Tekst opmaken in het notitie venster

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het deel venster notities kunt u aanvullende informatie invoeren die tijdens een presentatie niet op de dia wordt weer gegeven. Het kan handig zijn om belang rijke woorden in de notities vet te maken, zodat u ze beter kunt zien, of gebruik een kleinere teken grootte als u veel notities hebt.

In het deel venster notities kunt u vette, cursieve, onderstreepte en Super scripts/subscripts weer geven. U kunt genummerde of lijsten met opsommings tekens gebruiken.

U kunt ook de uitlijning (aan de linkerkant, in het midden of rechts) en de inspringing van de marge aanpassen.

Voor de afgedrukte versie van notities kunt u het letter type en de teken grootte aanpassen. Deze letter typen worden in afgedrukte notitie pagina's weer gegeven, maar ze worden niet weer gegeven in het notitie venster of in de weer gave voor presentator.

Opmaak inschakelen voor het notitie venster

Als u de tekst opmaak in het deel venster notities wilt zien, moet u eerst de opmaak inschakelen:

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie overzichts weergave.

 2. Klik met de rechter muisknop op het overzichts venster aan de linkerkant en selecteer tekst opmaak weer geven in het snelmenu.

 3. Ga naar het tabblad Beeld en schakel terug naar de normale weer gave.

Opmaak toevoegen aan tekst in het notitie venster

Wanneer u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, kunt u teken-of alinea-opmaak toevoegen zoals u gewoonlijk zou verwachten: eerst selecteert u de tekst waarop u de opmaak wilt Toep assen, en past u deze toe.

De teken grootte wijzigen in de weer gave voor de presentator voor een presentatie op het scherm

In de weer gave voor presentator worden uw notities aan de rechter kant van het scherm weer gegeven terwijl u aan het presen teren bent. U ziet de notities, maar uw publiek ziet uw dia's alleen. In de weer gave voor de presentator kunt u de grootte van de tekst in het vak notities verg Roten of verkleinen.

 1. Controleer op het tabblad Diavoorstelling of de weer gave voor presentator gebruiken is geselecteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Diavoorstelling, in de groep Diavoorstelling starten aan de linkerzijde, de optie vanaf begin.

  De notities worden weer gegeven in een deel venster aan de rechter kant. De tekst loopt automatisch terug en er wordt zo nodig een verticale schuif balk weer gegeven.

 3. Als u de tekst in het deel venster notities groter of kleiner wilt maken, gebruikt u de knoppen in de linkerbenedenhoek van het notitie venster:

  De tekengrootte wijzigen in het notitievenster in Weergave voor presentator

Meer informatie over de weer gave voor presentator in het artikel, Start de presentatie en Bekijk uw notities in de weer gave voor presentator.

Het letter type of de teken grootte voor afgedrukte notities wijzigen

U kunt het letter type of de teken grootte wijzigen die wordt gebruikt in afgedrukte notities. De wijzigingen die u aanbrengt, worden niet weer gegeven in de normale weer gave in het deel venster notities, maar u kunt ze wel zien in het afdruk voorbeeld en wanneer u uw notitie pagina's afdrukt.

Een letter type kiezen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

 2. Selecteer in de groep achtergrond letter typen en selecteer vervolgens onder aan het menu letter typen aanpassen.

  Het dialoog venster nieuwe thema lettertypen maken wordt geopend.

 3. Open de lijst met opties onder letter type voor hoofd tekst (Latijn) en selecteer het letter type dat u wilt gebruiken voor de afgedrukte notities.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Selecteer op het lint op de werk balk de optie model weergave sluiten.

De grootte van het letter type wijzigen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

  De ' sjabloon ' voor de indeling van afgedrukte notities wordt weer gegeven. Er worden twee primaire vakken weer gegeven in de indeling: er wordt een miniatuur afbeelding van een dia weer gegeven en de andere geven aan waar notities worden weer gegeven. In deze model weergave bevat de tekst standaard tekst stijlen bewerken en ziet u meerdere tekst niveaus voor het geval u een hiërarchisch overzicht gebruikt voor uw notities.

 2. Selecteer alle tekst in dat vak.

 3. Kies op het tabblad Start in de groep letter type de gewenste teken grootte. Standaard is de teken grootte 12 punten. Wijzig de grootte van 12 in groter in de afgedrukte notities.

 4. Ga terug naar het tabblad notitie model en klik op model weergave sluiten.

 5. Als u een voor beeld wilt zien van de getypte notities met het letter type en de grootte die u hebt geselecteerd, selecteert u bestand > afdrukken. Selecteer onder instellingen de pijl-omlaag in de tweede vervolg keuzelijst en kies notitie pagina's.

  In het deel venster voor beeld ziet u een notitie pagina met een miniatuur afbeelding van een dia en de notities die met die dia worden verzonden.

Opmaak inschakelen voor het notitie venster

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik in het deel venster met de tabbladen Overzicht en dia's op het tabblad overzicht.
  Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 3. Klik met de rechter muisknop op het overzichts venster en klik vervolgens op tekst opmaak weer geven op het snelmenu. U kunt dan de wijzigingen zien die u hebt aangebracht in het notitie venster op een bepaalde dia. U kunt ook aanvullende wijzigingen aanbrengen en deze wijzigingen meteen zien in het notitie venster.

Opmaak toevoegen aan tekst in het notitie venster

Wanneer u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, kunt u teken-of alinea-opmaak toevoegen zoals u gewoonlijk zou verwachten: eerst selecteert u de tekst waarop u de opmaak wilt Toep assen, en past u deze toe.

De teken grootte wijzigen in de weer gave voor de presentator voor een presentatie op het scherm

In de weer gave voor presentator worden uw notities aan de rechter kant van het scherm weer gegeven terwijl u aan het presen teren bent. U ziet de notities, maar uw publiek ziet uw dia's alleen. In de weer gave voor de presentator kunt u de grootte van de tekst in het vak notities verg Roten of verkleinen.

 1. Controleer op het tabblad Diavoorstelling of de weer gave voor presentator gebruiken is geselecteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Diavoorstelling, in de groep Diavoorstelling starten aan de linkerzijde, de optie vanaf begin.

  De notities worden weer gegeven in een deel venster aan de rechter kant. De tekst loopt automatisch terug en er wordt zo nodig een verticale schuif balk weer gegeven.

 3. Als u de tekst in het deel venster notities groter of kleiner wilt maken, gebruikt u de Zoom knoppen in de linkerbenedenhoek van het notitie venster.

Meer informatie over de weer gave voor presentator in het artikel, Start de presentatie en Bekijk uw notities in de weer gave voor presentator.

Het letter type of de teken grootte voor afgedrukte notities wijzigen

U kunt het letter type of de teken grootte wijzigen die wordt gebruikt in afgedrukte notities. De wijzigingen die u aanbrengt, worden niet weer gegeven in de normale weer gave in het deel venster notities, maar u kunt ze wel zien in het afdruk voorbeeld en wanneer u uw notitie pagina's afdrukt.

Een letter type kiezen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

 2. Selecteer in de groep achtergrond letter typen en selecteer vervolgens onder aan het menu nieuwe thema lettertypen maken.

  Het dialoog venster nieuwe thema lettertypen maken wordt geopend.

 3. Open de lijst met opties onder hoofd letter type en selecteer het letter type dat u wilt gebruiken voor de afgedrukte notities.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Selecteer op het lint op de werk balk de optie model weergave sluiten.

De grootte van het letter type wijzigen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

  De ' sjabloon ' voor de indeling van afgedrukte notities wordt weer gegeven. Er worden twee primaire vakken weer gegeven in de indeling: er wordt een miniatuur afbeelding van een dia weer gegeven en de andere geven aan waar notities worden weer gegeven. In deze model weergave wordt in de tekst standaard geKlikt om model stijlen te bewerken en worden meerdere tekst niveaus weer gegeven voor het geval u een hiërarchisch overzicht gebruikt voor uw notities.

 2. Selecteer alle tekst in dat vak.

 3. Kies op het tabblad Start in de groep letter type de gewenste teken grootte. Standaard is de teken grootte 12 punten. Wijzig de grootte van 12 in groter in de afgedrukte notities.

 4. Ga terug naar het tabblad notitie model en klik op model weergave sluiten.

 5. Als u een voor beeld wilt zien van de getypte notities met het letter type en de grootte die u hebt geselecteerd, selecteert u bestand > afdrukken. Selecteer onder instellingen de pijl-omlaag in de tweede vervolg keuzelijst en kies notitie pagina's.

  In het deel venster voor beeld ziet u een notitie pagina met een miniatuur afbeelding van een dia en de notities die met die dia worden verzonden.

Opmaak inschakelen voor het notitie venster

 1. Klik in het deel venster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad overzicht.

 2. Klik met de rechter muisknop op het overzichts venster en klik vervolgens op tekst opmaak weer geven op het snelmenu.

  Lijst met sneltoetsen

Opmaak toevoegen aan tekst in het notitie venster

Wanneer u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, kunt u teken-of alinea-opmaak toevoegen zoals u gewoonlijk zou verwachten: eerst selecteert u de tekst waarop u de opmaak wilt Toep assen, en past u deze toe.

De teken grootte wijzigen in de weer gave voor de presentator voor een presentatie op het scherm

In de weer gave voor presentator worden uw notities aan de rechter kant van het scherm weer gegeven terwijl u aan het presen teren bent. U ziet de notities, maar uw publiek ziet uw dia's alleen. In de weer gave voor de presentator kunt u de grootte van de tekst in het vak notities verg Roten of verkleinen.

 1. Controleer op het tabblad Diavoorstelling of de weer gave voor presentator gebruiken is geselecteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Diavoorstelling, in de groep Diavoorstelling starten aan de linkerzijde, de optie vanaf begin.

  De notities worden weer gegeven in een deel venster aan de rechter kant. De tekst loopt automatisch terug en er wordt zo nodig een verticale schuif balk weer gegeven.

 3. Als u de tekst in het deel venster notities groter of kleiner wilt maken, gebruikt u de Zoom knoppen in de linkerbenedenhoek van het notitie venster.

Meer informatie over de weer gave voor presentator in het artikel, Start de presentatie en Bekijk uw notities in de weer gave voor presentator.

Het letter type of de teken grootte voor afgedrukte notities wijzigen

U kunt het letter type of de teken grootte wijzigen die wordt gebruikt in afgedrukte notities. De wijzigingen die u aanbrengt, worden niet weer gegeven in de normale weer gave in het deel venster notities, maar u kunt ze wel zien in het afdruk voorbeeld en wanneer u uw notitie pagina's afdrukt.

Een letter type kiezen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

 2. Selecteer in de groep achtergrond letter typen en selecteer vervolgens onder aan het menu nieuwe thema lettertypen maken.

  Het dialoog venster nieuwe thema lettertypen maken wordt geopend.

 3. Open de lijst met opties onder hoofd letter type en selecteer het letter type dat u wilt gebruiken voor de afgedrukte notities.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Selecteer op het lint op de werk balk de optie model weergave sluiten.

De grootte van het letter type wijzigen voor afgedrukte notities

 1. Selecteer op het tabblad weer gave de optie notitie model.

  De ' sjabloon ' voor de indeling van afgedrukte notities wordt weer gegeven. Er worden twee primaire vakken weer gegeven in de indeling: er wordt een miniatuur afbeelding van een dia weer gegeven en de andere geven aan waar notities worden weer gegeven. In deze model weergave wordt in de tekst standaard geKlikt om model stijlen te bewerken en worden meerdere tekst niveaus weer gegeven voor het geval u een hiërarchisch overzicht gebruikt voor uw notities.

 2. Selecteer alle tekst in dat vak.

 3. Kies op het tabblad Start in de groep letter type de gewenste teken grootte. Standaard is de teken grootte 12 punten. Wijzig de grootte van 12 in groter in de afgedrukte notities.

 4. Ga terug naar het tabblad notitie model en klik op model weergave sluiten.

 5. Als u een voor beeld van de getypte notities wilt zien met het letter type en de grootte die u hebt geselecteerd, selecteert u Office-knop > afdrukken. Selecteer onder afdrukken op de optie notitie pagina's en klik op OK. Selecteer vervolgens Office-knop _GT_ Afdruk voorbeeld.

  In het deel venster voor beeld ziet u een notitie pagina met een miniatuur afbeelding van een dia en de notities die met die dia worden verzonden.

Zie ook

Notitiepagina's maken en afdrukken

Een abonnement om optimaal van je tijd te gebruik te maken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×