Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt samenvoegvelden invoegen in de samenvoegpublicatie in Publisher. De samenvoegvelden zijn tijdelijke aanduidingen voor de tekst en afbeeldingsgegevens die per exemplaar van de uiteindelijke publicatie zullen variëren.

Uw afdruk samenvoegen, e-mail samenvoegen of catalogus samenvoegen moet zijn verbonden met een gegevensbron voordat u samenvoegvelden kunt invoegen.

 1. Als de samenvoegpublicatie nog niet is geopend, opent u de samenvoegpublicatie.

 2. Kies op het tabblad Verzendlijstende optie Afdruk samenvoegen > stapsgewijs wizard Afdruk samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik op Volgende: Een adressenlijst maken of hiermee verbinding maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de wante gegevensbron en klik vervolgens op Openen. Afhankelijk van het type gegevensbron dat u selecteert, kunnen er andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

 5. In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de geadresseerden selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel het selectievakje in naast elke geadresseerde die u in de bewerking wilt opnemen en schakel het selectievakje uit naast elke geadresseerde die u niet wilt opnemen. U kunt de lijst filteren op een specifiek veld of criterium en de lijst in alfabetische volgorde sorteren.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat en u tekst wilt toevoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde blijft, voegt u een ofmeer tekstvakken in door te klikken op Invoegen > Tekstvak tekenen en vervolgens het vak te tekenen op de 2e plaats in de publicatie.

 7. Als u de tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde moet blijven, klikt u in het tekstvak en typt u de tekst die u in elk exemplaar wilt weergeven.

 8. Klik in het tekstvak waarin u het samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende elementen in:

  Picture

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop het veld Afbeelding.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingsveld invoegen op het gegevensveld met de namen of paden van de afbeeldingsbestand en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: Als de kolom Inhoud het pad naar de map met de afbeeldingen niet bevat, moet u de locatie van de afbeeldingsbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven,selecteer [Gegevensbronmap], klik op Toevoegen,ga naar de locatie van de afbeeldingen en klik op Openen.

  Adresblok

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop Adresblok.

  2. Klik in het dialoogvenster Adresblok invoegen op de adresonderdelen die u wilt invoegen en klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de gegevensvelden die in Publisher voor het adresblok worden gebruikt, moet u mogelijk klikken op Velden zoeken in het dialoogvenster Adresblok invoegen. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Begroetingsregel

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen de notatie voor de begroetingsregel, inclusief de aanhef, de naamopmaak en het volgende leesteken.

   U kunt ook uw eigen tekst typen in de aanhef en de volgende leestekens.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergegeven in gevallen waarin de naam van de geadresseerde niet wordt geïnterpreteerd in Publisher, bijvoorbeeld wanneer de gegevensbron geen voor- of achternaam voor een geadresseerde bevat, maar alleen een bedrijfsnaam.

   U kunt ook uw eigen tekst als een begroetingsregel typen in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden.

  4. Klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen op Velden zoeken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere gegevensvelden

  In het taakvenster Afdruk samenvoegen bevat de lijst onder De publicatie voorbereiden alle velden in de gegevensbron. U kunt deze lijst gebruiken om extra velden aan uw publicatie toe te voegen.

  1. Sleep in het taakvenster Afdruk samenvoegen in de lijst onder De publicatie voorbereiden het veld dat u wilt opnemen naar het tekstvak dat u ervoor hebt gemaakt.

   Opmerking: Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen de tekst weergegeven die het pad naar de afbeelding aan duiden. De afbeelding zelf wordt niet in de afbeelding zelf invoegen.

 1. Open de samenvoegpublicatie als deze nog niet is geopend.

 2. Kies op het tabblad Verzendlijsten de optie E-mail samenvoegen > stapsgewijswizard E-mail samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volgende: Maken of verbinding maken met een adressenlijst.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de wante gegevensbron en klik vervolgens op Openen. Afhankelijk van het type gegevensbron dat u selecteert, kunnen er andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

 5. In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de geadresseerden selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel het selectievakje in naast elke geadresseerde die u in de bewerking wilt opnemen en schakel het selectievakje uit naast elke geadresseerde die u niet wilt opnemen. U kunt de lijst filteren op een specifiek veld of criterium en de lijst in alfabetische volgorde sorteren.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat en u tekst wilt toevoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde blijft, voegt u een ofmeer tekstvakken in door te klikken op Invoegen > Tekstvak tekenen en vervolgens het vak te tekenen op de 2e plaats in de publicatie.

 7. Als u de tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde moet blijven, klikt u in het tekstvak en typt u de tekst die u in elk exemplaar wilt weergeven.

 8. Klik in de samenvoegpublicatie in het tekstvak waarin u het samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende elementen in:

  Gepersonaliseerde hyperlink

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop Gepersonaliseerde hyperlink invoegen.

  2. Typ in het dialoogvenster Persoonlijke hyperlink invoegen de tekst die u wilt weergeven en het adres van de website of webpagina waarop elke geadresseerde moet klikken wanneer deze op de hyperlink klikt.

  3. Als u een gegevensveld wilt gebruiken in de velden voor weergavetekst of hyperlinks, klikt u in het vak Weergavetekst of Hyperlink en klikt u in de lijst onder Itemdat u wilt invoegen op het gegevensveld dat u wilt invoegen.

   Als u een gegevensveld invoegt, kunt u vervangende weergavetekst en een webadres opgeven voor lege items die overeenkomen met het ingevoegde gegevensveld. Schakel de selectievakjes Standaardtekst gebruiken voor lege items en Gebruik zo nodig de selectievakjes Standaardhyperlink voor lege items en typ vervolgens de vervangende tekst en het webadres.

   Afbeelding van het dialoogvenster Aangepaste hyperlink invoegen

  Picture

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop het veld Afbeelding.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingsveld invoegen op het afbeeldingsgegevensveld dat u wilt invoegen en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: Als de kolom Inhoud het pad naar de map met de afbeeldingen niet bevat, moet u de locatie van de afbeeldingsbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven,selecteer [Gegevensbronmap], klik op Toevoegen,ga naar de locatie van de afbeeldingen en klik op Openen.

  Begroetingsregel

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen de notatie voor de begroetingsregel, inclusief de aanhef, de naamopmaak en het volgende leesteken.

   U kunt ook uw eigen tekst typen in de aanhef en de volgende leestekens.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergegeven in gevallen waarin de naam van de geadresseerde niet wordt geïnterpreteerd in Publisher, bijvoorbeeld wanneer de gegevensbron geen voor- of achternaam voor een geadresseerde bevat, maar alleen een bedrijfsnaam.

   U kunt ook uw eigen tekst als een begroetingsregel typen in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden.

  4. Klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen op Velden zoeken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere gegevensvelden

  In het taakvenster E-mail samenvoegen bevat de lijst onder Uw publicatie voorbereiden alle velden in de gegevensbron. U kunt deze lijst gebruiken om extra velden aan uw publicatie toe te voegen.

  1. Sleep in het taakvenster E-mail samenvoegen in de lijst onder Uw publicatie voorbereiden het veld dat u wilt opnemen naar het tekstvak dat u ervoor hebt gemaakt.

   Opmerking: Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen het pad naar de afbeelding invoegen. De afbeelding zelf wordt niet in de afbeelding zelf invoegen.

Zie ook

Afdruk samenvoegen of E-mail samenvoegen

Een catalogus samenvoegen

 1. Als de samenvoegpublicatie nog niet is geopend, opent u de samenvoegpublicatie.

 2. Wijs in het menu Extra de opties Verzendlijsten en Catalogiaan en klik op Afdruk samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik op Volgende: Een adressenlijst maken of hiermee verbinding maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de wante gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het type gegevensbron dat u selecteert, kunnen er andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met informatie over meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de 3D-gegevens selecteren en op OKklikken.

 5. In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de geadresseerden selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel het selectievakje in naast elke geadresseerde die u in de bewerking wilt opnemen en schakel het selectievakje uit naast elke geadresseerde die u niet wilt opnemen. U kunt de lijst filteren op een specifiek veld of criterium en de lijst in alfabetische volgorde sorteren. Zie Tips voor adressenlijsten voor meer informatie over het verfijnen van adressenlijsten.

 6. Als de publicatie geen tekstvak bevat en u tekst wilt toevoegen die in elk exemplaar van de voltooide publicatie hetzelfde blijft, voegt u een of meer tekstvakken in.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk Objecten op Tekstvak Knopafbeelding.

  2. Wijs in de publicatie de plaats aan waar u een van de hoeken van het tekstvak wilt plaatsen en sleep vervolgens in diagonale vorm totdat het tekstvak de 3D-grootte heeft.

 7. Als u de tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde moet blijven, klikt u in het tekstvak en typt u de tekst die u in elk exemplaar wilt weergeven.

 8. Klik in het tekstvak waarin u het samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende elementen in:

  Picture

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop het veld Afbeelding.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingsveld invoegen op het gegevensveld met de namen of paden van de afbeeldingsbestand en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: Als de kolom Inhoud het pad naar de map met de afbeeldingen niet bevat, moet u de locatie van de afbeeldingsbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven,selecteer [Gegevensbronmap], klik op Toevoegen,ga naar de locatie van de afbeeldingen en klik op Openen.

  Adresblok met naam, adres en andere gegevens

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop Adresblok.

  2. Klik in het dialoogvenster Adresblok invoegen op de adresonderdelen die u wilt invoegen en klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de gegevensvelden die in Publisher voor het adresblok worden gebruikt, moet u mogelijk klikken op Velden zoeken in het dialoogvenster Adresblok invoegen. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Begroetingsregel

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer itemsop Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel de notatie voor de begroetingsregel, die bestaat uit de aanspreekvorm, de notatie voor de naam en het afsluitende leesteken.

   U kunt ook uw eigen tekst typen in de aanhef en de volgende leestekens.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergegeven in gevallen waarin de naam van de geadresseerde niet wordt geïnterpreteerd in Publisher, bijvoorbeeld wanneer de gegevensbron geen voor- of achternaam voor een geadresseerde bevat, maar alleen een bedrijfsnaam.

   U kunt ook uw eigen tekst als een begroetingsregel typen in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden.

  4. Klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel op Velden zoeken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere gegevensvelden

  In het taakvenster Afdruk samenvoegen bevat de lijst onder De publicatie voorbereiden alle velden in de gegevensbron. U kunt deze lijst gebruiken om extra velden aan uw publicatie toe te voegen.

  1. Sleep in het taakvenster Afdruk samenvoegen in de lijst onder De publicatie voorbereiden het veld dat u wilt opnemen naar het tekstvak dat u ervoor hebt gemaakt.

   Opmerking: Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen de tekst weergegeven die het pad naar de afbeelding aan duiden. De afbeelding zelf wordt niet in de afbeelding zelf invoegen.

 1. Open de samenvoegpublicatie als deze nog niet is geopend.

 2. Wijs in het menu Extra de opties Verzendlijsten en Catalogiaan en klik op E-mail samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Adressenlijst maken de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Volgende: Maken of verbinding maken met een adressenlijst.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de wante gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het type gegevensbron dat u selecteert, kunnen er andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met informatie over meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de 3D-gegevens selecteren en op OKklikken.

 5. In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de geadresseerden selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel het selectievakje in naast elke geadresseerde die u in de bewerking wilt opnemen en schakel het selectievakje uit naast elke geadresseerde die u niet wilt opnemen. U kunt de lijst filteren op een specifiek veld of criterium en de lijst in alfabetische volgorde sorteren. Zie Tips voor adressenlijsten voor meer informatie over het verfijnen van adressenlijsten.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat, voegt u een of meer tekstvakken in.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk Objecten op Tekstvak Knopafbeelding.

  2. Klik in de publicatie op de positie waar u een van de hoeken van het tekstvak wilt plaatsen en sleep vervolgens in diagonale richting tot het vak het gewenste formaat heeft.

 7. Als u de tekst wilt invoegen die in elk exemplaar van de uiteindelijke publicatie hetzelfde moet blijven, klikt u in het tekstvak en typt u de tekst die u in elk exemplaar wilt weergeven.

 8. Klik in de samenvoegpublicatie in het tekstvak waarin u het samenvoegveld wilt invoegen.

 9. Voeg een van de volgende elementen in:

  Gepersonaliseerde hyperlink

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop Gepersonaliseerde hyperlink invoegen.

  2. Typ in het dialoogvenster Persoonlijke hyperlink invoegen de tekst die u wilt weergeven en het adres van de website of webpagina waarop elke geadresseerde moet klikken wanneer deze op de hyperlink klikt.

  3. Als u een gegevensveld wilt gebruiken in de velden voor weergavetekst of hyperlinks, klikt u in het vak Weergavetekst of Hyperlink en klikt u in de lijst onder Itemdat u wilt invoegen op het gegevensveld dat u wilt invoegen.

   Als u een gegevensveld invoegt, kunt u vervangende weergavetekst en een webadres opgeven voor lege items die overeenkomen met het ingevoegde gegevensveld. Schakel de selectievakjes Standaardtekst gebruiken voor lege items en Gebruik zo nodig de selectievakjes Standaardhyperlink voor lege items en typ vervolgens de vervangende tekst en het webadres.

   Afbeelding van het dialoogvenster Aangepaste hyperlink invoegen

  Picture

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop het veld Afbeelding.

  2. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingsveld invoegen op het afbeeldingsgegevensveld dat u wilt invoegen en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: Als de kolom Inhoud het pad naar de map met de afbeeldingen niet bevat, moet u de locatie van de afbeeldingsbestanden opgeven. Klik op Mappen opgeven,selecteer [Gegevensbronmap], klik op Toevoegen,ga naar de locatie van de afbeeldingen en klik op Openen.

  Begroetingsregel

  1. Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen onder Meer itemsop Begroetingsregel.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Begroetingsregel de notatie voor de begroetingsregel, die bestaat uit de aanspreekvorm, de notatie voor de naam en het afsluitende leesteken.

   U kunt ook uw eigen tekst typen in de aanhef en de volgende leestekens.

  3. Selecteer de tekst die u wilt weergegeven in gevallen waarin de naam van de geadresseerde niet wordt geïnterpreteerd in Publisher, bijvoorbeeld wanneer de gegevensbron geen voor- of achternaam voor een geadresseerde bevat, maar alleen een bedrijfsnaam.

   U kunt ook uw eigen tekst als een begroetingsregel typen in het vak voor ongeldige namen van geadresseerden.

  4. Klik op OK.

   Opmerking: Als de namen van de gegevensvelden in de gegevensbron niet overeenkomen met de namen van de velden die in Publisher voor de begroetingsregel worden gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Begroetingsregel op Velden zoeken. Selecteer in het dialoogvenster Velden vergelijken met behulp van de vervolgkeuzelijsten de velden in de gegevensbron die overeenkomen met de velden in Publisher.

  Andere gegevensvelden

  In het taakvenster E-mail samenvoegen bevat de lijst onder Uw publicatie voorbereiden alle velden in de gegevensbron. U kunt deze lijst gebruiken om extra velden aan uw publicatie toe te voegen.

  1. Sleep in het taakvenster E-mail samenvoegen in de lijst onder Uw publicatie voorbereiden het veld dat u wilt opnemen naar het tekstvak dat u ervoor hebt gemaakt.

   Opmerking: Als u een afbeeldingsitem uit deze lijst sleept, wordt alleen het pad naar de afbeelding invoegen. De afbeelding zelf wordt niet in de afbeelding zelf invoegen.

 1. Als deze nog niet is geopend, opent u de publicatie voor catalogus samenvoegen.

 2. Wijs in het menu Extra mailings en catalogiaan en klik op Catalogus samenvoegen.

 3. Selecteer in het taakvenster Catalogus samenvoegen onder Productlijstselecteren de gegevensbron die u wilt gebruiken en klik op Volgende: Een productlijst maken of hiermee verbinding maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de wante gegevensbron en klik vervolgens op Openen.

  Afhankelijk van het type gegevensbron dat u selecteert, kunnen er andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie wordt gevraagd.

  Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met informatie over meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de 3D-gegevens selecteren en op OKklikken.

 5. In het dialoogvenster Productlijst catalogus samenvoegen kunt u de items selecteren die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de items die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit naast de items die u wilt uitsluiten. U kunt de lijst filteren op een specifiek veld of criterium en de lijst in alfabetische volgorde sorteren.

 6. Als uw publicatie geen tekstvak bevat, voegt u een tekstvak in het gebied voor catalogus samenvoegen van de publicatie in, waarin u gegevensvelden invoegt.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk Objecten op Tekstvak Knopafbeelding.

  2. Wijs in de publicatie de plaats aan waar u een van de hoeken van het tekstvak wilt plaatsen en sleep vervolgens in diagonale vorm totdat het tekstvak de 3D-grootte heeft.

 7. Als u de gegevens wilt invoegen die voor elke record in het gebied voor het samenvoegen van de herhalende catalogus variëren, klikt u in het tekstvak waarin u het gegevensveld wilt invoegen en doet u het volgende:

  1. Als u tekst wilt invoegen in het gebied voor het samenvoegen van de herhalende catalogus van de sjabloon, klikt u in het taakvenster Catalogus samenvoegen onder De publicatie voorbereiden op het veld dat u wilt invoegen.

   Opmerking: Als u op de afbeelding of het fotoveld klikt, wordt er tekst (het pad en de bestandsnaam van de afbeelding) in plaats van de afbeelding zelf geplaatst.

  2. Als u een afbeelding wilt invoegen, klikt u onder Meer itemsop Productafbeelding.

   Opmerking: Als u nog niet in een tekstvak in het gebied voor catalogus samenvoegen hebt geklikt voordat u een samenvoegveld invoegt, voegt Publisher elk samenvoegveld in een nieuw tekstvak of afbeeldingskader in.

 8. Herhaal stap 5 totdat u alle velden hebt ingevoegd die u uit de gegevensbron wilt halen.

 9. Maak het gebied voor catalogus samenvoegen op en rangschik dit, dat voor elke record in de gegevensbron wordt herhaald. U kunt het wijzigen, zodat meerdere records precies zo passen als u wilt op de pagina. Koppelingen naar meer informatie over het opmaken en rangschikken van tekst vindt u in de sectie Zie ook.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×