Opslaan of converteren naar PDF of XPS in de bureaubladversie van Project

Microsoft 365 helpt u uw tijd optimaal te benutten

Nu abonneren

Met de Office-programma's kunt u uw bestanden opslaan als of converteren naar PDF-bestanden, zodat u deze kunt delen of afdrukken met commerciële printers. U hebt geen andere software of invoegtoepassingen nodig.

Gebruik PDF-indeling wanneer u een bestand wilt dat:

 • Er op de meeste computers hetzelfde uitziet.

 • Een kleinere bestandsgrootte heeft.

 • Aan een industriële indeling voldoet.

Voorbeelden hiervan zijn cv's, juridische documenten, nieuwsbrieven, bestanden die zijn bedoeld om te worden gelezen (niet bewerkt) en afgedrukt, en bestanden die zijn bedoeld voor professionele afdrukken.

Belangrijk: In veel Programma's, zoals Microsoft Word, kunt u PDF-bestanden openen en bewerken. Het delen van een document als een PDF-bestand is niet voldoende om te garanderen dat de geadresseerde het bestand niet kan bewerken.

Als u een bestand als PDF wilt exporteren of opslaan, klikt u in het Office-bestand in het menu Bestand op Exporteren of Opslaan als. Als u stapsgewijze instructies wilt zien, selecteert u een Office-programma in de vervolgkeuzelijst.

 1. Open de tabel die of het rapport dat u wilt publiceren als een XPS-bestand.

 2. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Exporteren op PDF of XPS.

  Afbeelding van knop PDF of XPS

 3. Typ of selecteer een naam voor het document in het veld Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK

 6. Klik op Publiceren.

Deze informatie geldt ook voor Microsoft Excel Starter 2010.

Opmerking: U kunt Power View-werkbladen niet opslaan als PDF-bestanden.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Excel 2013 of Excel 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Voor meer informatie over het dialoogvenster Opties in Excel, ga naar Meer over pdf-opties. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

OneNote 2013 en OneNote 2016

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Exporteren.

 3. Klik onder Huidige exporteren op het gedeelte van het notitieblok dat u als PDF wilt opslaan.

 4. Klik onder Indeling selecteren op PDF (*.pdf) en klik vervolgens op Exporteren.

 5. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor het notitieblok op in het vak Bestandsnaam.

 6. Klik op Opslaan.

OneNote 2010

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als en klik op de optie die het gedeelte van het notitieblok voorstelt dat u als PDF wilt opslaan.

 3. Klik onder Sectie opslaan als op PDF (*.pdf) en klik op Opslaan als.

 4. Typ in het veld Bestandsnaam een naam voor het notitieblok.

 5. Klik op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in NetworkSolutionsBP-Verify-1-3 en PowerPoint 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

 1. Op het tabblad bestand kiest u Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Project 2013 of Project 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 2. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand, als u dit nog niet hebt gedaan.

 3. In de lijst opslaan als, selecteert u PDF-bestanden (*.pdf) of XPS-bestanden (*.xps), en kies vervolgens opslaan.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Exportopties voor documenten de optie Bereik publiceren en Niet-afdrukbare gegevens opnemen en Naleving ISO 19500-1 (alleen PDF).

Tips voor opmaak

Project ondersteunt niet alle PDF- of XPS-opmaakfuncties, maar u kunt ook enkele afdrukopties gebruiken om het uiteindelijke document aan te passen.

Klik op Bestand > Afdrukken en wijzig een of meer van deze opties:

 • Datums

 • Afdrukstand

 • Papierformaat

 • Pagina-instelling

In het dialoogvenster Pagina-instelling kunt u opties wijzigen op de volgende tabbladen:

 • Marges

 • Legenda

 • Weergave

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Publisher 2013 of Publisher 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

 5. Als u de optimalisatie van het document wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen. (Klik op Opties in Publisher 2013 of Publisher 2016.)

  • Breng de gewenste wijzigingen aan in de resolutie van afbeeldingen en niet-afdrukbare informatie.

  • Klik op Afdrukopties om wijzigingen aan te brengen in de afdrukopties voor het document.

  • Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Als u het bestand met de geselecteerde indeling wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

 7. Klik op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Visio 2013 of Visio 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Automatisch bestand weergeven na opslaan in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK

 6. Klik op Opslaan.

Word 2013 en hoger

 1. Kies Bestand > Exporteren > PDF of XPS maken.

  Maar een knop PDF of XPS op het tabblad Exporteren in Word 2016.
 2. Als de eigenschappen van uw Word-document gegevens bevatten die u niet wilt opnemen in het PDF-bestand, kiest u in het venster Publiceren als PDF of XPS de optie Opties. Selecteer vervolgens Document en schakel Documenteigenschappen uit. Stel eventueel andere opties in en kies OK.

  Wis de documenteigenschappen om te voorkomen dat gegevens in het PDF-bestand worden gedeeld.

  Zie De eigenschappen voor een Office 2016-bestand bekijken of wijzigen voor meer informatie over documenteigenschappen.

 3. Navigeer in Publiceren als PDF of XPS naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan. Wijzig eventueel de naam van het bestand.

 4. Klik op Publiceren.

Meer informatie over PDF-opties

 • Als u een PDF-bestand wilt maken van slechts enkele pagina's in uw document, kiest u een optie onder Paginabereik.

 • Als u bijgehouden wijzigingen wilt opnemen in de PDF, selecteert u Document met markeringen onder Wat wilt u publiceren?. Selecteer anders Document.

 • Als u een reeks bladwijzers wilt maken in het PDF-bestand, selecteert u Bladwijzers maken met. Kies vervolgens Koppen of, als u bladwijzers hebt toegevoegd aan het document, Word-bladwijzers.

 • Als u documenteigenschappen wilt opnemen in de PDF, selecteert u Documenteigenschappen.

 • Als u wilt dat het document gemakkelijker kan worden gelezen door schermlezers, selecteert u Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid.

 • Voldoet aan ISO 19005-1 (PDF/A) Met deze optie wordt het PDF-document uitgevoerd als PDF versie 1.7, een archiveringsstandaard. Dankzij PDF/A ziet het document er hetzelfde uit wanneer dit later opnieuw op een andere computer wordt geopend.

 • Bitmaptekst als lettertypen niet mogen worden ingesloten Als lettertypen niet kunnen worden ingesloten in het document, gebruikt de PDF bitmapafbeeldingen van de tekst, zodat de PDF er precies hetzelfde uitziet als het originele document. Als deze optie niet is geselecteerd en voor het bestand een lettertype wordt gebruikt dat niet kan worden ingesloten, wordt met de PDF-lezer mogelijk een vervangend lettertype gebruikt.

 • Het document met een wachtwoord versleutelen Als u de toegang wilt beperken, zodat alleen personen met het wachtwoord de PDF kunnen openen, selecteert u deze optie. Wanneer u klikt op OK, wordt het dialoogvenster PDF-document versleutelen geopend, waarin u een wachtwoord kunt opgeven.

Inhoud van een PDF openen en kopiëren met Word

U kunt inhoud in een PDF kopiëren door het bestand te openen in Word.

Ga naar Bestand > Openen en blader naar het PDF-bestand. De PDF-inhoud wordt geopend in een nieuw bestand. U kunt nu elke gewenste inhoud kopiëren, inclusief afbeeldingen en diagrammen.

Word 2010

Deze informatie geldt ook voor Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.
  Als u het dialoogvenster Opslaan als wilt weergeven in Word 2013 en Word 2016, moet u een locatie en een map kiezen.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand als u dit nog niet hebt gedaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).

  • Als u het bestand wilt openen met de geselecteerde indeling nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in.

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de bestandsgrootte belangrijker is dan de afdrukkwaliteit, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 5. Klik op Opties om de af te drukken pagina in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Klik op Opslaan.

Volg deze eenvoudige stappen om uw bestand op te slaan als PDF in Office voor Mac:

 1. Klik op Bestand

 2. Klik op Opslaan als

 3. Klik op Bestandsindeling onder in het venster

  Gebruik de optie voor de bestandsindeling in Opslaan als van Word voor het selecteren van andere indelingen om in op te slaan, zoals PDF
 4. Selecteer PDF in de lijst met beschikbare bestandsindelingen

 5. Geef uw bestand een naam als het nog geen naam heeft, en klik op Exporteer.

U kunt Word voor het web gebruiken om uw document te converteren naar een PDF-bestand door een document af te drukken in Word. Hiermee genereert u een eenvoudig PDF-bestand waarin de indeling en opmaak van het oorspronkelijke document behouden blijven.

de opdracht afdrukken in word web app

Als u meer controle wilt over de opties voor uw PDF, zoals bladwijzers toevoegen, gebruikt u de Word-desktop-app om uw document te converteren naar PDF. Klik op Openen in Word om de desktop-app te openen.

Afbeelding van de opdracht openen in bureaublad-app

Als u de Word-bureaublad-app niet hebt, kunt u deze nu uitproberen of kopen in de nieuwste versie van Office.

Hebt u een suggestie voor deze functie?

Stem voor een idee of deel een nieuw idee in het suggestievak word.uservoice.com.

Om uw Word-document of Excel-werkmap te exporteren naar PDF-indeling, tikt u in iOS op de knop Bestand linksboven en kiest u Exporteren en vervolgens PDF.

Tik op Bestand > Exporteren om uw document naar PDF te exporteren

PDF (Portable Document Format)    is een indeling waarmee de documentopmaak behouden blijft en waarin bestanden kunnen worden gedeeld. Als een PDF-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die door drukkerijen worden gereproduceerd. PDF wordt door veel instellingen en organisaties geaccepteerd als een geldige indeling en er zijn viewers beschikbaar voor diverse platforms anders dan XPS.

XPS (XML Paper Specification)    is een elektronische bestandsindeling dat de documentopmaak behoudt en het delen van bestanden mogelijk maakt. De XPS-indeling zorgt ervoor dat wanneer het bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, de gewenste opmaak behouden blijft en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Belangrijk: De meest moderne webbrowsers kunnen een PDF-bestand openen en weergeven. Als u een ouder besturingssysteem hebt, hebt u mogelijk een PDF-Reader op uw apparaat nodig, zoals Acrobat Reader, die verkrijgbaar is bij Adobe Systems.

Zie ook

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×