Sneltoetsen en toegankelijkheid in Power View in SharePoint

Dit artikel bevat een overzicht van sneltoetsen en andere toegankelijkheidsfuncties van Power View in SharePoint Server, een functie van de SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-invoegtoepassing voor Microsoft SharePoint Server 2010 en 2013.

Er zijn twee versies van Power View: Power View in Excel 2013 en Power View in SharePoint 2013. De sneltoetsen in dit onderwerp zijn alleen van toepassing op Power View in SharePoint 2013. 

Notities: Power View ondersteunt:

 • De meeste schermlezers van derden.

 • Hoog contrast.

In dit artikel

Algemene navigatie

In dit gedeelte worden de toetsen beschreven voor navigatie van de browser naar Power View in SharePoint, navigatie in de diverse onderdelen van Power View en navigatie tussen objecten in de weergave. Over het algemeen keert de Shift-toets de richting om.

Actie

Toetsencombinatie

De focus van de browser naar Power View verplaatsen.

Tab (Shift+Tab)

De focus in Power View verplaatsen naar de volgende Power View-shellcomponent, bijvoorbeeld van het lint naar de veldenlijst naar de weergave of vice versa.

Ctrl+F6 (Shift+Ctrl+F6)

In een weergave de focus naar het volgende (of vorige) rapportitem verplaatsen.

Tab (Shift+Tab)

Verplaatst bij items in de weergave de focus ook van buiten een rapportitem naar de onderdelen van het item (bijvoorbeeld de cellen in een tabel, een reeks in een diagram of één kleine veelvoud), vervolgens naar de sorteeropties en daarna naar de pop-outknop voor rapportitems waarbij die knop kan worden gebruikt.

Druk op de Tab-toets totdat het gewenste item de focus heeft, en druk vervolgens op Enter of de spatiebalk.

Navigatie binnen het lint

Linttabbladen

Het actieve tabblad op het lint krijgt standaard de focus wanneer de focus naar het lint wordt verplaatst.

Actie

Toetsencombinatie

De focus naar het volgende tabblad op het lint verplaatsen, bijvoorbeeld van het tabblad Start naar het tabblad Pagina-indeling.

Pijl-rechts

De focus naar het vorige tabblad op het lint verplaatsen, bijvoorbeeld van het tabblad Start naar het tabblad Bestand.

Pijl-links

Inhoud van linttabbladen

Actie

Toetsencombinatie

De focus naar het eerste besturingselement op het huidige tabblad van het lint verplaatsen.

Pijl-omlaag of Tab

De focus van de besturingselementen op het tabblad van het lint naar het tabblad zelf verplaatsen.

Pijl-omhoog

Lintbesturingselementen

Actie

Toetsencombinatie

De focus naar het volgende besturingselement op het huidige tabblad van het lint verplaatsen.

Pijl-rechts of Tab

De focus naar het vorige besturingselement op het huidige tabblad van het lint verplaatsen.

Pijl-links of Shift+Tab

Lintgroepen

Actie

Toetsencombinatie

De focus naar de volgende (of vorige) groep besturingselementen op het huidige tabblad van het lint verplaatsen.

Ctrl+Pijl-rechts (Ctrl+Pijl-links)

Opmerking:  Bij het navigeren naar een groep besturingselementen krijgt het eerste besturingselement in de groep de focus.

Toetstips voor het lint

De toetsencombinatie Ctrl+F8 opent toetstips voor het lint, ongeacht welk onderdeel of besturingselement op dat moment de focus heeft. Deze tips worden bovendien automatisch weergegeven wanneer het lint via het toetsenbord de focus krijgt.

Actie

Toetsencombinatie

De toetstips voor het lint in- of uitschakelen.

Ctrl+F8

Overige navigatietoetsen voor het lint

Actie

Toetsencombinatie

De standaardhandeling uitvoeren voor de groep besturingselementen, ongeacht het besturingselement dat op dat moment de focus heeft.

Enter

De onderliggende handeling uitvoeren van het besturingselement dat de focus heeft.

Spatiebalk

Navigatie voor weergaven

Actie

Toetsencombinatie

Focus naar vorige weergave

Pijl-omhoog of Page Up

Focus naar volgende weergave

Pijl-omlaag of Page Down

Focus naar eerste weergave

Start

Focus naar laatste weergave

Einde

Volgende weergave

Ctrl+M

Weergave verwijderen (met focus in weergavevenster)

Del

Dubbele weergave maken

Ctrl+Shift+M

Weergave herschikken: geselecteerde weergave omhoog of omlaag verplaatsen

Ctrl+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Navigeren weergave/Weergave selecteren (met focus in weergavevenster)

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Navigatie in lijsten met velden

Actie

Toetsencombinatie

Algemeen

Navigeren in en van de veldenlijst

Ctrl+F6, Shift+Ctrl+F6

Navigeren tussen de veldenlijst en de veldengebieden.

Tab, Shift+Tab

Veldengebied van de veldenlijst

Naar de vorige/volgende tabel of het vorige/volgende veld.

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Naar de eerste/laatste tabel of het eerste/laatste veld.

Home, End

Een tabel uitvouwen/samenvouwen

Pijl-links, pijl-rechts

Een veldselectie bevestigen/wissen

Spatiebalk

Alle standaardvelden van een tabel toevoegen/verwijderen

Spatiebalk

Vervolgkeuzemenu weergeven

Shift+Enter

Lay-outgebied van veldenlijst

Naar vorige/volgende veld in het veldengebied

Pijl-omhoog/omlaag

Geselecteerd veld verplaatsen naar vorige/volgende positie in lay-outgebied

Ctrl+Pijl-omhoog, Ctrl+Pijl-omlaag

Veld verwijderen

Shift+Enter

Navigatie in tabellen en matrices

Actie

Toetsencombinatie

Tabel of matrix invoeren

Tab gevolgd door Enter

De grootte van een tabel of matrix wijzigen

Shift + Ctrl + pijltoetsen

Focus één cel omhoog/omlaag verplaatsen (in alle cellen in alle gebieden)

Pijl-omhoog/omlaag

Focus één cel naar links/rechts verplaatsen (in alle cellen in alle gebieden)

Pijl-links/rechts

Focus en weergave verplaatsen naar eerste cel in de huidige rij (voor elk gebied van de matrix)

Home

Focus en weergave verplaatsen naar laatste cel in de huidige rij (voor elk gebied van de matrix)

End

Navigatie in diagrammen

Actie

Toetsencombinatie

Een diagram in de weergave selecteren en in de volgende volgorde door de onderdelen van het diagram gaan:

 1. Tekengebied van diagram

 2. Legenda

 3. Sorteren op veld

 4. Oplopend of aflopend sorteren

 5. Filteren

 6. Pop-out

Tab

In de volgende volgorde door de gegevens in het diagram gaan wanneer het tekengebied van het diagram de focus heeft:

 1. Tekengebied van diagram

 2. Eén volledige reeks gegevenspunten (gegevensblokken voor kolom- of staafdiagrammen)

 3. Elk gegevenspunt in die reeks

 4. Een andere reeks gegevenspunten

 5. Elk gegevenspunt in die reeks

Pijl-rechts/links

In de volgende volgorde door de gegevens in het diagram gaan wanneer het tekengebied van het diagram de focus heeft:

 1. Tekengebied van diagram

 2. Eén volledige reeks gegevenspunten per keer

Pijl-omhoog/omlaag

De grootte van een grafiek wijzigen

Shift + Ctrl + pijltoetsen

Een gegevenspunt selecteren of deselecteren (één keer klikken)

Spatiebalk of Enter

Naar omhoog naar de volgende set gegevenspunten schuiven

Page Up

Naar omlaag naar de volgende set gegevenspunten schuiven

Page Down

Naar links naar de volgende set gegevenspunten schuiven

Ctrl+Page Up

Naar rechts naar de volgende set gegevenspunten schuiven

Ctrl+Page Down

De focus naar de eerste set gegevenspunten verplaatsen (verticaal)

Home

De focus naar de laatste set gegevenspunten verplaatsen (verticaal)

End

De focus naar de eerste set gegevenspunten verplaatsen (horizontaal)

Ctrl+Home

De focus naar de laatste set gegevenspunten verplaatsen (horizontaal)

Ctrl+End

Inzoomen op as* (25% per keer, uitgelijnd op het midden)

Ctrl+Pijl-omhoog of Ctrl+Pijl-rechts

Uitzoomen op as

Ctrl+Pijl-omlaag of Ctrl+Pijl-links

* Zoomen op een as geldt voor een doorlopende as, bijvoorbeeld de as voor jaar of datum. U kunt in het lint een as in een doorlopende as veranderen. Klik achtereenvolgens op het contextgevoelige tabblad Hulpmiddelen voor grafieken en het tabblad Opmaak, klik op Type en klik vervolgens op Doorlopend.

Meer informatie

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×