Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Microsoft 365 ondersteunt rechts naar links-functies en -opties voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst in talen die van rechts naar links worden geschreven of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband hebben van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is. U kunt de weergave zo wijzigen dat de menu's en knoppen van rechts naar links worden weergegeven en/of afzonderlijke bestanden zo wijzigen dat u de inhoud van rechts naar links kunt lezen.

Als u wilt typen in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, schakelt u de Windows-toetsenbordtaal in voor de gewenste van rechts naar links geschreven taal. Zie een invoertaal toevoegen in Windows en de toetsenbordindeling inschakelen voor de van rechts naar links geschreven taal.

Klik op een kop hieronder voor meer informatie

Afhankelijk van de manier waarop u de computer wilt aanpassen, kunt u één taal voor het scherm (menu's, dialoogvensters en wizards) gebruiken en waar nodig tekst in een andere taal typen. Als u tekst in een van rechts naar links geschreven taal wilt typen en de menu's en online-Help in die taal wilt weergeven, kunt u deze taalvoorkeur instellen voor het Microsoft 365-scherm. Zie De taal van Microsoft Office wijzigen voor meer informatie.

Opmerking: Als u een korte video wilt bekijken over hoe u dit doet, vindt u hier een video op YouTube die een lid van de community heeft gemaakt. Change Language Office 2016 (Taal wijzigen in Office 2016).

Voor verschillende rechts-naar-links-functies in Microsoft 365-programma's wordt de weergavetaal gebruikt om de indeling richting en de uitlijning van tekst in dialoogvensters vast te stellen. Wanneer u een van rechts naar links geschreven weergavetaal instelt in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen, worden de menu's, dialoogvensters en wizards van rechts naar links ingedeeld. Microsoft Windows blijft echter ingesteld op een weergave van links naar rechts.

Wanneer bijvoorbeeld Arabisch als weergavetaal is geselecteerd in Microsoft 365, wordt het volgende scherm weergegeven:

Arabische gebruikersinterface

De menu's worden van rechts naar links worden weergegeven. Als de Windows-weergavetaal nog steeds is ingesteld op Nederlands, blijft de titelbalk in het Nederlands en worden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren nog altijd rechtsboven weergegeven, zoals in een interface waarin de taal van links naar rechts wordt weergegeven. Als de Windows-weergavetaal is ingesteld voor een taal die van rechts naar links wordt geschreven, is de taal op de titelbalk ook vertaald en worden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren linksboven weergegeven.

Als u vooral met een taal werkt die van links naar rechts wordt geschreven, maar soms tekst moet invoegen in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, kunt u uw van rechts naar links geschreven taal (zoals Nederlands) selecteren voor uw weergavetaal enin de van rechts naar links geschreven taal typen in de meeste Microsoft 365-programma's. Hiervoor moet u tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven tekst instellen voor het bewerkingsgebied en de toetsenbordindeling inschakelen.

U kunt de richting van de tekst wijzigen vanuit een Microsoft_Office-programma door op de knop Alinea </c0>van rechts naar links te klikken in de groep Alinea op het tabblad Start (deze wordt alleen weergegeven wanneer u een taal hebt ingeschakeld die van rechts naar links wordt geschreven). Zelfs nadat u de weergave hebt gewijzigd in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, moet u de juiste toetsenbordtaal hebben ingeschakeld om tekst in die taal in te voeren.

Ga als volgt te werk als uw gebruikelijke weergavetaal Nederlands is, maar u deze wilt wijzigen in een Arabisch dialect:

  1. Open een Microsoft 365-programmabestand, zoals een Word-document.

  2. Kies op het tabblad Bestand de optie Opties > Taal.

  3. Klik in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal op het gewenste dialect van Arabisch en kies Toevoegen.

  4. Controleer in de tabel Bewerkingstalen kiezen of het toegevoegde Arabische dialect is gemarkeerd en kies Als standaard instellen.

    Belangrijk: Wanneer u de net toegewezen bewerkingstaal instelt als standaard, wordt dit de standaardtaal voor alleMicrosoft 365-programma's.

Als u wilt typen op het systeemeigen toetsenbord van een bepaalde taal, moet u de juiste toetsenbordindeling toevoegen. Zie De taal wijzigen in Microsoft Office (Engelstalig) voor instructies over het toevoegen van een extra toetsenbordtaal.

Nadat u een toetsenbordindeling voor een andere taal hebt toegevoegd, wordt een taalaanduiding (de taalbalk genoemd) weergegeven op de takenbalk, naast de klok. Hier kunt u de actuele toetsenbordtaal zien. In Windows 10 is de taalaanduiding voor Hebreeuws bijvoorbeeld De Windows 10-taalbalk waarop wordt weergegeven dat de huidige toetsenbordtaal Hebreeuws is..

Opmerking: De taalbalk wordt automatisch weergegeven nadat een toetsenbord voor minimaal één taal naast het Nederlands is toegevoegd in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen van Microsoft Windows.

Als u de actuele toetsenbordtaal wilt wijzigen, klikt u op Taalbalk en selecteert u de gewenste taal. U kunt ook op Alt+Shift drukken om door de lijst met geïnstalleerde toetsenborden te bladeren.

Als u slechts weinig tekst in een andere taal wilt invoeren en geen andere toetsenbordtaal wilt instellen, kunt u Speciale tekens gebruiken, een van de accessoires in Microsoft Windows. De tekens die u kiest op een lettertypepagina voor een taal in een van beide richtingen, kunt u naar het Klembord kopiëren en vervolgens in het document invoegen. Zie Speciale tekens gebruiken voor meer informatie over het gebruik van Speciale tekens om tekst in te voeren.

Afhankelijk van de talen die u nodig hebt, kunt u mogelijk ook kleine hoeveelheden tekst invoeren met behulp van de galerie Symbolen. Zie Een vinkje of ander symbool invoegen.

Wanneer zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven talen zijn ingeschakeld, zijn de alineaknoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links ingeschakeld op het lint in de meeste Microsoft 365-programma's. Wanneer u op deze knoppen klikt, kunt u de tekstrichting wijzigen wanneer u tekst invoert en uitvult.

Opmerking: In Microsoft OneNote zijn de knoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links beschikbaar als u op de pijl Alinea-uitlijning klikt.

U kunt de tekst in een cel of een veld links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. In sommige programma's, zoals Access en Excel, kan tekst ook in een contextgebonden richting lopen.

In tekst met een contextgebonden richting worden woorden en getallen uitgelijnd volgens de taal van het teken dat het eerst is getypt. De tekst in de cel of het veld wordt bijvoorbeeld rechts uitgelijnd als het eerste teken afkomstig is uit een van rechts naar links geschreven taal en links uitgelijnd wanneer het een van links naar rechts geschreven taal betreft. U kunt de contextgebonden tekstrichting voor afzonderlijke objecten wijzigen in links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd.

In veel programma's met tekst die van rechts naar links of zowel van rechts naar links als van links naar rechts is geschreven, worden contextregels gebruikt om de uitlijning en de leesrichting van de tekst te bepalen. De contextregels zijn afhankelijk van de vakken, lijsten of andere elementen waarin de tekst voorkomt.

Voor de leesrichting en de uitlijning van de tekst gelden de volgende contextregels:

  • Als het eerste sterke teken van links naar rechts is getypt, wordt de leesrichting ook van links naar rechts en wordt de tekst links uitgelijnd.

  • Als het eerste sterke teken van rechts naar links is getypt, wordt de leesrichting ook van rechts naar links en wordt de tekst rechts uitgelijnd.

  • Als er uitsluitend neutrale tekens worden getypt, worden de leesrichting en de uitlijning gebaseerd op de richting (die zowel van links naar rechts als van rechts naar links kan zijn) totdat het eerste sterke teken wordt getypt.

Wanneer het eerste sterke teken van links naar rechts is geschreven en u dit wijzigt in een teken dat van rechts naar links wordt geschreven (of andersom), worden de leesrichting en de uitlijning overeenkomstig gewijzigd.

In Word en andere tekstverwerkingsprogramma's kunt u diakritische tekens en Arabische tekens afzonderlijk selecteren, zoeken en vervangen, ongeacht of ze als ligatuur zijn verbonden. Ligaturen en diakritische tekens in een van rechts naar links geschreven woord worden als afzonderlijke eenheden behandeld.

Hier volgt een voorbeeld van een Arabisch woord met een ligatuur van drie tekens (waarbij elk teken wordt geselecteerd).

Woord met één geselecteerde ligatuur

Woord met twee geselecteerde ligaturen

Woord met drie geselecteerde ligaturen

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Talen die van rechts naar links worden geschreven

De functie Zoeken en vervangen gebruikt zoektekst in de volgorde waarin de tekst in het vak Zoeken wordt ingevoerd, in plaats van in de volgorde waarin de tekst wordt weergegeven. U kunt daarom zoeken naar tekenreeksen in talen die van rechts naar links worden geschreven, ongeacht de richting van de alinea. U kunt ook zoeken naar overeenkomende tekens met of zonder kashida's (alleen Arabisch), Alef Hamzas (alleen Arabisch) of diakritische tekens, zoals de Hebreeuwse niqqud. Voor een lijst met ASCII- en Unicode-tekencodes gaat u naar ASCII of Unicode met Latijnse symbolen of tekens invoegen.

Indische talen

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Zuidoost-Aziatische talen

In Zuidoost-Aziatische talen, zoals Thais en Vietnamees, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor Zuidoost-Aziatische tekst. U zult met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Zie ook

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

De taal van Microsoft Office wijzigen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×