Tekst toevoegen aan een SharePoint-ruimte

Als u tekst wilt toevoegen aan uw ruimte, gebruikt u het webonderdeel tekst. Vervolgens kunt u vervolgens opmaken en acties toevoegen om de tekst interactief te maken.

Webonderdeel tekst

Tekst toevoegen en opmaken

 1. Als u zich nog niet in de bewerkingsmodus bevindt, selecteert u bewerkenin de rechterbovenhoek van de ruimte.

 2. Selecteer op het canvas het pictogram omcirkeld + .

 3. Selecteer in de werkset webonderdeel de optie tekst.

 4. Klik om het webonderdeel overal op de structuur te plaatsen (verdieping).

 5. In het eigenschappenvenster aan de rechterkant typt u de tekst in het tekst veld.

  Tekstinvoer

 6. Maak de tekst op met behulp van de instellingen letter gewicht, tekstgrootte, opvulling, regelafstanden uitlijning voor horizontale uitlijning .

  Keuzen voor tekstopmaak

 7. Selecteer uw voorkeuren voor het kader (tekstachtergrond):

  • Als u een achtergrond achter de tekst wilt, selecteert u tekstkader weergeven.

  • Als u wilt dat het tekstkader op basis van de tekst wordt weergegeven, selecteert u formaat van frame aanpassen aan tekst. Als u de hoogte en breedte van het kader handmatig wilt instellen, ongeacht de tekst, selecteert u de hoogte en breedte.

  • Selecteer in het frame de gewenste voorkeuren voor de RADIUS van een frame hoek, achtergrondkleur van frameen verticale uitlijning van tekst.

 8. Als u een podium onder de tekst wilt weergeven, selecteert u podium weergeven. Met hoogtevan de schuifregelaar podium kunt u de afstand tussen de tekst en de podium instellen.

 9. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan als concept of, als u de wijzigingen zichtbaar wilt maken voor iedereen die toegang heeft tot uw ruimte, selecteert u publiceren.

Opmerking: Zie webonderdelen toevoegen en gebruiken in een SharePoint-ruimtevoor informatie over het aanpassen van de grootte en het plaatsen van webonderdelen.

Acties toevoegen aan tekst

U kunt ook het webonderdeel tekst interactief maken door acties toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een geluid afspelen wanneer iemand het webonderdeel selecteert. Acties worden ingesteld terwijl u het webonderdeel bewerkt en worden van kracht nadat u uw ruimte hebt opgeslagen als concept of publiceren.

 1. Wanneer u gaat bewerken, selecteert u het webonderdeel tekst en selecteert u vervolgens het Potlood pictogram. Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend. Schuif omlaag naar acties.

 2. Selecteer actie toevoegen.

 3. Wanneer u het webonderdeel selecteert, vindt deactieon triggerplaats.

 4. Wanneer u met de rechtermuisknop (muis) of Long Press (controller) klikt, worden er meer acties weergegeven.

  Menu acties

  Opmerking: Als u meer actieswilt configureren, selecteert u actie toevoegenen selecteert u vervolgens ... (beletselteken). Als u de acties opnieuw wilt ordenen, sleept u ze naar de gewenste volgorde.

 5. Voor de actie bij trigger of meer actiesselecteert u een van de volgende opties:

  • Inspecteren: Hiermee wordt het webonderdeel dichter.

  • Een koppeling naar een andere ruimte maken: Hiermee wordt een gekoppelde SharePoint-ruimte geopend.

  • Audio afspelen: speelt een bijgevoegd audiobestand af.

  • Een koppeling maken naar een pagina of item: Hiermee opent u een gekoppeld item, zoals een SharePoint-pagina of een openbare website.

 6. Als u de acties wilt uitvoeren, selecteert u Opslaan als concept of publiceren.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×