Privacysupplement voor Microsoft Lync 2010 Attendee

Laatst bijgewerkt: oktober 2010

Inhoud

Deze pagina is een supplement op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruik van deze gegevens met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde service van Microsoft Lync kunt u vinden in in de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten en in dit supplement.

Dit privacysupplement heeft betrekking op de implementatie en het gebruiken van Microsoft Lync 2010 Attendee-communicatiesoftware in uw netwerk of het netwerk van uw bedrijf. Als u Microsoft Lync Server als service gebruikt (met andere woorden, wanneer derden zoals Microsoft de servers hosten waarop de software wordt uitgevoerd), worden gegevens overgebracht naar deze derden. Neem contact op met de systeembeheerder of serviceprovider als u meer wilt weten over het gebruik van uw gegevens die naar derden worden verzonden.

Archivering

Functie van dit onderdeel: met Archivering kunt u chatgesprekken, vergaderingsactiviteiten en -inhoud en gebruikskenmerken archiveren, zoals het starten van en deelnemen aan vergaderingen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: met Archivering worden de inhoud van chatgesprekken, informatie over uw chatgebruik, inhoud van vergaderingen en vergaderingsgegevens opgeslagen op een server die de systeembeheerder configureert. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van de gegevens: met deze gegevens kan de systeembeheerder het gebruik van Lync 2010 Attendee in uw onderneming beheren.

Keus/controle: archivering is standaard uitgeschakeld en moet door de bedrijfsbeheerder worden ingeschakeld. Bekijk het gegevensgebruik en controlebeleid van uw bedrijf als u wilt weten of archivering mag worden ingeschakeld.

Logboekregistratie aan de clientzijde

Functie van dit onderdeel: met Logboekregistratie aan de clientside kunt u gebruiksgegevens voor Attendee registreren in uw gebruikersprofiel op de computer. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen die mogelijk optreden in Attendee.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u of de systeembeheerder Logboekregistratie aan de clientzijde inschakelt, kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens worden opgeslagen op de computer: onderwerp van de vergadering, locatie, SIP-berichten (Session Initiation Protocol), antwoorden bij het gebruik van Attendee, informatie over de afzender en ontvanger van elk Attendee-bericht, en de route die het bericht heeft gevolgd. De inhoud van de vergadering waarbij u zich hebt aangemeld via Attendee, wordt niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze wel handmatig verzenden.

Gebruik van de gegevens: Logboekregistratie aan de clientzijde kan worden gebruikt om problemen met Attendee op te lossen.

Keuze/controle: Logboekregistratie aan de clientzijde is standaard uitgeschakeld en moet door de systeembeheerder worden ingeschakeld. Als de beheerder de mogelijkheid om logboekregistratie te beheren niet heeft uitgeschakeld, kunt u instellingen als volgt wijzigen:

 1. Klik in het gespreksvenster van Attendee op Menu en klik op Instellingen.

 2. Klik op Algemeen en klik op Logboekregistratie inschakelen in Lync Attendee en Windows-logboekregistratie inschakelen voor Lync Attendee.

 3. Klik op OK.

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring

Wat deze functie doet: als u ervoor kiest om deel te nemen aan het programma voor verbetering van de gebruikerservaring (CEIP-programma), worden basisgegevens over uw hardwareconfiguratie en uw gebruik van Microsoft-software en -services verzameld om trends en gebruikspatronen vast te stellen. CEIP verzamelt ook het type en het aantal fouten dat u tegenkomt, de prestaties van de software en hardware en de snelheid van de services. Uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden niet verzameld.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: CEIP-gegevens worden automatisch naar Microsoft verzonden wanneer het CEIP-programma is ingeschakeld. Zie de privacyverklaring voor het Microsoft-programma voor verbetering van de gebruikerservaring voor meer informatie over de gegevens die met het CEIP-programma worden verzameld, verwerkt of verzonden.

Gebruik van gegevens: Microsoft gebruikt deze gegevens om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van haar software en services te verbeteren.

Keuze/controle: het CEIP-programma is standaard uitgeschakeld, tenzij de systeembeheerder dit voor u heeft ingeschakeld. U wordt gevraagd om u aan te melden in het installatieprogramma van Attendee. Als de beheerder het beheer niet heeft uitgeschakeld, kunt u de CEIP-instellingen op elk gewenst moment als volgt wijzigen:

 1. Klik in het gespreksvenster van Attendee op Menu en klik op Instellingen.

 2. Klik op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Microsoft toestaan informatie te verzamelen over mijn gebruik van Lync Attendee in of uit.

 3. Klik op OK.

Opmerking:  Als de systeembeheerder de instelling wijzigt om het CEIP-programma in of uit te schakelen terwijl de gebruiker al met Attendee werkt, wordt de nieuwe instelling pas van kracht nadat de gebruiker Attendee afsluit en zich opnieuw aanmeldt bij de vergadering.

Bureaublad en programma's delen

Functie van dit onderdeel: met Bureaublad/programma delen kunt u in Attendee een weergave van het computerscherm of specifieke programma's die u uitvoert delen met andere deelnemers.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u een sessie voor delen start, kunnen alle deelnemers aan de vergadering (afhankelijk van wat u deelt) het volledige bureaublad of geselecteerde programma's op het computerscherm delen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van de gegevens: u kunt Bureaublad/programma delen gebruiken om met deelnemers samen te werken.

Keus/controle:

Bureaublad/programma delen starten tijdens een actieve Attendee-vergadering:

 1. Klik in het gespreksvenster van Attendee op de knop Delen.

 2. Klik in het menu op Bureaublad, een monitor (als u er meer dan één hebt) of Programma als u een of meer programma's wilt selecteren.

Het bureaublad of een programma niet langer delen:

 • Selecteer Delen stoppen in de werkbalk Delen bovenaan in het scherm.

Belangrijk: Documenten of afbeeldingen die zijn geopend op het bureaublad en zijn beschermd met DRM-software (Digital Rights Management), zijn zichtbaar voor anderen met wie u het bureaublad deelt tijdens een gesprek in Attendee.

Besturing delen voor bureaublad en programma's

Functie van dit onderdeel: met het besturingselement Bureaublad/programma delen kunt u de besturing van uw bureaublad of een programma overgeven aan iemand die een Microsoft Lync 2010- of Attendee-client op een andere computer gebruikt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: nadat u de besturing aan iemand anders hebt overgegeven, kan die persoon uw computer of het geselecteerde programma besturen en wijzigingen aanbrengen alsof hij of zij uw computer rechtstreeks gebruikt met het toetsenbord en de muis. U en andere deelnemers in Attendee kunnen deze wijzigingen weergeven terwijl ze worden doorgevoerd. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van de gegevens: u kunt het besturingselement voor delen gebruiken om de besturing van uw bureaublad of programma's overnemen, afhankelijk van wat u deelt, terwijl andere deelnemers toekijken.

Keus/controle:

Ga als volgt te werk als u de besturing van het bureaublad wilt delen:

1.Start Bureaublad delen of Programma delen.

2.Selecteer in het menu Besturing overgeven, in de balk voor delen boven in het scherm, de persoon aan wie u de besturing wilt toegeven.

Ga als volgt te werk om de besturing van uw bureaublad van een externe partij in te trekken:

•Klik in het menu Besturing toewijzen, op de balk voor delen boven in het scherm, op Besturing overnemen.

Bijlagen voor vergaderingen

Wat deze functie doet: u kunt bestanden delen met deelnemers aan vergaderingen door deze te uploaden als bijlagen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: bijlagen worden opgeslagen op de Attendee-server overeenkomstig het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud dat de systeembeheerder heeft ingesteld. De eindgebruiker kan ervoor kiezen om bijlagen te uploaden. Bijlagen worden door u of anderen tijdens een vergadering gedownload. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van de gegevens: de gegevens in geüploade bijlagen voor vergaderingen worden gedeeld met andere deelnemers aan een Lync 2010-vergadering.

Keus/controle:

Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van bijlagen beperken overeenkomstig de rol van deelnemers aan de vergadering (organisator, presentatoren, iedereen). Als een bijlage niet beschikbaar is, kunt u deze niet weergeven in de lijst met bijlagen.

Uitbellen naar vergaderingen

Functie van dit onderdeel: met het onderdeel Uitbellen naar vergaderingen kunnen Attendee-gebruikers in een vergadering een PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) toevoegen aan een bestaande audio-/videovergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer de oproep wordt ontvangen door de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor de audio-/videovergadering, wordt het nummer van de organisator van de audio-/videovergadering weergegeven (en niet noodzakelijkerwijs het nummer van de partij die hem of haar toevoegt aan de vergadering). Zodra de PSTN-gebruiker de oproep beantwoordt, neemt hij of zij direct deel aan de vergadering.

Gebruik van gegevens:

De nummerweergave van de organisator wordt verzonden naar de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor de vergadering.

Keus/controle:

Het onderdeel Uitbellen naar vergaderingen kan niet worden beheerd door u of de systeembeheerder. Voordat u een PSTN-gebruiker toevoegt, kunt u zo mogelijk deze gebruiker per chatbericht of e-mail vragen of deze wil deelnemen aan de audio-/videovergadering zodat de gebruiker weet wat er gebeurt. De PSTN-gebruiker kan ook ervoor kiezen om de oproep niet te accepteren.

Peilingen

Functie van dit onderdeel: Attendee-gebruikers kunnen een poll uitvoeren en anonieme reacties van deelnemers verzamelen gedurende vergaderingen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: individuele stemmen zijn anoniem. Samengevoegde pollresultaten worden bekeken door alle presentatoren en kunnen aan alle deelnemers worden weergegeven door iedere presentator. Polls worden in Lync Server 2010 opgeslagen overeenkomstig het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud, zoals gedefinieerd door de systeembeheerder. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van de gegevens: met Polling wordt de samenwerking verbeterd doordat presentatoren snel de voorkeuren van deelnemers kunnen bepalen.

Keus/controle:

 • Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van polls beperken overeenkomstig de rol van de deelnemer (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer de poll niet wordt weergegeven aan alle deelnemers. Als een poll niet beschikbaar voor u is, wordt deze niet weergegeven in de lijst met inhoud wanneer de poll op dat moment niet wordt gedeeld, en de poll kan niet worden opgeslagen op de lokale computer.

 • Presentatoren kunnen te allen tijde een peiling openen of sluiten voor stemmen, en resultaten van de peiling wissen.

PowerPoint-samenwerking

Functie van dit onderdeel: met het Microsoft-onderdeel Samenwerking in PowerPoint kunnen Attendee-gebruikers PowerPoint-presentaties weergeven, bekijken en van aantekeningen voorzien tijdens een onlinevergadering.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:

Het gebruik van Samenwerking in PowerPoint wordt volledig bepaald door uw acties, of u nu een PowerPoint-presentatie uploadt, hierdoor navigeert of deze van aantekeningen voorziet. Elk bestand dat wordt weergegeven in een vergadering, wordt verzonden naar alle deelnemers aan de vergadering. Ze kunnen dit rechtstreeks ophalen vanuit een map op hun computer. De bestandseigenaar of presentator kan instellen dat anderen het bestand niet kunnen opslaan in Lync, maar ze kunnen het dan nog wel ophalen of bekijken.

PowerPoint-bestanden worden op de Lync-server opgeslagen in overeenkomst met het beleid voor het verlopen van vergaderingsinhoud, zoals gedefinieerd door uw bedrijfsbeheerder. Er worden geen gegevens naar Microsoft gestuurd.

Gebruik van de gegevens: dankzij Samenwerking in PowerPoint kunnen deelnemers aan de vergadering effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keus/controle:

 • Presentatoren kunnen de bevoegdheden voor het maken van aantekeningen als volgt beperken op basis van de rol van de deelnemers (alleen presentatoren, iedereen, geen):

  1. Klik op Opties voor vergadering in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties in het gespreksvenster.

  2. Klik op de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Aantekeningen maken bij presentaties onder Bevoegdheden.

  3. Klik op OK.

 • Het bekijken van dia's door deelnemers kan als volgt door presentatoren worden beperkt voor dia's die niet worden gepresenteerd:

  1. Klik op Opties voor vergadering in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties.

  2. Klik op de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Privé bekijken onder Bevoegdheden.

  3. Klik op OK.

Opmerking:  Deze bevoegdheid kan op basis van de rol van de deelnemer worden ingesteld (alleen presentatoren, iedereen of geen).

 • Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van PowerPoint-presentaties beperken op basis van de rol van de deelnemer (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer de PowerPoint-presentatie niet wordt gedeeld. Als een PowerPoint-presentatie niet beschikbaar is, wordt de presentatie niet weergegeven in de inhoudslijst als de presentatie niet wordt gedeeld en kunt u deze niet opslaan op de computer.

Opnemen

Functie van dit onderdeel: met Opname kunnen presentatoren die Lync gebruiken alle aspecten van een Lync-vergadering opnemen, bijvoorbeeld wie zich aanmeldt bij de vergadering, audio, video en inhoud zoals chatgesprekken, gedeelde programma's, PowerPoint-presentaties, polling, hand-outs en whiteboards. Wanneer de organisator of een andere presentator de opname onderbreekt of stopt, is dit niet van invloed op andere lopende opnamen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:

Als presentatoren ervoor kiezen om een opname te maken, wordt deze op hun computer opgeslagen. Aanvullende videobestanden die op basis van de opname worden gegenereerd, worden standaard opgeslagen op de lokale computer van de presentator, maar kunnen ook op een andere computer worden opgeslagen, indien opgegeven door de presentator die de opname maakt. Wanneer gebruikers inhoud uploaden naar een vergadering, wordt toestemming verleend om deze inhoud toe te voegen aan opnamen die deze en andere gebruikers maken.

Als er fouten optreden in het publicatiestadium van een opname, is het mogelijk dat gegevens die tijdens een onderbroken opname zijn vastgelegd onbedoeld in de opname worden ingesloten. Als bij enig onderdeel van het publicatiestadium fouten optreden (zie de status "Waarschuwing..." in Opnamebeheer), dienen opnamen niet aan anderen te worden gedistribueerd zelfs als ze op een of andere manier nog kunnen worden afgespeeld.

Gebruik van gegevens:

De opname kan worden afgespeeld door iedereen die toegang heeft tot de locatie waarop de opname wordt opgeslagen.

Keus/controle:

De opnamemogelijkheid is standaard uitgeschakeld en moet door de systeembeheerder worden ingeschakeld. Als dit onderdeel is ingeschakeld voor onderdelen, kan iedere presentator van de vergadering een opname starten. Wanneer een presentator een opname start, worden deelnemers met compatibele clients en apparaten hiervan op de hoogte gesteld. Gebruikers die deelnemen aan een opgenomen sessie vanaf een van de volgende incompatibele clients of apparaten, worden opgenomen, maar ontvangen geen bericht over de opname.

Voorbeelden van incompatibele clients zijn:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versie)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versie)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Voorbeelden van incompatibele apparaten zijn:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Ongeacht het apparaat of de client waarvan gebruik is gemaakt, wordt een deelnemer die video tijdens een vergadering op het volledige scherm weergeeft, pas erop geattendeerd dat er een opname is gemaakt nadat hij of zij is teruggekeerd naar het gespreksvenster.

Verbeteringen in spraakkwaliteit

Functie van dit onderdeel: Attendee verstrekt meldingen waarmee u de gesprekskwaliteit kunt verbeteren wanneer tijdens het gesprek problemen met een apparaat, netwerk of computer worden gedetecteerd.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als door een apparaatinstelling het geluid tijdens een gesprek verslechtert (bijvoorbeeld echo of ruis), laat Attendee u en ook andere gespreksdeelnemers weten dat de gesprekskwaliteit minder goed is vanwege uw apparaatinstelling. Aan anderen wordt alleen een bericht weergegeven dat u een apparaat gebruikt waarmee de geluidskwaliteit afneemt. Ze weten niet welk apparaat u gebruikt. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met de informatie die naar anderen in het gesprek wordt gestuurd, kunnen zij de kwaliteit van het gesprek verbeteren. Presentatoren kunnen bijvoorbeeld uw lijn dempen als u enkel naar het gesprek luistert.

Keuze/controle: in Attendee kunt u meldingen over de gesprekskwaliteit niet uitschakelen.

Whiteboard-samenwerking

Functie van dit onderdeel: met Samenwerking via whiteboard kunt u virtuele whiteboards in Attendee delen en van aantekeningen voorzien gedurende onlinevergaderingen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: aantekeningen die op whiteboards worden gemaakt, zijn zichtbaar voor alle deelnemers. Whiteboards worden op de Lync-server opgeslagen in overeenkomst met het beleid voor het verlopen van vergaderingsinhoud. Er worden geen gegevens naar Microsoft gestuurd.

Gebruik van de gegevens: met Samenwerking via whiteboard wordt de samenwerking verbeterd doordat deelnemers aan de vergadering bijvoorbeeld ideeën kunnen bespreken, brainstormsessies kunnen houden en aantekeningen kunnen maken.

Keus/controle: presentatoren kunnen de beschikbaarheid van het whiteboard beperken op basis van de rol van de deelnemer (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer het whiteboard niet aan alle deelnemers wordt weergegeven. Als een whiteboard niet beschikbaar is voor een gebruiker, wordt het niet weergegeven in de inhoudslijst van de desbetreffende gebruiker en kan deze het niet opslaan op zijn of haar computer.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×