Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Het zoekvak van Outlook is een krachtig hulpmiddel waarmee u berichten, contactpersonen, taken en agenda-items kunt vinden. 

U kunt een aantal woordgroepen typen in het zoekvak boven aan het Outlook-venster. U kunt niet alleen woorden of woordgroepen zoeken, maar u kunt ook gebruikmaken van diverse operatoren en trefwoorden om de zoekresultaten te verfijnen.

Als u de zoekopdracht wilt starten, klikt u op het vak Zoekenboven aan het Outlook-venster. U ziet direct Voorgestelde zoekopdrachten. Deze suggesties zijn gebaseerd op uw zoek- en berichtgeschiedenis. Elke voorgestelde zoekopdracht met een klokpictogram aan de linkerkant retourneert alle berichten die de zoekreeks bevatten in de onderwerpregel, de hoofdtekst en zelfs alle Microsoft 365-bijlagen.

Opmerking: Er wordt bij het zoeken gebruikgemaakt van overeenkomsten tussen voorvoegsels. Dus als u bijvoorbeeld Bo in het zoekvak typt, worden berichten geretourneerd met Bo, Boukje, bol en boer, maar niet met aardbol of abonnee. Bovendien worden getallen die zijn verbonden met woorden (zonder spaties tussen het woord en het getal) als deel van het woord beschouwd. Door te zoeken op '365' vindt u GEEN berichten met 'Microsoft365'.

Naast voorgestelde woordgroepen geeft Outlook u ook suggesties om u te helpen bij het zoeken naar berichten van enkele van uw meest recent gemailde contactpersonen. 

Basisbeginselen bij het zoeken

 • Als u woorden in het zoekvak typt, worden zowel e-mailberichten als allerlei typen bijlagen doorzocht op dat woord of die woordgroep. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'project' (met of zonder aanhalingstekens), dan worden alle berichten geretourneerd met de woorden project, projecten, projecteren, projector, enzovoort, die in de naam van de afzender, de onderwerpregel, de hoofdtekst of de bijlagen voorkomen.

 • Wanneer u een e-mailadres typt, bijvoorbeeld cheryl.parsons64@yahoo.com,retourneert Outlook alle e-mailberichten die dat e-mailadres ergens in de onderwerpregel, de hoofdtekst of vele typen bijlagen bevatten, evenals berichten van dat e-mailadres. Als u de zoekresultaten wilt beperken tot de e-mails van dit e-mailadres, dan typt u van:rose.drogt64@yahoo.com in het zoekvak.

 • Wanneer u op de onderwerpregel naar een e-mailbericht zoekt, is de zoekopdracht effectiever als u naar slechts enkele woorden in de onderwerpregel zoekt. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht wilt zoeken met het onderwerp Agenda voor voorjaarsplanningsvergadering 04-05-2021, zoekt u naar Voorjaarsplanning of Vergaderingsagenda.

 • Interpunctie wordt genegeerd in het zoekvak. Het invoeren van 'Voorjaarsplanningsvergadering.' is hetzelfde als het invoeren van 'Voorjaarsplanningsvergadering'.

 • Tekenreeksen met getallen kleiner dan vijf cijfers worden genegeerd. Als u wilt zoeken naar 98101, levert het invoeren van 9810 geen resultaten op.

 • Als uw postvak wordt gehost op Exchange 2019 of Exchange Online, kunnen tekenreeksen met getallen die beginnen met een valuta (bijvoorbeeld USD 123456) waarvoor online zoeken GEBRUIKMAAKT van MAPI-beperkingen (meer informatie hier) alleen worden doorzocht door de valuta en het getal (USD123456), nn vóór het getal (NN123456) of valuta [spatie] en het getal (USD 123456). Als u het getal zelf opgeeft (123456), worden er geen resultaten geretourneerd.

 • Om Outlook soepel te laten werken., worden alleen de eerste 250 zoekresultaten geretourneerd. Als deze lijst niet de items bevat die u zoekt, kunt u een specifiekere zoekopdracht proberen.

 • Het zoeken naar termen die meer dan één taal bevatten, kan inconsistente resultaten opleveren.

De ingebouwde zoekfilters van Outlook gebruiken

Outlook bevat een aantal ingebouwde zoekfilters. Als u deze filters wilt gebruiken, klikt u in het zoekvak. Op basis van uw voorkeuren kunt u Geavanceerd zoeken gebruiken door op de filterknop aan de rechterkant van het zoekvak te klikken. Op het Outlook-lint wordt nu het tabblad Zoeken weergegeven. Gebruik een van de opties in de groep Verfijnen om uw zoekresultaten te verfijnen.

U vindt het zoekvak boven aan het scherm, ongeacht of u het vereenvoudigde lint of het klassieke lint gebruikt.

Het Zoekvak boven aan het scherm gebruiken met het Vereenvoudigde lint

Het Zoekvak boven aan het scherm gebruiken met het Klassieke lint

Geavanceerd zoeken gebruiken in Outlook

Zoeken in verwijzingstabellen

In de volgende tabel ziet u enkele voorbeelden van zoekopdrachten die nuttig voor u kunnen zijn. Naast deze voorbeelden kunt u gebruikmaken van onder meer de operators AND, NOT, OR, <, > en = om uw zoekopdracht te verfijnen. Operators moeten met hoofdletters worden getypt.

Typ dit

Om dit te vinden

Berend

Items met Berend, berendberendje, BEREND, BeRenD, of een andere combinatie van hoofdletters en kleine letters. Direct zoeken is niet hoofdlettergevoelig. Hiermee worden GEEN items gevonden die abcBERENDdef of 123berend bevatten.

berend otten

Items met berend, samen met alle variaties zoals weergegeven in de vorige rij of otten, samen met andere woorden die otten bevatten, maar niet per se in die volgorde.

berend AND otten

Items met zowel berend als otten, maar niet per se in deze volgorde. Opmerking: logische operatoren zoals AND, NOT en OR moeten in hoofdletters staan.

berend NOT otten

Items met berendje, samen met alle variaties weergegeven in de eerste rij van de tabel, maar niet Otten.

berend OR otten

Items met berendje, samen met alle variaties weergegeven in de eerste rij van de tabel, Otten, of beide.

"berend"

Items met de exacte tekenreeks berend en niet de variaties zoals berendien of berendje. Gebruik aanhalingstekens als u een exacte tekenreeks zoekt.

van:"berend otten"

Items die zijn verzonden door berend otten. Let op het gebruik van dubbele aanhalingstekens, zodat de zoekresultaten overeenkomen met de exacte woordgroep binnen de aanhalingstekens.

U kunt ook van: typen en vervolgens de eerste paar letters van de naam van een contactpersoon ingeven, waarna Outlook een lijst met contactpersonen samenstelt.

van:”berend otten" over:"statusrapport"

Items die zijn verzonden door berend otten waar statusrapport wordt weergegeven in de onderwerpregel, de hoofdtekst of de bijlage-inhoud. Let op het gebruik van dubbele aanhalingstekens, zodat de zoekresultaten overeenkomen met de exacte woordgroep binnen de aanhalingstekens.

heeftbijlage:ja

Items die bijlagen hebben. U kunt ook heeftbijlage:waar gebruiken om dezelfde resultaten te krijgen.

bijlagen:presentatie.pptx

Items met bijlagen met de naam presentatie.pptx of als de inhoud van de bijlage presentatie.pptx bevat.

onderwerp:"berend otten"

Items waarvan het onderwerp de woordgroep berend otten bevat.

cc:"berend otten"

Items waarin de weergavenaam berend otten zich in de CC-regel bevindt.

cc:berendotten@contoso.com

Items waarin het e-mailadres berendotten@contoso.com zich in de CC-regel bevindt.

BCC:berend

Items waarbij berend zich op de BCC-regel bevindt.

categorie:blauw

Items die een categorienaam bevatten met het woord blauw erin. Bijvoorbeeld 'blauwe categorie' of 'blauwgroen' of 'Blauwbaard'.

berichtgrootte:< 10 kB

Items waarvan de grootte kleiner is dan 10 kB. Let op het gebruik van de vergelijkingsoperator 'kleiner dan' (<).

berichtgrootte:> 5 MB

Items waarvan de grootte groter is dan 5 MB. Let op het gebruik van de vergelijkingsoperator 'groter dan' (>).

einddatum:vorige week

Items waaraan een vlag is toegevoegd voor het opvolgen van een vervaldatum.

berichtgrootte:zeer klein

Items waarvan de grootte kleiner is dan 10 kB

berichtgrootte:klein

Items met een grootte tussen 10 en 25 kB

berichtgrootte:gemiddeld

Items met een grootte tussen 25 en 100 kB

berichtgrootte:groot

Items met een grootte tussen 100 en 500 kB

berichtgrootte:zeer groot

Items met een grootte tussen 500 kB en 1 MB

opvolgingsvlag:opvolgen

Items die zijn gemarkeerd met de vlag voor opvolgen.

berichtgrootte: enorm

Items waarvan de grootte groter is dan 5 MB

metvlag:waar

Items waaraan een vlag is toegevoegd voor opvolgen.

van:berend (ontvangen: 7-1-21 OF ontvangen: 8-1-21)

Items van berend die zijn aangekomen op 7-1-21 of 8-1-21. Let op het gebruik van haakjes om de datums te groeperen.

ontvangen:15-1-2021

Items die zijn aangekomen op 15-1-2021.

ontvangen:"deze week"

Items die deze week zijn aangekomen. Let op het gebruik van aanhalingstekens bij het zoeken naar datums met meerdere woorden.

 • Relatieve datums  Bijvoorbeeld: vandaag, gisteren

 • Relatieve datums met meerdere woorden  Bijvoorbeeld: deze week, vorige week, vorige maand, vorig jaar

Notities: 

 • Vanaf Outlook voor Windows build 16.0.14314 is de Ontvangen verfijning mogelijk gemaakt met Microsoft Search om het gemakkelijker te maken om e-mail buiten het lokale synchronisatievenster te vinden. U ziet mogelijk kleine verschillen in gedrag.

 • Ondersteuning voor dagen van de week en maanden die bij naam worden genoemd, dinsdag, maart, enzovoort.

aan:berend

Items die u hebt verzonden naar berend toen u in de map Verzonden Items zocht.

gelezen:nee

Items die niet zijn gelezen. U kunt ook gelezen:onwaar gebruiken om dezelfde resultaten te krijgen.

onderwerp:status ontvangen:mei

Items die in de maand mei (in een willekeurig jaar) zijn ontvangen, waarbij het onderwerp status bevat.

Agenda zoekacties

De volgende zoekacties geven alleen de juiste resultaten indien uitgevoerd vanuit een map in Outlook Agenda.

Typ dit

Om dit te vinden

begindatum:volgende week onderwerp:status

 Agenda-items van volgende week waarvan het onderwerp status bevat.

is:terugkerend

Agenda-items die terugkeren.

organisator:berend

Agenda-items waarvan berend de organisator is.

Contactpersoon zoekacties

De volgende zoekacties geven alleen de juiste resultaten indien uitgevoerd vanuit een map met contactpersonen.

Typ dit

Om dit te vinden

voornaam:berend

Contactpersonen die berend in het veld Voornaam hebben.

Achternaam:otten

Contactpersonen die otten in het veld Achternaam hebben.

bijnaam:berend

Contactpersonen die berend in het veld Bijnaam hebben.

functie:arts

Contactpersonen die arts in het veld Functie hebben.

telefoonopwerk:10 12345678

Contactpersonen die 10 12345678 in het veld Telefoon op werk hebben.

telefoonthuis:10 12345678

Contactpersonen die 10 12345678 in het veld Telefoon thuis hebben.

mobieletelefoon:10 12345678

Contactpersonen die 10 12345678 in het veld Mobiele telefoon hebben.

faxopwerk:10 12345678

Contactpersonen die 10 12345678 in het veld Fax op werk hebben.

werkadres:(Hoofdstraat 12, 1234 ZA Huizen)

Contactpersonen die Hoofdstraat 12, 1234 ZA Huizen in het veld Werkadres hebben. Let op het gebruik van haakjes om het adres in te sluiten.

huisadres:(Hoofdstraat 12, 1234 ZA Huizen)

Contactpersonen die Hoofdstraat 12, 1234 ZA Huizen in het veld Huisadres hebben. Let op het gebruik van haakjes om het adres in te sluiten.

werkadresplaats:huizen

Contactpersonen die huizen in het veld Werkadres, plaats hebben.

werkadrespostcode:1234 AB

Contactpersonen die 1234 AB in het veld Werkadres, postcode hebben.

werkadresstraat:(Hoofdstraat 12)

Contactpersonen die Hoofdstraat 12 in het veld Werkadres, straat hebben. Let op het gebruik van haakjes om het adres in te sluiten.

huisadresstraat:(Hoofdstraat 12)

Contactpersonen die Hoofdstraat 4567 in het veld Huisadres, straat hebben. Let op het gebruik van haakjes om het adres in te sluiten.

verjaardag:4/6/1960

Contactpersonen die 4/6/1960 in het veld Verjaardag thuis hebben.

webpagina:www.contoso.com

Contactpersonen die de URL www.contoso.com in het veld Adres van website hebben.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×