Meerdere personen kunnen tegelijk aan een Visio werken, elke persoon op zijn of haar eigen computer. Door samen te werken, kunnen teamleden snel diagrammen met meerdere pagina's maken en elkaar helpen bepalen hoe het diagram eruit moet zien terwijl ze werken.

Belangrijk: Als u tegelijk met een andere persoon aan een bestand wilt werken, moet u hetzelfde type Visio gebruiken: de bureaublad-app of de web-app. Het is niet mogelijk voor één persoon om een bestand in een Visio voor het web te bewerken op hetzelfde moment dat een andere persoon dat bestand bewerkt in de Visio bureaublad-app. 

Als u uw tekening opslaat in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, kunt u tegelijk met uw collega’s aan een tekening werken. Als u tegelijkertijd aan een tekening wilt werken, moeten alle auteurs op Windows werken Visio Abonnement 2 en de bureaublad-app Visio gebruiken.

Uw tekening met anderen delen en tegelijk hieraan werken

 1. Open uw Visio in de bureaublad-app en kies Delen in de rechterbovenhoek van het lint wanneer u klaar bent om samen te werken.

  Uw tekening met anderen delen

 2. Typ in het dialoogvenster Delen het e-mailadres van de persoon met wie u de tekening wilt delen.

  Dialoogvenster delen in Visio

  Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen. In de vervolgkeuzelijst kunt u opgeven met wie u de tekening wilt delen.

 3. Klik op Verzenden.

  Als het bestand al is opgeslagen in de cloud, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden naar de genodigden. Als u de tekening nog niet hebt opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, wordt u in Visio gevraagd om dit nu te doen.

  Als u de tekening nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, wordt u in Visio gevraagd om dit te doen.

  Wanneer u het bestand in de cloud hebt opgeslagen, wordt de e-mailuitnodiging verzonden.

  Opmerking: Zie Bestanden of mappen in SharePoint delen in Microsoft 365 voor meer informatie over delen.

Zien wie aan uw gedeelde tekening werkt

 1. Open de tekening in de Visio app en begin er aan te werken. Als iemand anders de tekening bekijkt of eraan werkt, wordt de miniatuur van deze persoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het lint. In Visio wordt een waarschuwing gegeven wanneer personen de tekening openen of verlaten.

  Hier ziet u de personen die momenteel aan de tekening werken

 2. Als u de tekening wilt controleren en opmerkingen wilt toevoegen, kiest u Opmerkingen Het Opmerkingenvenster openen.

  Opmerkingen in een opmerkingenvenster

  U kunt ook reageren op opmerkingen of deze verwijderen.

  Als u wilt zien waar in de tekening iemand een opmerkingen heeft geplaatst, klikt u op een opmerkingenpictogram.

  Pictogram Opmerking

  Als u uw eigen opmerkingen wilt toevoegen aan een shape, klikt u met de rechtermuisknop op de shape en kiest u Opmerking toevoegen.

 3. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op.

  Als uw updates en updates van andere auteurs niet conflicteren, worden deze automatisch samengevoegd en hoeft u verder niets te doen.

Eerdere versies van een tekenbestand bekijken

U kunt eerdere versies van een Visio weergeven. U kunt ook de huidige versie van een tekenbestand vervangen door een eerdere versie.

Een eerdere versie van een tekenbestand weergeven

 1. Selecteer Bestand >Info > Versiegeschiedenis weergeven.

  Het dialoogvenster Versies die zijn opgeslagen voor ... wordt geopend. De opgeslagen versies van het bestand worden weergegeven, te beginnen met de huidige versie bovenaan.

 2. Selecteer de versie van het bestand dat u wilt zien.

 3. Selecteer Openen.

  Een alleen-lezen weergave van die versie wordt geopend in een nieuw Visio venster.

 4. Selecteer Bestand >Sluiten wanneer u klaar bent met het controleren van de vorige versie van het bestand die alleen-lezen is.

Een eerdere versie van een tekenbestand herstellen

 1. Selecteer Bestand >Info > Versiegeschiedenis weergeven.

  Het dialoogvenster Versies die zijn opgeslagen voor ... wordt geopend. De opgeslagen versies van het bestand worden weergegeven, te beginnen met de huidige versie bovenaan.

 2. Selecteer de versie van het bestand dat u wilt maken in de huidige versie.

 3. Selecteer Herstellen.

  In een berichtvak wordt u gevraagd te bevestigen dat u de huidige versie van het bestand wilt vervangen door de eerdere versie die u hebt geselecteerd.

 4. Selecteer OK om te bevestigen dat u de wijziging wilt maken.

  Het geopende tekenbestand wordt bijgewerkt om de versie weer te geven van het bestand dat u hebt gekozen als de nieuwe huidige versie.

Met de functie coauteur inVisio voor het web kunt u tegelijk een diagram met anderen bewerken. Als uw diagram online is opgeslagen in SharePoint of OneDrive voor werk of school, kunt u eenvoudig anderen uitnodigen om het diagram te maken, te bewerken, te bekijken en opmerkingen toe te voegen als onderdeel van een gesprek met discussielijn. 

Een diagram delen met anderen die SharePoint of OneDrive

U kunt een diagram met anderen delen door een koppeling te versturen in e-mailbericht.

 1. Open het diagram in Visio voor het web.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer u het diagram bekijkt, selecteert u Delen De opdracht Delen.

  • Wanneer u het diagram bewerkt, selecteert u Bestand > Delen > Delen met anderen.

   De optie Delen met personen.

 3. Selecteer Verzenden in het dialoogvenster Delen.

Delen met anderen die geen SharePoint of OneDrive

U kunt een diagram delen door een koppeling te verzenden. Personen kunnen deze in elke webbrowser bekijken, zelfs als ze niet de bureaublad-app Visio gebruiken. De volgende stappen kunt u alleen uitvoeren als een beheerder extern delen heeft ingeschakeld voor SharePoint in Microsoft 365. Meer informatie.

 1. Open het diagram in Visio voor het web.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer u het diagram bekijkt, selecteert u Delen De opdracht Delen.

  • Wanneer u het diagram bewerkt, selecteert u Bestand > Delen > Delen met anderen.

 3. Selecteer Koppeling kopiëren in het dialoogvenster Delen.

  Het dialoogvenster Delen voor het verzenden van een koppeling die naar een diagrambestand wijst.

Een diagram delen met anderen in Microsoft Teams

U kunt een diagram met anderen delen met behulp van Microsoft Teams. 

Als uw bestand beschikbaar is in een Teams kanaal:

 1. Ga naar het Teams kanaal en selecteer deVisio die u wilt delen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit: 

  1. Selecteer koppeling kopiëren op het lint.

   Knop Koppeling kopiëren.

  2. Selecteer de optie Meer( ...) naast de naam van het bestand en selecteer Koppeling kopiëren. 

   Meer opties in Microsoft Teams voor het kopiëren van een koppeling.

 3. Stel in het dialoogvenster de machtigingen in en selecteer Kopiëren.

  Stel de juiste machtigingen in en selecteer vervolgens de knop Kopiëren.

Ga als volgt te werk als u de koppeling naar het bestand al hebt via een van de bovenstaande methoden: 

 1. Stuur de koppeling naar anderen in een Teams of chat.

 2. Nadat het bestand is verzonden, kan de andere gebruiker die het bestand probeert te openen, kiezen uit meer opties en ook bewerken in Teams.

Tegelijk een tekening maken

Iedereen met bewerkingsmachtigingen en eenVisio voor het web licentie kan samen aan een bestand werken dat met hen is gedeeld.

 1. Open de diagramkoppeling die met u is gedeeld.

 2. Selecteer Diagram bewerken > Bewerken in browser.

  De optie Bewerken in browser.

 3. Doe uw wijzigingen zoals u normaal gesproken zou doen, zonder onderbreking.

Zien waar anderen zich in het document vinden

Huidige coauteurs worden weergegeven naast het werkbalklint. Met een aanwezigheidsindicator kunt u zien waar andere coauteurs in het canvas werken. Wanneer een coauteur bijvoorbeeld een object selecteert, ziet u een gekleurde rand in het kader van het object:

Een gekleurde rand in een shapevak geeft aan dat een andere gebruiker aan die shape werkt.

En wanneer een coauteur meerdere of niet-aaneengesloten vormen selecteert, ziet u een aanwezigheidsgrens op elke vorm en een selectiegrens in de groep. 

Gekleurde randen geven aan dat een andere auteur meerdere shapes heeft geselecteerd.

Werken met opdrachten

U kunt opmerkingen in het diagram geven in zowel de bewerkingsmodus als de weergavemodus. U kunt opmerkingen toevoegen aan shapes en aan de hele pagina. Wanneer u opmerkingen aan een shape toevoegt, blijven ze bij de shape, zelfs als deze wordt verplaatst. 

In de weergavemodus:

 1. Open het diagram om het te bekijken.

 2. Selecteer Meer opdrachten weergeven (... ) > Opmerkingen.

  Selecteer opmerkingen onder het beletseltekenmenu.

  Het deelvenster Opmerkingen wordt weergegeven.

 3. Voeg uw eigen opmerkingen toe en bekijk de opmerkingen van anderen. Gebruik Gegevens vernieuwen om opmerkingen van anderen te laden.

In de bewerkingsmodus:

 1. Selecteer de shape aan wie u een opmerking wilt toevoegen of klik op een leeg gebied van de pagina, zodat er niets is geselecteerd om een opmerking aan de pagina toe te voegen.

 2. Ga op een van de volgende opties te werk om een opmerking toe te voegen:

  • Selecteer op het tabblad Controleren de optie Nieuwe opmerking en voeg uw opmerking toe.

   De knop Nieuwe opmerking.

  • Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina opmerkingen >Nieuweopmerking en voeg uw opmerking toe.

   Knop Nieuwe opmerking.

 3. U kunt ook een opmerking beantwoorden of verwijderen met behulp van deze twee knoppen:

  Knoppen voor het beantwoorden van een opmerking en het verwijderen van een opmerking.

 4. U kunt de opmerkingen van anderen on-page of on-shape bekijken terwijl ze worden weergegeven.

Berichten die u kunt tegenkomen tijdens co-authoring

 • Wanneer u een diagram bewerkt, wordt de sessie na 10 minuten inactiviteit ge time-out om de kans op een bewerkingsconflict te minimaliseren. U kunt doorgaan met bewerken door Doorgaan met werken te selecteren op de berichtenbalk die in deze situatie wordt weergegeven:

  Bericht dat wordt weergegeven wanneer een Visio Online-sessie vijf minuten of meer inactief is geweest.

 • Soms tijdens het coauteren, is het mogelijk dat uw laatste bewerking niet is voltooid door Visio. Dit gebeurt wanneer u en uw medeauteur hetzelfde object proberen te wijzigen op een conflicterende manier. U kunt in hetzelfde diagram blijven werken, maar u moet de laatste bewerking opnieuw uitvoeren. Het pop-upbericht verdwijnt automatisch.

  Foutbericht over conflicterende wijzigingen door twee of meer gebruikers in een Visio bestand.

 • In een coauteursessie waarin gebruikers verschillende taalvoorkeuren hebben, kunnenVisio alleen de vormtekst van een bepaald stencil in één taal laten zien. Visio gebruikt de taalvoorkeur van de persoon in de sessie die eerst een shape van dat stencil naar het canvas sleept. 

  Foutbericht dat wordt weergegeven wanneer gebruikers coauteur zijn in verschillende talen.

 • Als een andere gebruiker al een Visio in de bureaublad-app bewerkt en u deze probeert te bewerken in uw browser, wordt het diagram vergrendeld voor bewerken en wordt er een berichtvak weergegeven. In dergelijke gevallen kunt u de bureaubladgebruiker vragen het bestand te sluiten of de instructies in het berichtvak te volgen.

  Een berichtvak waarin een vergrendelingsfout wordt beschreven.

  • Selecteer In leesweergave openen als u het diagram wilt bekijken.

  • Als u een kopie van het diagram wilt opslaan in de SharePoint of OneDrive voor werk of school map, selecteert u Een kopie opslaan.

Iedereen die aan het diagram gaat werken, moet Visio Professional-versie op de computer hebben geïnstalleerd.

Een diagram instellen voor coauthoring

 1. Maak een Visio diagram in een SharePoint bibliotheek of start een diagram in Visio en upload het vervolgens naar OneDrive.

 2. Geef alle personen die er aan werken toestemming om het te bewerken.

Elke auteur opent het diagram vanaf de server in Visio en begint met het maken, bewerken of controleren. Een melding in de hoek laat zien wanneer iemand deel neemt aan of een sessie verlaat (wat in feite betekent dat hij of zij het diagram opent om het te bewerken of te sluiten). U kunt altijd op de statusbalk zien hoeveel personen aan het diagram werken.

Hoe wijzigingen worden weergegeven in het diagram

Kleine pictogrammen worden weergegeven door vormen die op een of andere manier door een andere persoon zijn bewerkt. U bent niet buitengesloten van een shape met een pictogram dat laat zien dat deze wordt bewerkt. Zelfs als iemand anders bijvoorbeeld de kleur wijzigt, kunt u de tekst op de shape tegelijk bewerken. Als iedereen in het team samenwerkt en aan specifieke gebieden werkt, hebt u zelden een probleem waarbij twee personen precies hetzelfde tegelijk bewerken, zoals het wijzigen van de tekst op dezelfde shape. Als dat gebeurt, blijft de laatste wijziging staan (totdat iemand de wijziging opnieuw wijzigt).

Telkens wanneer u de wijzigingen in het diagram opgeslagen, worden Visio de wijzigingen terug naar de server gesynchroniseerd. Tegelijkertijd worden de Visio wijzigingen die alle anderen hebben aangebracht, in uw kopie van het diagram geplaatst. U kunt zien wanneer iemand anders wijzigingen heeft opgeslagen op de server door pictogrammen die worden weergegeven en een melding op de statusbalk waarmee u weet dat er updates beschikbaar zijn. Sla regelmatig op om ervoor te zorgen dat u de meest recente wijzigingen hebt aangebracht die andere auteurs hebben aangebracht en om uw wijzigingen voor hen beschikbaar te maken.

Zie ook

Diagrammen bekijken, maken en bewerken in de webversie vanVisio

SharePoint-bestanden of -mappen delen in Microsoft 365

Visio help voor het web

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×