Toevoegen, wijzigen of verwijderen van foutbalken in een grafiek

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Foutbalken in grafieken kunnen u helpen foutmarges of de standaarddeviatie in een oogopslag te zien. Deze informatie kunnen als standaardfoutmarge, percentage of standaarddeviatie worden weergegeven voor alle gegevenspunten of -markeringen in een gegevensreeks. U kunt uw eigen waarden instellen om de exacte gewenste foutmarges weer te geven. U kunt bijvoorbeeld een 10% positieve en negatieve foutmarge weergeven in de resultaten van een wetenschappelijke meting zoals deze:

Lijndiagram met 10 procent foutbalken

U kunt foutbalken gebruiken in tweedimensionale vlakdiagrammen, staafdiagrammen, kolomdiagrammen, lijndiagrammen, spreidingsdiagrammen en bellendiagrammen. In het geval van spreidings- en bellendiagrammen kunt u foutbalken weergeven voor de x- en y-waarden.

Opmerking: De volgende procedures gelden voor Office 2013 en nieuwere versies. Hiermee zoekt u de stappen in Office 2010?

Toevoegen of verwijderen van foutbalken

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Klik op de Grafiekelementen knop Knop Grafiekelementen naast de grafiek en schakel vervolgens het selectievakje Foutbalken . (Schakel het selectievakje als u wilt verwijderen foutbalken.)

 3. Als u wilt de weergegeven foutmarge wijzigen, klikt u op de pijl naast Foutbalkenen kiest u vervolgens een optie.

  Afbeelding

  • Kies een vooraf gedefinieerde optie voor foutbalken, bijvoorbeeld Standaardfout, Percentage of Standaarddeviatie.

  • Klik op Meer opties als u uw eigen marges voor de foutbalk wilt instellen en kies vervolgens onder Verticale foutbalk of Horizontale foutbalk de gewenste opties. Hier kunt u ook de richting en eindstijl van de foutbalken wijzigen of aangepaste foutbalken maken.

   Migratiehandleiding voor Excel 2010

Opmerking: De richting van de foutbalken wordt bepaald door het grafiektype dat u gebruikt. In spreidingsdiagrammen kunnen zowel horizontale als verticale foutbalken worden weergegeven. U kunt een van beide foutbalken verwijderen door de balk te selecteren en te drukken op Delete.

Vergelijkingen voor het berekenen van foutmarges bekijken

Er wordt vaak gevraagd hoe foutmarges worden berekend in Excel. In Excel wordt gebruikgemaakt van de volgende vergelijkingen om de waarden voor Standaardfout en Standaarddeviatie te berekenen die worden weergegeven in de grafiek.

Optie

Gebruikte vergelijking

Standaardfout

Vergelijking

Waarbij geldt:

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Standaarddeviatie

Vergelijking

Waarbij geldt:

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

M = rekenkundig gemiddelde

Toevoegen, wijzigen of verwijderen van fouten balken in een grafiek in Office 2010

Klik in Excel kunt u foutbalken met een bedrag standaardfout, een percentage van de waarde (5%) of een standaarddeviatie weergeven.

Standaardfout en de standaarddeviatie wordt de volgende vergelijkingen gebruiken voor het berekenen van de foutmarges die worden weergegeven in het diagram.

Optie

Gebruikte vergelijking

Waar

Standaardfout

Vergelijking

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Standaarddeviatie

Vergelijking

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

M = rekenkundig gemiddelde

 1. Voer op het gebied voor 2D-, staaf, kolom, lijn, spreidings- of bellendiagram, een van de volgende opties:

  • Als u wilt foutbalken toevoegen aan alle gegevensreeksen in de grafiek, klikt u op het grafiekgebied.

  • Foutbalken toevoegen aan een geselecteerde gegevenspunt of gegevensreeks, klikt u op het gegevenspunt of de gegevensreeks die u wilt, of Voer de volgende handelingen uit om deze te selecteren uit een lijst met grafiekelementen:

   1. Klik ergens in de grafiek.

    Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

   2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

    Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep analyse op Foutbalken.

  afbeelding van excel-lint

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op een vooraf gedefinieerde fout balk optie, zoals Foutbalken met standaardfout, Foutbalken met Percentageof Foutbalken met standaarddeviatie.

  2. Klik op Meer opties op de menubalk fouten klik vervolgens onder Foutbalken verticale of Horizontale foutbalken, op de weergave en fout bedrag-opties die u wilt gebruiken.

   Opmerking: De richting van de foutbalken, is afhankelijk van het type van de grafiek. Voor spreidingsdiagrammen, worden beide horizontale en verticale foutbalken al dan niet standaard weergegeven. U kunt een van deze foutbalken verwijderen door ze te selecteren en op DEL te drukken.

 1. Klik op een gebied 2D-, staaf, kolom, lijn, spreidings- of bellendiagram, klikt u op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks waaraan de foutbalken die u wilt wijzigen of Doe het volgende om deze te selecteren uit een lijst met grafiekelementen :

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep analyse op Foutbalkenen klik vervolgens op Meer opties op de menubalk fout.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik onder weergave, klikt u op de fout balk richting en end-stijl die u wilt gebruiken.

 1. Klik op een gebied 2D-, staaf, kolom, lijn, spreidings- of bellendiagram, klikt u op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks waaraan de foutbalken die u wilt wijzigen of Doe het volgende om deze te selecteren uit een lijst met grafiekelementen :

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad indeling in de groep analyse op Foutbalkenen klik vervolgens op Meer opties op de menubalk fout.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik onder Foutweergave, voer een of meer van de volgende opties:

  1. Als u wilt een andere methode gebruiken om te bepalen de foutweergave, klikt u op de methode die u wilt gebruiken en geef vervolgens de foutweergave.

  2. Aangepaste waarden gebruiken om te bepalen de foutweergave, klikt u op aangepasten voer de volgende handelingen uit:

   1. Klik op waarde opgeven.

   2. Geef het werkbladbereik die u wilt gebruiken als bedrag foutwaarden in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde of typ de waarden die u gebruiken wilt, gescheiden door komma's. Typ bijvoorbeeld 0,4, 0,3, 0,8.

    Tip: Als u wilt opgeven van het werkbladbereik, kunt u op de knop voor Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding en vervolgens de gegevens die u wilt gebruiken in het werkblad te selecteren. Klik op de knop Dialoogvenster samenvouwen nogmaals om terug te keren naar het dialoogvenster.

    Opmerking: Het dialoogvenster Aangepaste foutbalken mogelijk niet weergegeven voor de knop Dialoogvenster samenvouwen in Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office PowerPoint 2007, en u kunt alleen typen de foutwaarden van het bedrag dat u wilt gebruiken.

 1. Klik op een gebied 2D-, staaf, kolom, lijn, spreidings- of bellendiagram, klik op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks waaraan de foutbalken die u wilt verwijderen of Voer de volgende handelingen uit om deze te selecteren uit een lijst met grafiekelementen :

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op het tabblad indeling in de groep analyse op Foutbalkenen klik vervolgens op geen.

   afbeelding van excel-lint

  2. Druk op Delete.

Tip: Direct nadat u deze aan de grafiek toevoegen door te klikken op ongedaan maken op de Werkbalk Snelle toegang of door op CTRL + Z te drukken, kunt u foutbalken verwijderen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Fouten weergeven als percentage, standaarddeviatie of standaardfout

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u wilt foutbalken toevoegen.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Grafiek Ontwn op Grafiekelement toevoegen.

  Selecteer Grafiekelement toevoegen op het tabblad Grafiekontwerp

 3. Wijs Foutbalkenen voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op

Als u dit wilt doen

Standaardfout

De standaardfout toepassen met de volgende formule:

Formule voor standaardfout

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Percentage

Een percentage van de waarde toepassen voor elk gegevenspunt in de gegevensreeks

Standaarddeviatie

Een veelvoud van de standaarddeviatie toepassen met de volgende formule:

Formule voor standaarddeviatie

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen
M = rekenkundig gemiddelde

Fouten weergeven als aangepaste waarden

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u wilt foutbalken toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op Meer opties voor foutbalk.

 3. Klik in het deelvenster Foutbalken opmaken op het tabblad Opties op de menubalk fout onder Foutweergave, klikt u op aangepasten klik vervolgens op Waarde opgeven.

 4. Klik onder Foutweergave achtereenvolgens op Aangepast en op Waarde opgeven.

  Ziet u het deelvenster foutbalken opmaken met aangepast voor foutweergave geselecteerd

 5. Typ in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde de gewenste waarden voor elk gegevenspunt met een puntkomma als scheidingsteken (bijvoorbeeld 0,4; 0,3; 0,8) en klik op OK.

  Opmerking: U kunt foutwaarden ook definiëren als cellenbereik uit dezelfde Excel-werkmap. Als u het cellenbereik wilt selecteren, verwijdert u in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken de inhoud uit het vak Positieve foutwaarde of Negatieve foutwaarde en selecteert u het gewenste cellenbereik.

Omhoog/omlaag-balken toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u wilt omhoog/omlaag-balken toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegen, wijst u Omhoog/omlaag-balkenen klik vervolgens op Omhoog/omlaag-balken.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook

Een grafiek maken

Het grafiektype van een bestaande grafiek wijzigen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×