Overzicht van beschikbare velden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt velden toevoegen aan een weergave of tabel om aan te passen van de soorten projectgegevens die in Microsoft Project worden weergegeven. Als u een, kunt u ook velden in weergaven en functies gebruiken voor het wijzigen van Project aan de behoeften van uw organisatie.

Een veld één type gegevens bevat en maakt deel uit van een tabel, een formulier weergave of het gebied tijdgebonden van een gebruiksweergave. Project 2013 heeft verschillende soorten velden:

Als u een veld wilt toevoegen aan een weergave, klikt u op het tabblad Opmaak en klikt u vervolgens in de groep Kolommen op Kolom invoegen.

 • Taakvelden en tijdgebonden taakvelden   

  Taakvelden bevatten gegevens die betrekking hebben op taken en deze velden kunnen worden weergegeven in taakweergaven, zoals de weergave Gantt-diagram, Taakblad en Netwerkdiagram.

  Tijdgebonden taakvelden bevatten gegevens voor elke taak, verdeeld over de taakduur. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik.

 • Resourcevelden en tijdgebonden resourcevelden   

  Resourcevelden bevatten gegevens voor elke resource, inclusief samenvattingsgegevens over alle taken die aan elke resource zijn toegewezen. Deze velden kunnen worden weergegeven in resourceweergaven, zoals de weergave Resourceblad en Resourcegebruik.

  Tijdgebonden resourcevelden bevatten gegevens voor elke resource, verdeeld over de duur van de beschikbaarheid van de resource voor het project. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgeboden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

 • Toewijzingsvelden en tijdgebonden toewijzingsvelden   

  Toewijzingsvelden bevatten gegevens voor elke toewijzing. Deze velden kunnen worden weergegeven in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik en Resourcegebruik en onder aan de weergave Taakformulier en Resourceformulier. Het toewijzingsveld dat onder aan de weergave Taakformulier of Resourceformulier wordt weergegeven, kunt u wijzigen door in het gebied te klikken, op het tabblad Opmaak te klikken en vervolgens op een opdracht te klikken.

  Tijdgebonden toewijzingsvelden bevatten gegevens voor elke toewijzing, verdeeld over de duur van de toewijzing. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik en Taakgebruik.

Opmerking: Sommige velden zijn alleen beschikbaar als u Project Professionalgebruikt.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Actief (taakveld)

Met het veld Actief kunt u taken inactief maken om ze te verwijderen uit de projectplanning. Inactieve taken blijven beschikbaar voor gebruik in een latere fase of een later project, of voor rapportage of historische doeleinden. Inactieve taken zijn niet meer van invloed op andere taken of op de algehele projectplanning.

Werkelijke kosten (taakveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke duur (taakveld)

Het veld Werkelijke duur geeft het bereik van werkelijk gewerkte tijd voor een taak tot dat moment weer, op basis van de geplande duur en de huidige resterende hoeveelheid werk of het voltooide percentage.

Werkelijke einddatum (taakveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (taakveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (taakveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (taakveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (taakveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzingsvertraging (taakveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Toewijzingseenheden (taakvelden)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Gebudgetteerde basislijnkosten (taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (taakveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Einde van product basislijn (taakveld)

Het veld einde van product basislijn bevat de geplande einddatum van product dat is opgeslagen bij de basislijn voor het project.
Project Professional alleen

Begin van product basislijn (taakveld)

Het veld begin van product basislijn bevat de oorspronkelijk geplande begindatum van product dat is opgeslagen bij de basislijn voor het project.
Project Professional alleen

Duur volgens basislijn (taakveld)

Het veld Duur volgens basislijn bevat de oorspronkelijke hoeveelheid tijd die is gepland voor het voltooien van een taak.

Einddatum van basislijn (taakveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (taakveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (taakveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Einddatum van product basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Einde van product basislijn1 tot en met Einde van product basislijn10 bevatten de geplande einddatum van het product die is opgeslagen bij de corresponderende basislijn voor het project.

Begin van product basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Begin van product basislijn1 tot en met Begin van product basislijn10 bevatten de geplande begindatum van het product die is opgeslagen bij de corresponderende basislijn voor het project.

Duur basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Duur basislijn1 tot en met Duur basislijn10 bevatten de hoeveelheid tijd die is gepland voor het voltooien van een taak.

Basislijn0 geschatte duur-10 (taakvelden)

De velden geschatte duur basislijn0-10 bevatten de geschatte hoeveelheid tijd die is gepland voor het voltooien van een taak. Wanneer u een basislijn instelt, worden de waarden van de geplande duur voor taken gekopieerd door Microsoft Project en worden deze vervolgens opgeslagen in de velden Geschatte duur basislijn (Geschatte duur basislijn tot Geschatte duur basislijn1 tot en met Geschatte duur basislijn10). Het maakt daarbij niet uit of de taken handmatig of automatisch zijn gepland.

Basislijn0-10 (taakvelden) geschatte einddatum

Wanneer u een basislijn instelt, worden de geplande einddatums voor een taak of toewijzing gekopieerd door Microsoft Project en worden deze vervolgens opgeslagen in de velden Geschatte einddatum basislijn (Geschatte einddatum basislijn tot Geschatte einddatum basislijn1 tot en met Geschatte einddatum basislijn10). Het maakt daarbij niet uit of de taken handmatig of automatisch zijn gepland.

Basislijn0-10 (taakvelden) geschatte begindatum

Wanneer u een basislijn instelt, worden de geplande begindatums voor een taak of toewijzing gekopieerd door Microsoft Project en worden deze vervolgens opgeslagen in de velden Geschatte begindatum basislijn (Geschatte begindatum basislijn tot Geschatte begindatum basislijn1 tot en met Geschatte begindatum basislijn10). Het maakt daarbij niet uit of de taken handmatig of automatisch zijn gepland.

Einddatum basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10 wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (taakveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (taakveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Gebudgetteerde kosten (taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Voltooien tot en met (taakveld)

In het veld Voltooien tot en met wordt de voortgang van een tak in de weergave Gantt-diagram getoond, waarbij wordt aangegeven tot welk punt werkelijke gegevens voor de taak zijn gerapporteerd.

Bevestigd (taakveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Datum van beperking (taakveld)

Het veld Datum van beperking geeft de specifieke datum weer die hoort bij bepaalde typen beperking, zoals 'Moet beginnen op', 'Moet eindigen op', 'Niet eerder beginnen dan', 'Niet later beginnen dan', 'Niet eerder eindigen dan' en 'Niet later eindigen dan'.

Beperkingstype (taakveld)

Het veld Type beperking biedt opties voor het type beperking dat u kunt toepassen tijdens het plannen van een taak.

Contactpersoon (taakveld)

Het veld Contactpersoon bevat de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor een taak.

Kosten (taakveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Tarieventabel (taakveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Afwijking van kosten (taakveld)

Het toewijzingsveld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (taakvelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

CPI (taakveld)

In het veld CPI (kostenprestatie-index) wordt de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten (of basislijnkosten) van uitgevoerd werk en de werkelijke kosten van uitgevoerd werk weergegeven, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Gemaakt (taakveld)

Het veld Gemaakt bevat de datum en tijd waarop een taak is toegevoegd aan het project.

Kritiek (taakveld)

Het veld Kritiek geeft aan of een taak of taak van een toewijzing nog ruimte voor vertraging heeft of dat de taak zich op het kritieke pad bevindt.

AVK (taakveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die nodig zijn om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

AVK % (taakveld)

In het veld AVK% (percentage afwijking van kosten) wordt de verhouding tussen de afwijking van kosten (AVK) en de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) weergegeven als percentage.

Datum1-10 (taakvelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Deadline (taakveld)

In het veld deadline wordt de datum weergegeven die u als deadline voor de taak invoert. Een deadline is een doeldatum die aangeeft wanneer u wilt dat een taak is voltooid.

Einde van product (taakveld)

Voor elke taak die een product is gekoppeld aan het veld einde van product geeft de geplande einddatum van dat product.
Project Professional alleen

GUID van product (taakveld)

Het veld GUID van product wordt voor elke taak die een product is gekoppeld aan de globaal unieke id (GUID) weergegeven voor dat product.
Project Professional alleen

Naam product (taakveld)

Voor elke taak die een product is gekoppeld aan geeft het veld Naam product de naam of titel van dat product.
Project Professional alleen

Begin van product (taakveld)

Het veld begin van product geeft voor elke taak die een dat is gekoppeld aan dit product de geplande begindatum van dat product.
Project Professional alleen

Type product (taakveld)

Het veld Type product wordt aangegeven of de huidige taak een gekoppeld heeft product, en of dat product wordt gemaakt door de huidige taak of geproduceerd door een ander project of taak waarvan de huidige taak afhankelijk is.
Project Professional alleen

Duur (taakveld)

Het veld Duur bevat de totale hoeveelheid actieve werktijd voor een taak.

Afwijking van duur (taakveld)

Het veld Afwijking van duur bevat het verschil tussen de duur volgens de basislijn van een taak en de totale duur (actuele schatting) van een taak.

Duur1-10 (taakvelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

SBV (taakveld)

Het veld SBV (schatting bij voltooiing) bevat de verwachte totale kosten van een taak op basis van prestaties tot en met de statusdatum.

Eerdere einddatum (taakveld)

Het veld Vroegste einddatum bevat de vroegste datum waarop een taak mogelijk kan worden voltooid, gebaseerd op vroegste einddatums van voorafgaande en opvolgende taken, andere beperkingen en eventuele vertragingen door effenen.

Eerdere begindatum (taakveld)

Het veld Eerdere begindatum bevat de vroegste datum waarop een taak mogelijk kan beginnen, gebaseerd op eerdere begindatums van voorafgaande en opvolgende taken en andere beperkingen.

Verdiende waardemethode (taakveld)

In het veld Verdiende waardemethode kunt u kiezen of het veld % voltooid of Fysiek % voltooid moet worden gebruikt om de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) te berekenen.

Basis van hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Op basis van hoeveelheid werk geeft aan of de planning van de taak wordt opgesteld aan de hand van de hoeveelheid werk die moet worden verricht.

Kosten1-10 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Project Professional alleen

Datum1-30 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Duur1-10 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Ondernemingsvlag1-20 (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Getal1-40 onderneming (taakvelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Enterprise Taakoverzichtscode1-30 onderneming (taakvelden)

Het veld taak-Overzichtscode1 tot en met Taakoverzichtscode30 onderneming velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de taken (bijvoorbeeld administratieve codes is gekoppeld aan taken).
Project Professional alleen

Tekst1-40 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Project Professionalalleen

Foutbericht (taakveld)

Het veld foutbericht wordt gebruikt door de Wizard Resources importeren en de Wizard Project importeren naar fouten bij het importeren van de resource en taakgegevens respectievelijk in Project Server weergeven.
Project Professional alleen

Schatting (taakveld)

In het veld Schatting wordt aangegeven of de duur van de taak is gemarkeerd als een schatting.

Externe taak (taakveld)

In het veld Externe taak wordt aangegeven of een taak een gekoppelde taak is uit een ander project of een taak die is gemaakt in het huidige project.

Einddatum (taakveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een taak volgens de planning moet zijn voltooid.

Toegestane vertraging van einddatum (taakveld)

Het veld Toegestane vertraging van einddatum bevat de tijdsduur tussen de datums in de velden Vroegste einddatum en Laatste einddatum.

Afwijking van einddatum (taakveld)

De velden Afwijking van einddatum bevatten de tijd die het verschil aangeeft tussen de einddatum van de basislijn en de huidige einddatum van een taak of een toewijzing.

Einddatum1-10 (taakveld)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Toename van vaste kosten (taakveld)

Het veld Toename van vaste kosten biedt een aantal keuzen waarmee u kunt aangeven hoe en wanneer vaste kosten in rekening moeten worden gebracht of moeten worden toegevoegd aan de kosten van een taak.

Vaste kosten (taakvelden)

In het veld Vaste kosten worden alle taakkosten weergegeven die niet voor een resource zijn.

Vlag1-20 (taakvelden)

De velden Vlag1 tot en met Vlag20 geven aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Vrije marge (taakveld)

In het veld Vrije marge wordt aangegeven hoe lang een taak kan worden uitgesteld zonder opvolgende taken te vertragen.

Groeperen op samenvattingskop (taakveld)

In het veld Groeperen op samenvattingskop wordt aangegeven of de huidige rij in de taak of het resourceblad de samenvattingsrij is van taken of resources die zijn gegroepeerd op een bepaalde categorie.

Taakstatus (taakveld)

Het veld Status bevat de huidige status of voorwaarde, zoals vroegtijdige of voltooid, van de huidige taak geselecteerd in de opzoektabel status, die wordt geleverd bij Microsoft Project Server en kan worden gewijzigd om aan te geven van een organisatie specifieke status maateenheden .
Project Professional alleen

Balk verbergen (taakveld)

In het veld Balk verbergen wordt aangegeven of de Gantt-balken en de kalenderbalken voor een taak verborgen zijn.

Hyperlink (taakveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (taakveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (taakveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (taakveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

ID (taakveld)

Het veld Id bevat de id die automatisch aan elke taak of resource wordt toegewezen als u de taak of resource aan het project toevoegt.

Resourcekalender (taakveld) negeren

In het veld Resourcekalender negeren wordt aangegeven of er bij de planning van een taak rekening wordt gehouden met de kalenders van de resources die aan de taak zijn toegewezen.

Waarschuwingen negeren (taakveld)

Wanneer door Microsoft Project een mogelijk planningsconflict met een handmatig geplande taak wordt gedetecteerd, wordt er een waarschuwing gegenereerd en wordt het veld dat de probleemgegevens bevat, rood onderstreept. Het veld Waarschuwingen negeren geeft aan of u de waarschuwingsindicator voor het planningsconflict hebt verborgen.

Indicatoren (taakveld)

In het veld Indicatoren worden indicatoren weergegeven die verschillende soorten informatie geven over een taak of resource.

Latere einddatum (taakveld)

Het veld Latere einddatum bevat de laatste datum waarop een taak kan worden voltooid zonder de voltooiing van het project te vertragen.

Latere begindatum (taakveld)

Het veld Latere begindatum bevat de laatste datum waarop met een taak kan worden begonnen zonder de voltooiing van het project te vertragen.

Toewijzingen effenen (taakveld)

In het veld Toewijzingen effenen wordt aangegeven of de effeningsfunctie individuele toewijzingen (in plaats van de gehele taak) mag vertragen en splitsen om op die manier een eventuele overbezetting van resources op te lossen.

Splitsingen (taakveld)

In het veld Splitsingen door effenen wordt aangegeven of de effeningsfunctie van de resource de resterende hoeveelheid werk van deze taak mag splitsen.

Vertraging door herverdeling (taakveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (taakveld)

Het veld Gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen met de taak, resource of toewijzing zijn ingesteld vanaf een andere plaats in het actieve project, vanuit een ander Microsoft Project-bestand of vanuit een ander programma.

Gemarkeerd (taakveld)

In het taakveld Gemarkeerd wordt aangegeven of een taak is gemarkeerd voor een aanvullende actie of een bepaalde identificatie.

Mijlpaal (taakveld)

In het veld Mijlpaal wordt aangegeven of een taak een mijlpaal is.

Naam (taakveld)

Het veld Naam bevat de naam van een taak of resource.

Tekort (taakveld)

In het veld Tekort wordt aangegeven hoe groot het tekort aan tijd is voor een taak in het Gantt-diagram. Met het tekort wordt de hoeveelheid tijd aangegeven die moet worden bespaard om vertraging van opvolgende taken te voorkomen.

Notities (taakveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (taakvelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Objecten (taakveld)

Het veld Objecten bevat het aantal objecten dat aan een taak of resource is gekoppeld.

Overzichtscode1-10 (taakvelden)

De velden Overzichtscode1 tot en met Overzichtscode10 bevatten een alfanumerieke code die u zelf kunt definiëren om een bepaalde taak- of resourcestructuur aan te geven.

Overzichtsniveau (taakveld)

In het veld Overzichtsniveau wordt de positie van de taak of toewijzing in de overzichtsstructuur van het project weergegeven.

Overzichtsnummer (taakveld)

Het veld Overzichtsnummer bevat het nummer dat de positie van een taak aangeeft in de hiërarchische overzichtsstructuur.

Overbezet (taakveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (taakveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Overuren (taakveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piek (taakveld)

Het veld Piek bevat het maximumpercentage of het maximum aantal eenheden waarmee een resource aan een toewijzing werkt.

Percentage (%) Voltooid (taakveld)

Het veld % voltooid bevat de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid.

Percentage (%) Werk voltooid (taakveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Fysiek % (percentage) Voltooid (taakveld)

Het veld Fysiek % voltooid bevat een ingevoerde waarde voor het percentage voltooid. Deze waarde kan worden gebruikt als alternatief voor het berekenen van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW).

Tijdelijke aanduiding (taakveld)

Dit zijn handmatig geplande taken die niet genoeg gegevens hebben om te worden gepland. Wanneer u een handmatig geplande taak invoert zonder een geldige begin- of einddatum en zonder een geldige duur, wordt die taak in Microsoft Project aangegeven als een Tijdelijke aanduiding.

Voorafgaande taken (taakveld)

Het veld Voorafgaande taken bevat een lijst met taak-id-nummers van voorafgaande taken waar deze taak van afhankelijk is voordat deze kan worden begonnen of voltooid.

Vooraf geëffende einddatum (taakveld)

Het veld Vooraf geëffende einddatum bevat de einddatum van een taak zoals deze was voordat de resources werden geëffend.

Vooraf geëffende begindatum (taakveld)

Het veld Vooraf geëffende begindatum bevat de begindatum van een taak zoals deze was voordat de resources werden geëffend.

Prioriteit (taakveld)

Het veld Prioriteit geeft aan hoe belangrijk een bepaalde taak is. Hiervan hangt weer af hoe gemakkelijk een taak of toewijzing kan worden vertraagd of gesplitst bij het resources effenen.

Project (taakveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Publiceren (taakveld)

Het veld publiceren wordt aangegeven of de huidige taak moet worden gepubliceerd naar Project Server met de rest van het project. Dit veld is standaard ingesteld op Ja.
Project Professional alleen

Terugkerend (taakveld)

In het veld Terugkerend wordt aangegeven of een taak onderdeel is van een reeks terugkerende taken.

Normale werktijd (taakveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (taakveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Resterende duur (taakveld)

In het veld Resterende duur wordt de tijd weergegeven die nodig is om het nog niet voltooide deel van een taak te voltooien.

Kosten van resterende overuren (taakveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (taakveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Resourcegroep (taakveld)

Het veld Resourcegroep bevat de groepen waartoe resources behoren.

Initialen van resource (taakveld)

Het veld Initialen van resource bevat een lijst met de afkortingen van resourcenamen.

Resourcenamen (taakveld)

Het veld Resourcenamen bevat de namen van alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

Fonetiek van resource (taakveld)

Het veld Fonetiek van resource wordt alleen gebruikt in de Japanse versie van Project.

Type resource (toewijzingsveld)

In het veld Type resource wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan deze taak, uit werk- of materiaalresources bestaan.

Antwoord in behandeling (taakveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Hervatten (taakveld)

In het veld Hervatten wordt de datum aangegeven waarop het resterende gedeelte van een taak volgens de planning moet worden hervat nadat er een voortgang is opgegeven, bijvoorbeeld % voltooid, % werk voltooid, Werkelijke hoeveelheid werk, Werkelijke duur of Werkelijke begindatum.

Samenvouwen (taakveld)

Voor subtaken wordt in het veld Samenvouwen aangegeven of de informatie op de Gantt-balken van subtaken wordt samengevouwen in de overzichtstaakbalk.

Geplande duur (taakveld)

Het veld Geplande duur geeft de totale periode met actieve werktijd voor een taak aan zoals die is ingevoerd of zoals die door Microsoft Project is berekend op basis van begindatum, einddatum, kalenders en andere planningsfactoren.

Geplande einddatum (taakveld)

Het veld Geplande einddatum geeft de datum aan waarop werk voor een taak volgens de planning moet zijn voltooid, zoals door Microsoft Project is berekend op basis van de begindatum, duur, afhankelijkheden, kalenders en andere planningsfactoren.

Geplande begindatum (taakveld)

Het veld Geplande begindatum geeft de datum aan waarop werk voor een taak volgens de planning moet beginnen, zoals door Microsoft Project is berekend op basis van afhankelijkheden, beperkingen, kalenders en andere planningsfactoren.

PPI (taakveld)

Het veld SPI (planningsprestatie-index) bevat de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKUW/GKGW).

Begindatum (taakveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Toegestane vertraging van begindatum (taakveld)

Het veld Toegestane vertraging van begindatum bevat de tijdsduur tussen de datums in de velden Eerdere begindatum en Laatste begindatum.

Afwijking van begindatum (taakveld)

Het veld Afwijking van begindatum bevat de tijd die het verschil aangeeft tussen de begindatum van de basislijn en de huidige geplande begindatum van een taak of een toewijzing.

Begindatum1-10 (taakvelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

Status (taakveld)

In het veld Status wordt de huidige status van een taak aangegeven: Voltooid, Volgens plan, Te laat of Toekomstige taak.

Statusindicator (taakveld)

In het veld Statusindicator wordt met een pictogram aangegeven wat de huidige status van een taak is.

Statusmanager (taakveld)

Het veld Statusmanager bevat de naam van de ondernemingsresource die statusupdates moet ontvangen voor de huidige taak van resources die werken in Microsoft Project Web App.

Stoppen (taakveld)

In het veld Stoppen wordt de datum weergegeven die het einde aangeeft van het werkelijke gedeelte van een taak.

Subprojectbestand (taakveld)

Het veld Subprojectbestand bevat de naam van een project dat is ingevoegd in het actieve projectbestand.

Subproject is alleen-lezen (taakveld)

Het veld Subproject is alleen-lezen geeft aan of het subproject van deze taak een alleen-lezen-project is.

Opvolgende taken (taakveld)

In het veld Opvolgende taken ziet u de taak-id-nummers voor de opvolgende taken van een taak.

Samenvatting (taakveld)

Het veld Samenvatting geeft aan of een taak een overzichtstaak is.

Voortgang van samenvattingstaak (taakveld)

Het veld Voortgang van samenvattingstaak geeft de voortgang van een overzichtstaak aan, gebaseerd op de voortgang van de bijbehorende subtaken en de locatie waar deze subtaken zijn gepland.

AVP (taakveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Percentage AVP (%) (taakveld)

In het veld Percentage AVP (percentage afwijking van planning) wordt de verhouding tussen de afwijking van planning (AVP) en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) weergegeven als percentage.

Taakkalender (taakveld)

Het veld Taakkalender bevat alle kalenders die beschikbaar zijn om toe te passen op een taak.

Taakkalender-GUID (taakveld)

Het veld Taakkalender-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke taakkalender in uw project. Elke taakkalender heeft een andere taakkalender-GUID.

Taak-GUID (taakveld)

Het veld Taak-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke taak in uw project.

Taakmodus (taakveld)

Het veld Taakmodus geeft aan of een taak handmatig of automatisch wordt gepland. Hiermee kunt u bepalen hoeveel controle u wilt over de planning van taken in een project. Taken worden standaard ingesteld als handmatig gepland, met een begindatum, einddatum en duur die u zelf definieert.

Naam van taaksamenvatting (taakveld)

Het veld naam van taaksamenvatting bevat de namen van de overzichtstaken die is gekoppeld aan elke taak. Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

PTVI (taakveld)

Het veld PTVI geeft de verhouding aan tussen het werk dat nog moet worden uitgevoerd en het resterende budget vanaf de statusdatum.

Statusbericht voor team in behandeling (taakveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst boven balk (taakveld)

Het veld Tekst boven balk geeft aan waar tekst op de Gantt-balken van subtaken moet worden weergegeven wanneer deze worden samengevouwen op de overzichtstaakbalk.

Tekst1-30 onderneming (taakvelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Totale marge (taakveld)

Het veld Totale marge bevat de tijd waarmee de einddatum van een taak kan worden vertraagd zonder dat dit gevolgen heeft voor de einddatum van het project.

Type (taakveld)

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen welk effect een wijziging van de hoeveelheid werk, de toewijzingseenheden of de duur van een taak op de berekeningen van de andere twee velden heeft.

Unieke ID (taakveld)

Het veld Unieke id bevat een nummer dat automatisch wordt toegewezen als in het huidige project een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt.

Unieke ID van voorafgaande taken (taakveld)

Het veld Unieke id van voorafgaande taken bevat de unieke id-nummers van de voorafgaande taken waarvan een taak afhankelijk is voordat deze kan worden gestart of beëindigd.

Unieke ID van opvolgende taken (taakveld)

Het veld Unieke id van opvolgende taken bevat de unieke id-nummers van de opvolgende taken tot een taak.

Update vereist (taakveld)

Het veld Update vereist geeft aan of een Project Server-updatebericht naar de toegewezen teamleden moet worden gezonden vanwege wijzigingen in de begindatum, einddatum of toewijzingen van de taak.

ABV (taakveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Waarschuwing (taakveld)

Het veld Waarschuwing geeft aan of door Microsoft Project een mogelijk planningsconflict is geïdentificeerd met de begindatum, einddatum of duur van een handmatig geplande taak, zoals een probleem met een taakkoppeling of een datumbeperking. De gegevens met het potentiële probleem worden rood onderstreept. U kunt dan met de rechtermuisknop op het veld klikken om de waarschuwing of suggestie voor verbetering te lezen.

Projectstructuur (taakveld)

Het veld Projectstructuur bevat projectstructuurcodes.

Voorafgaande taken in Projectstructuur (taakveld)

Het veld Voorafgaande taken in projectstructuur bevat de projectstructuurcodes die zijn gekoppeld aan de voorafgaande taken waarvan een taak afhankelijk is voordat deze kan worden gestart of beëindigd.

Opvolgende taken in Projectstructuur (taakveld)

Het veld Opvolgende taken in projectstructuur bevat de projectstructuurcodes die zijn gekoppeld aan de opvolgende taken.

Werk (taakveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werklastbeschrijving (taakveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (taakveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke vaste kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werkelijke vaste kosten worden de werkelijke tijdgebonden taakuitgaven weergegeven die niet gekoppeld zijn aan resources. Deze uitgaven worden over een periode gespreid, afhankelijk van de toenamemethode die u hebt geselecteerd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden taakveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden taakveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden taakveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Gebudgetteerde basislijnkosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
veld Cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden taakveld)

In de velden Cumulatief werk basislijn0 tot en met Cumulatief werk basislijn10 wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden taakveld)

In de velden Resterend cumulatief werk basislijn0 tot en met Resterend cumulatief werk basislijn10 wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Nieuw
veld resterende taken basislijn0-10 (tijdgebonden taakveld)

In de velden Resterende taken basislijn0 tot en met Resterende taken basislijn10 wordt het aantal geplande subtaken weergegeven dat op een bepaalde dag nog moest worden voltooid voor een overzichtstaak, toen de basislijn werd ingesteld. Bovendien bevatten ze het aantal geplande taken dat op een bepaalde dag nog moest worden voltooid voor een subproject, toen de basislijn werd ingesteld.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden taakveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden taakveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten (tijdgebonden taakveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

CPI (tijdgebonden taakveld)

In het veld CPI (kostenprestatie-index) wordt de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten (of basislijnkosten) van uitgevoerd werk en de werkelijke kosten van uitgevoerd werk weergegeven, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Nieuw
veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden taakveld)

Het veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die in de loop der tijd is verricht door alle resources die aan taken zijn toegewezen.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatief % voltooid worden de cumulatieve waarden van het percentage voltooid weergegeven voor een taak verdeeld over tijd.

Cumulatief werk (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

AVK % (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVK% (percentage afwijking van kosten) wordt de verhouding tussen de afwijking van kosten (AVK) en de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) weergegeven als percentage.

Vaste kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Vaste kosten worden alle taakkosten weergegeven die niet voor een resource zijn.

Overbezetting (tijdgebonden taakveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden taakveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

Het veld % voltooid bevat de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid.

Normale werktijd (tijdgebonden taakveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Nieuw
resterende werkelijke taken (veld) (tijdgebonden taakveld)

In het veld Resterende werkelijke taken wordt het totale aantal werkelijke subtaken weergegeven dat op een bepaalde dag nog moet worden voltooid voor een overzichtstaak. Bovendien bevat dit veld het totale aantal werkelijke taken dat op een bepaalde dag nog moet worden voltooid voor een subproject.

Nieuw
veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden taakveld)

Het veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat het werk dat nog moet worden verricht voor een taak of door een resource die aan een taak is toegewezen.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk (tijdgebonden taakveld)

In de velden Resterend cumulatief werk wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

Nieuw
resterende taken (veld) (tijdgebonden taakveld)

In het veld Resterende taken wordt het totale aantal geplande subtaken weergegeven dat op een bepaalde dag nog moet worden voltooid voor een overzichtstaak. Bovendien bevat dit veld het totale aantal geplande taken dat op een bepaalde dag nog moet worden voltooid voor een subproject.

PPI (tijdgebonden taakveld)

Het veld SPI (planningsprestatie-index) bevat de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKUW/GKGW).

AVP (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Percentage AVP (%) (tijdgebonden taakveld)

In het veld Percentage AVP (percentage afwijking van planning) wordt de verhouding tussen de afwijking van planning (AVP) en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) weergegeven als percentage.

Werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Toenemen bij (resourceveld)

Het veld Toenemen bij biedt opties voor het bepalen van de manier waarop standaardkosten en overwerkkosten voor resources moeten worden geboekt, of als toename moeten worden verwerkt, bij de kosten van een taak.

Werkelijke kosten (resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke einddatum (resourceveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (resourceveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (resourceveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (resourceveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (resourceveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzing (resourceveld)

Met het veld Toewijzing wordt aangegeven of de rij een toewijzingsrij is, in plaats van een taak- of resourcerij.

Toewijzingsvertraging (resourceveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Toewijzingseenheden (resourceveld)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Beschikbaar van (resourceveld)

Het veld Beschikbaar van geeft de begindatum weer waarop een resource beschikbaar is voor werk tegen de eenheden die zijn opgegeven voor de huidige tijdsperiode.

Beschikbaar tot (resourceveld)

Het veld Beschikbaar tot geeft de einddatum weer tot wanneer een resource beschikbaar is voor werk tegen de eenheden die zijn opgegeven voor de huidige tijdsperiode.

Basiskalender (resourceveld)

Het veld Basiskalender geeft aan welke kalender fungeert als basiskalender voor een resourcekalender.

Gebudgetteerde basislijnkosten (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (resourceveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Einddatum van basislijn (resourceveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (resourceveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (resourceveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (resourcevelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Einddatum basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden voor de begindatum volgens de basislijn (Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10) wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (velden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (resourceveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (resourceveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Budget (resourceveld)

Het veld Budget wordt gebruikt om te bekijken of in te stellen of een resource voor werk, materiaal of kosten een budgetresource is, dat wil zeggen, een resource waarvan werk, materiaal of kosten in het project moeten worden bijgehouden.

Gebudgetteerde kosten (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Effenen (resourceveld)

Het veld Effenen geeft aan of resources kunnen worden geëffend.

Code (resourceveld)

Het veld Code bevat alle codes, afkortingen of nummers die u wilt invoeren als gegevens over een resource.

Bevestigd (resourceveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Kosten (resourceveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Kosten Per gebruik (resourceveld)

Voor een werkresource (personen en apparatuur) geeft het veld Kosten per gebruik de kosten weer die elke keer dat de resource wordt gebruikt, toenemen. Het veld wordt elke keer toegevoegd wanneer een werkresource-eenheid aan een taak wordt toegewezen.

Tarieventabel (resourceveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Type kosten (resourceveld)

Het veld Type kosten wordt het kostentype, geselecteerd in de opzoektabel kostentype op, dat wordt geleverd bij Microsoft Project Server en kan worden gewijzigd zodat het typen van de specifieke kosten van de organisatie.
Project Professional alleen

Afwijking van kosten (resourceveld)

Het veld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (resourcevelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

Gemaakt (resourceveld)

Het veld Gemaakt bevat de datum en tijd waarop een resource is toegevoegd aan het project.

AVK (resourceveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Datum1-10 (resourcevelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Standaardeigenaar van de toewijzing (resourceveld)

Het veld Standaardeigenaar van de toewijzing bevat de naam van de enterprise-gebruiker die verantwoordelijk is voor het invoeren van de status van een bepaald toewijzing.
Project Professional alleen

Duur1-10 (resourcevelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

E-mailadres (resourceveld)

Het veld E-mailadres bevat het e-mailadres van een resource.

Onderneming (resourceveld)

In het veld Onderneming wordt weergegeven of een resource afkomstig is van de ondernemingsresourcegroep (Ja) of de lokale resourcegroep (Nee).

Basiskalender van onderneming (resourceveld)

Het veld Basiskalender van onderneming geeft aan of de resource wordt toegewezen aan een basiskalender uit de algemene ondernemingssjabloon.

Kosten1-10 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Project Professional alleen

Datum1-30 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Duur1-10 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Ondernemingsvlag1-20 (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Getal1-40 onderneming (resourcevelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Vereiste waarden onderneming (resourceveld)

Het veld vereiste waarden onderneming geeft aan of de resource de vereiste waarden voor Project Server 2013.

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (resourcevelden)

Het veld Resource-overzichtscode1 tot en met Enterprise Resource-overzichtscode29 velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de resources (bijvoorbeeld vakkenniscodes of taak-codes).
Project Professional alleen

Lid van ondernemingsteam (resourceveld)

Wanneer meerdere ondernemingsprojecten zijn geopend, geven resourceweergaven alle resources uit alle geopende projecten van dezelfde versie weer (bijvoorbeeld alle gepubliceerde versies van geopende projecten).

Tekst1-40 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Project Professionalalleen

Unieke ondernemings-ID (resourceveld)

Ondernemingsresources zijn beschikbaar voor alle projecten in Project Server.

Foutbericht (resourceveld)

Het veld van het bericht fout wordt gebruikt door de Wizard Resources importeren en de Wizard Project importeren naar fouten bij het importeren van de resource en taakgegevens respectievelijk in Project Server weergeven.
Project Professional alleen

Einddatum1-10 (resourcevelden)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Einddatum (resourceveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een resource het werk aan alle toegewezen taken volgens de planning voltooid moet hebben.

Vlag1-20 (resourcevelden)

Het veld Vlag1 tot en met Vlag20 geeft aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Algemeen (resourceveld)

Het veld Algemeen geeft aan of een resource algemeen is of niet.

Groep (resourceveld)

Het veld Groep bevat de naam van de groep waartoe een resource behoort.

Groeperen op samenvattingskop (resourceveld)

In het veld Groeperen op samenvattingskop wordt aangegeven of de huidige rij in de taak of het resourceblad de samenvattingsrij is van taken of resources die zijn gegroepeerd op een bepaalde categorie.

Hyperlink (resourceveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (resourceveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (resourceveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (resourceveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

ID (resourceveld)

Het veld Id bevat de id die automatisch aan elke taak of resource wordt toegewezen als u de taak of resource aan het project toevoegt.

Importeren (resourceveld)

Het veld importeren geeft aan of een resource moet worden geïmporteerd in Project Server als een ondernemingsresource. Deze maakt deel uit van de Wizard Resources importeren.
Project Professional alleen

Niet-actief (resourceveld)

Ondernemingsresources worden niet verwijderd. In plaats daarvan worden ze inactief gemaakt door een gebruiker die over beheerdersrechten beschikt.

Indicatoren (resourceveld)

In het veld Indicatoren worden indicatoren weergegeven die verschillende soorten informatie geven over een taak of resource.

Initialen (resourceveld)

Het veld Initialen geeft de afkorting voor een resourcenaam weer.

Vertraging door herverdeling (resourceveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (resourceveld)

Het veld Gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen met de taak, resource of toewijzing zijn ingesteld vanaf een andere plaats in het actieve project, vanuit een ander Microsoft Project-bestand of vanuit een ander programma.

Materiaaleenheid (resourceveld)

Het veld Materiaaleenheid bevat de maateenheid die u invoert voor een materiaalresource, bijvoorbeeld ton, dozen of kubieke meter.

Maximum aantal eenheden (resourceveld)

Het veld Max. eenheden bevat het maximumpercentage of het maximale aantal eenheden dat de maximumcapaciteit voorstelt waarop een resource beschikbaar is voor het uitvoeren van taken in de huidige periode.

Naam (resourceveld)

Het veld Naam bevat de naam van een taak of resource.

Notities (resourceveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (resourcevelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Objecten (resourceveld)

Het veld Objecten bevat het aantal objecten dat aan een taak of resource is gekoppeld.

Overzichtscode1-10 (resourcevelden)

De velden Overzichtscode1 tot en met Overzichtscode10 bevatten een alfanumerieke code die u zelf kunt definiëren om een bepaalde taak- of resourcestructuur aan te geven.

Overbezet (resourceveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (resourceveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Tarief van overuren (resourceveld)

Het veld Tarief van overuren geeft het tarief weer dat betaald wordt voor overwerk dat wordt uitgevoerd door een resource.

Overuren (resourceveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piek (resourceveld)

Het veld Piek bevat het maximumpercentage of aantal eenheden waarmee een resource aan taken kan worden toegewezen.

Percentage (%) Voltooid werk (resourceveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Fonetiek (resourceveld)

Het veld Fonetiek wordt alleen gebruikt in de Japanse versie van Project.

Project (resourceveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Resourcestructuur (resourceveld)

Het veld Resourcestructuur geeft de structuur van de resources aan, die ook wel gebruikersstructuur wordt genoemd.

Normale werktijd (resourceveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (resourceveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Kosten van resterende overuren (resourceveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (resourceveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (resourceveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Resourcekalender-GUID (resourceveld)

Het veld Resourcekalender-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke resourcekalender in uw project. Alle resourcekalenders hebben een andere resourcekalender-GUID.

Resourceafdelingen (resourceveld)

Het veld Resourceafdelingen bevat de naam van de afdeling die aan de geselecteerde resource is gekoppeld, geselecteerd in de tabel voor het opzoeken van afdeling, die wordt geleverd bij Microsoft Project Server en kan worden gewijzigd om aan te geven van de organisatie specifiek namen van afdelingen.
Project Professional alleen

Resource-GUID (resourceveld)

Het veld Resource-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecode voor elke resource in uw project. Alle resources hebben een andere resource-GUID.

Antwoord in behandeling (resourceveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Standaardtarief (resourceveld)

Het veld Standaardtarief geeft het tarief weer dat betaald wordt voor normaal werk, geen overwerk, dat wordt uitgevoerd door een resource.

Begindatum (resourceveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Begindatum1-10 (resourcevelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

Samenvatting (resourceveld)

In het veld Overzicht wordt aangegeven of de toewijzingsgegevens voor resources die in het huidige project worden gebruikt, afkomstig zijn uit het geopende project of een ander project dat dezelfde resources gebruikt.

AVP (resourceveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Teamtoewijzingsgroep (resourceveld)

Het veld Teamtoewijzingsgroep wordt aangegeven of de huidige resource een teamresource.
Project Professional alleen

Naam van taaksamenvatting (resourceveld)

Het veld Naam van taaksamenvatting bevat de namen van de overzichtstaken voor de taak die bij een resourcetoewijzing hoort.

Statusbericht voor team in behandeling (resourceveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst1-30 onderneming (resourcevelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Type (resourceveld)

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen welk effect een wijziging van de hoeveelheid werk, de toewijzingseenheden of de duur van een taak op de berekeningen van de andere twee velden heeft.

Unieke ID (resourceveld)

Het veld Unieke id bevat een nummer dat automatisch wordt toegewezen als in het huidige project een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt.

Update vereist (resourceveld)

Het veld Update vereist geeft aan of een Project Server-updatebericht naar de toegewezen teamleden moet worden gezonden vanwege wijzigingen in de begindatum, einddatum of toewijzingen van de taak.

ABV (resourceveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Windows-gebruikersaccount (resourceveld)

Het veld Windows-gebruikersaccount bevat de Microsoft Windows-gebruikersnaam die u invoert voor een werkresource.

Werk (resourceveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werklastbeschrijving (resourceveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (resourceveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden resourceveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Gebudgetteerde basislijnkosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
veld Cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden resourceveld)

In de velden Cumulatief werk basislijn0 tot en met Cumulatief werk basislijn10 wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden resourceveld)

In de velden Resterend cumulatief werk basislijn0 tot en met Resterend cumulatief werk basislijn10 wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden resourceveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden resourceveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Nieuw
veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die in de loop der tijd is verricht door alle resources die aan taken zijn toegewezen.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief werk (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden resourceveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Overbezetting (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piekeenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Piekeenheden bevat het percentage of aantal eenheden waarvoor een resource is toegewezen aan taken, verdeeld over de tijd.

Percentage (%) Toegewezen (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Percentage toegewezen bevat een percentage voor de totale hoeveelheid van de capaciteit van een resource die is toegewezen aan taken.

Normale werktijd (tijdgebonden resourceveld)

Het veld normale werktijd wordt de totale hoeveelheid nonscheduled moet worden uitgevoerd door resources.

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Resterende beschikbaarheid bevat de resterende hoeveelheid tijd die een resource beschikbaar is voor werk.

Nieuw
veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat het werk dat nog moet worden verricht voor een taak of door een resource die aan een taak is toegewezen.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk (tijdgebonden resourceveld)

In de velden Resterend cumulatief werk wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVP (tijdgebonden resourceveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Beschikbaarheid in eenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Beschikbaarheid in eenheden bevat het percentage of aantal maximumeenheden dat een werkresource beschikbaar is voor het voltooien van taken gedurende een geselecteerde tijdsperiode.

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Beschikbaarheid in werkeenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Beschikbaarheid in werkeenheden bevat de maximale tijd die een werkresource beschikbaar is voor werk gedurende een bepaalde geselecteerde tijdsperiode.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke einddatum (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (toewijzingsveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzing (toewijzingsveld)

Met het veld Toewijzing wordt aangegeven of de rij een toewijzingsrij is, in plaats van een taak- of resourcerij.

Toewijzingsvertraging (toewijzingsveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Eigenaar van toewijzing (toewijzingsveld)

Het veld eigenaar van toewijzing bevat de naam van de gebruiker aan wie verantwoordelijk is voor het invoeren van status in Project Web App voor de huidige toewijzing.
Project Professional alleen

Toewijzingseenheden (toewijzingsveld)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Gebudgetteerde basislijnkosten (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Einddatum van basislijn (toewijzingsveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (toewijzingsveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Basislijn0-10 (toewijzingsvelden) geschatte einddatum

Wanneer u een basislijn instelt, worden de geplande einddatums voor een taak of toewijzing gekopieerd door Microsoft Project en worden deze vervolgens opgeslagen in de velden Geschatte einddatum basislijn (Geschatte einddatum basislijn tot Geschatte einddatum basislijn1 tot en met Geschatte einddatum basislijn10). Het maakt daarbij niet uit of de taken handmatig of automatisch zijn gepland.

Basislijn0-10 (toewijzingsvelden) geschatte begindatum

Wanneer u een basislijn instelt, worden de geplande begindatums voor een taak of toewijzing gekopieerd door Microsoft Project en worden deze vervolgens opgeslagen in de velden Geschatte begindatum basislijn (Geschatte begindatum basislijn tot Geschatte begindatum basislijn1 tot en met Geschatte begindatum basislijn10). Het maakt daarbij niet uit of de taken handmatig of automatisch zijn gepland.

Einddatum basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden voor de begindatum volgens de basislijn (Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10) wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (toewijzingsveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (toewijzingsveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Gebudgetteerde kosten (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Bevestigd (toewijzingsveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Kosten (toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Tarieventabel (toewijzingsveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Afwijking van kosten (toewijzingsveld)

Het toewijzingsveld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (toewijzingsvelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

Kritiek (toewijzingsveld)

Het veld Kritiek geeft aan of een taak of taak van een toewijzing nog ruimte voor vertraging heeft of dat de taak zich op het kritieke pad bevindt.

AVK (toewijzingsveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Datum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Duur1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Kosten1-10 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Project Professional alleen

Datum1-30 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Duur1-10 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Ondernemingsvlag1-20 (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Getal1-40 onderneming (toewijzingsvelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Project Professional alleen

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (toewijzingsvelden)

Het veld Resource-overzichtscode1 tot en met Enterprise Resource-overzichtscode29 velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de resources (bijvoorbeeld vakkenniscodes of taak-codes).
Project Professional alleen

Tekst1-40 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Project Professionalalleen

Einddatum (toewijzingsveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource het werk aan een taak volgens de planning voltooid moet hebben.

Afwijking van einddatum (toewijzingsveld)

De velden Afwijking van einddatum bevatten de tijd die het verschil aangeeft tussen de einddatum van de basislijn en de huidige einddatum van een taak of een toewijzing.

Einddatum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Vlag1-20 (toewijzingsvelden)

De velden Vlag1 tot en met Vlag20 geven aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Hyperlink (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

Vertraging door herverdeling (toewijzingsveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (toewijzingsveld)

Het veld Gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen met de taak, resource of toewijzing zijn ingesteld vanaf een andere plaats in het actieve project, vanuit een ander Microsoft Project-bestand of vanuit een ander programma.

Notities (toewijzingsveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (toewijzingsvelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Overzichtsniveau (toewijzingsveld)

In het veld Overzichtsniveau wordt de positie van de taak of toewijzing in de overzichtsstructuur van het project weergegeven.

Overbezet (toewijzingsveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (toewijzingsveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Overuren (toewijzingsveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piek (toewijzingsveld)

Het veld Piek bevat het maximumpercentage of aantal eenheden waarmee een resource aan taken kan worden toegewezen.

Percentage (%) Voltooid werk (toewijzingsveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Prioriteit (toewijzingsveld)

Het veld Prioriteit geeft aan hoe belangrijk een bepaalde taak is. Hiervan hangt weer af hoe gemakkelijk een taak of toewijzing kan worden vertraagd of gesplitst bij het resources effenen.

Project (toewijzingsveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Resourcestructuur (toewijzingsveld)

Het veld Resourcestructuur geeft de structuur van de resources aan, die ook wel gebruikersstructuur wordt genoemd.

Normale werktijd (toewijzingsveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (toewijzingsveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Kosten van resterende overuren (toewijzingsveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (toewijzingsveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Aanvraag/eis (toewijzingsveld)

Het veld Aanvraag/eis biedt keuzemogelijkheden voor het toewijzen van resources wanneer u de wizard Resources vervangen gebruikt.

Resourcegroep (toewijzingsveld)

Het veld Resourcegroep bevat de groepen waartoe resources behoren.

Resource-id (toewijzingsveld)

Het veld Resource-id bevat de id die in Project aan elke resource wordt toegewezen.

Initialen van resource (toewijzingsveld)

Het veld Initialen van resource bevat een lijst met de afkortingen van resourcenamen.

Resourcenaam (toewijzingsveld)

Het veld Resourcenaam bevat de naam van de resource die bij een toewijzing hoort.

Type resource (toewijzingsveld)

In het veld Type resource wordt aangegeven of de resource van deze toewijzing een werk- of materiaalresource betreft.

Antwoord in behandeling (toewijzingsveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Afwijking van begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Afwijking van begindatum bevat de tijd die het verschil aangeeft tussen de begindatum van de basislijn en de huidige geplande begindatum van een taak of een toewijzing.

Begindatum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

AVP (toewijzingsveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Taak-id (toewijzingsveld)

Het veld Taak-id bevat het nummer dat in Project wordt toegewezen aan elke taak die aan een project wordt toegevoegd.

Taaknaam (toewijzingsveld)

Het veld Taaknaam bevat de naam van de taak die bij een toewijzing hoort.

Taakoverzichtsnummer (toewijzingsveld)

Het veld Taakoverzichtsnummer bevat het nummer dat de positie van de taak aangeeft in de hiërarchische overzichtsstructuur.

Naam van taaksamenvatting (toewijzingsveld)

Het veld Naam van taaksamenvatting bevat de namen van de overzichtstaken voor de taak die bij een resourcetoewijzing hoort.

Statusbericht voor team in behandeling (toewijzingsveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst1-30 onderneming (toewijzingsvelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Unieke ID (toewijzingsveld)

Het veld Unieke id bevat een nummer dat automatisch wordt toegewezen als in het huidige project een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt.

Update vereist (toewijzingsveld)

Het veld Update vereist geeft aan of een Project Server-updatebericht naar de toegewezen teamleden moet worden gezonden vanwege wijzigingen in de begindatum, einddatum of toewijzingen van de taak.

ABV (toewijzingsveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Projectstructuur (toewijzingsveld)

Het veld Projectstructuur bevat structuurcodes. Dit zijn alfanumerieke codes waarmee u de positie van de bijbehorende taak binnen de hiërarchische structuur van het project aangeeft.

Werk (toewijzingsveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werklastbeschrijving (toewijzingsveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (toewijzingsveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Gebudgetteerde basislijnkosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd Basislijnwerk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
veld Cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In de velden Cumulatief werk basislijn0 tot en met Cumulatief werk basislijn10 wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk basislijn0-10 (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In de velden Resterend cumulatief werk basislijn0 tot en met Resterend cumulatief werk basislijn10 wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die is gepland voor alle resources die aan taken zijn toegewezen, toen de basislijn werd ingesteld.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met Gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de bedragen voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn voor de kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Nieuw
veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden - toewijzingsveld)

Het veld Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die in de loop der tijd is verricht door alle resources die aan taken zijn toegewezen.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Overbezetting (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piekeenheden (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Piekeenheden bevat het percentage of aantal eenheden waarvoor een resource is toegewezen aan taken, verdeeld over de tijd.

Percentage (%) Toegewezen (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Percentage toegewezen bevat een percentage voor de totale hoeveelheid van de capaciteit van een resource die is toegewezen aan taken.

Normale werktijd (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Resterende beschikbaarheid bevat de resterende hoeveelheid tijd die een resource beschikbaar is voor werk.

Nieuw
veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden - toewijzingsveld)

Het veld Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk bevat het werk dat nog moet worden verricht voor een taak of door een resource die aan een taak is toegewezen.

Nieuw
veld Resterend cumulatief werk (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In de velden Resterend cumulatief werk wordt de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVP (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2013 is.

Veld

Beschrijving

Beïnvloede gebieden (projectveld)

Het veld gebieden beïnvloed bevat voorbeelden van gebieden die kunnen worden beïnvloed door een voorstel, geselecteerd in de tabel opzoeken gebieden beïnvloed, die wordt geleverd bij Microsoft Project Server en zodat de specifieke gebieden van de organisatie kan worden gewijzigd. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Hypothesen (projectveld)

Het veld hypothesen bevat belangrijke hypothesen voor de huidige voorstel. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Zakelijke behoefte (projectveld)

Het veld bedrijven nodig wordt gebruikt om op te geven van de behoeften voor de huidige voorstel. Wanneer u gegevens toevoegt, moet u zo specifiek mogelijk. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Vastgelegde geplande einddatum (projectveld)

Het veld vastgelegde geplande einddatum bevat de einddatum van het project zoals is vastgelegd in een portfolioselectiescenario tijdens analyse.
Project Professional alleen

Vastgelegde geplande begindatum (projectveld)

Het veld vastgelegde geplande begindatum bevat de begindatum van het project zoals is vastgelegd in een portfolioselectiescenario tijdens analyse.
Project Professional alleen

Vastgelegde portfolioselectiebeslissing (kosten) (projectveld)

Het veld vastgelegde portfolioselectiebeslissing (kosten) geeft het resultaat van een kostenbeperkingsanalyse aan een project. U kunt kiezen geselecteerde, niet ingeschakeld, geforceerde-In of uit, of aangepaste Forced-In/Out.
Project Professional alleen

Vastgelegde portfolioselectiebeslissing (planning) (projectveld)

Het veld vastgelegde portfolioselectiebeslissing (planning) bevat de datum van de resourcebeperkingen van een portfolioselectiescenario planning beperking analyse.
Project Professional alleen

Vastgelegde datum portfolioselectiebeslissing (kosten) (projectveld)

Het veld vastgelegde datum portfolioselectiebeslissing (kosten) bevat de datum van de resourcebeperkingen van een portfolioselectiescenario kosten beperking analyse.
Project Professional alleen

Vastgelegde datum portfolioselectiebeslissing (planning) (projectveld)

Het veld vastgelegde datum portfolioselectiebeslissing (planning) geeft het resultaat van een planning analyse aan een project. U kunt kiezen geselecteerde, niet ingeschakeld, geforceerde-In of uit, of aangepaste Forced-In/Out.
Project Professional alleen

Compatibiliteitsvoorstel (projectveld)

Het veld compatibiliteitsvoorstel wordt aangegeven of de huidige voorstel voor een project dat voldoet aan een naleving doel:, dat wil zeggen, of het project is vereist door wettelijke, en andere vereisten.
Project Professional alleen

Doelstellingen (projectveld)

Het veld doelstellingen bevat de gemeten doelstellingen van de huidige voorstel. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Datum van de evaluatie na implementatie (projectveld)

Het veld datum van de evaluatie na implementatie wordt aangegeven wanneer de vergadering evaluatie na implementatie is of wordt gehouden. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Notities van de evaluatie na implementatie (projectveld)

Het veld notities controleren op implementatie van posten worden opgeslagen controleren notities bij vergadering of een koppeling naar een vergadering notities publicatie voor de evaluatie na implementatie. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Primaire doelstellingen (projectveld)

Het veld primaire doelstellingen bevat de primaire doelstellingen voor de huidige voorstel, geselecteerd in de opzoektabel hoofddoelstelling, die wordt geleverd bij Microsoft Project Server en zodat de specifieke doel van de organisatie kan worden gewijzigd instructies. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Projectafdelingen (projectveld)

Het veld Projectafdelingen bevat de naam van de afdeling waaraan het geselecteerde project is gekoppeld, geselecteerd in de tabel voor het opzoeken van afdeling, die wordt geleverd bij Microsoft Project Server en kan worden gewijzigd om aan te geven van de organisatie specifiek namen van afdelingen.
Project Professional alleen

Kosten van voorstel (projectveld)

Het veld kosten van voorstel bevat de geschatte kosten voor het voorgestelde project. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Voorgestelde einddatum (projectveld)

Het veld voorgestelde einddatum bevat de geschatte einddatum voor de huidige voorstel. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Voorgestelde begindatum (projectveld)

Het veld voorgestelde begindatum bevat de geschatte begindatum voor de huidige voorstel. Dit veld wordt bepaald door de werkstroom.
Project Professional alleen

Naam van werkstroomfase (projectveld)

Het veld naam van werkstroomfase Hiermee geeft u de huidige werkstroomfase voor een geselecteerde project. Een fase vertegenwoordigt een verzameling fasen die zijn gegroepeerd, een gemeenschappelijke set met activiteiten in de levenscyclus van de project identificeren. Doorsnee werkstroomfasen zijn maken, selecteer plannen en beheren, maar deze fase namen kunnen worden aangepast. Dit veld is een onderdeel van het kader van de werkstroom voor Microsoft Project Server.
Project Professional alleen

Informatie over werkstroomfase (projectveld)

Het veld informatie over werkstroomfase beschrijft de huidige werkstroomfase voor een geselecteerde project. Een fase vertegenwoordigt een één stap binnen de levenscyclus van een project en een of meer fasen van een werkstroomfase kunnen aanbrengen. Dit veld is een onderdeel van het kader van de werkstroom voor Microsoft Project Server.
Project Professional alleen

Naam van werkstroomfase (projectveld)

Het veld naam van werkstroomfase Hiermee geeft u de huidige naam van werkstroomfase voor een geselecteerde project. Een fase vertegenwoordigt een één stap binnen de levenscyclus van een project en een of meer fasen van een werkstroomfase kunnen aanbrengen. Dit veld is een onderdeel van het kader van de werkstroom voor Microsoft Project Server.
Project Professional alleen

Werkstroomstatus (projectveld)

Het veld workflowstatus wordt aangegeven een voorstel voor een geselecteerde of de huidige workflowstatus van het project, bijvoorbeeld, wacht op goedkeuring of voltooid. Dit veld is een onderdeel van het kader van de werkstroom voor Microsoft Project Server.
Project Professional alleen

Een veld één type gegevens bevat en maakt deel uit van een tabel, een formulier weergave of het gebied tijdgebonden van een gebruiksweergave. Project 2007 heeft verschillende soorten velden:

 • Taakvelden en tijdgebonden taakvelden

  Taakvelden bevatten gegevens die betrekking hebben op taken en deze velden kunnen worden weergegeven in taakweergaven, zoals de weergave Gantt-diagram, Taakblad en Netwerkdiagram.

  Tijdgebonden taakvelden bevatten gegevens voor elke taak, verdeeld over de taakduur. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik.

 • Resourcevelden en tijdgebonden resourcevelden

  Resourcevelden bevatten gegevens voor elke resource, inclusief samenvattingsgegevens over alle taken die aan elke resource zijn toegewezen. Deze velden kunnen worden weergegeven in resourceweergaven, zoals de weergave Resourceblad en Resourcegebruik.

  Tijdgebonden resourcevelden bevatten gegevens voor elke resource, verdeeld over de duur van de beschikbaarheid van de resource voor het project. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgeboden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

 • Toewijzingsvelden en tijdgebonden toewijzingsvelden

  Toewijzingsvelden bevatten informatie voor elke toewijzing. Ze kunnen worden weergegeven in het bladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik en onder aan de weergaven Taakformulier en Resourceformulier. U kunt het toewijzingsveld dat wordt weergegeven onder aan het formulier voor een taak of Resourceformulier weergeven door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op een opdracht wijzigen.

  Tijdgebonden toewijzingsvelden bevatten gegevens voor elke toewijzing, verdeeld over de duur van de toewijzing. Deze velden kunnen worden weergegeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik en Taakgebruik.

Als u wilt een veld toevoegen aan een weergave, klikt u op de kolom in het menu Invoegen .

Opmerking: Sommige velden zijn alleen beschikbaar als u Microsoft Office Project Professional 2007gebruikt.

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (taakveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke duur (taakveld)

Het veld Werkelijke duur geeft het bereik van werkelijk gewerkte tijd voor een taak tot dat moment weer, op basis van de geplande duur en de huidige resterende hoeveelheid werk of het voltooide percentage.

Werkelijke einddatum (taakveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (taakveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (taakveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (taakveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (taakveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzingsvertraging (taakveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Toewijzingseenheden (taakveld)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (taakveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Nieuw
Einde van product basislijn (taakveld)

Het veld einde van product basislijn bevat de geplande einddatum van product dat is opgeslagen bij de basislijn voor het project.
Office Project Professional 2007 alleen

Nieuw
Begin van product basislijn (taakveld)

Het veld begin van product basislijn bevat de oorspronkelijk geplande begindatum van product dat is opgeslagen bij de basislijn voor het project.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur volgens basislijn (taakveld)

Het veld Duur volgens basislijn bevat de oorspronkelijke hoeveelheid tijd die is gepland voor het voltooien van een taak.

Einddatum van basislijn (taakveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (taakveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (taakveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (taakvelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Nieuw
Einddatum van product basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Einde van product basislijn1 tot en met Einde van product basislijn10 bevatten de geplande einddatum van het product die is opgeslagen bij de corresponderende basislijn voor het project.

Nieuw
Begin van product basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Begin van product basislijn1 tot en met Begin van product basislijn10 bevatten de geplande begindatum van het product die is opgeslagen bij de corresponderende basislijn voor het project.

Duur basislijn1-10 (taakvelden)

De velden Duur basislijn1 tot en met Duur basislijn10 bevatten de hoeveelheid tijd die is gepland voor het voltooien van een taak.

Einddatum basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10 wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (taakvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (taakveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (taakveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk (taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Voltooien tot en met (taakveld)

In het veld Voltooien tot en met wordt de voortgang van een tak in de weergave Gantt-diagram getoond, waarbij wordt aangegeven tot welk punt werkelijke gegevens voor de taak zijn gerapporteerd.

Bevestigd (taakveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Datum van beperking (taakveld)

Het veld Datum van beperking geeft de specifieke datum weer die hoort bij bepaalde typen beperking, zoals 'Moet beginnen op', 'Moet eindigen op', 'Niet eerder beginnen dan', 'Niet later beginnen dan', 'Niet eerder eindigen dan' en 'Niet later eindigen dan'.

Beperkingstype (taakveld)

Het veld Type beperking biedt opties voor het type beperking dat u kunt toepassen tijdens het plannen van een taak.

Contactpersoon (taakveld)

Het veld Contactpersoon bevat de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor een taak.

Kosten (taakveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Tarieventabel (taakveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Afwijking van kosten (taakveld)

Het toewijzingsveld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (taakvelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

CPI (taakveld)

In het veld CPI (kostenprestatie-index) wordt de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten (of basislijnkosten) van uitgevoerd werk en de werkelijke kosten van uitgevoerd werk weergegeven, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Gemaakt (taakveld)

Het veld Gemaakt bevat de datum en tijd waarop een taak is toegevoegd aan het project.

Kritiek (taakveld)

Het veld Kritiek geeft aan of een taak of taak van een toewijzing nog ruimte voor vertraging heeft of dat de taak zich op het kritieke pad bevindt.

AVK (taakveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die nodig zijn om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

AVK % (taakveld)

In het veld AVK% (percentage afwijking van kosten) wordt de verhouding tussen de afwijking van kosten (AVK) en de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) weergegeven als percentage.

Datum1-10 (taakvelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Deadline (taakveld)

In het veld deadline wordt de datum weergegeven die u als deadline voor de taak invoert. Een deadline is een doeldatum die aangeeft wanneer u wilt dat een taak is voltooid.

Nieuw
Product einddatum (taakveld)

Voor elke taak die een product is gekoppeld aan het veld einde van product geeft de geplande einddatum van dat product.
Office Project Professional 2007 alleen

Nieuw
GUID van product (taakveld)

Het veld GUID van product wordt voor elke taak die een product is gekoppeld aan de globaal unieke id (GUID) weergegeven voor dat product.
Office Project Professional 2007 alleen

Nieuw
Naam product (taakveld)

Voor elke taak die een product is gekoppeld aan geeft het veld Naam product de naam of titel van dat product.
Office Project Professional 2007 alleen

Nieuw
Begin van product (taakveld)

Het veld begin van product geeft voor elke taak die een dat is gekoppeld aan dit product de geplande begindatum van dat product.
Office Project Professional 2007 alleen

Nieuw
Type product (taakveld)

Het veld Type product wordt aangegeven of de huidige taak een gekoppeld heeft product, en of dat product wordt gemaakt door de huidige taak of geproduceerd door een ander project of taak waarvan de huidige taak afhankelijk is.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur (taakveld)

Het veld Duur bevat de totale hoeveelheid actieve werktijd voor een taak.

Afwijking van duur (taakveld)

Het veld Afwijking van duur bevat het verschil tussen de duur volgens de basislijn van een taak en de totale duur (actuele schatting) van een taak.

Duur1-10 (taakvelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

SBV (taakveld)

Het veld SBV (schatting bij voltooiing) bevat de verwachte totale kosten van een taak op basis van prestaties tot en met de statusdatum.

Eerdere einddatum (taakveld)

Het veld Vroegste einddatum bevat de vroegste datum waarop een taak mogelijk kan worden voltooid, gebaseerd op vroegste einddatums van voorafgaande en opvolgende taken, andere beperkingen en eventuele vertragingen door effenen.

Eerdere begindatum (taakveld)

Het veld Eerdere begindatum bevat de vroegste datum waarop een taak mogelijk kan beginnen, gebaseerd op eerdere begindatums van voorafgaande en opvolgende taken en andere beperkingen.

Verdiende waardemethode (taakveld)

In het veld Verdiende waardemethode kunt u kiezen of het veld % voltooid of Fysiek % voltooid moet worden gebruikt om de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) te berekenen.

Basis van hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Op basis van hoeveelheid werk geeft aan of de planning van de taak wordt opgesteld aan de hand van de hoeveelheid werk die moet worden verricht.

Kosten1-10 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Office Project Professional 2007 alleen

Datum1-30 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur1-10 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Ondernemingsvlag1-20 (taakvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Getal1-40 onderneming (taakvelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Enterprise Taakoverzichtscode1-30 onderneming (taakvelden)

Het veld taak-Overzichtscode1 tot en met Taakoverzichtscode30 onderneming velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de taken (bijvoorbeeld administratieve codes is gekoppeld aan taken).
Office Project Professional 2007 alleen

Tekst1-40 onderneming (taakvelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Office Project Professional 2007alleen

Nieuw
Foutbericht (taakveld)

Het veld foutbericht wordt gebruikt door de Wizard Resources importeren en de Wizard Project importeren fouten bij het importeren van de resource en taakgegevens respectievelijk in Microsoft Office Project Server 2007weer te geven.
Office Project Professional 2007 alleen

Schatting (taakveld)

In het veld Schatting wordt aangegeven of de duur van de taak is gemarkeerd als een schatting.

Verwachte duur (taakveld)

Het veld Verwachte duur bevat de totale hoeveelheid actieve werktijd verwacht voor een taak. dat wil zeggen de tijd van de verwachte begin tot verwacht einddatum van een taak.

Verwachte einddatum (taakveld)

Het veld Verwachte einddatum bevat de datum waarop de taak moet worden voltooid.

Verwachte begindatum (taakveld)

Het veld Verwachte begindatum bevat de datum waarop de taak naar verwachting begint.

Externe taak (taakveld)

In het veld Externe taak wordt aangegeven of een taak een gekoppelde taak is uit een ander project of een taak die is gemaakt in het huidige project.

Einddatum (taakveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een taak volgens de planning moet zijn voltooid.

Toegestane vertraging van einddatum (taakveld)

Het veld Toegestane vertraging van einddatum bevat de tijdsduur tussen de datums in de velden Vroegste einddatum en Laatste einddatum.

Afwijking van einddatum (taakveld)

De velden Afwijking van einddatum bevatten de tijd die het verschil aangeeft tussen de einddatum van de basislijn en de huidige einddatum van een taak of een toewijzing.

Einddatum1-10 (taakvelden)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Toename van vaste kosten (taakveld)

Het veld Toename van vaste kosten biedt een aantal keuzen waarmee u kunt aangeven hoe en wanneer vaste kosten in rekening moeten worden gebracht of moeten worden toegevoegd aan de kosten van een taak.

Vaste kosten (taakveld)

In het veld Vaste kosten worden alle taakkosten weergegeven die niet voor een resource zijn.

Vlag1-20 (taakvelden)

De velden Vlag1 tot en met Vlag20 geven aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Vrije marge (taakveld)

In het veld Vrije marge wordt aangegeven hoe lang een taak kan worden uitgesteld zonder opvolgende taken te vertragen.

Groeperen op samenvattingskop (taakveld)

In het veld Groeperen op samenvattingskop wordt aangegeven of de huidige rij in de taak of het resourceblad de samenvattingsrij is van taken of resources die zijn gegroepeerd op een bepaalde categorie.

Balk verbergen (taakveld)

In het veld Balk verbergen wordt aangegeven of de Gantt-balken en de kalenderbalken voor een taak verborgen zijn.

Hyperlink (taakveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (taakveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (taakveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (taakveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

ID (taakveld)

Het veld ID bevat de id die Project 2007 automatisch toegewezen aan elke taak of resource die u aan het project toevoegt.

Resourcekalender (taakveld) negeren

In het veld Resourcekalender negeren wordt aangegeven of er bij de planning van een taak rekening wordt gehouden met de kalenders van de resources die aan de taak zijn toegewezen.

Indicatoren (taakveld)

In het veld Indicatoren worden indicatoren weergegeven die verschillende soorten informatie geven over een taak of resource.

Latere einddatum (taakveld)

Het veld Latere einddatum bevat de laatste datum waarop een taak kan worden voltooid zonder de voltooiing van het project te vertragen.

Latere begindatum (taakveld)

Het veld Latere begindatum bevat de laatste datum waarop met een taak kan worden begonnen zonder de voltooiing van het project te vertragen.

Toewijzingen effenen (taakveld)

In het veld Toewijzingen effenen wordt aangegeven of de effeningsfunctie individuele toewijzingen (in plaats van de gehele taak) mag vertragen en splitsen om op die manier een eventuele overbezetting van resources op te lossen.

Splitsingen (taakveld)

In het veld Splitsingen door effenen wordt aangegeven of de effeningsfunctie van de resource de resterende hoeveelheid werk van deze taak mag splitsen.

Vertraging door herverdeling (taakveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (taakveld)

Het veld gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen naar de taak, resource of toewijzing, hetzij uit een andere plaats in dit projectbestand, vanuit een ander Project 2007 -bestand of vanuit een ander programma.

Gemarkeerd (taakveld)

In het taakveld Gemarkeerd wordt aangegeven of een taak is gemarkeerd voor een aanvullende actie of een bepaalde identificatie.

Mijlpaal (taakveld)

In het veld Mijlpaal wordt aangegeven of een taak een mijlpaal is.

Naam (taakveld)

Het veld Naam bevat de naam van een taak of resource.

Tekort (taakveld)

In het veld Tekort wordt aangegeven hoe groot het tekort aan tijd is voor een taak in het Gantt-diagram. Met het tekort wordt de hoeveelheid tijd aangegeven die moet worden bespaard om vertraging van opvolgende taken te voorkomen.

Notities (taakveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (taakvelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Objecten (taakveld)

Het veld Objecten bevat het aantal objecten dat aan een taak of resource is gekoppeld.

Optimistische duur (taakveld)

Het veld Optimistische duur bevat het gunstigste voor de totale hoeveelheid actieve werktijd voor een taak wordt verwacht, dat wil zeggen de tijd van de optimistische begin om de optimistische einddatum van een taak.

Optimistische einddatum (taakveld)

Het veld Optimistische einddatum bevat de datum waarop het gunstigste waarop een taak kan worden voltooid.

Optimistische begindatum (taakveld)

Het veld Optimistische begindatum bevat de datum waarop het gunstigste waarop een taak kan worden begonnen.

Overzichtscode1-10 (taakvelden)

De velden Overzichtscode1 tot en met Overzichtscode10 bevatten een alfanumerieke code die u zelf kunt definiëren om een bepaalde taak- of resourcestructuur aan te geven.

Overzichtsniveau (taakveld)

In het veld Overzichtsniveau wordt de positie van de taak of toewijzing in de overzichtsstructuur van het project weergegeven.

Overzichtsnummer (taakveld)

Het veld Overzichtsnummer bevat het nummer dat de positie van een taak aangeeft in de hiërarchische overzichtsstructuur.

Overbezet (taakveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (taakveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Overuren (taakveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Percentage (%) Voltooid (taakveld)

Het veld % voltooid bevat de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid.

Percentage (%) Werk voltooid (taakveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Pessimistische duur (taakveld)

Het veld Pessimistische duur bevat het ongunstigste voor de totale hoeveelheid actieve werktijd voor een taak wordt verwacht, dat wil zeggen de tijd op van de pessimistische begindatum naar de pessimistische einddatum van een taak. U kunt deze datum invoeren als onderdeel van een berekening PERT-analyse.

Pessimistische einddatum (taakveld)

Het veld Pessimistische einddatum bevat de datum waarop de ongunstigste voor waarop een taak kan worden voltooid. U kunt deze datum invoeren als onderdeel van een berekening PERT-analyse.

Pessimistische begindatum (taakveld)

Het veld Pessimistische begindatum bevat de datum waarop de ongunstigste voor waarop een taak kan worden begonnen. U kunt deze datum invoeren als onderdeel van een berekening PERT-analyse.

Fysiek % (percentage) Voltooid (taakveld)

Het veld Fysiek % voltooid bevat een ingevoerde waarde voor het percentage voltooid. Deze waarde kan worden gebruikt als alternatief voor het berekenen van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW).

Voorafgaande taken (taakveld)

Het veld Voorafgaande taken bevat een lijst met taak-id-nummers van voorafgaande taken waar deze taak van afhankelijk is voordat deze kan worden begonnen of voltooid.

Vooraf geëffende einddatum (taakveld)

Het veld Vooraf geëffende einddatum bevat de einddatum van een taak zoals deze was voordat de resources werden geëffend.

Vooraf geëffende begindatum (taakveld)

Het veld Vooraf geëffende begindatum bevat de begindatum van een taak zoals deze was voordat de resources werden geëffend.

Prioriteit (taakveld)

Het veld Prioriteit geeft aan hoe belangrijk een bepaalde taak is. Hiervan hangt weer af hoe gemakkelijk een taak of toewijzing kan worden vertraagd of gesplitst bij het resources effenen.

Project (taakveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Nieuw
publiceren (taakveld)

Het veld publiceren wordt aangegeven of de huidige taak moet worden gepubliceerd naar Project Server 2007 met de rest van het project. Dit veld is standaard ingesteld op Ja.
Office Project Professional 2007 alleen

Terugkerend (taakveld)

In het veld Terugkerend wordt aangegeven of een taak onderdeel is van een reeks terugkerende taken.

Normale werktijd (taakveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (taakveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Resterende duur (taakveld)

In het veld Resterende duur wordt de tijd weergegeven die nodig is om het nog niet voltooide deel van een taak te voltooien.

Kosten van resterende overuren (taakveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (taakveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (taakveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Resourcegroep (taakveld)

Het veld Resourcegroep bevat de groepen waartoe resources behoren.

Initialen van resource (taakveld)

Het veld Initialen van resource bevat een lijst met de afkortingen van resourcenamen.

Resourcenamen (taakveld)

Het veld Resourcenamen bevat de namen van alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

Fonetiek van resource (taakveld)

Het veld Fonetiek van Resource wordt alleen gebruikt in de Japanse versie van Project 2007.

Resourcetype (taakveld)

In het veld Type resource wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan deze taak, uit werk- of materiaalresources bestaan.

Antwoord in behandeling (taakveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Hervatten (taakveld)

In het veld Hervatten wordt de datum aangegeven waarop het resterende gedeelte van een taak volgens de planning moet worden hervat nadat er een voortgang is opgegeven, bijvoorbeeld % voltooid, % werk voltooid, Werkelijke hoeveelheid werk, Werkelijke duur of Werkelijke begindatum.

Samenvouwen (taakveld)

Voor subtaken wordt in het veld Samenvouwen aangegeven of de informatie op de Gantt-balken van subtaken wordt samengevouwen in de overzichtstaakbalk.

PPI (taakveld)

Het veld SPI (planningsprestatie-index) bevat de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKUW/GKGW).

Begindatum (taakveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Toegestane vertraging van begindatum (taakveld)

Het veld Toegestane vertraging van begindatum bevat de tijdsduur tussen de datums in de velden Eerdere begindatum en Laatste begindatum.

Afwijking van begindatum (taakveld)

Het veld Afwijking van begindatum bevat de tijd die het verschil aangeeft tussen de begindatum van de basislijn en de huidige geplande begindatum van een taak of een toewijzing.

Begindatum1-10 (taakvelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

Status (taakveld)

In het veld Status wordt de huidige status van een taak aangegeven: Voltooid, Volgens plan, Te laat of Toekomstige taak.

Statusindicator (taakveld)

In het veld Statusindicator wordt met een pictogram aangegeven wat de huidige status van een taak is.

Nieuw
Statusmanager (taakveld)

Het veld Statusmanager bevat de naam van de ondernemingsresource die statusupdates moet ontvangen voor de huidige taak van resources die werken in Microsoft Office Project Web Access.

Stoppen (taakveld)

In het veld Stoppen wordt de datum weergegeven die het einde aangeeft van het werkelijke gedeelte van een taak.

Subprojectbestand (taakveld)

Het veld Subprojectbestand bevat de naam van een project dat is ingevoegd in het actieve projectbestand.

Subproject is alleen-lezen (taakveld)

Het veld Subproject is alleen-lezen geeft aan of het subproject van deze taak een alleen-lezen-project is.

Opvolgende taken (taakveld)

In het veld Opvolgende taken ziet u de taak-id-nummers voor de opvolgende taken van een taak.

Samenvatting (taakveld)

Het veld Samenvatting geeft aan of een taak een overzichtstaak is.

Voortgang van samenvattingstaak (taakveld)

Het veld Voortgang van samenvattingstaak geeft de voortgang van een overzichtstaak aan, gebaseerd op de voortgang van de bijbehorende subtaken en de locatie waar deze subtaken zijn gepland.

AVP (taakveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Percentage AVP (%) (taakveld)

In het veld Percentage AVP (percentage afwijking van planning) wordt de verhouding tussen de afwijking van planning (AVP) en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) weergegeven als percentage.

Taakkalender (taakveld)

Het veld Taakkalender bevat alle kalenders die beschikbaar zijn om toe te passen op een taak.

Nieuw
Taakkalender-GUID (taakveld)

Het veld Taakkalender-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke taakkalender in uw project. Elke taakkalender heeft een andere taakkalender-GUID.

Nieuw
Taak-GUID (taakveld)

Het veld Taak-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke taak in uw project.

PTVI (taakveld)

Het veld PTVI geeft de verhouding aan tussen het werk dat nog moet worden uitgevoerd en het resterende budget vanaf de statusdatum.

Statusbericht voor team in behandeling (taakveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst boven balk (taakveld)

Het veld Tekst boven balk geeft aan waar tekst op de Gantt-balken van subtaken moet worden weergegeven wanneer deze worden samengevouwen op de overzichtstaakbalk.

Tekst1-30 onderneming (taakvelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Totale marge (taakveld)

Het veld Totale marge bevat de tijd waarmee de einddatum van een taak kan worden vertraagd zonder dat dit gevolgen heeft voor de einddatum van het project.

Type (taakveld)

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen welk effect een wijziging van de hoeveelheid werk, de toewijzingseenheden of de duur van een taak op de berekeningen van de andere twee velden heeft.

Unieke ID (taakveld)

Het veld unieke ID bevat het nummer dat Project 2007 automatisch wordt toegewezen als een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt in het huidige project.

Unieke ID van voorafgaande taken (taakveld)

Het veld Unieke id van voorafgaande taken bevat de unieke id-nummers van de voorafgaande taken waarvan een taak afhankelijk is voordat deze kan worden gestart of beëindigd.

Unieke ID van opvolgende taken (taakveld)

Het veld Unieke id van opvolgende taken bevat de unieke id-nummers van de opvolgende taken tot een taak.

Update vereist (taakveld)

Het Update veld vereist geeft aan of een update Project Server 2007 naar de toegewezen teamleden moet worden verzonden vanwege wijzigingen van een taak begindatum, einddatum of toewijzingen.

ABV (taakveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Projectstructuur (taakveld)

Het veld Projectstructuur bevat projectstructuurcodes.

Voorafgaande taken in Projectstructuur (taakveld)

Het veld Voorafgaande taken in projectstructuur bevat de projectstructuurcodes die zijn gekoppeld aan de voorafgaande taken waarvan een taak afhankelijk is voordat deze kan worden gestart of beëindigd.

Opvolgende taken in Projectstructuur (taakveld)

Het veld Opvolgende taken in projectstructuur bevat de projectstructuurcodes die zijn gekoppeld aan de opvolgende taken.

Werk (taakveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werklastbeschrijving (taakveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (taakveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Naar boven

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Werkelijke kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke vaste kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werkelijke vaste kosten worden de werkelijke tijdgebonden taakuitgaven weergegeven die niet gekoppeld zijn aan resources. Deze uitgaven worden over een periode gespreid, afhankelijk van de toenamemethode die u hebt geselecteerd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden taakveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden taakveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden taakveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden taakveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden taakveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk (tijdgebonden taakveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten (tijdgebonden taakveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

CPI (tijdgebonden taakveld)

In het veld CPI (kostenprestatie-index) wordt de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten (of basislijnkosten) van uitgevoerd werk en de werkelijke kosten van uitgevoerd werk weergegeven, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatief % voltooid worden de cumulatieve waarden van het percentage voltooid weergegeven voor een taak verdeeld over tijd.

Cumulatief werk (tijdgebonden taakveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

AVK % (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVK% (percentage afwijking van kosten) wordt de verhouding tussen de afwijking van kosten (AVK) en de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) weergegeven als percentage.

Vaste kosten (tijdgebonden taakveld)

In het veld Vaste kosten worden alle taakkosten weergegeven die niet voor een resource zijn.

Overbezetting (tijdgebonden taakveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden taakveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

Het veld % voltooid bevat de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid.

Normale werktijd (tijdgebonden taakveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

PPI (tijdgebonden taakveld)

Het veld SPI (planningsprestatie-index) bevat de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKUW/GKGW).

AVP (tijdgebonden taakveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Percentage AVP (%) (tijdgebonden taakveld)

In het veld Percentage AVP (percentage afwijking van planning) wordt de verhouding tussen de afwijking van planning (AVP) en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) weergegeven als percentage.

Werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Naar boven

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Veld

Beschrijving

Toenemen bij (resourceveld)

Het veld Toenemen bij biedt opties voor het bepalen van de manier waarop standaardkosten en overwerkkosten voor resources moeten worden geboekt, of als toename moeten worden verwerkt, bij de kosten van een taak.

Werkelijke kosten (resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke einddatum (resourceveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (resourceveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (resourceveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (resourceveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (resourceveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzing (resourceveld)

Met het veld Toewijzing wordt aangegeven of de rij een toewijzingsrij is, in plaats van een taak- of resourcerij.

Toewijzingsvertraging (resourceveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Toewijzingseenheden (resourceveld)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Beschikbaar van (resourceveld)

Het veld Beschikbaar van geeft de begindatum weer waarop een resource beschikbaar is voor werk tegen de eenheden die zijn opgegeven voor de huidige tijdsperiode.

Beschikbaar tot (resourceveld)

Het veld Beschikbaar tot geeft de einddatum weer tot wanneer een resource beschikbaar is voor werk tegen de eenheden die zijn opgegeven voor de huidige tijdsperiode.

Basiskalender (resourceveld)

Het veld Basiskalender geeft aan welke kalender fungeert als basiskalender voor een resourcekalender.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (resourceveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Einddatum van basislijn (resourceveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (resourceveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (resourceveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (resourcevelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Einddatum basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden voor de begindatum volgens de basislijn (Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10) wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (resourcevelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (resourceveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (resourceveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
budget (resourceveld)

Het veld Budget wordt gebruikt om te bekijken of in te stellen of een resource voor werk, materiaal of kosten een budgetresource is, dat wil zeggen, een resource waarvan werk, materiaal of kosten in het project moeten worden bijgehouden.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk (resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Effenen (resourceveld)

Het veld Effenen geeft aan of resources kunnen worden geëffend.

Code (resourceveld)

Het veld Code bevat alle codes, afkortingen of nummers die u wilt invoeren als gegevens over een resource.

Bevestigd (resourceveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Kosten (resourceveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Kosten Per gebruik (resourceveld)

Voor een werkresource (personen en apparatuur) geeft het veld Kosten per gebruik de kosten weer die elke keer dat de resource wordt gebruikt, toenemen. Het veld wordt elke keer toegevoegd wanneer een werkresource-eenheid aan een taak wordt toegewezen.

Tarieventabel (resourceveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Afwijking van kosten (resourceveld)

Het veld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (resourcevelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

Nieuw
gemaakt (resourceveld)

Het veld Gemaakt bevat de datum en tijd waarop een resource is toegevoegd aan het project.

AVK (resourceveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Datum1-10 (resourcevelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Nieuw
Standaardeigenaar (resourceveld)

Het veld Standaardeigenaar van de toewijzing bevat de naam van de enterprise-gebruiker die verantwoordelijk is voor het invoeren van de status van een bepaald toewijzing.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur1-10 (resourcevelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

E-mailadres (resourceveld)

Het veld E-mailadres bevat het e-mailadres van een resource.

Onderneming (resourceveld)

In het veld Onderneming wordt weergegeven of een resource afkomstig is van de ondernemingsresourcegroep (Ja) of de lokale resourcegroep (Nee).

Basiskalender van onderneming (resourceveld)

Het veld Basiskalender van onderneming geeft aan of de resource wordt toegewezen aan een basiskalender uit de algemene ondernemingssjabloon.

Kosten1-10 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Office Project Professional 2007 alleen

Datum1-30 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur1-10 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Ondernemingsvlag1-20 (resourcevelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Getal1-40 onderneming (resourcevelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Vereiste waarden onderneming (resourceveld)

Het veld vereiste waarden onderneming geeft aan of de resource de vereiste waarden voor Project Server 2007.

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (resourcevelden)

Het veld Resource-overzichtscode1 tot en met Enterprise Resource-overzichtscode29 velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de resources (bijvoorbeeld vakkenniscodes of taak-codes).
Office Project Professional 2007 alleen

Lid van ondernemingsteam (resourceveld)

Wanneer meerdere ondernemingsprojecten zijn geopend, geven resourceweergaven alle resources uit alle geopende projecten van dezelfde versie weer (bijvoorbeeld alle gepubliceerde versies van geopende projecten).

Tekst1-40 onderneming (resourcevelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Office Project Professional 2007alleen

Unieke ondernemings-ID (resourceveld)

Ondernemingsresources zijn beschikbaar voor alle projecten in Project Server 2007.

Nieuw
Foutbericht (resourceveld)

Het veld van het bericht fout wordt gebruikt door de Wizard Resources importeren en de Wizard Project importeren fouten bij het importeren van de resource en taakgegevens respectievelijk in Project Server 2007weer te geven.
Office Project Professional 2007 alleen

Einddatum1-10 (resourcevelden)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Einddatum (resourceveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een resource het werk aan alle toegewezen taken volgens de planning voltooid moet hebben.

Vlag1-20 (resourcevelden)

Het veld Vlag1 tot en met Vlag20 geeft aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Algemeen (resourceveld)

Het veld Algemeen geeft aan of een resource algemeen is of niet.

Groep (resourceveld)

Het veld Groep bevat de naam van de groep waartoe een resource behoort.

Groeperen op samenvattingskop (resourceveld)

In het veld Groeperen op samenvattingskop wordt aangegeven of de huidige rij in de taak of het resourceblad de samenvattingsrij is van taken of resources die zijn gegroepeerd op een bepaalde categorie.

Hyperlink (resourceveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (resourceveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (resourceveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (resourceveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

ID (resourceveld)

Het veld ID bevat de id die Project 2007 automatisch toegewezen aan elke taak of resource die u aan het project toevoegt.

Nieuw
importeren (resourceveld)

Het veld importeren geeft aan of een resource moet worden geïmporteerd in Project Server 2007 als een ondernemingsresource. Deze maakt deel uit van de Wizard Resources importeren.
Office Project Professional 2007 alleen

Niet-actief (resourceveld)

Ondernemingsresources worden niet verwijderd. In plaats daarvan worden ze inactief gemaakt door een gebruiker die over beheerdersrechten beschikt.

Indicatoren (resourceveld)

In het veld Indicatoren worden indicatoren weergegeven die verschillende soorten informatie geven over een taak of resource.

Initialen (resourceveld)

Het veld Initialen geeft de afkorting voor een resourcenaam weer.

Vertraging door herverdeling (resourceveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (resourceveld)

Het veld gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen naar de taak, resource of toewijzing, hetzij uit een andere plaats in dit projectbestand, vanuit een ander Project 2007 -bestand of vanuit een ander programma.

Materiaaleenheid (resourceveld)

Het veld Materiaaleenheid bevat de maateenheid die u invoert voor een materiaalresource, bijvoorbeeld ton, dozen of kubieke meter.

Maximum aantal eenheden (resourceveld)

Het veld Max. eenheden bevat het maximumpercentage of het maximale aantal eenheden dat de maximumcapaciteit voorstelt waarop een resource beschikbaar is voor het uitvoeren van taken in de huidige periode.

Naam (resourceveld)

Het veld Naam bevat de naam van een taak of resource.

Notities (resourceveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (resourcevelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Objecten (resourceveld)

Het veld Objecten bevat het aantal objecten dat aan een taak of resource is gekoppeld.

Overzichtscode1-10 (resourcevelden)

De velden Overzichtscode1 tot en met Overzichtscode10 bevatten een alfanumerieke code die u zelf kunt definiëren om een bepaalde taak- of resourcestructuur aan te geven.

Overbezet (resourceveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (resourceveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Tarief van overuren (resourceveld)

Het veld Tarief van overuren geeft het tarief weer dat betaald wordt voor overwerk dat wordt uitgevoerd door een resource.

Overuren (resourceveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piek (resourceveld)

Het veld Piek bevat het maximumpercentage of aantal eenheden waarmee een resource aan taken kan worden toegewezen.

Percentage (%) Voltooid werk (resourceveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Fonetiek (resourceveld)

Het veld Fonetiek wordt alleen gebruikt in de Japanse versie van Project 2007.

Project (resourceveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Resourcestructuur (resourceveld)

Het veld Resourcestructuur geeft de structuur van de resources aan, die ook wel gebruikersstructuur wordt genoemd.

Normale werktijd (resourceveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (resourceveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Kosten van resterende overuren (resourceveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (resourceveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (resourceveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Nieuw
Resourcekalender-GUID (resourceveld)

Het veld Resourcekalender-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecodes voor elke resourcekalender in uw project. Alle resourcekalenders hebben een andere resourcekalender-GUID.

Nieuw
Resource-GUID (resourceveld)

Het veld Resource-GUID bevat de gegenereerde unieke identificatiecode voor elke resource in uw project. Alle resources hebben een andere resource-GUID.

Antwoord in behandeling (resourceveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Standaardtarief (resourceveld)

Het veld Standaardtarief geeft het tarief weer dat betaald wordt voor normaal werk, geen overwerk, dat wordt uitgevoerd door een resource.

Begindatum (resourceveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Begindatum1-10 (resourcevelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

Nieuw
samenvattingskop (resourceveld)

In het veld Overzicht wordt aangegeven of de toewijzingsgegevens voor resources die in het huidige project worden gebruikt, afkomstig zijn uit het geopende project of een ander project dat dezelfde resources gebruikt.

AVP (resourceveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Nieuw
Teamtoewijzingsgroep (resourceveld)

Het veld Teamtoewijzingsgroep wordt aangegeven of de huidige resource een teamresource.
Office Project Professional 2007 alleen

Naam van taaksamenvatting (resourceveld)

Het veld Naam van taaksamenvatting bevat de namen van de overzichtstaken voor de taak die bij een resourcetoewijzing hoort.

Statusbericht voor team in behandeling (resourceveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst1-30 onderneming (resourcevelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Type (resourceveld)

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen welk effect een wijziging van de hoeveelheid werk, de toewijzingseenheden of de duur van een taak op de berekeningen van de andere twee velden heeft.

Unieke ID (resourceveld)

Het veld unieke ID bevat het nummer dat Project 2007 automatisch wordt toegewezen als een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt in het huidige project.

Update vereist (resourceveld)

Het Update veld vereist geeft aan of een update Project Server 2007 naar de toegewezen teamleden moet worden verzonden vanwege wijzigingen van een taak begindatum, einddatum of toewijzingen.

ABV (resourceveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Windows-gebruikersaccount (resourceveld)

Het veld Windows-gebruikersaccount bevat de Microsoft Windows-gebruikersnaam die u invoert voor een werkresource.

Werk (resourceveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werkgroep (resourceveld)

Het veld werkgroep biedt opties voor de elektronische bijwerken methode die u gebruikt om te communiceren en samenwerken met elke resource bij het projectteam.

Werklastbeschrijving (resourceveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (resourceveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Naar boven

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Werkelijke kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden resourceveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden resourceveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden resourceveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief werk (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden resourceveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Overbezetting (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piekeenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Piekeenheden bevat het percentage of aantal eenheden waarvoor een resource is toegewezen aan taken, verdeeld over de tijd.

Percentage (%) Toegewezen (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Percentage toegewezen bevat een percentage voor de totale hoeveelheid van de capaciteit van een resource die is toegewezen aan taken.

Normale werktijd (tijdgebonden resourceveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Resterende beschikbaarheid bevat de resterende hoeveelheid tijd die een resource beschikbaar is voor werk.

AVP (tijdgebonden resourceveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Beschikbaarheid in eenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Beschikbaarheid in eenheden bevat het percentage of aantal maximumeenheden dat een werkresource beschikbaar is voor het voltooien van taken gedurende een geselecteerde tijdsperiode.

Werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Beschikbaarheid in werkeenheden (tijdgebonden resourceveld)

Het veld Beschikbaarheid in werkeenheden bevat de maximale tijd die een werkresource beschikbaar is voor werk gedurende een bepaalde geselecteerde tijdsperiode.

Naar boven

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Veld

Beschrijving

Werkelijke kosten (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke einddatum (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing is voltooid.

Werkelijke kosten van overuren (toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten van overuren worden de kosten weergegeven voor overuren die al aan taken zijn gewerkt door toegewezen resources.

Werkelijke overuren (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke begindatum bevat de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

Werkelijke hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (toewijzingsveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Toewijzing (toewijzingsveld)

Met het veld Toewijzing wordt aangegeven of de rij een toewijzingsrij is, in plaats van een taak- of resourcerij.

Toewijzingsvertraging (toewijzingsveld)

In het veld Toewijzingsvertraging wordt de tijd weergegeven die een resource moet wachten voordat met het werk aan de toewijzing kan worden begonnen. In de afzonderlijke velden Toewijzingsvertraging worden geen gegevens weergegeven. Deze velden zorgen er alleen maar voor dat de bijbehorende gegevens van het veld Toewijzingsvertraging beschikbaar worden.

Nieuw
Eigenaar van toewijzing (toewijzingsveld)

Het veld eigenaar van toewijzing bevat de naam van de gebruiker aan wie verantwoordelijk is voor het invoeren van status in Office Project Web Access voor de huidige toewijzing.
Office Project Professional 2007 alleen

Toewijzingseenheden (toewijzingsveld)

Het veld Toewijzingseenheden bevat het aantal eenheden dat de toegewezen resources aan een taak zijn toegewezen.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Einddatum van basislijn (toewijzingsveld)

Het veld Einddatum van basislijn bevat de geplande voltooiingsdatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Begindatum van basislijn (toewijzingsveld)

Het veld Begindatum van basislijn bevat de geplande begindatum voor een taak of toewijzing op het moment dat de basislijn werd opgeslagen.

Werk volgens basislijn (toewijzingsveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Einddatum basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Einddatum basislijn1 tot en met Einddatum basislijn10 wordt de geplande einddatum van een taak of resourcetoewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Begindatum basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden voor de begindatum volgens de basislijn (Begindatum basislijn1 tot en met Begindatum basislijn10) wordt de geplande begindatum van een taak of toewijzing opgeslagen op het moment dat u een bijbehorende basislijn opslaat.

Werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (toewijzingsveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (toewijzingsveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk (toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Bevestigd (toewijzingsveld)

In het veld Bevestigd wordt aangegeven of resources die zijn toegewezen aan een taak, hun taaktoewijzing hebben geaccepteerd of geweigerd.

Kosten (toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Tarieventabel (toewijzingsveld)

Het veld Tarieventabel bevat opties voor de tarieventabel die moet worden gebruikt voor de resources die zijn toegewezen aan een taak.

Afwijking van kosten (toewijzingsveld)

Het toewijzingsveld Afwijking van kosten bevat het verschil tussen de kosten volgens de basislijn en de totale kosten van een taak, resource of toewijzing.

Kosten1-10 (toewijzingsvelden)

Met de velden Kosten1 tot en met Kosten10 kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen.

Kritiek (toewijzingsveld)

Het veld Kritiek geeft aan of een taak of taak van een toewijzing nog ruimte voor vertraging heeft of dat de taak zich op het kritieke pad bevindt.

AVK (toewijzingsveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Datum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Datum1 tot en met Datum10 wordt datuminformatie voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Duur1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Duur1 tot en met Duur10 worden duurgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Kosten1-10 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing kostengegevens gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Kosten1 tot en met Kosten10 onderneming velden.
Office Project Professional 2007 alleen

Datum1-30 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing datumgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Datum1 tot en met veld Datum30 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Duur1-10 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing duurgegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Duur1 tot en met Duur10 Enterprise-velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Ondernemingsvlag1-20 (toewijzingsvelden)

Een aangepaste taak, resource of toewijzing vlag gegevens kunnen worden opgeslagen in de Enterprise velden vlag1 tot Enterprise vlag20 gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Getal1-40 onderneming (toewijzingsvelden)

Projectnummer1 tot en met Projectnummer40 onderneming velden kunt opslaan aangepaste numerieke gegevens over gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen.
Office Project Professional 2007 alleen

Enterprise Resource-overzichtscode1-29 (toewijzingsvelden)

Het veld Resource-overzichtscode1 tot en met Enterprise Resource-overzichtscode29 velden bevatten een alfanumerieke code waarmee een lijst of hiërarchische structuur van de resources (bijvoorbeeld vakkenniscodes of taak-codes).
Office Project Professional 2007 alleen

Tekst1-40 onderneming (toewijzingsvelden)

Een aangepaste tekst-gegevens voor taken, resources of toewijzingen kunnen worden opgeslagen in de Enterprise-Tekst1 tot en met Tekst40 onderneming velden zoals gedefinieerd door uw beheerder voor projectmanagement of een andere gebruiker met beheerdersmachtigingen
Office Project Professional 2007alleen

Einddatum (toewijzingsveld)

Het veld Einddatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource het werk aan een taak volgens de planning voltooid moet hebben.

Afwijking van einddatum (toewijzingsveld)

De velden Afwijking van einddatum bevatten de tijd die het verschil aangeeft tussen de einddatum van de basislijn en de huidige einddatum van een taak of een toewijzing.

Einddatum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Einddatum1 tot en met Einddatum10 worden einddatumgegevens voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

Vlag1-20 (toewijzingsvelden)

De velden Vlag1 tot en met Vlag20 geven aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een aanvullende actie of type identificatie.

Hyperlink (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlink bevat de titel of toelichting van een hyperlink bij een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinkadres (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlinkadres bevat het adres van een hyperlink die aan een taak, resource of toewijzing is gekoppeld.

Hyperlink Href (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlink href bevat de combinatie, of samenvoeging, van de velden Hyperlinkadres en Hyperlinksubadres die zijn gekoppeld aan een taak, resource of toewijzing.

Hyperlinksubadres (toewijzingsveld)

Het veld Hyperlinksubadres bevat de specifieke locatie in een document in een hyperlink die bij een taak, resource of toewijzing hoort.

Vertraging door herverdeling (toewijzingsveld)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door resources effenen.

Gekoppelde velden (toewijzingsveld)

Het veld gekoppelde velden geeft aan of er OLE-koppelingen naar de taak, resource of toewijzing, hetzij uit een andere plaats in dit projectbestand, vanuit een ander Project 2007 -bestand of vanuit een ander programma.

Notities (toewijzingsveld)

Het veld Notities bevat commentaar dat u bij een taak, resource of toewijzing kunt opgeven.

Getal1-20 (toewijzingsvelden)

In de velden Getal1 tot en met Getal20 worden numerieke gegevens opgeslagen die u in het project wilt vastleggen met betrekking tot taken, resources of toewijzingen.

Overzichtsniveau (toewijzingsveld)

In het veld Overzichtsniveau wordt de positie van de taak of toewijzing in de overzichtsstructuur van het project weergegeven.

Overbezet (toewijzingsveld)

Met het veld Overbezet wordt aangegeven of aan een resource meer werk voor een bepaalde taak of alle taken is toegewezen dan binnen de normale capaciteit kan worden voltooid.

Kosten van overuren (toewijzingsveld)

In het veld Kosten van overuren worden de totale kosten van overuren voor een taak, voor een resource voor alle toegewezen taken of voor een resourcetoewijzing weergegeven.

Overuren (toewijzingsveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piek (toewijzingsveld)

Het veld Piek bevat het maximumpercentage of aantal eenheden waarmee een resource aan taken kan worden toegewezen.

Percentage (%) Voltooid werk (toewijzingsveld)

Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid.

Prioriteit (toewijzingsveld)

Het veld Prioriteit geeft aan hoe belangrijk een bepaalde taak is. Hiervan hangt weer af hoe gemakkelijk een taak of toewijzing kan worden vertraagd of gesplitst bij het resources effenen.

Project (toewijzingsveld)

In het veld Project staat de naam van de subprojecten waar taken, resources of toewijzingen vandaan komen.

Resourcestructuur (toewijzingsveld)

Het veld Resourcestructuur geeft de structuur van de resources aan, die ook wel gebruikersstructuur wordt genoemd.

Normale werktijd (toewijzingsveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende kosten (toewijzingsveld)

Het veld Resterende kosten bevat de resterende geplande kosten die worden gemaakt voor de voltooiing van de resterende geplande hoeveelheid werk.

Kosten van resterende overuren (toewijzingsveld)

Het veld Kosten van resterende overuren bevat de resterende geplande kosten van overuren voor een taak, resource of toewijzing.

Resterende overuren (toewijzingsveld)

In het veld Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

Resterende hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Het veld Resterende hoeveelheid werk geeft aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

Aanvraag/eis (toewijzingsveld)

Het veld Aanvraag/eis biedt keuzemogelijkheden voor het toewijzen van resources wanneer u de wizard Resources vervangen gebruikt.

Resourcegroep (toewijzingsveld)

Het veld Resourcegroep bevat de groepen waartoe resources behoren.

Resource-id (toewijzingsveld)

Het veld Resource-ID bevat de id die Project 2007 aan elke resource wordt toegewezen.

Initialen van resource (toewijzingsveld)

Het veld Initialen van resource bevat een lijst met de afkortingen van resourcenamen.

Resourcenaam (toewijzingsveld)

Het veld Resourcenaam bevat de naam van de resource die bij een toewijzing hoort.

Type resource (toewijzingsveld)

In het veld Type resource wordt aangegeven of de resource van deze toewijzing een werk- of materiaalresource betreft.

Antwoord in behandeling (toewijzingsveld)

Het veld Antwoord in behandeling geeft aan of een bevestiging is ontvangen van teamleden die aan een taak zijn toegewezen.

Begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Begindatum geeft de datum weer waarop een toegewezen resource volgens de planning moet beginnen met een taak.

Afwijking van begindatum (toewijzingsveld)

Het veld Afwijking van begindatum bevat de tijd die het verschil aangeeft tussen de begindatum van de basislijn en de huidige geplande begindatum van een taak of een toewijzing.

Begindatum1-10 (toewijzingsvelden)

In de velden Begindatum1 tot en met Begindatum10 worden specifieke begindatumgegevens over taken, resources of toewijzingen weergegeven die u afzonderlijk in het project wilt invoeren en bewaren.

AVP (toewijzingsveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Taak-id (toewijzingsveld)

Het veld taak-ID bevat het nummer dat Project 2007 wordt toegewezen aan elke taak als u deze aan het project toevoegen.

Taaknaam (toewijzingsveld)

Het veld Taaknaam bevat de naam van de taak die bij een toewijzing hoort.

Taakoverzichtsnummer (toewijzingsveld)

Het veld Taakoverzichtsnummer bevat het nummer dat de positie van de taak aangeeft in de hiërarchische overzichtsstructuur.

Naam van taaksamenvatting (toewijzingsveld)

Het veld Naam van taaksamenvatting bevat de namen van de overzichtstaken voor de taak die bij een resourcetoewijzing hoort.

Statusbericht voor team in behandeling (toewijzingsveld)

In het veld Statusbericht voor team in behandeling wordt aangegeven of u een antwoord hebt ontvangen op een verzoek om voortgangsgegevens over toegewezen taken dat u aan een resource hebt verzonden.

Tekst1-30 onderneming (toewijzingsvelden)

In de velden Tekst1 tot en met Tekst30 worden tekstgegevens opgeslagen die u over taken, resources of toewijzingen wilt opnemen in het project.

Unieke ID (toewijzingsveld)

Het veld unieke ID bevat het nummer dat Project 2007 automatisch wordt toegewezen als een nieuwe taak, resource of toewijzing wordt gemaakt in het huidige project.

Update vereist (toewijzingsveld)

Het Update veld vereist geeft aan of een update Project Server 2007 naar de toegewezen teamleden moet worden verzonden vanwege wijzigingen van een taak begindatum, einddatum of toewijzingen.

ABV (toewijzingsveld)

In het veld ABV wordt de afwijking bij voltooiing weergegeven. Dit is het verschil tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens de basislijn enerzijds en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak anderzijds.

Projectstructuur (toewijzingsveld)

Het veld Projectstructuur bevat structuurcodes. Dit zijn alfanumerieke codes waarmee u de positie van de bijbehorende taak binnen de hiërarchische structuur van het project aangeeft.

Werk (toewijzingsveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Werklastbeschrijving (toewijzingsveld)

Het veld Werklastbeschrijving bevat keuzemogelijkheden voor de vorm die moet worden gebruikt voor de resources die aan een taak zijn toegewezen.

Afwijking van werk (toewijzingsveld)

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

Naar boven

Nieuw geeft aan dat het veld Nieuw in Project 2007 is.

Werkelijke kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Werkelijke kosten worden de kosten weergegeven voor werk dat al door alle resources is uitgevoerd voor hun taken, samen met de andere kosten die voor de taak zijn vastgelegd.

Werkelijke overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke overuren bevat de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

WKUW (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) worden de kosten weergegeven die zijn gemaakt voor het werk dat al voor een taak is uitgevoerd, tot aan de statusdatum van het project of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw
Gebudgetteerd werk basislijn (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk basislijn worden de oorspronkelijk geplande hoeveelheden gebudgetteerd werk weergegeven voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten weergegeven voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven.

Nieuw
Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

Van product basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten van basislijn 10 velden bevatten de bedragen oorspronkelijk gepland gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources.

Nieuw
Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 bevatten de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn gedefinieerd als budgetgerelateerde resources.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

In de velden Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10 worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

In de velden Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen.

GKUW (verdiende waarde of VW) (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) bevat de cumulatieve waarde van de tijdgebonden percentages voltooid werk van de taak, resource of toewijzing vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn.

GKGW (geplande marge of GM) (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) bevat de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens de basislijn tot de statusdatum of de huidige datum.

Nieuw
Gebudgetteerde kosten (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerde kosten kunt u gebudgetteerde kosten invoeren of bekijken voor gebudgetteerde kostenresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Nieuw Gebudgetteerd werk (tijdgebonden - toewijzingsveld)

In het veld Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetgerelateerde resources worden alleen toegewezen aan de projectoverzichtstaak.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Kosten bevat de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterende werk.

Cumulatieve kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Cumulatieve kosten worden de geplande cumulatieve, tijdgebonden kosten voor een taak, resource of toewijzing tot aan de huidige datum weergegeven.

Cumulatief werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Cumulatief werk wordt de tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor alle resources die aan een taak zijn toegewezen.

AVK (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken.

Overbezetting (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Overbezetting geeft aan of toegewezen resources aan een taak meer werk toegewezen hebben gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden verricht.

Overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource.

Piekeenheden (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Piekeenheden bevat het percentage of aantal eenheden waarvoor een resource is toegewezen aan taken, verdeeld over de tijd.

Percentage (%) Toegewezen (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Percentage toegewezen bevat een percentage voor de totale hoeveelheid van de capaciteit van een resource die is toegewezen aan taken.

Normale werktijd (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Resterende beschikbaarheid bevat de resterende hoeveelheid tijd die een resource beschikbaar is voor werk.

AVP (tijdgebonden-toewijzingsveld)

In het veld AVP (afwijking van planning van verdiende waarde) wordt het verschil in kosten aangeduid tussen de huidige voortgang en de basislijnplanning van een taak, alle toegewezen taken van een resource of voor een toewijzing tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Het veld Werk bevat de totale tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×