Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Outlook hebt u toegang tot hulpprogramma's voor bewerken waarmee u eenvoudige tekstfragmenten of woordgroepen in een e-mailbericht kunt zoeken en vervangen. En u kunt uw zoekopdracht uitbreiden om met jokertekens en codes te zoeken naar woorden of woordgroepen die specifieke letters of combinaties van letters bevatten. U kunt ook opmaak zoeken en vervangen (bijvoorbeeld door te zoeken op lettergrootte, stijl, taal en alineamarkeringen) of verschillende vormen van zelfstandige naamwoorden of werkwoorden, zoals 'bericht' versus 'berichten' en 'gebruik' versus 'gebruikt'.

Opmerking: Als u berichten, agenda-items, contactpersonen of taken wilt vinden, raadpleegt u Zoeken in Outlook.

U kunt snel zoeken naar elke keer dat een bepaald woord of een bepaalde woordgroep voorkomt met de optie Zoeken.

 1. In het e-mailbericht of het item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Zoeken. (Sneltoets: F4)

  Kies Tekst opmaken en vervolgens Bewerken om de vervolgkeuzelijst te openen.

 2. Voer in het vak Zoeken naar de tekst in die u wilt zoeken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een exemplaar van een woord of woordgroep wilt vinden, kiest u Volgende zoeken.

  • Als u alle exemplaren van een bepaald woord of bepaalde woordgroep wilt vinden, kiest u Zoeken in > Hoofddocument.

Tip:  Druk op Esc als u een zoekactie wilt afbreken.

U kunt een woord of woordgroep automatisch door een ander woord of een andere woordgroep vervangen. U kunt bijvoorbeeld Toppunt door Hoogtepunt vervangen.

Opmerking: In de vervangingstekst worden dezelfde hoofdletters gebruikt als in de tekst die wordt vervangen. Als u bijvoorbeeld NB zoekt en dit vervangt door Nota bene, is het resultaat NOTA BENE.

 1. In het e-mailbericht of item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Vervangen. (Sneltoets: F4)

  In Outlook, Tekst opmaken, kiest u onder Bewerken de optie Vervangen.

  Opmerking: U kunt ook het tabblad Vervangen kiezen in het dialoogvenster Zoeken.

 2. Kies in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het tabblad Vervangen en typ in het vak Zoeken naar de tekst die u zoekt.

 3. Typ in het vak Vervangen door de vervangende tekst.

  Het dialoogvenster Zoeken en vervangen in Outlook.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Volgende zoeken als u wilt zoeken naar de volgende keer dat de bewuste tekst voorkomt.

  • Als u een exemplaar van de tekst wilt vervangen, kiest u Vervangen en Outlook naar het volgende exemplaar gaat.

  • Kies Alles vervangen als u alle exemplaren van de gezochte tekst wilt vervangen.

Tip: Druk op Esc als u een vervanging wilt afbreken.

U kunt de keren dat een woord of woordgroep voorkomt op het scherm zoeken en markeren, zodat u deze makkelijker kunt vinden in een document. Hoewel de tekst op het scherm is gemarkeerd, is deze niet gemarkeerd op het afgedrukte document.

 1. In het e-mailbericht of item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Zoeken.

 2. Typ in het vak Zoeken naar de tekst die u wilt zoeken.

 3. Kies Markering voor lezen > Alles markeren.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Opmerking: Als u de markering op het scherm wilt uitschakelen, kiest u Markering voor lezen > Markering wissen.

Geavanceerd zoeken en vervangen

U kunt zoeken naar meer dan alleen tekst. U kunt zoeken op opmaak, zoals vet of cursief, lettertype, alineamarkeringen, spaties, bladwijzers en zelfs taal.

U kunt tekenopmaak zoeken en vervangen, of verwijderen. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar een bepaald woord of een bepaalde woordgroep en de tekstkleur wijzigen, of u kunt zoeken naar specifieke opmaak, zoals vet, en deze wijzigen.

 1. In het e-mailbericht of item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Vervangen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt zoeken naar tekst met een bepaalde opmaak, typt u de tekst die u zoekt in het vak Zoeken naar.

  • Als u alleen opmaak zoekt, laat u het vak Zoeken naar leeg.

 3. (Optioneel) Schakel onder Zoekopties een selectievakje voor zoeken in.

 4. Kies Opmaak en kies vervolgens de opmaakopties die u wilt zoeken en vervangen.

  Kies in het dialoogvenster Zoeken en vervangen de optie Opmaak en vervolgens een optie in de vervolgkeuzelijst.

  Notities: 

  • Als u Opmaak niet ziet staan, kiest u Meer.

  • Kies in Outlook, in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, de knop Meer voor extra opties.

 5. Kies in het vak Vervangen door de optie Opmaak en selecteer vervolgens de opties voor vervangende opmaak.

  Opmerking: Als u ook de tekst wilt vervangen die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar, typt u de vervangende tekst in het vak Vervangen door.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u elk exemplaar van de opgegeven opmaak wilt zoeken en vervangen, kiest u Volgende zoeken > Vervangen.

  • Wanneer u alle exemplaren van de opgegeven opmaak wilt vervangen, kiest u Alles vervangen.

U kunt speciale tekens en documentelementen zoeken en vervangen, zoals tabs en handmatige pagina-einden. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle dubbele alineamarkeringen en deze vervangen door één alineamarkering.

 1. In het e-mailbericht of item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Zoeken.

 2. Kies Speciaal en vervolgens een item.

  Kies in het dialoogvenster Zoeken en vervangen de optie Speciaal en vervolgens een optie in de lijst.

  Notities: 

  • Als u Speciaal niet ziet staan, kiest u Meer.

  • Kies in Outlook, in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, de knop Meer voor extra opties.

 3. Klik op het tabblad Vervangen om het item te vervangen en typ vervolgens de vervangende tekst in het vak Vervangen door.

 4. Kies Volgende zoeken, Alles zoeken, Vervangen of Alles vervangen.

  Tip:  Druk op Esc als u een zoekactie wilt afbreken.

U kunt jokertekens gebruiken om tekst te zoeken. U kunt bijvoorbeeld het jokerteken sterretje (*) gebruiken om te zoeken naar een tekenreeks (bijvoorbeeld 's*t' vindt u 'start' en 'staat').

Jokertekens gebruiken om tekst te zoeken en vervangen

 1. In het e-mailbericht of item dat u maakt, kiest u op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Zoeken of Vervangen.

 2. Schakel onder Zoekopties het selectievakje Jokertekens gebruiken in.

  Opmerking: Als u Zoekopties niet ziet staan, kiest u Meer.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Speciaal, kies een jokerteken en typ vervolgens aanvullende tekst in het vak Zoeken naar. Zie de tabel onder Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen verderop in deze sectie.

  • Voer het jokerteken rechtstreeks in het vak Zoeken naar in. Zie de tabel onder Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen verderop in deze sectie.

  Opmerking: Als u ook een item wilt vervangen dat u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar, typt u de vervangende tekst in het vak Vervangen door.

 4. (Optioneel) Als u ook het item wilt vervangen dat u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar, kiest u het tabblad Vervangen en voert u in het vak Vervangen door datgene in dat u als vervanging wilt gebruiken.

 5. Kies Volgende zoeken, Alles zoeken, Vervangen of Alles vervangen.

  Tip:  Druk op Esc als u een zoekactie wilt afbreken.

Jokertekens voor items die u wilt zoeken en vervangen

 • Wanneer u het selectievakje Jokertekens gebruiken inschakelt, wordt in Outlook alleen de exacte opgegeven tekst gevonden. Zoals u ziet, zijn de selectievakjes betreffende het Vinden van overeenkomstige Identieke hoofdletters en het Vinden van alleen hele woorden niet beschikbaar (lichter gekleurd) om aan te geven dat deze opties automatisch zijn ingeschakeld en niet kunnen worden uitgeschakeld.

 • Als u een teken wilt zoeken dat is gedefinieerd als jokerteken, typt u een backslash (\) vóór het teken. Typ bijvoorbeeld \? om een vraagteken te zoeken.

 • U kunt haakjes gebruiken om de jokertekens en tekst te groeperen en de gewenste volgorde van verwerking aan te geven. Typ bijvoorbeeld <(ge)*(erd)> om 'gepresenteerd' en 'gesorteerd' te vinden.

 • Met het jokerteken \n kunt u zoeken naar een expressie en deze vervolgens vervangen door een expressie met een andere volgorde. Typ bijvoorbeeld (Wolthuis)(Wander) in het vak Zoeken naar en \2 \1 in het vak Vervangen door. Vervolgens wordt door Outlook gezocht naar Wolthuis Wander en wordt deze tekst vervangen door Wander Wolthuis.

Gewenst zoekresultaat

Invoer

Voorbeeld

Eén willekeurig teken

?

Met z?t vindt u 'zat', 'zit', 'zot' en 'zet'

Een willekeurige tekenreeks

*

Met z*t vindt u onder andere 'zat' en 'zoet'

Het begin van een woord

<

Met <(inter) vindt u 'interesseren' en 'interieur', maar niet 'splinternieuw'

Het einde van een woord

>

Met (in)> vindt u 'in' en 'haaienvin', maar niet 'interessant'

Een van de opgegeven tekens

[ ]

Met w[io]n vindt u 'win' en 'won'

Eén willekeurig teken in dit bereik

[-]

Met [k-m]ier vindt u kier, lier en mier. De opgegeven reeks moet een oplopende volgorde hebben.

Eén willekeurig teken, behalve de tekens in de reeks tussen haakjes

[!x-z]

Met t[!a-m]k vindt u 'tok' en 'tuk', maar niet 'tak' of 'tik'

Exact n exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n}

Met vlo{2}t vindt u vloot, maar niet vlot

Ten minste n exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n,}

Met vlo{1,}t vindt u 'vloot' en 'vlot'

Van n tot en met m exemplaren van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

{n,m}

Met 10{1,3} vindt u '10, 100' en '1000'

Een of meer gevallen van het voorafgaande teken of de voorafgaande expressie

@

Met lo@t vindt u lot en loot

Gebruik de volgende codes om letters, opmaak, velden of speciale tekens te vinden. Houd er rekening mee dat bepaalde codes alleen werken als de optie Jokertekens gebruiken is in- of uitgeschakeld.

Codes die u kunt gebruiken in het vak Zoeken naar of het vak Vervangen door

Gewenst zoekresultaat

Type

Alineamarkering (Alineamarkering)

^p (werkt niet in het vak Zoeken naar wanneer de optie Jokertekens gebruiken is ingeschakeld) of ^13

Tabteken (Tabteken)

^t of ^9

ASCII-teken

^nnn, waarbij nnn de tekencode is.

ANSI-teken

^0nnn, waarbij 0 nul is en nnn de tekencode

Em-streepje (—)

^+

En-streepje (–)

^=

Een caretteken

^^

Handmatig regeleinde (handmatig regeleinde)

^l of ^11

Kolomeinde

^n of ^14

Pagina- of sectie-einde

^12 (bij vervanging wordt een pagina-einde ingevoegd)

Handmatig pagina-einde

^m (hiermee worden ook sectie-einden gezocht en vervangen wanneer de optie Jokertekens gebruiken is ingeschakeld)

Vaste spatie (Vaste spatie)

^s

Vast afbreekstreepje (Vast afbreekstreepje)

^~

Tijdelijk afbreekstreepje (Tijdelijk afbreekstreepje)

^-

Codes die alleen in het vak Zoeken naar werken (alleen wanneer de optie Jokertekens gebruiken is ingeschakeld)

Gewenst zoekresultaat

Typ

Foto of graphic (alleen inline)

^g

Codes die alleen in het vak Zoeken naar werken (alleen wanneer de optie Jokertekens gebruiken is uitgeschakeld)

Gewenst zoekresultaat

Type

Een willekeurig teken

^?

Een willekeurig cijfer

^#

Een willekeurige letter

^$

Unicode-teken

^Unnnn, waarbij nnnn de tekencode is

Foto of graphic (alleen inline)

^1

Voetnootmarkering

^f of ^2

Eindnootmarkering

^e

Veld

^d

Veldaccolade openen (wanneer veldcodes zichtbaar zijn)

^19

Veldaccolade sluiten (wanneer veldcodes zichtbaar zijn)

^21

Opmerking

^a of ^5

Sectie-einde

^b

Em-spatie (Unicode)

^u8195

En-spatie (Unicode)

^u8194

Witruimte

^w (een combinatie van gewone en vaste spaties, en tabtekens)

Code die alleen werkt in het vak Vervangen door

Gewenst zoekresultaat

Type

De inhoud van het Microsoft Windows-klembord

^c

Inhoud van het vak Zoeken naar

^&

U kunt naar specifieke items, zoals een pagina, een bladwijzer of regel in een e-mailbericht gaan.

 1. Kies in het e-mailbericht of item dat u maakt op het tabblad Tekst opmaken in de groep Bewerken de optie Zoeken > Ga naar.

  Kies op het tabblad Tekst opmaken, in de groep Bewerken, de optie Zoeken en kies vervolgens Ga naar.

 2. Kies een item in de lijst Ga naar.

  Kies op het tabblad Ga naar in het dialoogvenster Zoeken en vervangen een Ga naar-optie om te beginnen

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u naar een specifiek item wilt gaan, typt u in het vak Enter de juiste identificatiegegevens voor het item en kiest u vervolgens Ga naar.

  • Als u naar het volgende of vorige item van het opgegeven type wilt gaan, laat u het vak Invoeren leeg en kiest u vervolgens Volgende of Vorige.

Zie ook

Zoeken in Outlook naar berichten, agenda-items, contactpersonen en taken

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×