Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Pagina-einden zijn een scheidingsteken voor een werkblad in afzonderlijke pagina's die u wilt afdrukken. Microsoft Excel voegt automatisch pagina-einden in op basis van het papierformaat, de marge-instellingen, de schaalopties en de positie van pagina-einden die u handmatig hebt ingevoegd. Als u een werkblad wilt afdrukken met exact het gewenste aantal pagina's, kunt u de pagina-einden aanpassen voordat u het werkblad afdrukt.

Tips: 

 • Hoewel u met pagina-einden kunt werken in de weergave Normaal, raden wij u aan de weergave Pagina-eindevoorbeeld te gebruiken om pagina-einden aan te passen, zodat u kunt zien in welke mate de automatische pagina-einden worden beïnvloed door de wijzigingen (zoals een andere afdrukstand en opmaak) die u hebt aangebracht. U kunt bijvoorbeeld zien hoe wijzigingen die u aanbrengt aan de rijhoogte en kolombreedte effect hebben op de plaatsing van automatische pagina-einden.

 • Als u de automatische pagina-einden die Excel invoegt wilt vervangen, kunt u uw eigen pagina-einden invoegen, bestaande handmatige pagina-einden verplaatsen of eventuele handmatige pagina-einden verwijderen. U kunt ook snel alle handmatige pagina-einden verwijderen. Als u klaar bent met de pagina-einden, kunt u weer terugkeren naar de weergave Normaal..

In het voorbeeld van een pagina-einde voorbeeldworden de stippellijnen automatisch toegevoegd. Ononderbroken lijnen zijn pagina-einden die handmatig zijn toegevoegd.

Handmatige en automatische pagina-einden

Pagina-einden invoegen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op pagina-einde voorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de rij onder de plaats waar u het pagina-einde wilt invoegen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de kolom rechts van de plaats waar u het pagina-einde wilt invoegen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde invoegen.

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de rij of kolom rechts van waar u het pagina-einde wilt invoegen en vervolgens op Pagina-einde invoegen.

Als handmatige pagina-einden niet van kracht worden, is het mogelijk dat de optie aanpassen aan schaal is geselecteerd op het tabblad pagina van het dialoogvenster pagina-instelling (tabbladpagina-indeling , groep pagina -indeling, startpictogram voor het dialoogvenster Knopafbeelding ) . Als u handmatige pagina-einden wilt gebruiken, wijzigt u de schaaloptie in Verkleinen/vergroten tot.

Een pagina-einde verplaatsen

Belangrijk: Als u het slepen van pagina-einden naar een andere locatie wilt inschakelen, controleert u of de functie voor cellen slepen en neerzetten is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk geen pagina-einden verplaatsen.

 1. Ga als volgt te werk om te controleren of slepen en neerzetten is ingeschakeld:

  1. Klik op het tabblad Bestand > Opties. In Excel 2007 klikt u op Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen in en klik op OK.

 2. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op pagina-einde voorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 4. Als u een pagina-einde wilt verplaatsen, sleept u het pagina-einde naar de gewenste locatie.

  Opmerking: Wanneer u een automatisch pagina-einde verplaatst, wordt dit omgezet in een handmatig pagina-einde.

Een pagina-einde verwijderen

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op pagina-einde voorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de kolom rechts van het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de rij onder het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

   Opmerking: U kunt een automatisch pagina-einde niet verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde verwijderen.

  De cel onder of rechts van een handmatig pagina-einde

U kunt ook een pagina-einde verwijderen door het te slepen buiten het gebied voor het pagina-einde voorbeeld (naar links boven de rijkoppen of boven de kolomkoppen). Als u geen pagina-einden kunt slepen, controleert u of de functie slepen en neerzetten is ingeschakeld. Zie een bestaand pagina-einde verplaatsenvoor meer informatie.

Alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Opmerking: Met deze procedure wordt het werkblad opnieuw ingesteld zodat alleen de automatische pagina-einden worden weergegeven.

 1. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op pagina-einde voorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 4. Klik op Pagina-einden opnieuw instellen.

Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in het werkblad klikken en vervolgens in het snelmenu klikken op Pagina-einden opnieuw instellen.

Terugkeren naar de normale weergave

 • Nadat u alle gewenste pagina-einden hebt geplaatst en u naar de weergave Normaal wilt terugkeren, gaat u naar het tabblad Beeld. Klik in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  U kunt ook op de statusbalk op normaal knopafbeelding klikken.

  • Nadat u met pagina-einden hebt gewerkt in de weergave Pagina-eindevoorbeeld, kunt u de pagina-einden mogelijk nog steeds zien in de weergave Normaal, omdat pagina-einden automatisch zijn ingeschakeld. Als u de pagina-einden wilt verbergen, sluit u de werkmap en opent u deze opnieuw zonder deze op te slaan.

  • Pagina-einden blijven zichtbaar wanneer u de werkmap sluit en opnieuw opent nadat u de werkmap hebt opgeslagen. Als u ze wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad bestand op Opties, klikt u op de categorie Geavanceerd , schuift u omlaag naar de sectie Weergaveopties voor dit werkblad en schakelt u het selectievakje pagina-einden weergeven uit. Zie pagina-einden weergeven of verbergen in de normale weergavevoor meer informatie.

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave normaal

 1. Klik op het tabblad Bestand > Opties. Klik in Excel 2007 op het afbeelding office-knop Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Pagina-einden weergeven in of uit om pagina-einden in de weergave Normaal in of uit te schakelen.

U kunt geen pagina-einden toevoegen aan een werkmap in Excel voor het web.

U kunt echter wel het werkblad openen op de bureaubladversie van Excel en pagina-einden toevoegen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×