Relaties tussen tabellen in een gegevensmodel

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Voeg meer kracht toe aan uw gegevensanalyse door relaties te maken tussen verschillende tabellen. Een relatie is een verbinding tussen twee tabellen die gegevens bevatten: één kolom in elke tabel is de basis voor de relatie. Als u wilt weten waarom relaties nuttig zijn, kunt u zich voorstellen dat u gegevens bij houdt voor klantorders in uw bedrijf. U kunt alle gegevens in één tabel met een structuur als deze bijhouden:

CustomerID

Naam

E-mail

Kortingspercentage

OrderId

Orderdatum

Product

Aantal

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

255

01-03-2010

SLR-Camera

15

2

Takema

willem.takema@contoso.com

.10

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Deze benadering kan volstaan, maar er moeten veel redundante gegevens voor worden opgeslagen, zoals het e-mailadres van de klant voor elke order. De opslag is goedkoop, maar als het e-mailadres wordt gewijzigd, moet u ervoor zorgen dat u elke rij voor de betreffende klant bijwerkt. Een oplossing voor dit probleem is het splitsen van de gegevens in meerdere tabellen en het definiëren van relaties tussen die tabellen. Deze benadering wordt gebruikt in relationele databases zoals SQL Server. Zo kunnen in een database die u importeert de ordergegevens worden weergeven in drie gerelateerde tabellen:

Klanten

[CustomerID]

Naam

E-mail

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Takema

wander.kuijken@contoso.com

Klantkortingen

[CustomerID]

Kortingspercentage

1

0,05

2

0,10

Orders

[CustomerID]

OrderId

Orderdatum

Product

Aantal

1

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

255

01-03-2010

SLR-Camera

15

2

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Relaties bestaan in een gegevensmodel, een gegevensmodel dat u expliciet maakt of een relatie die automatisch namens u wordt gemaakt wanneer u meerdere tabellen tegelijk importeert. U kunt het model ook maken of beheren via de Power Pivot-invoegtoepassing. Zie Een gegevensmodel maken in Excel voor meer informatie.

Als u via de Power Pivot-invoegtoepassing tabellen uit dezelfde database importeert, kunnen in Power Pivot de relaties tussen de tabellen worden gedetecteerd op basis van de kolommen die tussen [vierkante haken] staan en kunnen deze relaties worden gereproduceerd in een gegevensmodel dat op de achtergrond wordt gemaakt. Zie Automatische detectie en afleiding van relaties in dit artikel. Als u tabellen uit verschillende bronnen importeert, kunt u handmatig relaties aanbrengen, zoals wordt beschreven in Een relatie tussen twee tabellen maken.

Relaties zijn gebaseerd op kolommen in tabellen die dezelfde gegevens bevatten. U kunt bijvoorbeeld een tabel Klanten aan een tabel Orders relateren als elke tabel een kolom bevat met een klant-id. In het voorbeeld zijn de kolomnamen hetzelfde, maar dit is geen vereiste. De ene kolom kan CustomerID en de andere kolom kan CustomerNumber heten, zoals alle rijen in de tabel Orders een id bevatten die tevens is opgeslagen in de tabel Customers.

In een relationele database zijn er verschillende typen sleutels. Een sleutel is meestal kolom met speciale eigenschappen. Als u weet waar elke sleutel voor dient, kunt u een gegevensmodel met meerdere tabellen beter beheren waarmee gegevens aan een draaitabel, draaigrafiek of Power View-rapport worden verstrekt.

Hoewel er veel typen sleutels zijn, zijn dit de belangrijkste voor ons doel:

  • Primaire sleutel: identificeert op unieke manier een rij in een tabel, zoals CustomerID in de tabel Klanten.

  • Alternatieve sleutel (of kandidaattoets): een andere kolom dan de primaire sleutel die uniek is. In de tabel Employees zijn bijvoorbeeld mogelijk een medewerker-id en een burgerservicenummer opgeslagen, die beide uniek zijn.

  • Foreign key: een kolom die verwijst naar een unieke kolom in een andere tabel, zoals CustomerID in de tabel Orders, die verwijst naar CustomerID in de tabel Klanten.

In een gegevensmodel wordt de primaire of alternatieve sleutel de gerelateerde kolom genoemd. Als een tabel zowel een primaire als een alternatieve sleutel heeft, kunt u beide sleutels gebruiken als basis van een tabelrelatie. Naar de refererende sleutel wordt verwezen als de bronkolom of simpelweg de kolom. In ons voorbeeld wordt een relatie gedefinieerd tussen CustomerID in de tabel Orders (de kolom) en CustomerID in de tabel Klanten (de opzoekkolom). Als u gegevens uit een relationele database importeert, kiest Excel standaard de refererende sleutel uit een tabel en de overeenkomstige primaire sleutel uit de andere tabel. U kunt voor de opzoekkolom echter elke kolom met unieke waarden gebruiken.

De relatie tussen een klant en een order is een een-op-veel-relatie. Elke klant kan meerdere orders hebben, maar een order kan niet meerdere klanten hebben. Een andere belangrijke tabelrelatie is een-op-een. In ons voorbeeld hier heeft de tabel CustomerDiscounts, waarin één discont tarief voor elke klant wordt definieert, een een-op-een-relatie met de tabel Klanten.

In deze tabel ziet u de relaties tussen de drie tabellen (Klanten, CustomerDiscountsen Orders):

Relatie

Type

Opzoekkolom

Kolom

Klanten-Klantkortingen

een-op-een

Klanten.KlantID

KlantKortingen.KlantID

Klanten-Orders

een-op-veel

Klanten. KlantID

Orders.KlantID

Opmerking: Veel-op-eenrelaties worden niet ondersteund in gegevensmodellen. Een voorbeeld van een veel-op-veelrelatie is een rechtstreekse relatie tussen Products en Customers, waarin een klant vele producten kan kopen en hetzelfde product door vele klanten kan worden gekocht.

Nadat een relatie is gemaakt, moet Excel doorgaans formules herberekenen die kolommen uit tabellen in de nieuwe relatie gebruiken. De verwerking kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens en de complexiteit van de relaties. Zie Formules herberekenen voormeer informatie.

Gegevensmodellen kunnen meerdere relaties tussen twee tabellen bevatten. Als u nauwkeurige berekeningen wilt maken, heeft Excel één pad nodig van de ene tabel naar de volgende. Daarom kan een tabellenpaar slechts één actieve relatie tegelijk hebben. Hoewel de andere inactief zijn, kunt u een inactieve relatie opgeven in formules en query's.

In de diagramweergave is de actieve relatie een effen lijn en zijn de inactieve lijnen stippellijnen. In AdventureWorksDW2012 bevat de tabel DimDate bijvoorbeeld een kolom, DateKey,die is gerelateerd aan drie verschillende kolommen in de tabel FactInternetSales:Orderdatum, DueDateen ShipDate. Als de relatie tussen DateKey en OrderDatum actief is, is deze relatie de standaardrelatie in formules, tenzij u iets anders opgeeft.

Een relatie kan worden gemaakt wanneer aan de volgende vereisten wordt voldaan:

Criteria

Beschrijving

Unieke id voor elke tabel

Elke tabel moet één kolom hebben die elke rij in die tabel op unieke wijze identificeert. Naar deze kolom wordt vaak verwezen als de primaire sleutel.

Unieke opzoekkolommen

De gegevenswaarden in opzoekkolom moeten uniek zijn. Met andere woorden, de kolom kan geen dubbele waarden bevatten. In een gegevensmodel zijn null-waarden en lege tekenreeksen gelijk aan een lege cel, die een unieke gegevenswaarde vertegenwoordigt. Dit betekent dat de opzoekkolom niet meerdere null-waarden mag bevatten.

Compatibele gegevenstypen

De gegevenstypen in de bronkolom en de opzoekkolom moeten compatibel zijn. Zie Gegevenstypen die worden ondersteund in gegevensmodellen voor meer informatie over gegevenstypen.

In een gegevensmodel kan een tabelrelatie niet worden gemaakt als de sleutel een samengestelde sleutel is. Bovendien kunt u ook alleen een-op-een- en een-op-veelrelaties maken. Andere typen relaties worden niet ondersteund.

Samengestelde sleutels en opzoekkolommen

Een samengestelde sleutel is een sleutel die uit meer dan één kolom bestaat. Gegevensmodellen kunnen geen samengestelde toetsen gebruiken: een tabel moet altijd exact één kolom hebben die elke rij in de tabel uniek identificeert. Als u tabellen importeert die een bestaande relatie hebben op basis van een samengestelde sleutel, wordt deze relatie genegeerd in de wizard Tabel importeren in Power Pivot, omdat deze niet kan worden gemaakt in het model.

Als u handmatig een relatie wilt maken tussen twee tabellen met meerdere kolommen waardoor de primaire en refererende sleutels worden gedefinieerd, moet u eerst de waarden combineren om één sleutelkolom te maken, voordat u de relatie maakt. U kunt dit doen voordat u de gegevens importeert of door een berekende kolom te maken in het gegevensmodel met de Power Pivot-invoeging.

Veel-op-veelrelaties

Een gegevensmodel kan geen veel-op-veelrelaties hebben. U kunt niet simpelweg verbindingstabellen aan het model toevoegen. U kunt echter wel DAX-functies gebruiken om veel-op-veelrelaties te modelleren.

Self-joins en lussen

Self-joins zijn niet toegestaan in een gegevensmodel. Een self-join is a recursieve relatie tussen een tabel en zichzelf. Self-joins worden vaak gebruikt om bovenliggende-onderliggende hiërarchieën te definiëren. U zou bijvoorbeeld een tabel Employees aan zichzelf kunnen koppelen om een hiërarchie te creëren waarin de managementketen van een bedrijf wordt weergegeven.

In Excel zijn lussen tussen relaties in een werkmap niet toegestaan. Met andere woorden: de onderstaande relaties zijn verboden.

Tabel 1, kolom a   tot   tabel 2, kolom f

Tabel 2, kolom f   tot   tabel 3, kolom n

Tabel 3, kolom n   tot   tabel 1, kolom a

Als u een relatie probeert te maken die in een lus resulteert, wordt een fout gegenereerd.

Een van de voordelen van het importeren van gegevens via de Power Pivot-invoegtoepassing is dat via Power Pivot soms relaties kunnen worden gedetecteerd of gemaakt in het gegevensmodel dat in Excel wordt gemaakt.

Wanneer u meerdere tabellen importeert, worden door Power Pivot automatisch bestaande relaties tussen de tabellen gedetecteerd. Wanneer u een draaitabel maakt, worden de gegevens bovendien in de tabellen door Power Pivot geanalyseerd. Het programma detecteert mogelijke relaties die niet zijn gedefinieerd en suggereert de juiste kolommen voor deze relaties.

De detectiealgoritme gebruikt statistische gegevens over de waarden en metagegevens van kolommen om de kans op relaties af te leiden.

  • De gegevenstypen in alle gerelateerde kolommen moeten compatibel zijn. Voor automatische detectie worden alleen gegevenstypen voor gehele getallen of tekst ondersteund. Zie Gegevenstypen die in gegevensmodellen worden ondersteund voor meer informatie over PowerPivot-gegevenstypen.

  • Om de relatie te kunnen detecteren, moet het aantal unieke toetsen in de opzoekkolom groter zijn dan de waarden in de tabel aan de vele zijden. Met andere woorden: de sleutelkolom aan de vele zijden van de relatie mag geen waarden bevatten die niet in de sleutelkolom van de opzoektabel staan. Stel dat u een tabel hebt met producten met hun ID's (de opzoektabel) en een verkooptabel met de verkoopcijfers voor elk product (de vele kant van de relatie). Als uw verkooprecords de id bevatten van een product zonder bijbehorende id in de tabel Producten, kan de relatie niet automatisch worden gemaakt, maar kunt u deze mogelijk handmatig maken. Als u wilt dat excel de relatie detecteert, moet u eerst de tabel Product zoeken bijwerken met de ID's van de ontbrekende producten.

  • Controleer of de naam van de sleutelkolom aan de veel-zijde vergelijkbaar is met de naam van de sleutelkolom in de opzoektabel. De namen hoeven niet identiek te zijn. In een bedrijfsinstelling hebt u bijvoorbeeld vaak variaties op de namen van kolommen die in feite dezelfde gegevens bevatten: Emp-id, EmployeeID, Werknemers-id, EMP_ID,en ga zo maar door. De algoritme detecteert namen die op elkaar lijken en wijst een hogere kans toe aan kolommen met soortgelijke of exact overeenkomende namen. Als u de waarschijnlijkheid van een automatische relatie wilt verhogen, kunt u daarom proberen in de gegevens die u importeert de namen van de kolommen te wijzigen in namen die lijken op de kolommen in de bestaande tabellen. Als Excel meerdere geschikte relaties aantreft, wordt er geen relatie gemaakt.

Deze gegevens kunnen u helpen begrijpen waarom niet alle relaties worden gedetecteerd, of hoe wijzigingen in metagegevens (zoals veldnaam en gegevenstypen) de resultaten van automatische relatiedetectie kunnen verbeteren. Zie Problemen met relaties oplossen voor meer informatie.

Automatische detectie voor benoemde sets

Relaties tussen benoemde sets en gerelateerde velden in een draaitabel worden niet automatisch gedetecteerd. U kunt deze relaties handmatig maken. Als u automatische detectie van relaties wilt gebruiken, verwijdert u de benoemde sets en voegt u de aparte velden van de benoemde sets rechtstreeks toe aan de draaitabel.

Implicatie van relaties

In sommige gevallen worden relaties tussen tabellen automatisch geketend. Als u bijvoorbeeld een relatie tussen de eerste twee sets tabellen hieronder maakt, wordt een relatie afgeleid voor de andere twee tabellen en wordt automatisch een relatie gemaakt.

Products en Categorie -- handmatig gemaakt

Categorie en SubCategorie -- handmatig gemaakt

Producten en SubCategorie -- relatie is geïmpliceerd

De relaties moeten in één richting lopen, zoals hierboven wordt getoond, om relaties automatisch te ketenen. Als de aanvankelijke relaties bijvoorbeeld tussen Verkopen en Producten waren, en tussen Verkopen en Klanten, wordt geen relatie geïmpliceerd. Dit komt omdat de relatie tussen Producten en Klanten een veel-op-veelrelatie is.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×