U kunt de afspeelopties in PowerPoint gebruiken om te bepalen hoe en wanneer een video wordt weergegeven in uw presentatie. U kunt een video afspelen in de modus Volledig scherm of het formaat ervan wijzigen in de afmetingen die u opgeeft. U kunt ook het volume regelen, de video herhaaldelijk afspelen (in een lus) en de mediabesturingselementen weergeven.

Deze afspeelopties zijn niet beschikbaar voor onlinevideo's, zoals YouTube-video's. Ze zijn alleen beschikbaar voor video's die zijn ingevoegd vanaf uw computer, netwerk of OneDrive.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u opties op het tabblad Afspelen van het PowerPoint lint. Dit tabblad wordt weergegeven op het lint wanneer een video op een dia is geselecteerd.

Het tabblad Videohulpmiddelen afspelen op het lint PowerPoint 2016

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u vanaf uw computer een videobestand hebt ingesloten of gekoppeld.)

Een video afspelen in de klikvolgorde, automatisch of wanneer er op wordt geklikt

Belangrijk: Stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, verwijdert u alle animaties die aan de video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

 2. Selecteer op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties in de Startmenu lijst een optie:

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Optie

  Wanneer de video wordt afgespeeld tijdens een diavoorstelling

  Automatisch

  De video wordt automatisch afgespeeld wanneer de dia wordt weergegeven.

  Bij klikken of wanneer erop wordt geklikt

  De video wordt alleen afgespeeld wanneer u in het videoframe klikt.

  In klikvolgorde

  De video wordt opeenvolgend afgespeeld met andere acties die u op de dia hebt geprogrammeerd (zoals animatie-effecten). Voor deze optie is geen letterlijke klik vereist. U kunt de video activeren om te beginnen met een clicker of een ander mechanisme waarmee de volgende actie op de dia wordt geactiveerd (bijvoorbeeld door op de pijl-rechts te drukken).

  (Deze optie is beschikbaar in PowerPoint voor Microsoft 365 enPowerPoint 2019. Het is ook beschikbaar in PowerPoint 2016 versie 1709 of later.)

  Tip: Terwijl een video wordt afgespeeld, kunt u deze onderbreken door erop te klikken. Als u het afspelen van de video wilt hervatten, klikt u er opnieuw op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties het selectievakje Volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u een film niet op volledig scherm wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Selecteer in de normale weergave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De opmaak aanpassen:

  • Klik op een hoekgreep totdat u een pijl met twee punten ziet en sleep om de grootte van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard behoudt dit de verhoudingen (vergrendelt de hoogte-breedteverhouding) van de video terwijl u sleept.

   • Normaal gesproken hebben de meeste video's met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedteverhouding van 4:3, wat ook de standaardverhouding is voor PowerPoint 2010 presentaties. De standaardverhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de hoogte-breedteverhouding van de presentatie en de video verschillen, ziet uw video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  Exacte hoogte-breedteverhoudingen van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010 ), in de groep Grootte , op het startpictogram voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  2. Klik op Grootte en schakel onder Schalen het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte en draaien grootten in de vakken Hoogte en Breedte of onder Schaal in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte in, geef het gewenste groottepercentage op ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat video's worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u onder Schaal het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videoframe.

 • Klik op Afspelen.

  Er is ook een afspeeloptie in de groep Voorbeeld , op zowel de tabbladen Opmaak als Afspelen , onder Hulpmiddelen voor video's.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

   Tip: U kunt het volume ook instellen met behulp van de volumeschuifregelaar op de afspeelbalk.

Een video verbergen wanneer deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u deze wilt afspelen. U moet dan echter wel een automatische of geactiveerde animatie maken om het afspelen te starten. Zie Tekst of objecten van animaties maken voor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

een video Loop

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na het afspelen

Ga als volgt te werk om uw video terug te spoelen nadat u deze hebt afgespeeld tijdens de presentatie:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De mediabesturingselementen weergeven

Ga als volgt te werk om de mediabesturingselementen tijdens uw presentatie weer te geven:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u opties op het tabblad Afspelen van het PowerPoint lint. Dit tabblad wordt weergegeven op het lint wanneer een video op een dia is geselecteerd.

Besturingselementen voor afspelen van een videobestand dat vanaf een computer is ingevoegd

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u vanaf uw computer een videobestand hebt ingesloten of gekoppeld.)

Een video automatisch of bij klikken afspelen

Tip: Stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, worden alle animaties verwijderd die aan uw video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  Video-opties

  Afbeelding: Opgeven hoe de video moet worden gestart tijdens de presentatie

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties in de lijst Startmenu een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de video wilt afspelen wanneer de dia met de video verschijnt in de weergave Diavoorstelling, selecteert u Automatisch.

  • Als u wilt bepalen wanneer u de video wilt starten door met de muis te klikken, selecteert u Bij klikken. (Wanneer u vervolgens in de diavoorstellingsweergave presenteert, klikt u op het videoframe wanneer u klaar bent om de video af te spelen.)

   Tip: Terwijl een video wordt afgespeeld, kunt u deze onderbreken door erop te klikken. Als u het afspelen van de video wilt hervatten, klikt u er opnieuw op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties het selectievakje Volledig scherm afspelen in.

Het formaat van een video wijzigen

Als u een film niet op volledig scherm wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Selecteer in de normale weergave de video waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De opmaak aanpassen:

  • Klik op een hoekgreep totdat u een pijl met twee punten ziet en sleep om de grootte van het frame te wijzigen.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard behoudt dit de verhoudingen (vergrendelt de hoogte-breedteverhouding) van de video terwijl u sleept.

   • Normaal gesproken hebben de meeste video's met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedteverhouding van 4:3, wat ook de standaardverhouding is voor PowerPoint 2010 presentaties. De standaardverhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de hoogte-breedteverhouding van de presentatie en de video verschillen, ziet uw video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  Exacte hoogte-breedteverhoudingen van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010 ), in de groep Grootte , op het startpictogram voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  2. Klik op Grootte en schakel onder Schalen het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte en draaien grootten in de vakken Hoogte en Breedte of onder Schaal in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte in, geef het gewenste groottepercentage op ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat video's worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u onder Schaal het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling in.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videoframe.

 • Klik op Afspelen.

  Er is ook een afspeeloptie in de groep Voorbeeld , op zowel de tabbladen Opmaak als Afspelen , onder Hulpmiddelen voor video's.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voor video's op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties op Volume en kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

   Tip: U kunt het volume ook instellen met behulp van de volumeschuifregelaar op de afspeelbalk.

Een video verbergen wanneer deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u deze wilt afspelen. U moet dan echter wel een automatische of geactiveerde animatie maken om het afspelen te starten. Zie Tekst of objecten van animaties maken voor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

een video Loop

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na het afspelen

Ga als volgt te werk om uw video terug te spoelen nadat u deze hebt afgespeeld tijdens de presentatie:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De mediabesturingselementen weergeven

Ga als volgt te werk om de mediabesturingselementen tijdens uw presentatie weer te geven:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Het formaat van een film wijzigen

Als u een film niet op volledig scherm wilt afspelen, kunt u het formaat ervan aanpassen aan de gewenste afmetingen.

 1. Klik in de normale weergave op de film waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties in de groep Grootte op het startprogramma voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 3. Als u de hoogte-breedteverhouding van de film wilt behouden, klikt u op het tabblad Grootte en schakelt u vervolgens onder Schalen het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Voer onder Grootte en draaien grootten in de vakken Hoogte en Breedte in.

  • Voer onder Schaal in de vakken Hoogte en Breedte het gewenste groottepercentage in ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de film.

Tips    

 • Als u wilt voorkomen dat films worden overgeslagen wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling in.

 • U kunt ook het formaat van een film wijzigen door de randen ervan te slepen. Als u het midden van de film op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard behoudt Office PowerPoint 2007 de verhoudingen (vergrendelt de hoogte-breedteverhouding) van de film terwijl u sleept. Normaal gesproken hebben de meeste films met een resolutie van 640 x 480 een hoogte-breedteverhouding van 4:3, wat ook de hoogte-breedteverhouding is voor de meeste PowerPoint presentaties. Als de hoogte-breedteverhouding van de presentatie en de film verschillen, ziet uw film er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

Een filmframe verbergen

Mogelijk wilt u een filmframe onzichtbaar maken om te voorkomen dat het tijdens de presentatie wordt weergegeven en het na de presentatie van de dia te laten verdwijnen. Als u deze optie en de optie Volledig scherm afspelen instelt, lijkt de film helemaal niet op uw dia te staan (hoewel u deze mogelijk op de dia ziet knipperen voordat deze volledig scherm wordt afgespeeld). Als u de korte flits wilt voorkomen, sleept u het filmframe van de dia.

Belangrijk     Als u het filmframe van de dia sleept of het filmframe verbergt, moet u de video zo instellen dat deze automatisch wordt afgespeeld of door middel van een ander besturingselement, bijvoorbeeld een trigger. Een trigger is iets op uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst of tekstvak, waarmee een actie wordt gestart wanneer u erop klikt.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties in de groep Filmopties het selectievakje Verbergen tijdens weergeven in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Hoewel het filmframe altijd zichtbaar is in de normale weergave, kunt u het filmframe van de dia slepen om het te verbergen.

Het begin van een film uitstellen

U kunt de instellingen aanpassen voor wanneer een filmbestand wordt afgespeeld. U kunt bijvoorbeeld vijf seconden in de film beginnen in plaats van aan het begin van de film.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik in hettaakvensterAangepaste animatie op de pijl rechts van de geselecteerde film en klik vervolgens op Effectopties.

  Het filmpictogram, dat lijkt op het symbool op de afspeelknop van een VCR of dvd-speler, wordt boven de triggerbalk weergegeven.

  Filmeffecten in de lijst in het taakvenster

 4. Klik op het tabblad Effect en klik onder Startmenu Afspelen op Vanaf tijd en voer vervolgens het totale aantal seconden voor de vertraging in.

Een film terugspoelen nadat deze is afgespeeld

Wanneer u een film instelt op terugspoelen, gaat deze automatisch terug naar het eerste frame en stopt deze na het afspelen eenmaal.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor films op het tabblad Opties in de groep Filmopties het selectievakje Film terugspoelen na afspelen in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Zie ook

Een automatische presentatie maken

Van uw presentatie een video maken

Presentaties met geluidseffecten

De tijdsinstelling en de snelheid van een overgang instellen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×