Inhoudsopgave
×
Animaties, video en audio
Animaties, video en audio

Audio toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie of eruit verwijderen

U kunt aan uw PowerPoint-presentatie audio toevoegen, zoals muziek, gesproken tekst of geluidsfragmenten. Als u geluid wilt opnemen en afspelen, moet uw computer beschikken over een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

2:00

Audio toevoegen vanaf uw pc

 1. Selecteer Invoegen > Audio.

 2. Selecteer Audio op mijn pc.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Audiobestand invoegen het audiobestand dat u wilt toevoegen.

 4. Selecteer Invoegen.

Audio opnemen

 1. Selecteer Invoegen > Audio.

 2. Selecteer Audio opnemen.

 3. Typ een naam voor het audiobestand, selecteer de knop Opnemen en spreek in de microfoon.

  Opmerking: Op het apparaat moet een microfoon zijn ingeschakeld om audio te kunnen opnemen.

 4. Als u de opname wilt afspelen, selecteert u de knop Stoppen en vervolgens Afspelen.

 5. Selecteer Opnemen om de clip opnieuw op te nemen of selecteer OK als u tevreden bent.

 6. Als u de clip wilt verplaatsen, sleept u het audiopictogram naar de gewenste positie op de dia.

  Als u meer dan een audiobestand per dia gebruikt, is het raadzaam om het audiopictogram op elke dia op dezelfde plaats te plaatsen zodat u het pictogram gemakkelijk kunt vinden.

 7. Selecteer Afspelen.

Afspeelopties wijzigen

Selecteer het audiopictogram en selecteer vervolgens het tabblad Hulpprogramma's voor audio - Afspelen. Selecteer vervolgens de opties die u wilt gebruiken:

 • Als u de audio wilt bijsnijden, selecteert u Bijsnijden en gebruikt u de rode en groene schuifregelaars om het audiobestand bij te snijden.

 • Als u wilt infaden of uitfaden, wijzigt u de waarde in de vakken onder Duur van faden.

 • Als u het volume wilt aanpassen, selecteert u Volume en selecteert u de gewenste instelling.

 • Als u wilt kiezen hoe het audiobestand wordt afgespeeld, selecteert u de pijl-omlaag van de vervolgkeuzelijst Begin en selecteert u een optie:

  • In klikvolgorde: het audiobestand wordt automatisch afgespeeld als u klikt.

  • Automatisch: het bestand wordt automatisch afgespeeld wanneer u naar de dia met het audiobestand gaat.

  • Wanneer erop wordt geklikt: er wordt alleen audio afgespeeld als op het pictogram wordt geklikt.

 • Selecteer een optie om aan te geven hoe de audio wordt afgespeeld in uw presentatie:

  • Tijdens dia's afspelen: één audiobestand wordt voor alle dia's afgespeeld.

  • Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet: een audiobestand wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat het afspelen handmatig wordt gestopt door te klikken op de knop Afspelen/Onderbreken.

 • Als u de audio doorlopend voor alle dia's op de achtergrond wilt afspelen, selecteert u Afspelen op achtergrond.

Audio verwijderen

Als u een audioclip wilt verwijderen, selecteert u het audiopictogram op de dia en drukt u op Delete.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Audio uit bestand of Audio uit illustratie, zoek en selecteer het audiofragment dat u wilt gebruiken, en klik op Invoegen.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia.

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 4. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Geluid opnemen.

  Het dialoogvenster Geluid opnemen wordt geopend.

 4. Klik in het dialoogvenster Geluid opnemen op Opnemen Knop Geluid opnemen in PowerPoint, en begin te spreken of speel uw eigen audio af.

 5. Als u klaar bent, klikt u op De knop Stoppen in het dialoogvenster Geluid opnemen stoppen. Geef de opname een naam.

  Klik op Knop Afspelen in het dialoogvenster Geluid opnemen afspelen om de opname te beluisteren. Als u tevreden bent, klikt u op </c0>OK om de opname op te slaan en in te voegen op de dia. Als u nog niet tevreden bent, herhaalt u de stappen 4 en 5.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia:

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 6. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik op de dia op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor audio het tabblad Afspelen en voer in de groep Audio-opties een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch start wanneer u de dia vertoont, klikt u in de lijst Starten op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, klikt u in de lijst Starten op Bij klikken.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, klikt u in de lijst Starten op Afspelen gedurende dia's.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen totdat u het stopt, schakelt u het selectievakje Herhalen totdat geluid wordt stopgezet in.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

 • Klik op de dia op de knop Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  het audiofragment afspelen

Belangrijk: Gebruik deze optie alleen als u het audiofragment hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, zoals een trigger, voor het afspelen van het fragment hebt gemaakt. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, die een handeling kan activeren wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor audio op het tabblad Afspelen en schakel in de groep Audio-opties het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

Ga als volgt te werk om een muziekclip of ander geluid uit PowerPoint te verwijderen:

 1. Zoek de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Pictogram van geluidsfragment of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op Delete.

U kunt aan uw PowerPoint-presentatie audio toevoegen, zoals muziek, gesproken tekst of geluidsfragmenten. Als u geluid wilt opnemen en afspelen, moet uw computer beschikken over een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

2:00

Als u muziek of andere audiofragmenten wilt toevoegen aan uw diavoorstelling, selecteert u de gewenste dia en klikt u op Invoegen > Audio. U kunt audio toevoegen aan één dia, audio automatisch afspelen wanneer een dia wordt weergegeven of een nummer toevoegen dat als achtergrondmuziek wordt afgespeeld tijdens de hele presentatie.

U kunt uw eigen gesproken tekst of commentaar toevoegen aan een hele presentatie door deze/dit op te nemen op het tabblad Diavoorstelling. Zie Diavoorstelling opnemen voor meer informatie.

Audio toevoegen aan een enkele dia

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en klik op Invoegen > Audio.

  Menu Audio invoegen met opties Audio uit bestand en Audiobrowser
 2. Klik op Audiobrowser om audio toe te voegen vanuit iTunes, of op Audio uit bestand om een audioclip op uw computer toe te voegen.

 3. Selecteer de audioclip. Selecteer de gewenste audio-opties op het tabblad Audio-indeling.

  Audio-opties aan de rechterkant van het tabblad Audio-indeling
 4. Als u het pictogram voor een standaardaudiobestand wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen voor afbeeldingsopmaak op het tabblad Audio-indeling om een kader, rand of andere opmaak toe te voegen aan het audiopictogram. (optioneel)

  Audio-besturingselement met het luidsprekerpictogram geselecteerd

Voorbeeld van de audio beluisteren

 • Selecteer het audiopictogram op de dia en klik op Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  Het audiopictogram en de besturingselementen voor afspelen in PowerPoint voor Mac 2011.

Audio automatisch afspelen wanneer een dia wordt weergegeven

Tijdens een diavoorstelling wordt standaard audio afgespeeld wanneer erop wordt geklikt. U kunt dit zo aanpassen dat de audio automatisch wordt afgespeeld zodra de dia wordt weergegeven.

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Start > Automatisch.

  Audio-optie voor automatisch starten

Audio toevoegen die tijdens de hele presentatie wordt afgespeeld

 1. Selecteer in de weergave Normaal de eerste dia in uw presentatie en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Tijdens dia's afspelen.

  Audio-optie voor het gedurende alle dia’s continu afspelen van muziek

Audio toevoegen die herhaaldelijk wordt afgespeeld

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

  (Als u alleen deze optie selecteert, wordt het geluid herhaald zolang de bijbehorende dia wordt weergegeven. Als u zowel de optie Herhalen als de optie Tijdens dia’s afspelen selecteert, wordt het geluid gedurende de hele presentatie herhaald.)

Het audiopictogram verbergen

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment. Het audiopictogram geeft de aanwezigheid van een audioclip aan in een dia in PowerPoint 2016 voor Mac

 2. Ga op het lint van PowerPoint naar het tabblad Afspelen en selecteer het selectievakje Verbergen tijdens weergave.

  Gebruik deze optie alleen als u de audio automatisch laat afspelen. Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

Zie ook

Diavoorstelling opnemen

Ondersteunde audio formaten inPowerPoint voor het web: MP3, WAV, M4A, AAC en OGA

Maximale grootte van het audiobestand: 16 MB

Audio van uw computer toevoegen

 1. Selecteer op voeg toe tabblad, aan de rechterkant, selecteerAudio.

 2. Blader in de dossier verkenner naar het audiobestand dat u wilt gebruiken en selecteer Openen.

Afspeelopties wijzigen

Selecteer het audiopictogram en selecteer vervolgens het Audio tabblad of terugspoelen tabblad. Selecteer vervolgens de opties die u wilt gebruiken:

 • Als u het volume wilt aanpassen, selecteert u Volume en selecteert u de gewenste instelling.

 • Als u wilt kiezen hoe het audiobestand wordt gestart, selecteert u de vervolgkeuzepijl Start en selecteert u een optie:

  • Automatisch: tijdens een diavoorstelling wordt de audio automatisch afgespeeld zodra u naar de dia gaat waarin het audiobestand is opgeslagen.

  • Wanneer u op hebt geklikt: tijdens een diavoorstelling wordt het geluid alleen afgespeeld wanneer op het pictogram wordt geklikt.

 • Als u wilt kiezen hoe de audio wordt afgespeeld in uw presentatie, selecteert u een of meer opties onder Audio opties:

  • Tijdens dia's afspelen: één audiobestand wordt voor alle dia's afgespeeld.

  • Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet: een audiobestand wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat het afspelen handmatig wordt gestopt door te klikken op de knop Afspelen/Onderbreken.

  • Verbergen tijdens de voorstelling: als u hebt ingesteld dat de audioclip automatisch wordt afgespeeld, kunt u het audiopictogram verbergen tijdens de voorstelling, omdat u er op geen enkel moment op hoeft te klikken. 

  • Terugspoelen na het afspelen: gebruik deze optie als u een audioclip meerdere keren moet afspelen terwijl u nog steeds dezelfde dia presenteert die deze audioclip bevat.

 • Als u de audio doorlopend voor alle dia's op de achtergrond wilt afspelen, selecteert u Afspelen op achtergrond.

Zie ook

Muziek of andere geluiden automatisch afspelen wanneer er een dia verschijnt 

Muziek afspelen in meerdere dia’s in uw diavoorstelling

Een diavoorstelling opnemen met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia's 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×