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak.

  De weergave van lege cellen wijzigen     Schakel het selectievakje Weergeven voor lege cellen in. Geef in het vak de waarde op die u in de lege cellen wilt weergeven. Als u lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak. Als u nullen wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en verbeteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×